Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 10027
Mărime: 40.11KB (arhivat)
Publicat de: Visarion Tănase
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. 1. LIBERALIZAREA PREŢURILOR ÎN R. MOLDOVA.
  2. 2. NECESITATEA CONTROLULUI PREŢURILOR ŞI TARIFELOR DIN PARTEA STATULUI. ORGANELE CU DREPT DE DECIZIE ÎN DOMENIUL FORMĂRII PREŢURILOR.
  3. 3. METODELE DIRECTE DE REGLEMENTARE A PREŢURILOR (TARIFELOR).
  4. 4. METODELE INDIRECTE DE REGLEMENTARE A PREŢURILOR (TARIFELOR).
  5. 5. PROTECŢIA CONCURENŢEI ŞI POLITICA ANTIMONOPOL.

Extras din curs

Sistemul de preţuri ce a existat pînă în 1991 s-a caracterizat prin următoarele neajunsuri:

1. îndepărtarea preţurilor de nivelul real al costurilor, ceea ce a condus la rezultate necorespunzătoare, concretizate în existenţa unor unităţi, activităţi şi produse nerentabile, paralel cu realizarea unor rentabilităţi exagerate la alte produse, activităţi, unităţi;

2. îndepărtarea nivelului preţurilor interne faţă de preţurile externe, unele fiind subevaluate iar altele supraevaluate în raport cu acestea;

3. menţinerea neschimbată a preţurilor pe perioade mari, neţinându-se seama de raportul cerere-ofertă, de evoluţia costurilor de producţie sau a preţurilor externe;

4. necuprinderea în costurile de producţie şi în preţuri a unor cheltuieli justificate economic (cheltuieli cu descoperirea rezervelor geologice, protecţia mediului înconjurător, costul real al apei şi al reparaţiilor la fondul locativ etc.);

5. în lipsa unor preţuri bazate pe acţiunea legii cererii şi ofertei nu se putea afirma cu precizie ce activităţi sunt sau nu rentabile şi nu se putea orienta corect nici procesul de dezvoltare şi restructurare a economiei naţionale etc.

Principalul neajuns al sistemului de preţuri a fost că toate preţurile, cu excepţia celor de la piaţă şi de contract, erau preţuri administrate, stabilite de stat.

În procesul de tranziţie o ţară se află în faţa unei opţiuni fundamentale în ceea ce priveşte preţurile, şi anume: ori se acceptă practicarea unor preţuri relativ mici şi stabile, dar care nu asigură echilibrul dintre cerere şi ofertă, menţinând sau accentuând dezechilibrul, ori se acceptă întroducerea unui sistem nou de preţuri care va asigura acest echilibru. În vederea echilibrării cererii cu oferta se poate acţiona şi în direcţia manipulării cererii sau ofertei. Pe linie de cerere pot fi următoarele soluţii potenţiale: reforma monetară, stimularea atragerii economiilor băneşti şi acordarea, pe seama lor, de împrumuturi agenţilor economici, folosirea unui sistem fiscal care să combată evaziunea şi specula. Pe linia creşterii ofertei, trebuie acţionat în vederea creşterii producţiei. O altă soluţie ar fi creşterea importurilor, dar ea prezintă dezavantajul reducerii rezervelor valutare a ţării. Astfel, singura modalitate pentru aplanarea dezechilibrelor dintre cerere şi ofertă a rămas să fie liberalizarea preţurilor.

În R.M. crearea unui sistem de preţuri specific economiei de piaţă a început odată cu Decretul Preşedintelui R.M. № 256 din 26-12-1991 „Despre liberalizarea preţurilor şi tarifelor şi protecţia pieţei interne” şi a inclus 4 etape:

Etapa I – prima subetapă între 2 ianuarie – 31 octombrie 1992; a doua subetapă între 1 noiembrie 1992 şi 29 septembrie 1993;

Etapa II – 30 septembrie 1993 până la 22 mai 1994;

Etapa III – 23 mai 1994 – 31 decembrie 1997;

Etapa IV – de la 1 ianuarie 1998.

Mecanismul formării preţurilor în cadrul primei etape a fost determinat de trei regulamente:

1) Regulamentul Ministerului Finanţelor №37 din 30.12.1991 “Cu privire la modul de formare a preţurilor libere (de piaţă) la producţie, mărfuri de larg consum, lucrări şi servicii”, care fundamentează utilizarea a două tipuri de preţuri după modul de formare: preţuri (tarife) libere şi preţuri (tarife) reglementate de stat;

Preview document

Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 1
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 2
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 3
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 4
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 5
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 6
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 7
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 8
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 9
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 10
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 11
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 12
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 13
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 14
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 15
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 16
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 17
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 18
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 19
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 20
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 21
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 22
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 23
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 24
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 25
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 26
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 27
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 28
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 29
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 30
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 31
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 32
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 33
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 34
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 35
Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Reglementarea de Stat a Preturilor si Tarifelor.doc

Alții au mai descărcat și

Curs de Fiscalitate

Tema 1. Continutul social-economic al impozitelor 1. Aparitia si evolutia impozitelor 2. Continutul social – economic al impozitelor 3....

Fiscalitate

Denumirea de “fisc” provine din limba latina , unde “fiscus” insemna cos sau paner. Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem...

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

Contabilitate și Fiscalitate în Dezvoltarea Firmei

Cap. I. Fiscalitatea in dezvoltarea intreprinderilor. Standardele internationale de contabilitate. Obiectivul situatiilor financiare este acela...

Fiscalitate

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. Necesitatea impozitului Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realiazrea unor venituri...

Venituri Publice

Veniturile publice includ resursele financiare ale administratiei de stat, ale asigurarilor sociale de stat si ale institutiilor publice cu...

Cursuri Fiscalitate

Fiscalitate (Toader) Curs 1 Definitii: Impozitele-> sunt prelevari cu caracter obligatoriu, nerambursabile si fara contraprestatie directa...

Drept Economic

TITLUL I. Elemente de teoria generală a dreptului Precizări prealabile privitoare la obiectul disciplinei de drept economic Sistemul dreptului...

Te-ar putea interesa și

Concurența - practici anticoncurențiale - poziția dominantă de monopol

INTRODUCERE Viaţa economică contemporană este o lume a preţurilor. Fie că este cumpărător, fie că este vânzător, agentul economic trebuie să-ţi...

Concurența în activitatea comercială în baza SRL Unic-Service

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Unul din cele patru elemente fundamentale ale economiei de piaţă, în calitate de sistem economic,...

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților economico-sociale

FOLOSIREA PÂRGHIEI IMPOZITELOR PENTRU INFLUENŢAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICO-SOCIALE Concepţii contemporane privind impactul impozitelor Dacă o...

Concesionarea

Daca in trecut concesionarea avea ca obiect numai terenurile, astazi concesionarea se regaseste intr-un cadru mult mai larg , putand fi...

Finanțe Publice

1. 1. Conceptiile despre finantele publice (clasica si moderna). Finantele publice - exprima relatiile economico-sociale in forma baneasca. Prin...

Strategii de Marketing în Turism

INTRODUCERE Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune ale UniuniiEuropene, fiind fundamentată pe principiile pieţei...

Marketing Turistic

1.1. Conceptul de marketing 1.2. Marketingul serviciilor – domeniu distinct al marketingului 1.3. Locul marketingului turistic în marketingul...

Curs la finanțe

Tema 1. Conţinutul social-economic al finanţelor 1. Finanţele: abordări teoretice şi conceptuale 2. Conţinutul economic al finanţelor 3....

Ai nevoie de altceva?