Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 51042
Mărime: 4.65MB (arhivat)
Publicat de: Constantin Andrei
Cost: Gratis

Cuprins

  1. CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI REGIONALĂ 2
  2. CAPITOLUL II PRINCIPALELE FONDURI EUROPENE ALOCATE ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2007 – 2013 11
  3. CAPITOLUL III STABILIREA CERINŢELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI REGIONALĂ 81
  4. CAPITOLUL IV REALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII ÎN CADRUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI REGIONALĂ 102
  5. CAPITOLUL V MANAGEMENTUL RISCURILOR 115
  6. CAPITOLUL VI MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT 124
  7. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI REGIONALĂ

1.1.Definirea conceptelor

Programul reprezintă o abordare integrată a unui complex de activităţi desfăşurate într-o anumită perioadă de timp, pentru îndeplinirea unei misiuni şi a unor obiective.

În acest context, Proiectul reprezintă o activitate sau o serie de activităţi specifice care detaliază părţi din program şi duc la îndeplinirea acestuia.

O definiţie standard a proiectului nu a fost încă stabilită, dar acesta poate fi definit ca o succesiune logică de activităţi, realizată într-o manieră organizată, având constrângeri de timp şi resurse, destinat obţinerii de noi rezultate necesare pentru îndeplinirea unor obiective clar definite.

Managementul proiectului a apărut ca instrument de planificare, coordonare, realizare şi control a activităţilor complexe din proiectele industriale, comerciale, sociale, culturale şi politice moderne.

Proiectul poate fi definit şi ca o idee de îmbunătăţire a unei stări de lucruri.

Principala caracteristică a unui proiect este noutatea sa. Un proiect este un pas în necunoscut, „pândit” de riscuri şi incertitudini. Nu există două proiecte perfect identice şi chiar un proiect care se repetă va fi de fiecare dată diferit într-unul sau în mai multe aspecte comerciale, administrative, sociale, politice sau fizice.

Managementul proiectului urmăreşte realizarea unui obiectiv care să corespundă necesităţilor exprimate de client/utilizator. Necesităţile fiind definite de utilizatori, este indispensabil ca acestea să fie înţeles de realizatorul/furnizorul proiectului/ produsului/ serviciului, care trebuie să ţină cont, în acelaşi timp de impactul pe care îl va avea proiectul asupra colectivităţii. Această „cutumă” este valabilă pentru toate tipurile de proiecte, oricare ar fi domeniul de aplicare.

Pentru a atinge acest obiectiv, partenerii realizatori ai proiectului, furnizori ai produsului sau serviciului care se constituie în consorţiul proiectului, trebuie să gestioneze toţi parametrii tehnici, economici, sociali, politici, culturali de care depinde realizarea proiectului, precum şi relaţiile dintre aceştia. Astfel, se are în vedere impactul asupra acţiunilor viitoare, mai ales asupra proceselor de implementare şi de asigurare a durabilităţii proiectului. Accentul se va pune astfel pe noţiunea de serviciu/produs aşteptat de utilizator, proiectul nefiind decât suportul acestuia. Din acest punct de vedere, satisfacţia este măsurată mai mult sub raportul serviciului oferit decât al proiectului realizat. Pentru ca noţiunea de calitate totală să-şi păstreze în mod deplin sensul trebuie avută în vedere importanţa relaţiilor client - utilizator, furnizor - client, furnizor - colectivitate, client - colectivitate, utilizator - colectivitate.

Managementul de proiect reprezintă procesul de elaborare şi implementare a activităţilor şi resurselor necesare în vederea realizării unui proiect.

Înainte de a începe procesul de management al unui proiect trebuie identificat foarte clar obiectivul acestuia. Nu există proiecte fără obiectiv. Mijlocul prin care este definit şi formulat un obiectiv al unui proiect este specificaţia.

Specificaţia este definită ca expresia cuantificabilă a caracteristicilor la care trebuie să răspundă produsele sau serviciile, reprezentând necesităţile calitative şi cantitative furnizate de utilizator. De asemenea, specificaţia reprezintă un document care prescrie, în termeni tehnici, exigenţele pe care produsele/serviciile proiectului trebuie să le satisfacă. Specificaţia arată o solicitare actuală a unui client sau poate fi o previziune pentru potenţialii clienţi, cuprinzând desene, planuri, instrucţiuni ori o documentaţie scrisă care descrie obiectivul proiectului.

Variante organizatorice de management prin proiecte

Variantele organizatorice cu care lucrează managementul prin proiect depind de o serie de parametri, după cum urmează:

– amploarea proiectului;

– noutatea proiectului;

– perioada de realizare a proiectului;

– numărul şi potenţialul personalului organizaţiei sau a structurii organizatorice;

– distribuţia specialiştilor în subdiviziunile organizatorice;

– caracteristicile climatului de muncă;

– personalitatea managerului de proiect.

Reflectarea multiplei condiţionări a organizării managementului prin proiecte o reprezintă variatele modalităţi organizatorice adaptabile. În funcţie de caracteristicile organizaţionale principale, acestea se pot grupa în trei variante organizatorice:

a. managementul prin proiecte cu responsabilitate individuală;

b. managementul prin proiecte cu stat major;

c. managementul prin proiecte cu structură mixtă.

Oricare din aceste variante organizatorice implică existenţa şi funcţionarea unei structuri organizatorice paralele cu structura organizatorică formală a organizaţiei respective, situaţie ce conferă consistenţă organizării de tip matriceal. Această structură organizatorică paralelă are o durată de viaţă limitată, ce coincide cu perioada solicitată de realizare a proiectului.

a. Management prin proiecte cu responsabilitate individuală

Managementul pe bază de proiecte cu responsabilitate individuală se caracterizează prin atribuirea întregii responsabilităţi pentru derularea proiectului unei singure persoane, care asigură întreaga muncă de coordonare. Pentru realizarea proiectului, managerul acestuia se sprijină pe responsabilii desemnaţi pentru efectuarea acţiunilor implicate în compartimentele organizaţiei.

Acest mod de organizare a managementului prin proiecte prezintă avantajele reducerii la minimum a cheltuielilor cu personalul şi folosirea experienţei lucrătorilor şi a specialiştilor organizaţiei. Concomitent, managementul prin proiecte cu responsabilitate individuală are şi dezavantaje majore. Astfel, personalul pus la dispoziţie de compartimente nu este întotdeauna de calitate corespunzătoare, fiind cunoscută tendinţa ca persoanele de conducere să se dispenseze cu prioritate de cadrele mai puţin pregătite sau insuficient de sârguincioase. Alt dezavantaj constă în nedegrevarea corespunzătoare a personalului implicat în realizarea proiectului de efectuarea sarcinilor precedente, de unde şi probabilitatea apreciabilă a neglijării executării sarcinilor aferente proiectului. Dat fiind aceste dezavantaje, acest mod de organizare a managementului prin proiecte ar trebui folosit într-o proporţie cât mai redusă, fiind recomandat când există un personal foarte bun în întreprindere, care a mai participat şi la realizarea altor proiecte.

Preview document

Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 1
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 2
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 3
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 4
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 5
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 6
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 7
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 8
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 9
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 10
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 11
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 12
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 13
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 14
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 15
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 16
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 17
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 18
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 19
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 20
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 21
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 22
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 23
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 24
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 25
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 26
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 27
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 28
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 29
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 30
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 31
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 32
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 33
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 34
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 35
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 36
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 37
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 38
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 39
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 40
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 41
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 42
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 43
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 44
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 45
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 46
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 47
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 48
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 49
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 50
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 51
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 52
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 53
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 54
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 55
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 56
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 57
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 58
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 59
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 60
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 61
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 62
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 63
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 64
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 65
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 66
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 67
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 68
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 69
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 70
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 71
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 72
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 73
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 74
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 75
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 76
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 77
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 78
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 79
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 80
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 81
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 82
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 83
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 84
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 85
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 86
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 87
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 88
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 89
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 90
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 91
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 92
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 93
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 94
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 95
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 96
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 97
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 98
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 99
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 100
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 101
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 102
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 103
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 104
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 105
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 106
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 107
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 108
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 109
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 110
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 111
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 112
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 113
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 114
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 115
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 116
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 117
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 118
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 119
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 120
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 121
Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională - Pagina 122

Conținut arhivă zip

  • Proiecte Economice de Dezvoltare Rurala si Regionala.doc

Alții au mai descărcat și

Agricultura României în Context European

CAPITOLUL I PRODUCŢIA AGROALIMENTARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Sistemul agroalimentar – parte constitutivă a economiei naţionale Multitudinea sectoarelor...

Situația absorbției fondurilor europene în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează subiectul fondurilor europene accesate de către autorităţile române în contextul pre-aderării şi, ulterior,...

Plan de E-business - înființarea unui magazin on-line de cadouri

1. Descrierea e-business-ului Pe parcursul ultimului deceniu a avut loc o dezvoltare tot mai accentuată a tehnologiei informaţiei şi a...

Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural

CAPITOLUL 1 Evoluţia mediului rural Dacă apariţia mediului urban este legată de o anumită etapă (mijlocie sau superioară) a dezvoltării sociale...

Proiectele de Investiții

INTRODUCERE Activitatea de investiţii trebuie să se înscrie pe coordonatele unei strategii de dezvoltare economico-socială, care sunt concretizate...

Locul Logisticii în Activitatea Economică

Locul logisticii în activitatea economica Logistica reprezinta un domeniu de activitate care a cunoscut o puternica evolutie dupa cel de-al doilea...

Politici și strategii financiare de protecție a mediului

1.1 Conceptul de dezvoltare durabilă Ultimele decenii au cunoscut o bogată mişcare a gândirilor teoretice şi a experienţelor practice în domeniul...

Strategia Dezvoltării Durabile în Turism

Necesitatea dezvoltării durabile a turismului În ultimele decenii turismul şi-a câştigat o poziţie importantă printre activităţile din domeniul...

Te-ar putea interesa și

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

INTRODUCERE Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile...

Impactul investițiilor realizate prin accesarea fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole

Introducere Intre conditiile de trai din mediul rural din Romania si spatiul rural al tarilor dezvoltate ale Uniunii Europene exista decalaje...

Dezvoltarea economică a României în contextul globalizării

Dictionarul explicativ al limbii romane ne da o definitie a dezvoltarii destul de clara si anume - "a trece de la o stare calitativa veche la alta...

Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României

INTRODUCERE Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin...

Analiza economico socială a regiunii nord est

1. Prezentarea principalelor caracteristici ale regiunii Regiunea acopera partea de Nord-Est a tarii si, conform traditiei, este o parte din...

Strategia de promovare a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

EAM=VIITOR Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București se încadrează în domeniul...

Campanie de Promovare a Organizației IQ Suport

Introducere. Date despre organizația IQ Suport Asociația IQ Suport este o organizație non-guvernamentală, de beneficiu public, fără scop lucrativ,...

Planul național de dezvoltare rurală

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 3 1. Axa I 3 2. Axa II 6 3. Axa III 7 4. Axa IV 9 Alocări financiare PNDR 10 Situaţia proiectelor...

Ai nevoie de altceva?