Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 5058
Mărime: 22.45KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Svetlana

Extras din document

REGLEMENTAREA PREŢURILOR ŞI CONCURENŢEI ÎN R. MOLDOVA

1) Necesitatea reglementării preţurilor şi concurenţei.

2) Cadrul legal şi instituţional de reglementare a preţurilor şi concurenţei în R. Moldova.

3) Metodele directe de reglementare a preţurilor.

4) Metodele indirecte de reglementare a preţurilor.

5) Protecţia concurenţei şi politica antimonopol.

=1=

În cadrul economiei de piaţă, în situaţia fundamentării deciziilor cu privire la preţ, sunt puşi înainte de toate agenţii economici, care vând şi cumpără mărfuri materiale şi nemateriale, precum şi diferite organisme a statului, însărcinate să asigure echilibrul economic şi financiar la nivel macro. Ori de câte ori formarea liberă a preţurilor nu este posibilă sau recomandată, în luarea deciziilor de preţ intervine statul.

Întervenţia statului în stabilirea, dirijarea şi urmărirea evoluţiei preţurilor este determinată de mai multe situaţii sau cerinţe economice, şi anume: penuria de resurse de materii prime şi energie, oferta dificitară la unele produse importante pentru economie şi populaţie, cu influienţă negativă asupra cererii şi a nivelului de trai al populaţiei, protejarea producţiei autohtone de concurenţa străină, combaterea unor situaţii de monopol sau oligopol, precum şi al concurenţei neloiale. Cu cât piaţa reală este mai îndepărtată de concurenţa perfectă, cu atât necesitatea şi eficienţa controlului statului, a intervenţiei lui asupra preţurilor este mai mare. În general, intervenţia statului în domeniul preţurilor a fost prezentă în toate timpurile, fiind mai intensă în perioadele de criză economică, declin economic, sau în timp de război etc. şi mai uşoară în perioadele de stabilitate economică. Prin amestecul în procesul formării preţurilor se urmăreşte asigurarea unei stabilităţi economice şi protecţii sociale, satisfacerea unui minim de cerinţe şi interese.

Există două metode de intervenţie a statului în materie de preţ (figura 3.1). Aceste două metode nu trebuie să se neglijeze, ci din contra, să se completeze, iar eficienţa folosirii lor depinde de luarea unor măsuri în vederea reglementării veniturilor consumatorilor.

PREŢ

Figura 3.1. Metodele de reglementare a preţurilor din partea statului

=2=

Legea R. Moldova nr. 845-XII „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi” specifică că: întreprinderile au dreptul să stabilească de sinestătător preţurile (tarifele) la produsele fabricate, lucrările şi serviciile prestate. În afară de agenţii economici, competenţe decizionale privind preţurile mai au:

- Ministerul Economiei şi Comerţului contribuie la formarea şi stabilirea relaţiilor de piaţă pe baza dezvoltării concurenţei şi a reglementării activităţii monopoliste; exercită controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol şi altor legi ce conţin prevederi referitor la protecţia concurenţei; promovează politica statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor; contribuie la asigurarea metodologică şi organizatorică a procedeelor de formare şi aplicare a preţurilor şi tarifelor; participă la realizarea politicii statului în domeniul controlului asupra circulaţiei mărfurilor strategice; examinează şi prezintă propunerile vizând politica statului în domeniul activităţii investiţionale şi formării preţurilor; înaintează propuneri privind modificarea legislaţiei cu privire la comerţ, tarifele şi taxele vamale;

- Ministerul Finanţelor stabileşte tarifele pentru determinarea titlului şi marcarea articolelor din metale preţioase, pentru expertiza articolelor ce conţin metale preţioase şi pietre scumpe, precum şi tariful pentru înregistrarea agenţilor economici care folosesc în activităţile lor metale preţioase, pietre scumpe şi articole ce conţin metale scumpe; exercită controlul respectării legislaţiei privind impozitele şi alte plăţi în buget şi în fondurile extrabugetare.

Preview document

Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 1
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 2
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 3
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 4
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 5
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 6
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 7
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 8
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 9
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 10
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 11
Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Reglementarea Preturilor si Concurentei in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementarea Preturilor de Catre Stat

INTRODUCERE Definit in termenii cei mai generali, preţul reprezintă o sumă de bani primită sau plătită pentru cedarea, respectiv, obţinerea unui...

Etapele dezvoltării teoriei economice

Introducere Actualitatea temei: În sistemul științelor contemporane, știința economică ocupă un loc deosebit de important. Astăzi, nu există...

Legitimitatea Parlamentului European

I. Evoluţie istorică Parlamentul European reprezintă, în formularea Tratatului de la Roma din 1957, "popoarele statelor unite în Comunitatea...

Chestionar privind Evaluarea Leadership-ului în Cadrul Organizației

asigurându-se confidenţialitatea informaţiilor, iar rezultatele prelucrarii vor fi disponibile pentru participantii la cercetare. Cercetarea...

Managementul Serviciilor Publice

1. Serviciile – concept şi caracteristici Ce înţelegeţi prin conceptul de “serviciu”? Asociaţia Americană de Marketing (1960) – “serviciile...

Economia Cercetării

Ce este cercetarea ştiinţifică? Cunoaştere percepţia de fapte şi adevăruri despre universul uman prin care se caută certitudini şi se înlătură...

Economie Politică

CUVÂNT ÎNAINTE Ştiinţa societăţii umane reprezintă sistemul de cunoştinţe ştiinţifice cu privire la realitatea umană, economică, tehnologică,...

Teoria Economică și Doctrinele Economice

Tema 1. TEORIA ECONOMICĂ: OBIECTUL DE STUDIU ŞI SPECIFICUL METODOLOGIEI 1. Teoria economică ca ştiinţă. Evoluţia obiectului de studiu al ştiinţei...

Te-ar putea interesa și

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Centrale termice Tehnologii. Centralele termice de diferite tipuri produc agent termic - apa calda si abur, -pentru toate sectoarele economiei...

Concurența în Dreptul Comercial

Introducere Prezenta lucrare este consacrată unui fenomen creat de o entitate cu mari ambiţii evoluţioniste, fiind un concept care subzistă mai...

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Prefaţă Importanţa energiei în activitatea omului în general, cît şi a economiei tării în particular este incontestabilă. Valorile umane s-au...

Analiza Situatiei Finaciar Patrimoniale ale Supraten SRL - Analiza Activelor pe Termen Lung si a Cheltuielilor Operationale

Introducere Activitatea de conducere economico-financiară la toate nivelurile organizatorice - la nivel macroeconomic şi microeconomic este în...

Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare

Introducere Actualitatea temei. Combustibilul fosil va continua sa joace rolul cel mai important ca sursa de energie. Rezervele mondiale de...

Analiza Macromediului la Green Hills Chisinau

“Mediul functioneaza ca o lentila prin care consumatorul vede produsele.” Această analiză, ca prim pas în elaborarea strategiei reţelei de...

Monopolul

„Monopolul este o deviere de la normalitate” (Joan Robinson) “Monopolul este mult mai potrivit decît concurenţa pentru a genera inovaţii, mari...

Piața Monopol

Noţiunea de „monopol” este de origine greacă şi este alcătuit din 2-ă cuvinte greceşti: „monos” (singur) şi „polen” (vînzător). Monopolul este...

Ai nevoie de altceva?