Previziune Economica

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 9146
Mărime: 128.54KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

În orice activitate umană în general, sau activitate economică în special, preocuparea pentru anticiparea mersului evenimentelor ocupă un loc esențial datorită faptului că nimeni nu investește resurse (limitate, epuizabile) fără să se gîndească la rezultatele ce se vor obține.

În aceste condiții este necesară PREVIZIONAREA, respectiv anticiparea evoluțiilor și rezultatelor viitoare printr-un proces de analiză retrospectivă și prospectivă de cunoaștere și decizie.

Prin PREVIZIUNE se formulează păreri privind tendințele principale ale evoluției fenomenelor economice și sociale, cauzele, condițiile și factorii care influențează aceste evoluții, implicațiile acestora și se stabilesc măsuri pentru influențarea unor componente ale sistemelor economico-sociale.

Factori decizie

PREVIZIUNEA stă la baza fundamentării tuturor deciziilor la nivel micro și macro economic.

PREVIZIUNEA ÎNSEAMNĂ a anticipa apariția și evoluția unor evenimente și procese pe baza datelor din trecut și prezent precum și prin studierea legilor obiective într-un anumit mod, context temporal și spațial.

Termenul de Previziune – este o categorie generică care poate să reprezinte toate modalitățile de anticipare a viitorului cum ar fi :

• CONJUNCTURA – are semnificația unei opinii bazate pe ipoteze, supoziții și prezumții rezultînd uneori chiar din aparențe sau calcule probabilistice.

• PROSPECTIVA – semnifică studii asupra viitorului în ipoteza în care viitorul poate fi orientat, ceia ce înseamnă ca deciziile actuale să fie luate în funcție de ideea ce se formează despre viitor.

De regulă, studiile prospective pregătesc terenul, stau la baza elaborării unor PROGNOZE oferind o imagine sumară, dar logică asupra evoluției fenomenului respectiv.

Exemplu:

Determinarea ratelor de fertilitate estimate pentru viitor = studiu prospectiv.

-servesc la fundamentarea prognozei populației.

Natalitatea/Rata de fertilitate

Populație Mortalitatea

Migrația

• PREDICȚIA – este un termen mai rar utilizat în domeniul economic care a avut și are sensul de prezicere, de a anunța ceva ce urmează să se întîmple independent de voința noastră ca efect al unor forțe supranaturale.

• PRONOSTICUL – semnifică o ipoteză referitoare la desfășurarea viitoare a unor evenimente și acțiuni precum și la modul de finalizare a acestora, ipoteză care se bazează pe măsuri de intenție, deducții logice și mai puțin pe calcule exacte.

• PROGNOZA - (din grecescul prognosis în care pro=înainte iar gnosis = a cunoaște) constă în prevederea desfășurării în perspectivă a unui fenomen sau proces pe baza studierii împrejurărilor și factorilor care-l influențează.

Prognoza este o afirmație probabilistă asupra viitorului cu grad ridicat de certitudine.

• PLANIFICAREA – vizează un sistem de decizii sau de orientări prin care se stabilesc niveluri, ritmuri și proporții ale dezvoltării viitoare pe baza studierii cerințelor pieții precum și a resurselor disponibile, astfel încît să rezulte o activitate eficientă d.p.d.v. economic, tehnic, social și ecologic.

• PROGRAMAREA – constă în stabilirea unui traseu ce conduce la obiectivul urmărit prin structurarea componentelor și ierarhizarea priorităților.

PROGNOZĂ. PLANIFICARE. PROGRAMAREA ECONOMICĂ

PROGNOZA – reprezintă una din formele previziunii economice care se bazează pe ideea de persistență și reprezintă o evaluare determinată în mod științific cu grad ridicat de probabilitate a evoluției posibile într-un anumit domeniu și pe un anumit interval de timp denumit ORIZONT DE PROGNOZĂ.

Prognoza nu-și propune să prevadă viitorul în mod indubitabil ci să ofere alternative și variante pe baza cărora să se poată stabili opțiuni concrete ale evoluției viitoare.

Realizarea unor prognoze pertinente , concludente presupune îndeplinirea următoarelor obiective de către acestea :

a) Să furnizeze informații cu privire la evoluția viitoare a fenomenelor și proceselor economico-sociale;

b) Să ofere alternative sau variante ale dezvoltării viitoare care să stea la baza fundamentării planurilor, strategiilor de dezvoltare;

c) Să stabilească implicațiile în perspectivă ale tendințelor conturate

d) Să sugereze elemente convenabile de intervenție și influențare pentru orientarea evoluției viitoare a fenomenului previzional în sensul dorit.

Prognozele stau la baza fundamentării planurilor.

PLANIFICAREA ECONOMICĂ – constă în anticipareaevoluției în perspectivă a unui sistem social-economic în vederea realizării unor structuri coerente și eficiente prin alocarea și antrenarea mijloacelor corespunzătoare.

În urma activității de planificare se elaborează planul economic care reprezintă un sistem de decizii și orientări prin care se stabilesc niveluri, ritmuri și proporții ale dezvoltării viitoare pe baza studierii cerințelor pieții (sau economiei naționale) și prin luarea în considerare a resurselor disponibile astfel încît să rezulte o activitate eficientă.

Examen : prezentați comparativ prognoza și planificarea economică.

Asemănări :

- Ambele sunt lucrări de anticipare a viitorului și sunt fundamentate științific

- Ambele urmăresc stabilirea tendințelor, implicațiilor în scopul formulării de măsuri de corecție a tendinței.

Deosebiri ?

- Tendința evoluției viitoare în cazul prognozelor este cea care rezultă din aplicarea unui model de prognoză.

- În cazul planificării, tendința evoluției viitoare este stabilită de către factorii de decizie în urma analizării datelor disponibile

- Planificarea se bazează pe calcule, dar......

- Prognoza stă la baza fundamentării planurilor.

- Planificarea este mai concretă față de prognoză

- În cazul planificării se remarcă influența mai mare a factorului subiectiv.

Preview document

Previziune Economica - Pagina 1
Previziune Economica - Pagina 2
Previziune Economica - Pagina 3
Previziune Economica - Pagina 4
Previziune Economica - Pagina 5
Previziune Economica - Pagina 6
Previziune Economica - Pagina 7
Previziune Economica - Pagina 8
Previziune Economica - Pagina 9
Previziune Economica - Pagina 10
Previziune Economica - Pagina 11
Previziune Economica - Pagina 12
Previziune Economica - Pagina 13
Previziune Economica - Pagina 14
Previziune Economica - Pagina 15
Previziune Economica - Pagina 16
Previziune Economica - Pagina 17
Previziune Economica - Pagina 18
Previziune Economica - Pagina 19
Previziune Economica - Pagina 20
Previziune Economica - Pagina 21
Previziune Economica - Pagina 22
Previziune Economica - Pagina 23
Previziune Economica - Pagina 24
Previziune Economica - Pagina 25
Previziune Economica - Pagina 26
Previziune Economica - Pagina 27
Previziune Economica - Pagina 28
Previziune Economica - Pagina 29
Previziune Economica - Pagina 30
Previziune Economica - Pagina 31
Previziune Economica - Pagina 32
Previziune Economica - Pagina 33
Previziune Economica - Pagina 34
Previziune Economica - Pagina 35
Previziune Economica - Pagina 36
Previziune Economica - Pagina 37
Previziune Economica - Pagina 38
Previziune Economica - Pagina 39
Previziune Economica - Pagina 40
Previziune Economica - Pagina 41
Previziune Economica - Pagina 42
Previziune Economica - Pagina 43
Previziune Economica - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Previziune Economica.docx

Alții au mai descărcat și

Formule Analiza Economico-Financiara

CA netă CA medie: = - preţ mediu de vanzare CA marginala: CAm = = - variatia veniturilor CA critica: CAcr = ; Rv = - pragul de rentabilitate -...

Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Planificare Financiară

Planificarea financiară începe cu o previziune a vânzărilor, care se bazează pe o analiză a cifrei de afaceri din ultimii 5 ani, prezentată într-un...

Evaluarea Intreprinderii

Conceptul de diagnostic = reperarea disfuncţionalităţilor activităţii, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităților, identificarea...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Abordarea sistemică a întreprinderii - Noțiuni - cheie - sistem - variabile - variabile de intrare - variabile de ieșire - variabile...

Analiza economico-financiară

1.1. NECESITATEA SI TIPURILE ANALIZEI Înca de la începuturi, cunoasterea fenomenelor si proceselor din natura si societate a impus, într-o forma...

Analiza Rapoartelor Consolidate

Disciplina : Analiza rapoartelor financiare consolidate Tema 1. Abordări conceptuale privind rapoartele financiare consolidate 1. Esenţa şi...

Diagnostic Financiar

Tema 1 : Metode aprofundate de analiză a veniturilor din vânzări 1) Analiza structurii veniturilor din vânzări pe tipuri de activitate...

Ai nevoie de altceva?