Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4157
Mărime: 34.49KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pruteanu S.
Produsul naţional ca rezultat al activităţii economice şi utilizarea lui

Extras din document

Produsul naţional ca rezultat al activităţii economice şi utilizarea lui

Planul temei

1. Avuţia naţională şi produsul naţional.

2. Consumul: esenţa, formele, funcţiile, factorii, tendinţele.

3. Economiile: esenţa, rata medie şi marginală, motivele.

4. Investiţiile: esenţa, factorii, rolul economic. Multiplicatorul şi acceleratorul investiţional.

Scopul temei: cunoaşterea studenţilor cu indicatorii macroeconomici şi cu tendinţele în domeniul consumului, economiilor şi investiţiilor.

Obiectivele temei

- determinarea noţiunii de avuţie naţională şi structura ei;

- determinarea noţiunii de potenţial economic şi elementele lui;

- analiza indicatorilor macroeconomici;

- analiza metodelor de calcul al produsului intern brut;

- analiza dinamicii produsului intern brut în Republica Moldova;

- analiza consumului şi tendinţelor lui;

- analiza economiilor şi rata medie şi marginală a economiilor;

- analiza investiţiilor şi factorii care le influenţează;

- dinamica investiţiilor în Republica Moldova;

- evidenţierea rolului economic al investiţiilor;

- analiza multiplicatorului şi acceleratorului investiţional.

9.1. Avuţia naţională şi produsul naţional

Avuţia naţională reprezintă totalitatea bunurilor materiale şi spirituale create şi acumulate în societate şi de care dispune ea la momentul respectiv. În aspect structural avuţia naţională include: a) bunurile materiale acumulate prin muncă; b) resursele naturale utilizate sau utilizabile în procesul de producţie; c) resursele umane; d) potenţialul de cercetare, învăţământ şi cultură.

Avuţia naţională se manifestă în următoarele forme:

-avuţie individuală, care include bunurile aflate în proprietate particulară;

-avuţie colectivă, care include bunurile ce aparţin întreprinderilor, cooperativelor, diferitor organizaţii obşteşti, etc.;

-avuţie publică, care include bunurile ce aparţin administraţiilor de stat şi locale existente la momentul dat.

Avuţia naţională determină potenţialul economic, care la rândul său cuprinde: resursele de muncă sub aspect cantitativ, calitativ şi structural; resursele naturale atrase şi utilizate în procesul de producţie; stocurile de capital fix şi circulant, inclusiv investiţiile în curs de valorificare; bunurile populaţiei; soldul dintre creanţele şi angajamentele externe; potenţialul creativ şi patrimoniul ştiinţific cultural.

Rezultatele sintetice ale dezvoltării economice îşi găsesc expresia în următorii indicatori macroeconomici:

-Produsul Global Brut (PGB) reprezintă valoarea totală a bunurilor şi serviciilor obţinute într-o anumită perioadă de timp (de regulă, într-un an). PGB include şi elementele de consum intermediar (valoarea materiei prime, semifabricatele, energia etc.).

-Produsul Intern Brut (PIB) exprimă mărimea valorii adăugate a bunurilor economice produse în interiorul ţării de către agenţii economici autohtoni şi străini în timp de un an. PIB se determină ca o diferenţă între PGB şi consumul intermediar(Ci): PIB=PGB - Ci. PIB nu include: plăţile transferate populaţiei în formă de pensii, ajutoare, indemnizaţii ş. a., deoarece persoanele care se bucură de aceste plăţi nu participă la crearea produsului intern brut; plăţile de transfer particulare în formă de subsidii bancare, sponsorizare, binefacere, deoarece aceste plăţi deja au fost înregistrate în formă de venituri la agenţii economici respectivi; afacerile cu hârtiile de valoare, cumpărarea şi vânzarea acţiunilor, care la fel nu majorează PIB-ul; realizarea obiectelor parţial utilizate, deoarece valoarea lor iniţială a fost înregistrată în anii precedenţi.

-Produsul Intern Net (PIN) reflectă mărimea valorii adăugate nete a bunurilor economice destinate consumului final. Produsul intern net este creat în interiorul unei ţări de către agenţii economici autohtoni şi străini în timp de un an. PIN=PIB-A(amortizarea).

-Produsul Naţional Brut (PNB) exprimă în formă bănească rezultatele activităţii agenţilor economici autohtoni care activează în interiorul ţării sau în afara acesteia. PNB poate fi mai mare sau mai mic ca PIB, în dependenţă de soldul (pozitiv sau negativ) dintre PIB-ul obţinut de agenţii economici autohtoni în afara graniţelor ţării şi PIB-ul obţinut de agenţii economici străini care activează pe teritoriul ţării: PNB=PIB±soldul valorii adăugate brute.

-Produsul Naţional Net (PNN) exprimă mărimea valorii adăugate nete a bunurilor şi serviciilor finale obţinute de agenţii economici autohtoni: PNN=PNB-A(amortizarea).

-Venitul Naţional (VN) include veniturile de la utilizarea factorilor de producţie (salariul, renta, profitul, dobânda). VN=PNN - Ii (impozitele indirecte).

Principalul indicator macroeconomic este produsul intern brut. PIB-ul calculat în preţuri curente este denumit nominal, iar PIB-ul calculat în preţuri fixate (preţuri comparabile) este numit real. Raportul dintre PIB-ul nominal şi PIB-ul real reflectă deflatorul PIB-ului. Deflatorul PIB-ului exprimă modificările survenite în nivelul preţurilor sau în puterea de cumpărare a banilor.

Produsul intern brut poate fi calculat prin trei modalităţi: 1) metoda de producţie, care constă în determinarea volumului producţiei finale produse în ţară în perioada respectivă. În actuala economie de piaţă fiecare produs până a ajunge la consumator, trece prin diferite stadii de producere şi distribuire cu implicarea mai multor agenţi economici în acest proces; 2) metoda veniturilor, care constă în sumarea veniturilor provenite de la remunerarea factorilor de producţie (salariul, profitul, dobânda, renta) cu alocaţiile de la consumul de capital fix; 3) metoda cheltuielilor, care constă în sumarea tuturor cheltuielilor pentru achiziţionarea bunurilor care alcătuiesc producţia finală (pentru consumul privat şi public, pentru formarea brută a capitalului fix şi variaţia stocurilor, pentru exportul net de bunuri).

Preview document

Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 1
Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 2
Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 3
Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 4
Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 5
Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 6
Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 7
Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 8
Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 9
Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 10
Produsul Național ca Rezultat al Activității Economice și Utilizarea Lui - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Produsul National ca Rezultat al Activitatii Economice si Utilizarea Lui.doc

Alții au mai descărcat și

Metodele de Calcul ale Produsului Intern Brut

PIB, principalul agregat macroeconomic al contabilităţii naţionale, reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie a unităţilor...

Economia Uniunii Europene

Stadiile integrarii: 1. Zona de liber schimb - pp. eliminarea completa a barierelor tarifare si netarifare din calea comertului 2. Uniunea vamala...

Istoria și Politicile Uniunii Europene

T E M A III UNIUNEA EUROPEANĂ – ACTOR SAU SPECTATOR ÎN PROCESUL DE GLOBALIZARE ? 1. Ce este globalizarea ? 2. Principalele caracteristici ale...

Negocierea Internațională

Contractul este finalizarea normală a contactului stabilit cu partenerul potenţial şi a negocierilor purtate cu acesta. Totodată, el reprezintă...

Riscurile in Afacerile Internationale

1 Riscul în afacerile internaţionale 1.1 Definiţia riscului În termeni generali, riscul exprimă ”posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a...

Operațiuni de Plăți în Tranzacțiile Internaționale

1. Mijloace şi instrumente de plată În timpul negocierii contractelor comerciale, aspectele financiare ale acestora au o importanţă primordială....

Economie Politica

1. Introducere La începutul noului mileniu, omenirea încearca sa proiecteze o anume imagine a viitorului sau. Aceste eforturi pornesc de la...

Decizia de Investitie in Mediu Incert

Simularea Monte Carlo Tehnica scenariilor ofera informatii suplimentare despre riscurile unui proiect de investitii, dar are dezavantajul ca ia in...

Te-ar putea interesa și

Managementul Portuar - Evolutia Serviciilor de Transport Naval

CAP.1. SERVICIILE DE TRANSPORT 1.1. Încadrarea transporturilor în conceptul de servicii Serviciile sunt unele din cele mai discutate teme din...

Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai

CAPITOLUL I CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND NIVELUL DE TRAI SI CALITATEA VIETII 1.1. Caracterizarea generala a nivelului de trai si a calitatii...

Economie - Cresterea Economica

In gandirea economica actuala sunt exprimate diferite puncte de vedere in legatura cu cresterea si dezvoltarea economica. Tinand seama de...

Recuperarea si Reciclarea Deseurilor

ARGUMENT Deşeul e un material (obiect) care prin el însuşi fără a fi supus unei transformări nu mai poate fi utilizat. Deşeurile pot fi...

Cresterea Economica

Introducere Fiecare om se confrunta cu probleme care-i afecteaza direct existenta. El poate consuma o mare parte din timp incercand sa asigure...

Evaluarea Calitatii Produsului - Cartoful

I. INTRODUCERE Cartoful prezinta o deosebita importanta in alimentatia oamenilor, in furajarea animalelor si pentru prelucrari industriale. In...

Produsul Intern Brut și Bunăstarea Economică

INTRODUCERE Activităţile economice, ce se desfasoară în cadrul unei economii naţionale, se concretizează într-o gamă variată de bunuri şi...

Analiza Valorii Adaugate, Precum si a Consecintelor Modificarii Acesteia asupra Performantelor Economico-Financiare ale Intreprinderii

1 Introducere Valoarea adăugată este unul dintre cei mai importanţi indicatori de reflectare a performanţelor economico financiare ale unei...

Ai nevoie de altceva?