Psihologia ca știință

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5677
Mărime: 49.29KB (arhivat)
Publicat de: Doina G.
Cost: Gratis
Curs de econometrie

Cuprins

  1. 1. Apariția și constituirea științei psihologice.
  2. 2. Psihologia la etapa contemporană: obiective și orientări.
  3. 3. Cadrul de studiu, obiectul și definiția psihologiei.
  4. 4. Metodele de studiu ale psihologiei.Noțiuni generale. Etapele studiului psihologic.
  5. 5. Psihologia socială, psihologia economică - ramuri ale științei psihologice. Locul și rolul psihologiei economice printre disciplinele sociale.

Extras din curs

1. Apariția și constituirea științei psihologice.

Termenul „psihologie” vine din greaca veche, întrunind două rădăcini: „psyche” - suflet și „logos” - învățătură, știință. Se cunosc mai multe opinii asupra apariției acestei noțiuni. Psihologul ieșean A. Cosmovici, menționează că pentru prima dată ea a fost folosită de către Goclenius (1547-1628), dar n-a căpătat o utilizare largă. În uz noțiunea dată intră abia în secolul XVIII-lea după ce a fost utilizată de către Cristian Wolf (1679-1754) în titlurile a două cărți: „Psihologia rațională” și „Psihologia empirică”. Se poate considera că aceasta a fost prima încercare de a diviza psihologia în două compartimente, în două părți ce se completează reciproc: teoretică și practică.

Totuși, psihologia mai avea să parcurgă o cale lungă până la afirmarea sa în calitate de știință independentă. Primele cercetări psihologice care s+au păstrat și au ajuns cunoscute au fost realizate încă în antichitate.

Evident, omul, devenit „homo sapiens”, s-a confruntat cu întrebările care îl macină și astăzi: cine sunt eu, de ce trec prin atâtea stări stranii pe care nu întotdeauna mi le pot explica, iar uneori chiar nici nu sunt în stare să le confrunt ?

Primele scrieri psihologice, ajunse până la noi din antichitate, încercau să ofere un răspuns la întrebarea eternă a omului. Este vorba de tratatul lui Aristotel, filozoful grec care a trăit în secolul al IV-lea î.Hr., întitulat „De anima”, ceea ce în traducere înseamnă „Despre suflet”. Marele filozof a abordat problema „sufletului” de pe poziții naturaliste, încercând să explice raportul dintre spirit și organismul uman, menținând că primul este esențial și dirijează existența, comportamentul, manifestarea externă a omului.

Alt filozof antic Platon (427-347 î.Hr.), a tratat sufletul ca rezervator de idei. Cugetătorii greci au ținut să-și explice și alte fenomene: senzațiile (Epicur), locul unde acestea se realizează (Alcmeon), temperamentul - condiția a diferenței dintre oameni (Hipocrate), rolul conștientului și inconștientului în manifestările comportamentale ale omului (Galen).

În Evul Mediu oamenii de știință apelează din nou la teoriile antice, cu deosebire la cele ale lui Aristotel, aceasta ducând la orientarea spre cercetarea practică psihologică. Astfel, în 1862 - este creat primul aparat de cercetări experimentale în domeniul psihologiei de psihologul german Wilhelm Wundt.

În 1874 vede lumina tiparului cartea lui Wilhelm Wundt „Principii ale psihologiei fiziologice”, iar în 1879 autorul ei a creat la Leipzig primul laborator de psihologie experimentală. Acest an este considerat drept anul nașterii psihologiei ca știință autonomă. În scurt timp laboratorul lui Wundt s-a transformat într-un fel de școală psihologică, căpătând renume internațional.

Precum orice altă știință tânără, psihologia a cunoscut mai multe orientări, școli, fiecare contribuind la constituirea și afirmarea domeniului ei teoretic și practic.

Preview document

Psihologia ca știință - Pagina 1
Psihologia ca știință - Pagina 2
Psihologia ca știință - Pagina 3
Psihologia ca știință - Pagina 4
Psihologia ca știință - Pagina 5
Psihologia ca știință - Pagina 6
Psihologia ca știință - Pagina 7
Psihologia ca știință - Pagina 8
Psihologia ca știință - Pagina 9
Psihologia ca știință - Pagina 10
Psihologia ca știință - Pagina 11
Psihologia ca știință - Pagina 12
Psihologia ca știință - Pagina 13
Psihologia ca știință - Pagina 14
Psihologia ca știință - Pagina 15
Psihologia ca știință - Pagina 16
Psihologia ca știință - Pagina 17
Psihologia ca știință - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Psihologia ca stiinta.doc

Alții au mai descărcat și

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor...

Economie

Unitate de învățare 1. Formarea și dezvoltarea economiei politice Introducere, Obiective, Conținutul unității de învățare, Timp mediu necesar de...

Economie generală

1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei...

Economia mediului

Criza mediului natural reuneste o serie de fenomene si procese care din punct de vedere al scarii spatiale de manifestare se grupeaza in : 1....

Managementul carierei profesionale

GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să...

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Microeconomie

I.1. Economia politică - obiect de studiu, importanța cunoștințelor de economie I.2. Trebuințe - definire, clasificare și trăsături I.3....

Marketing

Esența și Evoluția Marketingului - Contextul apariției și promovării marketingului - Conceptul de marketing - Evoluția practicii și teoriei...

Te-ar putea interesa și

Istoria psihologiei

Psihologia, ca stiinta isi propune să observe sistematic, sa testeze, sa experimenteze, sa masoare și sa verifice proprietatile psihicului, devenit...

Fundamentele Psihologiei

1. Definirea psihologiei ca ştiinţă. Ramurile aplicative ale psihologiei. Psihologia este una dintre ştiinţele umaniste, poate cea mai...

Fundamentele Psihologiei

1 STATUTUL PSI CA STIINTA În comparaţie cu alte ştiinţe, psihologia a avut un drum dramatic. Ea s-a desprins de filozofie şi s-a constituit ca...

Istoria Psihologiei - O Realitate?

Încercaţi să descoperiţi care sunt cauzele care au făcut ca psihologia să se constituie ca ştiinţă atat de târziu , mult in urma altor ştiinţe Ca...

Introducere în Psihologie

DRUMUL SPRE STATUTUL DE STIINTA AL PSIHOLOGIEI; PROBLEMATICA EI ACTUALA 1.1. PSIHOLOGIA SI SIMTUL COMUN Fiecare stiinta cerceteaza o clasa sau...

Psihologia ca Știință

Pana a deveni o stiinta autonoma, psihologia a facut parte integranta din filosofie, activitatea psihica fiind obiect al acesteia. Desprinderea...

Istoria Psihologiei

Curs 1. POBLEMELE SOCIAL ISTORICE ALE PSIHOLOGIEI 1.1 Psihologia pe “altarul cunoasterii”: “Stiinta cu trecut îndepartat dar cu istorie...

Psihologie Cognitivă

MODUL 1 Obiective operationale Dupa parcurgerea acestui capitol veti putea sa: - prezentati caracteristicile esentiale ale abordarii cognitive...

Ai nevoie de altceva?