Raportul Juridic Fiscal

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 7900
Mărime: 35.89KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL II

RAPORTUL JURIDIC FISCAL

2.1. Noţiune. În noţiunea de aşezare a impunerii se includ toate operaţiunile necesare pentru stabilirea sumei de plată cu titlu de venit public, adică pentru determinarea în concret a obligaţiei fiscale . Aşezarea impunerii implică identificarea subiectului impunerii, determinarea obiectului venitului public şi a bazei impozabile, a cotei legale de impunere, a înlesnirilor legale şi când este vorba de impozite, constituirea titlului de creanţă fiscală al statului.

2.2. Elemente pentru stabilirea impunerii. Vom examina următoarele elemente pentru stabilirea impunerii: raportul juridic fiscal; obiectul veniturilor publice; cota de impunere şi înlesnirile.

2.3. Raportul juridic fiscal. Ca orice raport juridic şi cel fiscal cuprinde: subiecte, obiecte şi conţinut. În mod expres, Codul de procedură fiscală tratează doar subiectele şi conţinutul . Obiectul raportului juridic, ca acţiune sau inacţiune la care este îndrituit subiectul activ sau la care este obligat subiectul pasiv corespunde drepturilor şi obligaţiilor enumerate în cadrul conţinutului (sect. 2.7.), iar obiectul derivat îl constituie materia impozabilă sau obiectul impunerii ce va fi tratat separat (sect. 2.8).

Subiectele raportului juridic fiscal sunt, conf. art. 17 alin 1 C pr.f.: statul, unităţile administrativ teritoriale, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport.

2.4. Statul, este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.) prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală (A.N.A.F.) şi prin unităţile sale teritoriale .

Tot din categoria organelor fiscale, alături de Agenţia Naţională şi unităţile sale teritoriale, fac parte şi compartimentele de specialitate ale autorităţilor administrative publice locale, în limita atribuţiilor delegate de autorităţile administrative publice locale, ce reprezintă unităţile administrativ-teritoriale. (conf.art.17 alin 4 şi 5C.pr.f.), respectiv pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente (conf.art.291 C.fiscal).

2.5. Subiectul impozabil (contribuabilul) este persoana fizică, juridică sau orice entitate fără personalitate juridică, în sarcina căreia sunt fixate obligaţii de plată către bugetul general consolidat6. Calitatea de subiect impozabil o au persoanele care realizează venituri sau posedă bunuri impozabile. Persoanele fizice sau juridice străine care obţin venituri sau posedă bunuri impozabile pe teritoriul ţării sunt obligate să plătească - în general - aceleaşi impozite şi taxe ca şi persoanele române, aplicându-se principiul egalităţii7. În acest sens putem înţelege de ce trebuie considerate contribuabili şi persoanele care beneficiază în mod continuu de câştigurile sau foloasele aduse de anumite bunuri, venituri sau alte valori fără a fi proprietari ai acestora, în măsura în care acestea refuză să arate cine este proprietarul respectivelor bunuri, venituri sau valori (conf. art.64 C.pr.fisc.)8.

Includerea în enumerarea categoriilor de contribuabili a organizaţiilor (entităţilor) asociative ce nu au personalitate juridică proprie nu poate fi decât salutară. Exemple: asociaţiile familiale, asociaţiile în participaţie, etc.9.

2.6. Plătitorul de impozit este persoana obligată să efectueze calcularea şi plata impozitului, taxei sau altui venit public. Insistăm asupra acestei noţiuni, deoarece în doctrina şi practica fiscală nu se făcea o deosebire între subiectul impunerii şi plătitorul impozitului, deşi consecinţele sunt foarte importante. Abia odată cu intrarea în vigoare a C pr.f. (art.26) această instituţie a căpătat o reglementare proprie 10.

În primul rând, plătitorul poate fi însuşi subiectul impunerii (contribuabilul), care, în general, are îndatorirea personală atât de a suporta propria obligaţie fiscală, cât şi de a plăti efectiv impozitul datorat.

C.pr.f. reglementează reprezentarea în materie fiscală. Astfel, contribuabilul, în relaţiile cu organul fiscal poate fi reprezentat printr-un împuternicit, sau în lipsa acestuia, printr-un curator.

Împuternicitul trebuie să-şi depună la organul fiscal actul de împuternicire în formă autentică (art. 18 alin 2 C pr.f.).

Preview document

Raportul Juridic Fiscal - Pagina 1
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 2
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 3
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 4
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 5
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 6
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 7
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 8
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 9
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 10
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 11
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 12
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 13
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 14
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 15
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 16
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 17
Raportul Juridic Fiscal - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Raportul Juridic Fiscal.doc

Alții au mai descărcat și

Criza Greciei

Introducere Principalul eșec al economiei mondiale din ultimele decenii ţine în continuare capul de afiș al știrilor şi publicațiilor: problemele...

Bancile Centrale

CRITERII DE APRECIERE A INDEPENDENTEI. FUNCTII CRITERII DE APRECIERE A INDEPENDENTEI BANCII CENTRALE - CARACTERISTICILE INDEPENDENTEI BANCII...

Integrare Economica Europeana

TEMA 1.Caracteristici ale intergarii economice internationale. 1.Privire de ansamblu asupra termenului de intergare economica interenationala...

Beneficiile Aderarii Romaniei la UE

Beneficiile aderarii Romaniei la UE Respectarea conditiilor impuse de UE, atat anterior cat si post aderare, duce la aparitia anumitor efecte...

Dobânda Simplă

- A: Prezentarea problemei : primele rezultate OBS: - din suma Sfinal , cantitatea reprezintă dobânda , deci la scadenţă ridică suma S0 depusă...

Comportamentul Consumatorului

1. Obiectul, sfera de cuprindere şi precizări terminologice 2. Comportamentele de cumpărare şi consum – concepte şi teorii 1. Obiectul, sfera de...

Investitii Greenfield, Fuziuni si Achizitii, Relocari

Investiţiile străine directe sunt clasificate în 2 mari tipuri: Greenfield: înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi de către sau împreună cu...

Economie Europeana

Economie Europeană Bilateralism, regionalism si multilateralism in relaţiile economice internaţionale Bilateralism în relaţiile economice externe...

Te-ar putea interesa și

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Instrumentarea Contabila privind Calculul si Contabilizarea Impozitelor Datorate Statului

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR ŞI A TAXELOR. Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea...

Regimul juridic al titlului de creanță fiscală

1. Notiuni introductive Creantele si obligatiile fiscale se nasc din titlul de creanta fiscala care constituie „actul juridic prin care se...

Inregistrarea Fiscala - Declaratia de Inregistrare Fiscala

1.RAPORTUL JURIDIC DE DREPT FISCAL Raportul juridic de drept fiscal consta în relatia sociala,reglementata de norma de drept fiscal prin care se...

Obligatia Fiscala - Notiune, Forme, Principii

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE FISCALITATE Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalitatii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi...

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile...

Raportul Juridic De Drept Fiscal

Dreptul Notarial Este Constituit Din Ansamblul Normelor Juridice Care Reglemen¬teaza Modul De Organizare A Activitatii Notariale, Statutul...

Impozitele si Taxele Publice - Raportul Juridic Obligational Fiscal

Impozitele si taxele reprezinta în general forme/instrumente de prelevare din veniturile/valoarea nou creata/averea persoanelor juridice si fizice...

Ai nevoie de altceva?