Prețuri și Concurență

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 197 în total
Cuvinte : 82279
Mărime: 571.61KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilie Moga
Curs din cadrul Facultatii de Stiinte Economice Sibiu

Extras din document

Capitolul I

CONCURENŢA

1. Obiectivele capitolului:

- însuşirea noţiunilor şi regulilor de bază privind concurenţa;

- însuşirea procedurilor prin care se asigură transpunerea în practică a reglementărilor în materie de concurenţă;

- prezentarea aspectelor care necesită intervenţia statului în realizarea protecţiei concurenţei economice;

- rolul ajutorului de stat în menţinerea echilibrului economic.

2. Rezumatul pe scurt al capitolului

O economie de piaţă este de neconceput fără concurenţă. Iată de ce, în Constituţie, în completarea caracterizării conform căreia „Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă” (alin.1, art. 135), se apreciază că „Statul trebuie să asigure, …, libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie” (lit.a, alin.2. art 135).

În cadrul unui sistem bazat pe economia de piaţă, concurenţa este benefică în primul rând, pentru consumatori, dar şi pentru producători. Primii au posibilitatea de a-şi satisface necesităţile de consum potrivit, gusturilor şi posibilităţilor lor financiare, în vreme ce producătorii sunt stimulţi să producă mai bine şi mai eficient.

Existenţa unui mediu concurenţial normal determină o alocare optimă a resurselor către firmele cele mai eficiente. De acest fapt poate profita societatea în ansamblul său. Prin urmare, datorită concurenţei, se realizează o selecţie naturală a firmelor. În cele din urmă, această selecţie nu se poate lăsa la voia întâmplării. De-a lungul timpului, s-a simţit nevoia ca statul să intervină, prin impunerea unor reguli de desfăşurare a concurenţei economice, reguli de pe urma cărora să beneficieze atât consumatorii cât şi competitorii.

Acesta a fost şi motivul pentru care, chiar într-o economie eminamente liberală (SUA) afost adoptată lgea antitrust încă de la sfârşitul secolului XIX, apoi Uniunea Europeană prin Tratatul de la Roma elaborează legislaţia privind protecţia concurenţei bazată pe articolele 85 şi 86, iar România, pentru armonizarea legislaţiei cu cea europeană în domeniu, adoptă Legea concurenţei în anul 1996. În acest context, putem spune că politicul joacă un rol important în economia de piaţă concurenţială. Astfel, în sensul cel mai larg, prin politica în domeniul concurenţei, se înţelege acel set de instrumente care stau la baza creării, protejării dezvoltării mecanismelor pieţei libere, factor esenţial pentru buna funcţionale a unor firme eficiente atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Politicile concurenţei încearcă să prevină practicile anticoncurenţiale, dar şi modificările în structura industrială care facilitează aceste practici. Impactul substanţial al politicilor în domeniul concurenţei asupra proceselor de ajustare structurală şi, implicit, asupra eficienţei economice este recunoscut din ce în ce mai mult de către specialişti. Aceste politici se bazează pe recunoaşterea faptului că funcţionarea unor pieţe concurenţiale este mecanismul cel mai potrivit pentru punerea la dispoziţia firmelor unor informaţii esenţiale necesare în luarea deciziilor economice cele mai corecte.

Politica de protecţie a concurenţei, de regulă, îşi propune să realizeze unele obiective foarte clare. Astfel, principalul obiectiv l-ar constitui promovarea concurenţei, în scopul creşterii eficienţei economice şi a bunăstării consumatorilor. Nu sunt puţine ţările care promovează, în acest domeniu, o politică cu obiective multiple, sub denumirea generică de „promovare a interesului public” (dezvoltare regională, ocuparea mâinii de lucru, echitatea, pluralismul, difuzarea puterii economice prin promovarea firmelor mici şi mijlocii ş. a.)

Dezvoltarea economică are nevoie de o politică eficientă în domeniul protecţiei concurenţei. Distorsiunile din sistemul de preţuri, acţiunile de împărţire a pieţelor, existenţa unor bariere la intrare, precum şi alte rigidităţi reprezintă obstacole majore în calea unor obiective legate de eficienţa şi de dezvoltarea economică. De cele mai multe ori, astfel de obstacole apar în urma unor acţiuni menite a susţine sau a exercita puterea pe piaţă. O firmă poate să obţină puterea pe piţă fie datorită unei eficienţe mai mari a activităţii sale, fie ca efect al unor politici ale statului în vederea susţinerii unui anumit tip de dezvoltare industrială, fie – în fine – în urma abordării unor pracici restrictive.

Capitolul întâi îşi propune să elucideze problemele legate de:

- noţiunea de concurenţă;

Preview document

Prețuri și Concurență - Pagina 1
Prețuri și Concurență - Pagina 2
Prețuri și Concurență - Pagina 3
Prețuri și Concurență - Pagina 4
Prețuri și Concurență - Pagina 5
Prețuri și Concurență - Pagina 6
Prețuri și Concurență - Pagina 7
Prețuri și Concurență - Pagina 8
Prețuri și Concurență - Pagina 9
Prețuri și Concurență - Pagina 10
Prețuri și Concurență - Pagina 11
Prețuri și Concurență - Pagina 12
Prețuri și Concurență - Pagina 13
Prețuri și Concurență - Pagina 14
Prețuri și Concurență - Pagina 15
Prețuri și Concurență - Pagina 16
Prețuri și Concurență - Pagina 17
Prețuri și Concurență - Pagina 18
Prețuri și Concurență - Pagina 19
Prețuri și Concurență - Pagina 20
Prețuri și Concurență - Pagina 21
Prețuri și Concurență - Pagina 22
Prețuri și Concurență - Pagina 23
Prețuri și Concurență - Pagina 24
Prețuri și Concurență - Pagina 25
Prețuri și Concurență - Pagina 26
Prețuri și Concurență - Pagina 27
Prețuri și Concurență - Pagina 28
Prețuri și Concurență - Pagina 29
Prețuri și Concurență - Pagina 30
Prețuri și Concurență - Pagina 31
Prețuri și Concurență - Pagina 32
Prețuri și Concurență - Pagina 33
Prețuri și Concurență - Pagina 34
Prețuri și Concurență - Pagina 35
Prețuri și Concurență - Pagina 36
Prețuri și Concurență - Pagina 37
Prețuri și Concurență - Pagina 38
Prețuri și Concurență - Pagina 39
Prețuri și Concurență - Pagina 40
Prețuri și Concurență - Pagina 41
Prețuri și Concurență - Pagina 42
Prețuri și Concurență - Pagina 43
Prețuri și Concurență - Pagina 44
Prețuri și Concurență - Pagina 45
Prețuri și Concurență - Pagina 46
Prețuri și Concurență - Pagina 47
Prețuri și Concurență - Pagina 48
Prețuri și Concurență - Pagina 49
Prețuri și Concurență - Pagina 50
Prețuri și Concurență - Pagina 51
Prețuri și Concurență - Pagina 52
Prețuri și Concurență - Pagina 53
Prețuri și Concurență - Pagina 54
Prețuri și Concurență - Pagina 55
Prețuri și Concurență - Pagina 56
Prețuri și Concurență - Pagina 57
Prețuri și Concurență - Pagina 58
Prețuri și Concurență - Pagina 59
Prețuri și Concurență - Pagina 60
Prețuri și Concurență - Pagina 61
Prețuri și Concurență - Pagina 62
Prețuri și Concurență - Pagina 63
Prețuri și Concurență - Pagina 64
Prețuri și Concurență - Pagina 65
Prețuri și Concurență - Pagina 66
Prețuri și Concurență - Pagina 67
Prețuri și Concurență - Pagina 68
Prețuri și Concurență - Pagina 69
Prețuri și Concurență - Pagina 70
Prețuri și Concurență - Pagina 71
Prețuri și Concurență - Pagina 72
Prețuri și Concurență - Pagina 73
Prețuri și Concurență - Pagina 74
Prețuri și Concurență - Pagina 75
Prețuri și Concurență - Pagina 76
Prețuri și Concurență - Pagina 77
Prețuri și Concurență - Pagina 78
Prețuri și Concurență - Pagina 79
Prețuri și Concurență - Pagina 80
Prețuri și Concurență - Pagina 81
Prețuri și Concurență - Pagina 82
Prețuri și Concurență - Pagina 83
Prețuri și Concurență - Pagina 84
Prețuri și Concurență - Pagina 85
Prețuri și Concurență - Pagina 86
Prețuri și Concurență - Pagina 87
Prețuri și Concurență - Pagina 88
Prețuri și Concurență - Pagina 89
Prețuri și Concurență - Pagina 90
Prețuri și Concurență - Pagina 91
Prețuri și Concurență - Pagina 92
Prețuri și Concurență - Pagina 93
Prețuri și Concurență - Pagina 94
Prețuri și Concurență - Pagina 95
Prețuri și Concurență - Pagina 96
Prețuri și Concurență - Pagina 97
Prețuri și Concurență - Pagina 98
Prețuri și Concurență - Pagina 99
Prețuri și Concurență - Pagina 100
Prețuri și Concurență - Pagina 101
Prețuri și Concurență - Pagina 102
Prețuri și Concurență - Pagina 103
Prețuri și Concurență - Pagina 104
Prețuri și Concurență - Pagina 105
Prețuri și Concurență - Pagina 106
Prețuri și Concurență - Pagina 107
Prețuri și Concurență - Pagina 108
Prețuri și Concurență - Pagina 109
Prețuri și Concurență - Pagina 110
Prețuri și Concurență - Pagina 111
Prețuri și Concurență - Pagina 112
Prețuri și Concurență - Pagina 113
Prețuri și Concurență - Pagina 114
Prețuri și Concurență - Pagina 115
Prețuri și Concurență - Pagina 116
Prețuri și Concurență - Pagina 117
Prețuri și Concurență - Pagina 118
Prețuri și Concurență - Pagina 119
Prețuri și Concurență - Pagina 120
Prețuri și Concurență - Pagina 121
Prețuri și Concurență - Pagina 122
Prețuri și Concurență - Pagina 123
Prețuri și Concurență - Pagina 124
Prețuri și Concurență - Pagina 125
Prețuri și Concurență - Pagina 126
Prețuri și Concurență - Pagina 127
Prețuri și Concurență - Pagina 128
Prețuri și Concurență - Pagina 129
Prețuri și Concurență - Pagina 130
Prețuri și Concurență - Pagina 131
Prețuri și Concurență - Pagina 132
Prețuri și Concurență - Pagina 133
Prețuri și Concurență - Pagina 134
Prețuri și Concurență - Pagina 135
Prețuri și Concurență - Pagina 136
Prețuri și Concurență - Pagina 137
Prețuri și Concurență - Pagina 138
Prețuri și Concurență - Pagina 139
Prețuri și Concurență - Pagina 140
Prețuri și Concurență - Pagina 141
Prețuri și Concurență - Pagina 142
Prețuri și Concurență - Pagina 143
Prețuri și Concurență - Pagina 144
Prețuri și Concurență - Pagina 145
Prețuri și Concurență - Pagina 146
Prețuri și Concurență - Pagina 147
Prețuri și Concurență - Pagina 148
Prețuri și Concurență - Pagina 149
Prețuri și Concurență - Pagina 150
Prețuri și Concurență - Pagina 151
Prețuri și Concurență - Pagina 152
Prețuri și Concurență - Pagina 153
Prețuri și Concurență - Pagina 154
Prețuri și Concurență - Pagina 155
Prețuri și Concurență - Pagina 156
Prețuri și Concurență - Pagina 157
Prețuri și Concurență - Pagina 158
Prețuri și Concurență - Pagina 159
Prețuri și Concurență - Pagina 160
Prețuri și Concurență - Pagina 161
Prețuri și Concurență - Pagina 162
Prețuri și Concurență - Pagina 163
Prețuri și Concurență - Pagina 164
Prețuri și Concurență - Pagina 165
Prețuri și Concurență - Pagina 166
Prețuri și Concurență - Pagina 167
Prețuri și Concurență - Pagina 168
Prețuri și Concurență - Pagina 169
Prețuri și Concurență - Pagina 170
Prețuri și Concurență - Pagina 171
Prețuri și Concurență - Pagina 172
Prețuri și Concurență - Pagina 173
Prețuri și Concurență - Pagina 174
Prețuri și Concurență - Pagina 175
Prețuri și Concurență - Pagina 176
Prețuri și Concurență - Pagina 177
Prețuri și Concurență - Pagina 178
Prețuri și Concurență - Pagina 179
Prețuri și Concurență - Pagina 180
Prețuri și Concurență - Pagina 181
Prețuri și Concurență - Pagina 182
Prețuri și Concurență - Pagina 183
Prețuri și Concurență - Pagina 184
Prețuri și Concurență - Pagina 185
Prețuri și Concurență - Pagina 186
Prețuri și Concurență - Pagina 187
Prețuri și Concurență - Pagina 188
Prețuri și Concurență - Pagina 189
Prețuri și Concurență - Pagina 190
Prețuri și Concurență - Pagina 191
Prețuri și Concurență - Pagina 192
Prețuri și Concurență - Pagina 193
Prețuri și Concurență - Pagina 194
Prețuri și Concurență - Pagina 195
Prețuri și Concurență - Pagina 196
Prețuri și Concurență - Pagina 197

Conținut arhivă zip

  • Preturi si Concurenta.doc

Alții au mai descărcat și

Intocmire Plan Credit Banca

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Ajutorul de Stat

Ne punem întrebarea: de ce a fost necesar ca România să creeze un cadru legislativ şi instituţional complex, care să asigure desfăşurarea în...

Concurenta

Intre agentii pietei se deruleaza numeroase relatii economice: ei coopereaza si conlucreaza pentru a-si realiza anumite scopuri comune; in acelasi...

Economie Politica

1. Introducere La începutul noului mileniu, omenirea încearca sa proiecteze o anume imagine a viitorului sau. Aceste eforturi pornesc de la...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Metode de Fixare a Preturilor Bazate pe Cost

Metode de fixare a preturilor in intreprindere pe baza costurilor Metode generale de fixare a preturilor Acestea sunt: a)fixarea pretului pe...

Protectia Concurentei Economice

CONCURENŢA - COORDONATĂ FUNDAMENTALĂ A ECONOMIEI DE PIAŢĂ FUNCŢIONALE 1.1. DEFINIREA ŞI OBIECTIVELE CONCURENŢEI Punctul de vedere aproape unanim...

Microeconomie

Agentii economici – definitie, clasificari Agentul economic reprezinta o persoana sau un grup de persoane care indeplinesc functii bine...

Te-ar putea interesa și

Prețuri și concurență - metode de stabilire a prețului la SC Nico Protection Security Group SRL

ARGUMENT Am ales aceasta temǎ datoritǎ posibilitǎţilor multiple pe care le oferǎ stabilirea unui preţ al unui produs şi a impactului foarte mare...

Preturi si Concurenta

Elaborarea strategiilor si a programelorde stabilire a preturilor Pretul este singurul element aducator de venituri din mixul de marketing si...

Analiza Economică

Capitolul 1. OBIECTUL SI METODA ANALIZEI ECONOMICE Ca orice stiinta umana sau sociala, economia politica abstrage din lumea reala un fenomen...

Formarea Pretului in Concurenta Imperfecta - Monopolul

CAP.1 : Formarea preturilor in concurenta imperfecta si in situatia de monopol Cap 1.1: Formarea preturilor in concurenta imperfecta . Piata...

Teste Grila - Preturi si Concurenta

1. În general, preţul se defineşte ca fiind: a) suma de bani achitată pentru utilizarea factorilor de producţie; b) suma de bani primită sau...

Prețuri și concurență

Cursul 1 Mecanismul preturilor 1.1 Continutul pretului Preţul este expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor care fac obiectul...

Preturi si Concurenta

Obiectivele disciplinei • Insuşirea conceptelor şi a principiilor formării preţurilor în economia de piaţă ; • Familarizarea cu metodele şi...

Prețuri și Concurență

CAPITOLUL I SISTEMUL DE PREŢURI ÎN ROMÂNIA 1.1. Conceptul de preţ şi baza preţurilor Definit în termenii cei mai generali, PREŢUL reprezintă o...

Ai nevoie de altceva?