Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 22187
Mărime: 2.28MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Foaia de usã este constituitã dintr-o ramã din cherestea de rãsinoase cu

adaosuri de întãrire la balamale si la locasul de broascã, placatã pe ambele fete cu

panouri din P.F.L. de 4 mm grosime. În interiorul ramei se introduc lamele din

P.F.L. care formeazã o structurã tip fagure. Tocul se executã din cherestea de

rãsinoase. Usile se pot livra montate pe toc sau separat de toc, în garnituri, functie

de solicitãrile clientilor.

3. Furniruirea

Foile de usi sunt furniruite pe ambele fete cu furnir estetic de stejar, fag sau

mahon. Canturile lungi ale foilor de usi se furniruiesc cu furnire de aceeasi esentã

cu furnirele de pe fete.

4. Finisaj

Foile de usi se finiseazã natur sau bãituit cu lacuri luciu sau mate

nitrocelulozice, acrilitice sau poliuretanice, cu o grunduire initialã.

Tocurile se finiseazã cu lacuri opace.

5. Ambalare, depozitare, transport si marcare

Usa se ambaleazã cu folie de P.V.C. consolidatã pe margini cu hârtie de

ambalaj. Tocul se ambaleazã cu hârtie de ambalaj. Depozitarea se va face în stive

de pânã la 2 m înãltime, în spatii închise, ferite de umezealã si temperaturi scãzute

sau ridicate. Manipularea si transportul se vor face în conditii care sã asigure

integritatea pânã la client. Pe etichetã se vor trece urmãtoarele specificatii:

Producãtor, denumirea usii (tip, dimensiuni), greutatea, STAS-ul, seria.

1.2. Studiul de fezabilitate (extras)

Denumirea obiectivului de investitii: Fabrica de mobilã si binale

Investitor: S.C. CONSTRUCT TRADING S.A.

Beneficiar: S.C. CONSTRUCT TRADING S.A.

Amplasament: Videle, jud. Teleorman, Str. Oltului nr. 43

Necesitatea si oportunitatea realizãrii investitiei

Fabrica de mobilã si binale va asigura realizarea unei productii diversificate

de mobilier, usi, ferestre, lambriuri, plafoane, scãri etc. în productie de serie si

unicat, conform cerintelor pietei.

În prima etapã, productia fabricii va fi constituitã din tâmplãrie de lemn,

urmând ca peste circa doi ani de la punerea în functiune aceasta sã fie extinsã, iar

printr-o organizare corespunzãtoare a productiei si o pregãtire profesionalã

corespunzãtoare a personalului aceasta sã producã mobilier tapitat, rustic si sculptat,

scãri, lambriuri si plafoane.

Decizia proiectãrii si executãrii Fabricii de mobilã si binale are la bazã

urmãtoarele considerente:

- existenta unei piete de desfacere pentru mic mobilier pe plan local;

- beneficiarul fabricii (investitorul) are o pozitie dominantã pe piata

constructiilor de locuinte din zonã si din Bucuresti, el va fi principalul

client al fabricii în ceea ce priveste absorbtia productiei de usi, ferestre,

plafoane, lambriuri si scãri interioare;

- materiile prime si materialele necesare productiei se pot achizitiona

integral din tarã, existând suficienti furnizori disponibili;

- instalatiile, utilajele si echipamentele necesare se vor achizitiona de la

întreprinderi specializate din tarã, care pot acorda asistentã tehnicã la

punerea în functiune, pot asigura reparatiile curente, pot furniza S.D.V.-

uri si piese de schimb;

- existenta unei disponibilitãti de fortã de muncã pe plan local, investitia

asigurând crearea a peste 100 de locuri de muncã;

- executia fabricii se va executa de cãtre beneficiar.

Date tehnice ale investitiei

- Terenul pe care urmeazã a se amplasa obiectivul de investitie este

intravilan, proprietate a beneficiarului si are o suprafatã de circa 7.000 mp.

Amplasamentul (plansa 1) oferã urmãtoarele avantaje:

- accesul direct la drumul national care leagã Bucurestiul de orasul Videle;

- existenta în imediata apropiere a unei linii de înaltã tensiune si telefonie, a

conductei magistrale de alimentare cu apã a orasului Videle si a retelei de

canalizare a orasului.

Caracteristicile geofizice si climaterice ale terenului:

- zona seismicã de calcul C, valoare coeficient seismic Ks = 0,2, perioada de

colt Tc = 1,5 sec, greutatea de referintã a stratului de zãpadã gz = 150 Kg/m2,

presiunea dinamicã de bazã stabilizatã la înãltimea de 10 m deasupra terenului (gv)

este de 55 Kg/m2, adâncimea de înghet = - 0,90 m, zona climaticã C, presiunea

conventionalã = 2kg/cm2, adâncime de fundare = - 1,80 m, nivelul maxim al

pânzei freatice = - 5,0 m, natura terenului: argilã nisipoasã cu un continut de

pietris pânã la 10% din volum.

Finantarea investitiei

Investitorul suportã din surse proprii urmãtoarele cheltuieli: cheltuielile

pentru transportul utilajelor de la producãtori la amplasament, cheltuielile pentru

amenajarea terenului, proiectare, asistentã tehnicã la punerea în functiune si

pentru darea în exploatare, cheltuielile cu manopera aferentã lucrãrilor de C + M.

Restul de cheltuieli va fi asigurat dintr-un credit bancar.

Perioada de realizare a investitiei – un an.

Volumul productiei anuale – 20.000 bucãti usi celulare cu lamele din

P.F.L. (pentru primii doi ani).

Furnizorii de materii prime si materiale

Principalii furnizori de materii prime si materiale sunt:

- Fabrica de Cherestea Nehoiu – pentru cherestea de rãsinoase;

- S.C. PIPERA S.A. Bucuresti – pentru P.F.L. si furnir;

Preview document

Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 1
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 2
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 3
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 4
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 5
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 6
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 7
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 8
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 9
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 10
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 11
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 12
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 13
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 14
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 15
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 16
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 17
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 18
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 19
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 20
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 21
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 22
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 23
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 24
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 25
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 26
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 27
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 28
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 29
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 30
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 31
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 32
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 33
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 34
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 35
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 36
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 37
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 38
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 39
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 40
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 41
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 42
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 43
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 44
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 45
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 46
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 47
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 48
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 49
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 50
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 51
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 52
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 53
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 54
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 55
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 56
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 57
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 58
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 59
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 60
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 61
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 62
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 63
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 64
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 65
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 66
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 67
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 68
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 69
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 70
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 71
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 72
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 73
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 74
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 75
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 76
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 77
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 78
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 79
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 80
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 81
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 82
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 83
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 84
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 85
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 86
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 87
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 88
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 89
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 90
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 91
Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice
  • CAPITOLUI 1 Documentele necesare elaborarii proiectului de executie a sistemului tehnico-economic.pdf
  • CAPITOLUL 2 Proiectarea planului general de principiu.pdf
  • CAPITOLUL 3 Proiectarea subsistemului de fabricatie.pdf
  • CAPITOLUL 4 Proiectarea subsistemului logistic.pdf
  • CAPITOLUL 5 Proiectarea subsistemului suport.pdf
  • CAPITOLUL 6 Proiectarea subsistemului de control.pdf
  • CAPITOLUL 7 Proiectarea subsistemului de conducere.pdf
  • Teste.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu Tehnico-economic și Întocmirea Planului Strategic pentru SC Collini SRL

ARGUMENT În secolul XXI tehnologia cheie este legată de colectarea, prelucrarea şi distribuirea informaţiei. Printre alte realizări, am asistat...

Instituții de Credit

IC 1. Bilanţul bancar şi contul de profit şi pierdere 1.1 Bilanţul bancar ACTIV I. Operaţiuni de trezorerie şi interbancare Casa şi alte valori...

Cursuri Achizitii si Fuziuni

In general, in tarile actuale U.E. legislatia fuziunilor si achizitiilor a inceput sa devina coerenta incepand cu anii ’60, dar forma actuala a...

Analiza Diagnostica a Intreprinderii

Curs 1 Elemente introductive. Generalitati De ce un diagnostic? Inainte de a incepe sa rasp la aceasta intrebare important este de a clarifica...

Dezvoltarea Umana

Tema 1. Introducere în dezvoltarea umană (2 ore) Noţiune de dezvoltare umană Premisele apariţiei conceptului dezvoltării umane Evoluţia...

Economia - Știință Teoretică și Fundamentală

1.1. ECONOMIA – ŞTIINŢĂ TEORETICĂ ŞI FUNDAMENTALĂ Ştiinţa economică constă din ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine prin care...

Economia Serviciilor

UI 1.1 Introducere Acest capitol îsi propune sã facã o introducere în domeniul economiei serviciilor, punând accent, în principal, pe definirea...

Institutii si Mecanisme Comunitare

Capitolul 1 – Repere în construcţia europeană 1.1. Premisele apariţiei Uniunii Europene Din cele mai vechi timpuri societăţile din spaţiul...

Ai nevoie de altceva?