Previziune Economică

Curs
8.3/10 (19 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 19721
Mărime: 352.87KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionut Golet

Cuprins

1.1. Previziunea si planificarea 2

1.2. Necesitatea previziunii si planificarii 3

1.3. Organizarea activitatii de previziune 4

1.4. Etapele fundamentale ale elaborarii previziunilor 5

1.5. Forme si categorii de previziune 5

2. Metode bazate pe extrapolarea seriilor de timp 8

2.1. Metoda ultimei valori înregistate 8

2.2. Metoda mediei aritmetice simple 9

2.3. Media mobila de ordin k 9

2.4. Media mobila exponentiala de ordin k 9

2.5. Metoda sporului mediu 10

2.6. Metoda indicelui mediu 10

2.7. Metoda clasica de descompunere (Metoda de descompunere sezoniera) 11

2.8. Nivelare exponentiala 12

2.9. Functii de tendinta 14

2.10. Modelele ARIMA (k,d,m) 16

2.11. Prognoza structurii unor fenomene prin Lanturi Markov 17

3. Metode econometrice 20

3.1. Regresia simpla 20

3.2. Regresia multipla 21

3.3. Regresia dinamica 22

3.4. Regresia nonliniara 22

3.5. Modele autoregresive multivariate/vectoriale (VAR) 22

3.6. Modele de corectie 23

4. Inteligenta artificiala 24

4.1. Retele neuronale 24

4.1.1. Tipuri de retele 25

4.1.2. Retele neuronale artificiale cu propagare inainte a semnalului 25

4.2. Sisteme hibride (Retele neuronale si Algoritmi genetici) 28

5. Metode subiective 29

5.1. Grupuri de interactiune 29

5.1.1. Metoda Brainstorming 29

5.1.2. Metoda Delphi 30

5.2. Metoda scenariilor 31

5.3. Ancheta statistica privind opinia unor specialisti 33

5.4. Interpretarea unor roluri în simularea situatiilor conflictuale („Role Playing”) 34

5.5. Utilizarea burselor de pariuri (“Prediction Markets”) pentru previziuni la nivel de firma 34

6. Previziunea ciclurilor de afaceri - Indicatori de anticipare 36

6.1. Indici de dinamica si indici de ciclicitate 36

6.2. Indicatori de anticipare a cilurilor economice 40

7. Previziuni pe piata valorilor mobiliare 41

7.1. Elemente de analiza fundamentala 42

7.2. Metode de analiza tehnica 44

7.2.1. Benzile Bollinger 45

7.2.2. Intersectia mediilor mobile 47

7.2.3. Oscilatorul Stocastic 48

8. Previziuni de marketing 49

8.1. Previziunea produselor noi introduse pe piata 49

8.1.1. Modele pentru piete test 49

8.1.2. Modele pentru piete pre-test 51

8.2. Anchete privind intentiile consumatorilor 52

8.3. Previziuni privind cota de piata 53

8.4. Analiza preferinteleor consumatorilor (“Conjoint Analysis”) 53

9. Previzionarea situatiei financiare la nivel de întreprindere 53

9.1. Previziunea cifrei de afaceri 53

9.2. Previzionarea elementelor contului de rezultate 54

9.3. Previziunea elementelor de activ 55

9.4. Previziunea elementelor de pasiv 56

9.5. Previziunea fluxului de numerar 58

10. Indicatori ai erorilor de previziune 58

Extras din document

Asa cum mentioneaza John Naisbitt, “omul supravietuieste numai prin capacitatea sa de a actiona în prezent, pe baza experientei trecute, cu consecinte în viitor. Asumându-si viitorul, omul îsi face prezentul suportabil si trecutul semnificativ. Trecutul, prezentul si alternativele viitoare sunt întrepatrunse în anticipatia si previziunea actiunilor viitoare.”

De regula exista o diferenta temporala între producerea unui eveniment si semnalele ce prevestesc si conduc catre realizarea acelui eveniment. Acesta este principalul motiv care face ca previziunea si planificarea sa fie doua activitati viabile pentru studierea si respectiv actiunea asupra viitorului (Prezentul este însarcinat cu viitorul, Voltaire)

Problema esentiala este definirea corecta a ceea ce înseamna previziune respectiv planificare, pentru a putea integra corect cele doua concepte. Deoarece ambele concepte se preocupa direct de viitor este foarte important ca aceste doua functii sa fie corect integrate în cadrul firmei.

Previziunea (prognoza) economica, desi nu se poate da o definitie precisa, datorita parerilor diferite existente în rândul specialistilor, reprezinta procesul prin care sunt anticipate evenimente si prin care este realizata estimarea evolutiei viitoare a unor indicatori economici privind, în general, fenomene care nu sunt direct controlate de entitatea implicata în procesul de previziune.

Planificarea este una din functiile de baza ale managementului si reprezinta o activitate ce are în vedere stabilirea modalitatilor concrete de realizare a unor obiective prestabilite.

Previziunea precede planificarea si ofera informatii necesare pentru realizarea acesteia. Previziunea reprezinta un suport al procesului decizional în timp ce planificarea reprezinta mai mult un rezultat sau o componenta a procesului decizional. O delimitare clara între previziune, planificare si decizie este, de cele mai multe ori, greu de trasat, între aceste procese existând o interdependenta strânsa. Previziunea se ocupa în general cu descrierea estimativa a mediului extern viitor al unei entitati, în timp ce planificarea se orienteaza asupra actiunilor viitoare proprii unei entitatii în contextul mediului în care aceasta actioneaza. Prin urmare, este corect sa spunem ca o firma previzioneaza cererea pentru un anumit bun pe piata si planifica productia pe care urmeaza sa o realizeaze în contextul cererii respective. Nu este corect însa, sa spunem ca o firma planifica evolutia cursului valutar pentru o anumita moneda sau ca o firma previzioneaza pretul pe care ea însasi îl va aplica unui anumit produs. Totodata nu este mai putin adevarat ca propriile actiuni pot influenta mediul extern. De exemplu, actiunile unei firme concurente fac obiectul previziunii, însa este foarte probabil ca aceste actiuni sa fie influentate de planificarea realizata în propria firma, fie prematur, datorita unei scurgeri de informatii, fie odata ce planificarea realizata îsi face simtite efectele pe piata.

1.2. Necesitatea previziunii si planificarii

Ierarhia procesului

decizional Planificarea la un

anumit nivel decizional Necesitatea

de a previziona Orizontul de

previziune/planificare

Stabilirea obiectivelor

strategice Planificarea:

- unor investitii/dezinvestitii

- credite pe termen lung

- fuziuni sau aliante

- introducerea a noi produse

- gasirea unor produse de substitutie

- patrunderea pe noi spatii geografice etc.

Previziuni privind:

- schimbari la nivel politic (integrarea unor state în anumite uniuni internationale, politica fiscala, politica bancii nationale, politica privind protectia mediului înconjurator etc.)

- ciclurile de afaceri (recesiune etc.)

- puterea de cumparare a consumatorilor (salariu mediu etc.)

- disponibilitatea fortei de munca

- cererea la nivel de industrie

- noi preferinte ale consumatorilor

- evolutia tehnologica

- descoperirea a noi resurse de energie

- etc. Pe termen lung sau foarte lung (mai multi ani)

Stabilirea obiectivelor tactice Planificarea:

- productiei/vânzarilor

- personalui (numar de ture etc.)

- angajarii de personal sezonier

- elementelor mixului de marketing (pret, distributie, promovare, caracteristici ale produselor)

- cre

ditelor pe termen mediu

Previziuni privind:

- cererea pentru un anumit produs

- cererea sezoniera

- mixul de marketing al concurentilor

- cotele de piata

- ratele dobânzii

- cursului valutar

- impactul unor

evenimente asupra

vânzarilor (sarbatori,

festivaluri, actiuni

promotionale etc.)

- etc. Termen mediu (câteva luni sau trimestre, pâna la un an)

Stabilirea obiectivelor operationale Planificarea:

- logistica (aprovizionare, transport etc.)

- creditelor de trezorerie

- platii furnizorilor

- încasarii creantelor etc Previziuni privind

- impactul unor evenimente neprevazute asupra vânzarilor sau aprovizionarii

- previziunea cererii zilnice (week-end, zile lucratoare)

- conditii meteo nefavorabile (cu impact în special asupra activitatii de transport si turistice) etc. Termen scurt (zile, saptamâni)

1.3. Organizarea activitatii de previziune

Deosebim doua situatii esential diferite privind organizarea activitatii de previziune si planifiare în cadrul unei organizatii:

1. În primul caz (mai rar întâlnit), cei ce efectueaza previziunea vor fi si cei care vor întocmi planul, si/ sau vor lua decizia. Acest caz se aplica de regula în cazul firmelor de dimensiune mica si mijlocie. În acest caz organizarea activitatii de previziune si planificare este mai putin relevanta iar personalul nu este specializat.

2. Cazul cel mai frecvent este cel în care cel ce efectueaza previziunea si întocmeste planul difera de decident. Acest caz se aplica de regula în cazul firmelor de dimensiune mare. În acest caz previziunea si planificarea sunt atributiile:

- tuturor departamentelor functionale, caz în care se impune o puternica colaborare între

departamente

- unui singur departament functional care centralizeaza datele de la restul compartimentelor. În acest caz, activitatea de previziune si planificare este riguros organizata si derulata de personal specializat.

- activitatea de previziune este externalizata si lasata în seama unei firme specializate în activitatea de previziune si planificare.

Preview document

Previziune Economică - Pagina 1
Previziune Economică - Pagina 2
Previziune Economică - Pagina 3
Previziune Economică - Pagina 4
Previziune Economică - Pagina 5
Previziune Economică - Pagina 6
Previziune Economică - Pagina 7
Previziune Economică - Pagina 8
Previziune Economică - Pagina 9
Previziune Economică - Pagina 10
Previziune Economică - Pagina 11
Previziune Economică - Pagina 12
Previziune Economică - Pagina 13
Previziune Economică - Pagina 14
Previziune Economică - Pagina 15
Previziune Economică - Pagina 16
Previziune Economică - Pagina 17
Previziune Economică - Pagina 18
Previziune Economică - Pagina 19
Previziune Economică - Pagina 20
Previziune Economică - Pagina 21
Previziune Economică - Pagina 22
Previziune Economică - Pagina 23
Previziune Economică - Pagina 24
Previziune Economică - Pagina 25
Previziune Economică - Pagina 26
Previziune Economică - Pagina 27
Previziune Economică - Pagina 28
Previziune Economică - Pagina 29
Previziune Economică - Pagina 30
Previziune Economică - Pagina 31
Previziune Economică - Pagina 32
Previziune Economică - Pagina 33
Previziune Economică - Pagina 34
Previziune Economică - Pagina 35
Previziune Economică - Pagina 36
Previziune Economică - Pagina 37
Previziune Economică - Pagina 38
Previziune Economică - Pagina 39
Previziune Economică - Pagina 40
Previziune Economică - Pagina 41
Previziune Economică - Pagina 42
Previziune Economică - Pagina 43
Previziune Economică - Pagina 44
Previziune Economică - Pagina 45
Previziune Economică - Pagina 46
Previziune Economică - Pagina 47
Previziune Economică - Pagina 48
Previziune Economică - Pagina 49
Previziune Economică - Pagina 50
Previziune Economică - Pagina 51
Previziune Economică - Pagina 52
Previziune Economică - Pagina 53
Previziune Economică - Pagina 54
Previziune Economică - Pagina 55
Previziune Economică - Pagina 56
Previziune Economică - Pagina 57
Previziune Economică - Pagina 58
Previziune Economică - Pagina 59
Previziune Economică - Pagina 60
Previziune Economică - Pagina 61
Previziune Economică - Pagina 62
Previziune Economică - Pagina 63
Previziune Economică - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Previziune Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul producției și operațiilor - proiect SC Happy Snacks SRL

Structură proiect S.C.Happy Snacks S.R.L Produsul.Motivaţia alegerii produsului „pufuleţi cu ciocolată”. Motivul pentru care am ales acest...

Sistemul Monetar International

Sistemul monetar international: concept, functii, etape premergatoare Incercarile de creare a unui sistem monetar international, precum si...

Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci

Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ 1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri...

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu....

Simulare Economica

Introducere Procesul de cumpărare a unui produs farmaceutic este mai mult decât un simplu act de cumpărare pentru că implică un proces cu mai...

Aparitia si Dezvoltarea Pietei Valutare in Romania

1.1 APARITIA SI DEZVOLTAREA PIETEI VALUTARE IN PLAN INTERNATIONAL In societatea contemporana, volumul zilnic de schimburi valutare tranzactionat...

Proiect MPO - Scaune

1.MOTIVATIE ALEGERE PRODUS In zilele noastre ,datorita situaţiei economice ,tot mai multe persoane doresc să găsească produse ieftine și de...

Previziune Economică

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. INTERCARTS.A. 1.1. Obiectul de activitate şi organizarea firmei Denumirea untităţii: S.C. INTERCARTS.A. Sediul...

Te-ar putea interesa și

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Analiza si Previziunea Vanzarilor la SC Vrancart SA

Capitolul I: CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND PREVIZIUNILE ECONOMICE. 1.1. Stiinta previziunii economice Un atribut al managementului economic în...

Sistemul indicatorilor specifici economiei performanțe

INTRODUCERE Sistemul de indicatori constituie partea principală a sistemului informa¬ţio¬nal al analizei macroeconomice; cu ajutorul acestora, pe...

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de...

Previziuni Economice

Pentru realizarea acestui proiect s-a utilizat o baza de date având ca variabila de studiu rata de crestere a PIB – ului Greciei exprimat în...

Previziunea economică la SC Wintec SRL Pitești

1.Previziunea economică Previziunea = constă în ansamblul proceselor de muncă prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale...

Previziunea economică

Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a acţiona în prezent, pe baza experienţei trecute, cu...

Econometrie si Previziune Economica

Lectia 1. ECONOMETRIA – RAMURA A ECONOMIEI Obiectivele lectiei - Insusirea caracteristicilor specifice econometriei - Intelegerea modelului...

Ai nevoie de altceva?