Prezentare managementul desfacerii - Metoda Six Sigma

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1257
Mărime: 153.98KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Metoda a fost definita prima data de catre Bill Smith pentru firma Motorola in anul 1986.

La început acest demers a constat în aplicarea conceptelor de stăpânire statistică a procesului (MSP/SPC) și apoi a luat amploare integrând toate aspectele controlului variabilității. Pe măsura răspândirii și în celelalte întreprinderi (în special General Electric), Six Sigma s-a structurat asociind în plus demersului său elementele manageriale și strategice.

Astăzi este un demers global al ameliorării satisfacției clienților, ceea ce nu e chiar același

lucru cu ameliorarea calității. Bazându-se pe această mai bună satisfacere a clientului, metodologia Six Sigma este sursă de creștere a rentabilității pentru întreprindere cumulând următoarele efecte:

- O diminuare a rebuturilor, retusurilor si in general a costurilor de non-calitate;

- O ameliorare a disponibilitatii masinilor si a ratei de randament sintetic;

- Segmente de piata mai bune, consecvente ameliorarii calitatii produselor.

Un obiectiv al six sigma este de a reduce variația calității produsului sau serviciului final

permanent, de a o restrânge în cadrul cerințelor clientului.

Unul din principiile de bază ale Six Sigma este reducerea variabilității. De fapt, insatisfacția

clientului rezultă întotdeauna din diferența între situația așteptată și cea reală. Această diferență provine în mare parte de la variabilitatea proceselor, care își găsește originea, mai ales în:

- variabilitatea materialelor;

- variabilitatea procedurilor;

- variabilitatea condițiilor în care evoluează procesul.

Six Sigma este:

- o anumită filozofie a calității îndreptată către satisfacerea totală a clientului;

- un indicator de performanță care permite să se cunoască locul unde se situează întreprinderea în materie de calitate;

- o metodă de rezolvare a problemelor în patru/opt etape după unii autori al cărei obiectiv este de a: (Recunoaște) (Defini), Măsura, Analiza, Inova/Ameliora, Controla, (Standardiza) (Integra), demers ce permite reducerea variabilității și atingerea obiectivului pe produse sau pe servicii;

- o organizare a competențelor și a responsabilităților oamenilor din întreprindere;

- un mod de management prin calitate care se sprijină puternic pe gestionarea prin proiect.

Impactul Six Sigma depășește simpla ameliorare a calității produselor întreprinderii.

Obiectivul său este unul financiar. Six Sigma are ca obiectiv ameliorarea performanței globale a întreprinderii, prin intermediul a patru acțiuni specifice:

- creșterea satisfacției clienților și o mai bună fidelizare printr-o mai bună calitate;

- reducerea cheltuielilor micșorând considerabil numărul rebuturilor, retușurilor și pierderilor;

- optimizarea utilizării activelor întreprinderii prin creșterea ratei de randament sintetic a mijloacelor de producție;

Preview document

Prezentare managementul desfacerii - Metoda Six Sigma - Pagina 1
Prezentare managementul desfacerii - Metoda Six Sigma - Pagina 2
Prezentare managementul desfacerii - Metoda Six Sigma - Pagina 3
Prezentare managementul desfacerii - Metoda Six Sigma - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Prezentare managementul desfacerii - Metoda Six Sigma.docx

Alții au mai descărcat și

Imbunatatirea calitatii serviciului de taxe si impozite din cadrul Primariei Sectorului 5 prin metoda 6 Sigma

Sasе sigma еstе o stratеgiе gеnеrala, carе rеprеzinta cultura multor companii dе succеs, cu privirе la calitatе. Stabilеstе viziunеa dе rеalizarе a...

Politica Comercială în Uniunea Europeană

1. Introducere: De la înființarea sa, Uniunea Europeană și-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci și domeniile în...

Analiza politicii monetare

1.Instrumentele Politicii Monetare: Pe parcursul trimestrului I, 2014 Banca Nationala a Moldovei a pastrat coduita prudenta a politicii monetare...

Analiza strategiei de țintire directă a inflației în România

Introducere Lucrarea intitulată Analiza strategiei de țintire directă a inflației în România are în vedere precondițiile principale pe care...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

Cererea și ofertă de bunuri economice

Definirea cererii, elsticitatea cererii Teoria cererii stă la baza alocării veniturilor băneşti limitate de către consumatorii raţionali care se...

Analiză economico-financiară aprofundată

1.1. Definirea analizei economico-financiare aprofundate Activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercită, implică cunoașterea...

Ai nevoie de altceva?