Politici Sociale Europene

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 7073
Mărime: 40.99KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neagoe L.
cursurile 2-6

Extras din document

1. Temeiul juridic

2. Obiective

3. Ocuparea fortei de munca

1. Temeiul juridic

Temeiul juridic al definirii si aplicarii politicii sociale se regaseste în dispozitiile Tratatului instituind Comunitatea Europeana referitoare la asigurarea liberei circulatii a persoanelor (articolele 39-42) si dreptul de stabilire (articolele 43-48) în contextul pietei unice.

Prin adoptarea, în 1992, odata cu Tratatul de la Maastricht, a Protocolului privind politica sociala (anexat Tratatului instituind Comunitatea Europeana), statele membre si-au exprimat dorinta ca Uniunea sa continue eforturile în domeniu.

În prezent, baza legala a politicii sociale europene se regaseste în Tratatul instituind Comunitatea Europeana, în primul rând sub forma unor dispozitii cu caracter de principiu si „orizontal” – trebuind sa fie respectate de oricare din celelalte politici comunitare si de actele normative care le materializeaza. Ele sunt completate de dispozitii speciale privind politica sociala, care se regasesc în Titlul XI, Capitolul 1 (articolele 136-145) ale aceluiasi tratat.

Astfel, Art. 2 arata ca între obiectivele Comunitatii, si deci si ale Uniunii în ansamblul sau, se numara „un nivel înalt de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala, si asigurarea egalitatii între barbati si femei”, iar Art. 3 prevede ca – în vederea realizarii scopurilor aratate – în toate activitatile sale Comunitatea va urmari eliminarea inegalitatilor si promovarea egalitatii între barbati si femei. Art. 12 al Tratatului interzice discriminarea pe baza de cetatenie, în timp ce Art. 141 întareste principiul nediscriminarii dintre barbati si femei. De asemenea, Art. 13 da posibilitatea institutiilor Uniunii sa întreprinda actiuni de sine statatoare pentru combaterea diverselor forme de discriminare. Articolele 136 si 137 vizeaza promovarea masurilor de combatere a excluderii sociale. Promovarea egalitatii privind persoanele cu deficiente este impusa de Art. 95, în timp ce Art. 119 impune principiul platii egale pentru munca egala.

Rolul partenerilor sociali este recunoscut în Tratatul de la Amsterdam prin Art. 137, prin care statele membre trebuie sa asigure un dialog între angajati si angajatori. La nivelul Comunitatii, Comisia Europeana are sarcina de a promova consultarile cu patronatele si sindicatele si sa ia masurile considerate necesare pentru facilitarea dialogului prin acordarea unui sprijin echilibrat partilor (Art. 138).

2. Obiective

Carta Sociala Europeana (atât în forma sa initiala, semnata la Torino în 1961, cât si în cea revizuita în 1996), Cartea Alba „Politica Sociala Europeana” (1993), precum si „Carta comunitara privind drepturile sociale fundamentale” (1989) au stabilit obiectivele politicii sociale cu privire la ocuparea forţei de muncă. Acestea se refera la:

• promovarea ocuparii fortei de munca;

• îmbunatatirea conditiilor de viata si de munca;

• protectie sociala corespunzatoare;

• asigurarea unui dialog între angajati si angajatori;

• dezvoltarea resurselor umane în vederea obtinerii si mentinerii unei rate înalte de ocupare si a fortei de munca;

• combaterea excluderii sociale.

Obiectivul referitor la obtinerea si mentinerea unei rate înalte de ocupare a fortei de munca se va face fara subminarea concurentei. Pentru atingerea acestui obiectiv, Comunitatea si statele membre au dezvoltat Strategia europeana de ocupare a fortei de munca, strategie axata pe urmatoarele linii directoare:

• masuri si actiuni de ocupare a fortei de munca;

• spirit antreprenorial;

• adaptabilitate;

• sanse egale.

Statele membre au competente în reglementarea drepturilor la asociere, la greva, precum si a conditiilor de salarizare.

3. Ocuparea fortei de munca

La Consiliul European de la Essen (1995) au fost identificate cinci domenii prioritare de actiune pentru ocuparea fortei de munca: promovarea investitiilor în învatamântul profesional, reducerea costurilor indirecte ale fortei de munca, cresterea economica bazata pe ocuparea intensiva a fortei de munca, cresterea eficientei utilizarii fortei de munca, întarirea masurilor de ajutorare a grupurilor expuse riscului excluderii de pe piata muncii.

Ocuparea fortei de munca a fost declarata ca obiectiv prioritar al Uniunii prin modificarile aduse tratatelor constitutive prin Tratatul de la Amsterdam. Ca urmare, guvernele statelor membre au hotarât sa sprijine dezvoltarea unei strategii coordonate la nivel comunitar privind ocuparea fortei de munca.

Dezvoltarea strategiei se bazeaza pe:

- luarea în considerare a ocuparii fortei de munca în formularea si implementarea politicilor si activitatilor la nivelul Comunitatii;

- introducerea la nivelul Comunitatii a mecanismelor de coordonare, cum ar fi:

• un raport anual comun al Consiliului si al Comisiei privind ocuparea fortei de munca, pe baza caruia Consiliul European sa adopte concluzii;

• adoptarea de catre Consiliu, la propunerea Comisiei, a unor linii directoare privind ocuparea fortei de munca si care sa ia în considerare politica economica;

• un sistem de monitorizare privind implementarea liniilor directoare, din care sa poata fi facute recomandari statelor membre asupra politicilor privind ocuparea fortei de munca;

• crearea unui Comitet pentru ocuparea fortei de munca care sa promoveze coordonarea politicilor statelor membre privind ocuparea fortei de munca si piata muncii, si care sa formuleze opinii pertinente fata de aceste subiecte;

• adoptarea de catre Consiliu a unor masuri de încurajare, sub forma unor proiecte pilot.

La Consiliul European extraordinar de la Luxemburg din 1997 au fost adoptate liniile directoare ale politicii în domeniul ocuparii fortei de munca:

Preview document

Politici Sociale Europene - Pagina 1
Politici Sociale Europene - Pagina 2
Politici Sociale Europene - Pagina 3
Politici Sociale Europene - Pagina 4
Politici Sociale Europene - Pagina 5
Politici Sociale Europene - Pagina 6
Politici Sociale Europene - Pagina 7
Politici Sociale Europene - Pagina 8
Politici Sociale Europene - Pagina 9
Politici Sociale Europene - Pagina 10
Politici Sociale Europene - Pagina 11
Politici Sociale Europene - Pagina 12
Politici Sociale Europene - Pagina 13
Politici Sociale Europene - Pagina 14
Politici Sociale Europene - Pagina 15
Politici Sociale Europene - Pagina 16
Politici Sociale Europene - Pagina 17
Politici Sociale Europene - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • politici soc-curs 3.doc
  • Politici sociale - curs 2.doc
  • politici sociale- curs 5.doc
  • politici sociale- curs 6.doc
  • politici sociale-curs4.doc

Alții au mai descărcat și

Relații monetar financiare internaționale

Curs 1 RMFI 07.10.09 Cerinte - Sa rezolvati problemele din carte scrise cu pix , pt aceasta vom avea 2 puncte la examen - Din regulamentul...

Politici Monetare

Politica monetară, ca parte a politicii economice alături de politica fiscală, a veniturilor, valutară şi comercială determină variabilele...

Datoria Publica

8.1. Datoria publica interna Datoria publica interna a statului reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila de rambursare a...

Finanțele Întreprinderii

1.1 Mediul de activitate al întreprinderii. Fluxuri şi cicluri financiare În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în...

Managementul Proiectelor

Cap I. Administraţia publică în serviciul cetăţeanului In prag de mileniu, colectivităţile urbane europene se găsesc într-un amplu proces de...

Macroeconomie

SEC|IUNEA I MACROECONOMIA }I SISTEMUL DE PIE|E CAPITOLUL I FUNDAMENTELE MACROECONOMIEI 1.1. 1.1. Macroeconomia. Probleme ]i politici...

Sisteme Economice Comparate

Capitolul 1. Definirea structurilor unui sistem contabil modern la confluenta dintre cererea si oferta de informatii financiare 1.1....

Economia Ocuparii Fortei de Munca, a Somajului si Politicilor Sociale in UE

Caracteristic UE este evolutia diferentiata a ocuparii pe termen lung a populatiei masculine si feminine. In timp ce gradul de ocupare masculina...

Te-ar putea interesa și

Politica Socială a Uniunii Europene

Capitolul I 1.1. Concepte de baza privind politica socială Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au...

Legislația Uniunii Europene privind Politicile Sociale și Ocuparea Forței de Muncă

INTRODUCERE Dilemele vizând viitorul muncii şi ocuparea forţei de muncă se numără printre cele mai tensionate (arzătoare şi provocatoare) probleme...

Politica Sociala si de Ocupare

Partea I I. Concepte de baza privind politica sociala Politica socială a statului reprezintă un ansamblu de scopuri şi instrumente de analiză...

Politici Sociale

Un raspuns la întrebarea ,,Ce este politica sociala ?" au încercat sa ofere, de-a lungul timpului, mai multi autori apartinând unor scoli si...

Politica Socială a Uniunii Europene

Partea I I.Concepte de baza privind politica sociala Politica sociala a UE este formata dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat...

Politici Sociale

I.Conceptul general de politică socială si politicile sociale sectoriale Un raspuns la întrebarea ,,Ce este politica sociala ?" au încercat sa...

Tratatul asupra Uniunii Europene și Politica Socială

I.Tratatul asupra Uniunii Europene 1.1 Repere istorice 1.2 Reforma Instituţiilor Comunitare După desfăşurarea revoluţiilor anticomuniste din...

Politici sociale ale Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica socială definește setul de politici publice ce urmăresc realizarea protecției sociale și a bunăstării. Politica sociala a...

Ai nevoie de altceva?