Produse și Servicii Bancare

Curs
8/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 46064
Mărime: 246.30KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: medar lucian
este un curs bun prezentat in cadrul Universitatii Constantin Brancusi din Tg-Jiu.

Extras din document

TEMA 1

SISTEMUL BANCAR

Conţinut:

1. Structura, rolul şi perticularităţile sistemului bancar actual

2. Rolul aparatului bancar în cadrul sistemului economic

3. Sfera produselor şi serviciilor specifică instituţiilor de credit

4. Conducerea şi administrarea instituţiilor de credit

Rezumat:

În epoca contemporana locul şi rolul băncilor în economie este foarte bine definit, acestea activând ca intermediar principal in relatia economii-investitii, relatie hotaritoare pentru creşterea economică . Pe bună dreptate monetarişti contemporani precizează că sistemul bancar reprezintă temelia sistemului economic al unui stat.

În aceste condiţii, în România structura sistemului bancar actual este formată din banca centrală a statului şi instituţii de credit ce se pot constitui şi pot funcţiona ca bănci, organizaţii cooperatiste de credit, instituţii emitente de monedă electronică şi case de economii pentru domeniul locativ.

Instituţiile de credit din ţara noastră desfăşoară o activitate bancară, ce constă în atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu. Toate instituţiile de credit funcţionează ca bănci comerciale, neexistând bănci specializate pe o anumită ramură a economiei.

Există totuşi două de instituţii de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ şi băncile de credit ipotecar, care tind să se specializeze pe obiectul de activitate autorizat.

Obiective:

Parcurgerea temelor următoare dezvoltă informaţii despre:

- structura sistemului bancar;

- rolul aparatului bancar în economie;

- activităţi bancare efectuate de instituţiile de credit;

- conducerea şi administrarea băncilor

1. Structura, rolul şi perticularităţile sistemului bancar actual

Sistemul bancar poate fi definit ca un ansamblu format din entităţi economice, puternic informatizate, autorizate să efectueze operaţiuni bancare

În lucrările de specialitate elaborate pentru domeniul bancar se utilizează mereu noţiunile de sistem bancar şi aparat bancar. Faţă de acest aspect se poate spune că sistemul bancar face parte din sistemul economic general, iar activitatea bancară din cadrul acestui sistem se realizează cu ajutorul aparatului bancar.

Sistemul bancar din ţara noastră este organizat sub formă piramidală. În centrul sistemului bancar şi la primul nivel se află banca centrală, a statului, care exercită şi coordonează politica monetară, valutară şi de credit a ţării.

Ca şi în statele europene, care prezintă sisteme ecomomice cu aceeaşi configuraţie, la cel deal doilea nivel din structura sistemului bancar se află instituţiile de credit cum sunt cele comerciale, de afaceri, precum şi instituţii de credit specializate (bănci agricole, meşteşugăreşti, miniere, ş.a.) sau instituţii specializate pe unele operaţii apecifice (doneniu locativ, bănci financiare sau ipotecare). Băncile naţionale centrale sunt, în general, de stat sau cu capital de stat, iar celelalte instituţii ce constituie baza sistemului bancar sunt cu capital particular, de stat sau mixt, şi sunt organizate, de regulă, sub forma unor societăţi pe acţiuni.

Deci, în România, pe lângă BNR sistemul bancar mai cuprinde:

 băncile, persoane juridice române;

 organizaţiile cooperatiste de credit;

 instituţiile emitente de monedă electronică;

 băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ;

 băncile de credit ipotecar;

 sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, denumite în continuare instituţii de credit.

Sistemul bancar românesc s-a schimbat şi dezvoltat, permanent, mai ales prin patrunderea capitalului strain pe piaţa monetară şi de capital.

Una din principalele particularităţi ale sistemului bancar este supravegherea modului cum se desfăşoară activitatea bancară prin aparatul operativ al instituţiilor de credit.

În acest context, autoritatea competentă responsabilă cu verificarea respectării normelor bancare şi mai ales cu supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit este Banca Naţională a României.

Ca urmare a acestei supravegheri, în cazul apariţiei unei situaţii de criză la nivelul unui grup bancar, care ar putea pune în pericol stabilitatea sistemului financiar din oricare stat membru în care entităţile din grup au fost autorizate, Banca Naţională a României în calitate de autoritate competentă este responsabilă de tot ceeace este bun sau rău privind dezvoltarea sistemului bancar.

Supravegherea pe bază consolidată a unei instituţii de credit, este exercitată de Banca Naţională a României în următoarele situaţii:

 când instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României este instituţie de credit-mamă la nivelul României sau instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene;

 când instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în acest din urmă caz, societatea-mamă să mai aibă ca filiale alte instituţii de credit în statele membre, ş.a

Pentru aceasta, BNR alertează, atunci când este cazul, în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerinţelor referitoare la păstrarea secretului profesional, băncile centrale sau alte autorităţi similare cu competenţe pe linia implementării politicii monetare şi structurile din cadrul administraţiilor centrale din alte state membre, cu atribuţii în domeniul legislaţiei privind supravegherea instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare, a firmelor de investiţii şi a societăţilor de asigurare.

Pentru a pune bazele şi a facilita o supraveghere eficientă, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu autorităţile competente de pe piaţa de capital

Astfel, Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare se consultă reciproc, înaintea luării unei decizii care este importantă pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere pe bază individuală sau consolidată. Consultarea are în vedere următoarele direcţii:

• modificări în structura acţionariatului, în structura organizatorică şi de conducere a instituţiilor de credit, respectiv a societăţilor de servicii de investiţii financiare dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a României, respectiv a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;

• principalele sancţiuni şi măsurile excepţionale ce urmează a fi luate de Banca Naţională a României, respectiv de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, inclusiv cele constând în impunerea a unei cerinţe suplimentare de capital, precum şi a oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerinţelor de capital pentru acoperirea riscului operaţional.

Preview document

Produse și Servicii Bancare - Pagina 1
Produse și Servicii Bancare - Pagina 2
Produse și Servicii Bancare - Pagina 3
Produse și Servicii Bancare - Pagina 4
Produse și Servicii Bancare - Pagina 5
Produse și Servicii Bancare - Pagina 6
Produse și Servicii Bancare - Pagina 7
Produse și Servicii Bancare - Pagina 8
Produse și Servicii Bancare - Pagina 9
Produse și Servicii Bancare - Pagina 10
Produse și Servicii Bancare - Pagina 11
Produse și Servicii Bancare - Pagina 12
Produse și Servicii Bancare - Pagina 13
Produse și Servicii Bancare - Pagina 14
Produse și Servicii Bancare - Pagina 15
Produse și Servicii Bancare - Pagina 16
Produse și Servicii Bancare - Pagina 17
Produse și Servicii Bancare - Pagina 18
Produse și Servicii Bancare - Pagina 19
Produse și Servicii Bancare - Pagina 20
Produse și Servicii Bancare - Pagina 21
Produse și Servicii Bancare - Pagina 22
Produse și Servicii Bancare - Pagina 23
Produse și Servicii Bancare - Pagina 24
Produse și Servicii Bancare - Pagina 25
Produse și Servicii Bancare - Pagina 26
Produse și Servicii Bancare - Pagina 27
Produse și Servicii Bancare - Pagina 28
Produse și Servicii Bancare - Pagina 29
Produse și Servicii Bancare - Pagina 30
Produse și Servicii Bancare - Pagina 31
Produse și Servicii Bancare - Pagina 32
Produse și Servicii Bancare - Pagina 33
Produse și Servicii Bancare - Pagina 34
Produse și Servicii Bancare - Pagina 35
Produse și Servicii Bancare - Pagina 36
Produse și Servicii Bancare - Pagina 37
Produse și Servicii Bancare - Pagina 38
Produse și Servicii Bancare - Pagina 39
Produse și Servicii Bancare - Pagina 40
Produse și Servicii Bancare - Pagina 41
Produse și Servicii Bancare - Pagina 42
Produse și Servicii Bancare - Pagina 43
Produse și Servicii Bancare - Pagina 44
Produse și Servicii Bancare - Pagina 45
Produse și Servicii Bancare - Pagina 46
Produse și Servicii Bancare - Pagina 47
Produse și Servicii Bancare - Pagina 48
Produse și Servicii Bancare - Pagina 49
Produse și Servicii Bancare - Pagina 50
Produse și Servicii Bancare - Pagina 51
Produse și Servicii Bancare - Pagina 52
Produse și Servicii Bancare - Pagina 53
Produse și Servicii Bancare - Pagina 54
Produse și Servicii Bancare - Pagina 55
Produse și Servicii Bancare - Pagina 56
Produse și Servicii Bancare - Pagina 57
Produse și Servicii Bancare - Pagina 58
Produse și Servicii Bancare - Pagina 59
Produse și Servicii Bancare - Pagina 60
Produse și Servicii Bancare - Pagina 61
Produse și Servicii Bancare - Pagina 62
Produse și Servicii Bancare - Pagina 63
Produse și Servicii Bancare - Pagina 64
Produse și Servicii Bancare - Pagina 65
Produse și Servicii Bancare - Pagina 66
Produse și Servicii Bancare - Pagina 67
Produse și Servicii Bancare - Pagina 68
Produse și Servicii Bancare - Pagina 69
Produse și Servicii Bancare - Pagina 70
Produse și Servicii Bancare - Pagina 71
Produse și Servicii Bancare - Pagina 72
Produse și Servicii Bancare - Pagina 73
Produse și Servicii Bancare - Pagina 74
Produse și Servicii Bancare - Pagina 75
Produse și Servicii Bancare - Pagina 76
Produse și Servicii Bancare - Pagina 77
Produse și Servicii Bancare - Pagina 78
Produse și Servicii Bancare - Pagina 79
Produse și Servicii Bancare - Pagina 80
Produse și Servicii Bancare - Pagina 81
Produse și Servicii Bancare - Pagina 82
Produse și Servicii Bancare - Pagina 83
Produse și Servicii Bancare - Pagina 84
Produse și Servicii Bancare - Pagina 85
Produse și Servicii Bancare - Pagina 86
Produse și Servicii Bancare - Pagina 87
Produse și Servicii Bancare - Pagina 88
Produse și Servicii Bancare - Pagina 89
Produse și Servicii Bancare - Pagina 90
Produse și Servicii Bancare - Pagina 91
Produse și Servicii Bancare - Pagina 92
Produse și Servicii Bancare - Pagina 93
Produse și Servicii Bancare - Pagina 94
Produse și Servicii Bancare - Pagina 95
Produse și Servicii Bancare - Pagina 96
Produse și Servicii Bancare - Pagina 97
Produse și Servicii Bancare - Pagina 98
Produse și Servicii Bancare - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Produse si Servicii Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Globalizarii

IMPACTUL GLOBALIZARII Cuvinte-cheie: globalizare, piata derivatelor financiare, optiuni, integrare, hedging, strategii cu optiuni,globalizare...

Bugetul de Stat - Coordonate si Relatii cu Bugetele Locale

Bugetele de stat reprezinta cele mai importante si complexe bugete in cadrul bugetului public national, cat si intregul sistem bugetar. Acest...

Politici Sociale Europene

1. Temeiul juridic 2. Obiective 3. Ocuparea fortei de munca 1. Temeiul juridic Temeiul juridic al definirii si aplicarii politicii sociale se...

Datoria Publica

8.1. Datoria publica interna Datoria publica interna a statului reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila de rambursare a...

Finanțele Întreprinderii

1.1 Mediul de activitate al întreprinderii. Fluxuri şi cicluri financiare În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în...

Managementul Proiectelor

Cap I. Administraţia publică în serviciul cetăţeanului In prag de mileniu, colectivităţile urbane europene se găsesc într-un amplu proces de...

Doctrine Economice Clasice

A. GÂNDIREA ECONOMICĂ PREMODERNĂ Pentru o mai bună şi mai exactă înţelegere a tabloului ideaţiei economice contemporane, dar şi a dinamicii...

Economia Ocuparii Fortei de Munca, a Somajului si Politicilor Sociale in UE

Caracteristic UE este evolutia diferentiata a ocuparii pe termen lung a populatiei masculine si feminine. In timp ce gradul de ocupare masculina...

Te-ar putea interesa și

Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre BCR

CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL PRIVIND CERCETARILE DESPRE PRODUSELE SI SERVICIILE BANCARE EXISTENTE 1.1. Caracterizarea generala a produselor si...

Rolul concurenței în dezvoltarea produselor și serviciilor bancare

Cuvinte cheie • Produse bancare • Servicii bancare • Concurenta economica • Comportament concurential • Strategia concurentiala •...

Marketingul Produselor și Serviciilor Bancare

Introducere În prezent, știinţa marketingului a ajuns să fie considerată o filosofie de afaceri şi un element cheie în succesul oricărei...

Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România

Introducere Un canal de distribuţie este un mijloc prin care un produs sau serviciu bancar devine disponibil şi ajunge la client. Canalul de...

Calitatea Produselor și Serviciilor Bancare

INTRODUCERE Succesul este posibil doar dacă cerinţele, nevoile şi aşteptările clienţilor sunt nu numai integral cunoscute, inclusiv în dinamica...

Dezvoltarea Activitatii de Piata prin Diversificarea, Modernizarea si Promovarea Produselor si Serviciilor Bancare in Reteaua de Unitati a Bancii Comerciale Romane - Sucursala Judeteana Harghita

Laureatul premiului Nobel în economie, John Kenneth Galbraith, aprecia că menirea unui sistem economic este să procure bunurile şi să presteze...

Produse și Servicii Bancare

I. Noţiuni generale privind produsele şi serviciile bancare În cadrul sistemului bancar românesc îşi desfăşoară activitatea atât persoanele...

Analiza Ofertei de Produse și Servicii Bancare

Cap.1. Introducere in marketingul bancar Marketingul serviciilor bancare are ca scop dezvoltarea cunostintelor personalului bancar referitoare la...

Ai nevoie de altceva?