Previziune Macroeconomică

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 10 fișiere: pdf
Pagini : 174 în total
Cuvinte : 54651
Mărime: 3.00MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1 Economia naţională ca sistem

Multitudinea definiţiilor date conceptului de sistem poate fi generalizată astfel: fie P o

proprietate oarecare, R o relaţie, M o mulţime de elemente. Dacă în mulţimea M se constată o

relaţie R, aceasta nu înseamnă că M va reprezenta obligatoriu un sistem. Însuşirea care va face din

M un sistem este aceea în raport cu care pe elementele M se realizează o relaţie care ne interesează.

Aceasta ne spune că relaţia R trebuie să conţină o proprietate stabilită dinainte. Astfel, ajungem la

următoarea definiţie: o mulţime M formează un sistem dacă pe ea se realizează o relaţie R,

predeterminată, cu proprietăţi fixate P1.

În limbajul comun, "un «sistem» înseamnă o grupare de elemente componente care

acţionează împreună în vederea atingerii unui obiectiv comun"2.

Printre sistemele cu un grad de complexitate foarte ridicat se află şi sistemul economie

naţională. De obicei, economia naţională este definită ca un ansamblu de activităţi economicosociale

privite în unitatea şi interdependenţele lor dinamice, în strânsă legătură cu natura

înconjurătoare, care se desfăşoară în cadrul naţional-statal, istoriceşte constituit. Rostul fiecărei

economii naţionale este să asigure bunurile economice care satisfac trebuinţele oamenilor.

Plecând de la definiţia generalizatoare din paragraful 1, putem afirma odată cu economistul

John Kenneth Galbraith că ,,Fără un sistem economic – care să producă hrana, s-o prelucreze, s-o

ambaleze şi s-o distribuie, care să fabrice stofe şi să confecţioneze îmbrăcăminte, care să

construiască case şi să le mobileze, să asigure servicii medicale şi de învăţământ, să legifereze şi să

menţină ordinea, să pregătească apărarea colectivităţii – viaţa ar fi grea. Iată deci funcţia lui".3

1 Vezi “Dicţionar de matematică şi cibernetică în economie”, E.S.E., Bucureşti, 1979, p.581-582.

2 Jay W. Forrester, “Principiile sistemelor”, ediţia românească, E.T., Bucureşţi, 1979, p.11.

3 John Kenneth Galbraith, “Ştiinţa economică şi interesul public”, ediţia românească, E.P., Bucureşţi, 1982, p.11.

FUNDAMENTELE TEORETICE

ALE PREVIZIONĂRII MACROECONOMICE

1.1. Economia naţională ca sistem

1.2. Previziunea - componentă a managementului macroeconomic

1.3. Tipologia previzională

1.4. Previziunea ca ştiinţă

Fundamentele teoretice ale previzionării macroeconomice

Sistemul economiei naţionale se caracterizează prin trei trăsături:

- structura;

- funcţionalitatea;

- comportamentul.

Structura este dată de mulţimea elementelor/componentelor sale şi, îndeosebi, de relaţiile

dintre acestea.

Principalele componente sunt:

1) Resursele umane în ansamblu, din care forţa de muncă, atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ,

ca nivel, compoziţie pe sexe, vârste, medii sociale (urban, rural), niveluri de pregătire, ocupaţii

pe domenii de activitate, precum şi mişcarea migratoare.

2) Resursele materiale naturale - bogăţiile solului şi subsolului, inclusiv apele şi fauna, atât cele

folosite cât şi cele aflate în rezervă.

3) Resursele naturale acumulate, formate din maşini, agregate, instalaţii, drumuri, autostrăzi, căi

ferate, lucrări de artă (poduri, viaducte, apeducte), clădiri şi alte construcţii, atât cele aflate în

folosinţă, cât şi cele în conservare, care fac obiectul patrimoniului naţional.

4) Ansamblul de cunoştinţe acumulate şi potenţialul educaţional şi de creaţie ştiinţifică existente la

un moment dat într-o economie naţională.

5) Resursele financiare şi valutare ale ţării, precum şi calitatea operaţiunilor realizate cu acestea,

oglindite de principalele balanţe financiare – bugetul statului şi balanţa de plăţi externe, de

cursul de schimb al monedei naţionale etc.

6) Mediul ambiant natural şi calitatea acestuia, expresie a interacţiunii dintre factorii tehnicoeconomici

şi cei ecologici, precum şi capacitatea de combatere a poluării.

7) Ramurile, subramurile economiei ca expresie a diviziunii sociale a muncii în conexiune cu

resursele antrenate în circuitul economic.

8) Regiunile, zonele în care se desfăşoară activităţile economice şi sociale ca expresie a diviziunii

teritoriale a muncii, precum şi relaţiile dintre acestea.

9) Modul şi gradul de satisfacere a trebuinţelor individuale şi sociale ale membrilor societăţii.

Funcţionalitatea sistemului economiei naţionale constă în acţiunea componentelor/subsistemelor

sale sub influenţa factorilor obiectivi şi subiectivi, a legilor economice, ca expresie a factorilor

obiectivi (ex. legea înclinaţiei marginale spre consum) şi a deciziilor autorităţilor centrale şi locale,

ca expresie a factorilor subiectivi.

Acţiunea interconectată a elementelor sale se concretizează în starea de coerenţă şi gradul de

eficienţă ale economiei naţionale, rezultat al autoreglării şi reglării acesteia.1

Comportamentul economiei naţionale exprimă modificarea componentelor sale ca efect al

influenţei factorilor de intrare (producţia şi importul) şi de ieşire (consumul final, formarea brută de

capital şi exportul), precum şi al influenţei unor factori exteriori sistemului, cum sunt: conj

Preview document

Previziune Macroeconomică - Pagina 1
Previziune Macroeconomică - Pagina 2
Previziune Macroeconomică - Pagina 3
Previziune Macroeconomică - Pagina 4
Previziune Macroeconomică - Pagina 5
Previziune Macroeconomică - Pagina 6
Previziune Macroeconomică - Pagina 7
Previziune Macroeconomică - Pagina 8
Previziune Macroeconomică - Pagina 9
Previziune Macroeconomică - Pagina 10
Previziune Macroeconomică - Pagina 11
Previziune Macroeconomică - Pagina 12
Previziune Macroeconomică - Pagina 13
Previziune Macroeconomică - Pagina 14
Previziune Macroeconomică - Pagina 15
Previziune Macroeconomică - Pagina 16
Previziune Macroeconomică - Pagina 17
Previziune Macroeconomică - Pagina 18
Previziune Macroeconomică - Pagina 19
Previziune Macroeconomică - Pagina 20
Previziune Macroeconomică - Pagina 21
Previziune Macroeconomică - Pagina 22
Previziune Macroeconomică - Pagina 23
Previziune Macroeconomică - Pagina 24
Previziune Macroeconomică - Pagina 25
Previziune Macroeconomică - Pagina 26
Previziune Macroeconomică - Pagina 27
Previziune Macroeconomică - Pagina 28
Previziune Macroeconomică - Pagina 29
Previziune Macroeconomică - Pagina 30
Previziune Macroeconomică - Pagina 31
Previziune Macroeconomică - Pagina 32
Previziune Macroeconomică - Pagina 33
Previziune Macroeconomică - Pagina 34
Previziune Macroeconomică - Pagina 35
Previziune Macroeconomică - Pagina 36
Previziune Macroeconomică - Pagina 37
Previziune Macroeconomică - Pagina 38
Previziune Macroeconomică - Pagina 39
Previziune Macroeconomică - Pagina 40
Previziune Macroeconomică - Pagina 41
Previziune Macroeconomică - Pagina 42
Previziune Macroeconomică - Pagina 43
Previziune Macroeconomică - Pagina 44
Previziune Macroeconomică - Pagina 45
Previziune Macroeconomică - Pagina 46
Previziune Macroeconomică - Pagina 47
Previziune Macroeconomică - Pagina 48
Previziune Macroeconomică - Pagina 49
Previziune Macroeconomică - Pagina 50
Previziune Macroeconomică - Pagina 51
Previziune Macroeconomică - Pagina 52
Previziune Macroeconomică - Pagina 53
Previziune Macroeconomică - Pagina 54
Previziune Macroeconomică - Pagina 55
Previziune Macroeconomică - Pagina 56
Previziune Macroeconomică - Pagina 57
Previziune Macroeconomică - Pagina 58
Previziune Macroeconomică - Pagina 59
Previziune Macroeconomică - Pagina 60
Previziune Macroeconomică - Pagina 61
Previziune Macroeconomică - Pagina 62
Previziune Macroeconomică - Pagina 63
Previziune Macroeconomică - Pagina 64
Previziune Macroeconomică - Pagina 65
Previziune Macroeconomică - Pagina 66
Previziune Macroeconomică - Pagina 67
Previziune Macroeconomică - Pagina 68
Previziune Macroeconomică - Pagina 69
Previziune Macroeconomică - Pagina 70
Previziune Macroeconomică - Pagina 71
Previziune Macroeconomică - Pagina 72
Previziune Macroeconomică - Pagina 73
Previziune Macroeconomică - Pagina 74
Previziune Macroeconomică - Pagina 75
Previziune Macroeconomică - Pagina 76
Previziune Macroeconomică - Pagina 77
Previziune Macroeconomică - Pagina 78
Previziune Macroeconomică - Pagina 79
Previziune Macroeconomică - Pagina 80
Previziune Macroeconomică - Pagina 81
Previziune Macroeconomică - Pagina 82
Previziune Macroeconomică - Pagina 83
Previziune Macroeconomică - Pagina 84
Previziune Macroeconomică - Pagina 85
Previziune Macroeconomică - Pagina 86
Previziune Macroeconomică - Pagina 87
Previziune Macroeconomică - Pagina 88
Previziune Macroeconomică - Pagina 89
Previziune Macroeconomică - Pagina 90
Previziune Macroeconomică - Pagina 91
Previziune Macroeconomică - Pagina 92
Previziune Macroeconomică - Pagina 93
Previziune Macroeconomică - Pagina 94
Previziune Macroeconomică - Pagina 95
Previziune Macroeconomică - Pagina 96
Previziune Macroeconomică - Pagina 97
Previziune Macroeconomică - Pagina 98
Previziune Macroeconomică - Pagina 99
Previziune Macroeconomică - Pagina 100
Previziune Macroeconomică - Pagina 101
Previziune Macroeconomică - Pagina 102
Previziune Macroeconomică - Pagina 103
Previziune Macroeconomică - Pagina 104
Previziune Macroeconomică - Pagina 105
Previziune Macroeconomică - Pagina 106
Previziune Macroeconomică - Pagina 107
Previziune Macroeconomică - Pagina 108
Previziune Macroeconomică - Pagina 109
Previziune Macroeconomică - Pagina 110
Previziune Macroeconomică - Pagina 111
Previziune Macroeconomică - Pagina 112
Previziune Macroeconomică - Pagina 113
Previziune Macroeconomică - Pagina 114
Previziune Macroeconomică - Pagina 115
Previziune Macroeconomică - Pagina 116
Previziune Macroeconomică - Pagina 117
Previziune Macroeconomică - Pagina 118
Previziune Macroeconomică - Pagina 119
Previziune Macroeconomică - Pagina 120
Previziune Macroeconomică - Pagina 121
Previziune Macroeconomică - Pagina 122
Previziune Macroeconomică - Pagina 123
Previziune Macroeconomică - Pagina 124
Previziune Macroeconomică - Pagina 125
Previziune Macroeconomică - Pagina 126
Previziune Macroeconomică - Pagina 127
Previziune Macroeconomică - Pagina 128
Previziune Macroeconomică - Pagina 129
Previziune Macroeconomică - Pagina 130
Previziune Macroeconomică - Pagina 131
Previziune Macroeconomică - Pagina 132
Previziune Macroeconomică - Pagina 133
Previziune Macroeconomică - Pagina 134
Previziune Macroeconomică - Pagina 135
Previziune Macroeconomică - Pagina 136
Previziune Macroeconomică - Pagina 137
Previziune Macroeconomică - Pagina 138
Previziune Macroeconomică - Pagina 139
Previziune Macroeconomică - Pagina 140
Previziune Macroeconomică - Pagina 141
Previziune Macroeconomică - Pagina 142
Previziune Macroeconomică - Pagina 143
Previziune Macroeconomică - Pagina 144
Previziune Macroeconomică - Pagina 145
Previziune Macroeconomică - Pagina 146
Previziune Macroeconomică - Pagina 147
Previziune Macroeconomică - Pagina 148
Previziune Macroeconomică - Pagina 149
Previziune Macroeconomică - Pagina 150
Previziune Macroeconomică - Pagina 151
Previziune Macroeconomică - Pagina 152
Previziune Macroeconomică - Pagina 153
Previziune Macroeconomică - Pagina 154
Previziune Macroeconomică - Pagina 155
Previziune Macroeconomică - Pagina 156
Previziune Macroeconomică - Pagina 157
Previziune Macroeconomică - Pagina 158
Previziune Macroeconomică - Pagina 159
Previziune Macroeconomică - Pagina 160
Previziune Macroeconomică - Pagina 161
Previziune Macroeconomică - Pagina 162
Previziune Macroeconomică - Pagina 163
Previziune Macroeconomică - Pagina 164
Previziune Macroeconomică - Pagina 165
Previziune Macroeconomică - Pagina 166
Previziune Macroeconomică - Pagina 167
Previziune Macroeconomică - Pagina 168
Previziune Macroeconomică - Pagina 169
Previziune Macroeconomică - Pagina 170
Previziune Macroeconomică - Pagina 171
Previziune Macroeconomică - Pagina 172
Previziune Macroeconomică - Pagina 173
Previziune Macroeconomică - Pagina 174

Conținut arhivă zip

 • Previziune Macroeconomica
  • Capitolul 1 Fundamente teoretice ale previzionarii macroeconomice.pdf
  • Capitolul 2 Cadrul institutional si elaborarea previziunilor macroeconomice.pdf
  • Capitolul 3 Metode si tehnici de previziune.pdf
  • Capitolul 4 Previzionarea cresterii economice.pdf
  • Capitolul 5 Previzionarea resurselor umane.pdf
  • Capitolul 6 Previzionarea cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice.pdf
  • Capitolul 7 Previzionarea resurselor naturale.pdf
  • Capitolul 8 Previzionarea relatiilor economice externe.pdf
  • Capitolul 9 Previzionarea regionala.pdf
  • Teste.pdf

Alții au mai descărcat și

Instituții de Credit

IC 1. Bilanţul bancar şi contul de profit şi pierdere 1.1 Bilanţul bancar ACTIV I. Operaţiuni de trezorerie şi interbancare Casa şi alte valori...

Cursuri achiziții și fuziuni

In general, in tarile actuale U.E. legislatia fuziunilor si achizitiilor a inceput sa devina coerenta incepand cu anii ’60, dar forma actuala a...

Domeniile Econometriei

1) CE ESTE ECONOMETRIA? Interpretată ad literam, noţiunea de econometrie înseamnă „măsurare economică”. Deşi măsurarea sau evaluarea este o parte...

Analiza diagnostică a întreprinderii

Curs 1 Elemente introductive. Generalitati De ce un diagnostic? Inainte de a incepe sa rasp la aceasta intrebare important este de a clarifica...

Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice

Foaia de usã este constituitã dintr-o ramã din cherestea de rãsinoase cu adaosuri de întãrire la balamale si la locasul de broascã, placatã pe...

Dezvoltarea umană

Tema 1. Introducere în dezvoltarea umană (2 ore) Noţiune de dezvoltare umană Premisele apariţiei conceptului dezvoltării umane Evoluţia...

Economia - Știință Teoretică și Fundamentală

1.1. ECONOMIA – ŞTIINŢĂ TEORETICĂ ŞI FUNDAMENTALĂ Ştiinţa economică constă din ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine prin care...

Economia Serviciilor

UI 1.1 Introducere Acest capitol îsi propune sã facã o introducere în domeniul economiei serviciilor, punând accent, în principal, pe definirea...

Te-ar putea interesa și

Analiza si Previziunea Vanzarilor la SC Vrancart SA

Capitolul I: CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND PREVIZIUNILE ECONOMICE. 1.1. Stiinta previziunii economice Un atribut al managementului economic în...

Raport de Țară Irlanda

CAPITOLUL 1 1.1. Generalități Etimologic numele de Irlanda (Ireland) derivă din numele zeiței celtice Eriu (în irlandeza modernă Éire) împreună...

Previziune Macroeconomica

C1 Fundamentele teoretice ale previziunii macroeconomice. 1)Economia nationala ca sistem- reprezinta un ansamblu de activitati indep, care se...

Previziuni Macroeconomice

1. Definiti activitatea previzionala si prezentati principalele sale caracteristici. Activitatea previzionala reprezinta procesul de anticipare a...

Sistemul Conturilor Nationale

3. STRUCTURA SISTEMULUI CONTURILOR (CONTABILITATII) NATIONALE Acest sistem este format dintr-un numar de tabele in care se evidentiaza...

Metode si Tehnici de Previziune Macroeconomica

METODE SI TEHNICI DE PREVIZIUNE Dezideratul major al gasirii celor mai fezabile alternative ale viitorului posibil si dezirabil al...

Subiecte Examen Previziune Macroeconomica Rezolvate

1) Previziunea- componenta esentiala a conducerii economico-sociale. Economia nationala moderna constituie un mecanism complex, format dintr-o...

Previziuni Macroeconomice

PREVIZIUNI MACROECONOMICE BALANTA LEGATURILOR DINTRE RAMURI Aceste legaturi pot fi evidentiate prin intermediul balantei legaturilor dintre...

Ai nevoie de altceva?