Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 373 în total
Cuvinte : 101480
Mărime: 416.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Teodor
Planul de conturi

Extras din document

CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE

1.Prezentele reglementări prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile generale şi regulile de evaluare a elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, regulile de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Plan de conturi), precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.

2.Prezentele reglementări transpun:

a) prevederile aplicabile instituţiilor menţionate la pct.4, prevăzute de Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 222 din 14 august 1978, cu modificările şi completările ulterioare1;

1 Directiva a IV-a a fost modificată şi completată prin următoarele directive:

-Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 193 din 18 iulie 1983;

-Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/EEC din 21 decembrie 1989 privind cerinţele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un Stat membru de către anumite tipuri de societăţi comerciale care intră sub incidenţa legislaţiei unui alt Stat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 395 din 30 decembrie 1989;

-Directiva Consiliului 90/604/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate

1

b)Directiva Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare (86/635/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 372 din 31 decembrie 1986, cu modificările şi completările ulterioare2;

c)Directiva 89/117/CEE din 13 februarie 1989 privind obligaţiile referitoare la publicarea documentelor contabile de către sucursalele stabilite într-un stat

în ceea ce priveşte excepţiile pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi publicarea conturilor în ECU, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;

-Directiva Consiliului 90/605/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce priveşte aria de aplicabilitate a acestor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;

-Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE şi a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 283 din 27 octombrie 2001;

-Directiva Consiliului 2003/38/EC din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale în ceea ce priveşte sumele exprimate în euro, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 120 din 15 mai 2003;

-Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, băncilor şi altor instituţii financiare şi ale societăţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 178 din 17 iulie 2003;

-Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate, Directivei 86/635/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale băncilor şi altor instituţii financiare şi Directivei 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale societăţilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 224 din 16 august 2006;

-Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 157 din 9 iunie 2006.

Directiva 86/635/CEE a fost modificată şi completată prin următoarele directive:

-Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE şi a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 283 din 27 octombrie 2001;

-Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, băncilor şi altor instituţii financiare şi ale societăţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 178 din 17 iulie 2003;

-Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate, Directivei 86/635/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale băncilor şi altor instituţii financiare şi Directivei 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale societăţilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 224 din 16 august 2006.

2

membru, ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare având sediul în afara respectivului stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 44 din 16 februarie 1989.

3.În situaţia instituţiilor administrate în sistem dualist, referirile din cadrul

prezentelor reglementări la „administratori” şi „consiliu de administraţie” se vor citi

ca referiri la „membrii directoratului” şi, respectiv, „directorat”.

CAPITOLUL 2 ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE

4.(1) Prezentele reglementări se aplică:

a)băncilor, persoane juridice române;

b)organizaţiilor cooperatiste de credit;

c)instituţiilor emitente de monedă electronică;

d)băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;

e)băncilor de credit ipotecar;

f)sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine denumite în continuare instituţii de credit.

(2)Prezentele reglementări se aplică instituţiilor de credit din momentul în care acestea sunt autorizate să funcţioneze de către Banca Naţională a României.

(3)Prezentele reglementări se aplică şi instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Titlului I din Ordonanţa Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.266/2006, precum şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Fond), înfiinţat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Preview document

Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 1
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 2
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 3
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 4
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 5
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 6
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 7
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 8
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 9
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 10
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 11
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 12
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 13
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 14
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 15
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 16
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 17
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 18
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 19
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 20
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 21
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 22
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 23
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 24
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 25
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 26
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 27
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 28
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 29
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 30
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 31
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 32
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 33
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 34
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 35
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 36
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 37
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 38
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 39
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 40
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 41
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 42
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 43
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 44
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 45
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 46
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 47
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 48
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 49
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 50
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 51
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 52
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 53
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 54
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 55
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 56
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 57
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 58
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 59
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 60
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 61
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 62
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 63
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 64
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 65
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 66
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 67
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 68
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 69
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 70
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 71
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 72
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 73
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 74
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 75
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 76
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 77
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 78
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 79
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 80
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 81
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 82
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 83
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 84
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 85
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 86
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 87
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 88
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 89
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 90
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 91
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 92
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 93
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 94
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 95
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 96
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 97
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 98
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 99
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 100
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 101
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 102
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 103
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 104
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 105
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 106
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 107
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 108
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 109
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 110
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 111
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 112
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 113
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 114
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 115
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 116
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 117
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 118
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 119
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 120
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 121
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 122
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 123
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 124
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 125
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 126
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 127
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 128
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 129
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 130
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 131
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 132
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 133
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 134
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 135
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 136
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 137
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 138
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 139
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 140
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 141
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 142
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 143
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 144
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 145
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 146
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 147
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 148
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 149
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 150
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 151
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 152
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 153
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 154
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 155
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 156
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 157
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 158
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 159
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 160
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 161
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 162
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 163
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 164
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 165
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 166
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 167
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 168
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 169
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 170
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 171
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 172
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 173
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 174
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 175
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 176
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 177
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 178
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 179
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 180
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 181
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 182
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 183
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 184
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 185
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 186
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 187
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 188
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 189
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 190
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 191
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 192
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 193
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 194
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 195
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 196
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 197
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 198
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 199
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 200
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 201
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 202
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 203
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 204
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 205
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 206
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 207
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 208
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 209
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 210
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 211
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 212
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 213
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 214
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 215
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 216
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 217
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 218
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 219
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 220
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 221
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 222
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 223
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 224
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 225
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 226
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 227
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 228
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 229
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 230
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 231
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 232
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 233
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 234
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 235
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 236
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 237
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 238
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 239
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 240
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 241
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 242
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 243
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 244
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 245
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 246
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 247
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 248
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 249
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 250
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 251
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 252
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 253
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 254
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 255
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 256
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 257
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 258
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 259
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 260
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 261
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 262
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 263
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 264
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 265
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 266
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 267
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 268
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 269
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 270
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 271
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 272
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 273
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 274
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 275
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 276
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 277
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 278
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 279
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 280
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 281
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 282
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 283
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 284
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 285
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 286
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 287
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 288
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 289
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 290
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 291
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 292
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 293
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 294
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 295
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 296
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 297
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 298
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 299
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 300
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 301
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 302
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 303
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 304
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 305
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 306
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 307
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 308
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 309
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 310
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 311
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 312
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 313
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 314
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 315
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 316
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 317
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 318
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 319
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 320
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 321
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 322
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 323
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 324
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 325
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 326
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 327
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 328
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 329
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 330
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 331
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 332
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 333
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 334
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 335
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 336
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 337
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 338
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 339
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 340
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 341
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 342
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 343
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 344
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 345
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 346
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 347
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 348
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 349
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 350
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 351
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 352
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 353
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 354
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 355
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 356
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 357
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 358
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 359
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 360
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 361
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 362
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 363
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 364
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 365
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 366
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 367
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 368
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 369
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 370
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 371
Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 372

Conținut arhivă zip

  • Reglementari Contabile Conforme cu Directivele Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Teorie despre Economia de Piata

I. NOŢIUNI ŞI CONCEPTE DE BAZĂ 1. INTRODUCERE Experienţa ţărilor dezvoltate, rezultatele lor concretizate în creşterea economică, sunt argumentul...

Servicii Publice Utilitare

Consideraţiuni generale despre stat. Noţiunea de stat s-a conturat în timp ca fiind o colectivitate umană omogenă datorită: unei istorii comune; a...

Economie Generala - Optiunile Producatorului si Comportamentul Consumatorului

Partea 1. OPŢIUNILE PRODUCĂTORULUI În condiţiile economiei de piaţă producătorul trebuie să ţină seama de variabilele de care depinde activitatea...

Economie Internationala

Balanţa de plăţi externe şi componentele acesteia PRINCIPIILE DE FUNCŢIONARE ALE COMPONENTELOR BALANŢEI DE PLĂŢI EXTERNE Schimburile...

Managementul Calității

Sistemul de management al calităţii Implementare şi certificare Fiabilitatea- este perioada de funcţionare în condiţii normale determinate de...

Investiții Internaționale

TEMA I. INVESTIŢIILE STRĂINE – PREZENTARE GENERALĂ 1. Investiţiile străine – delimitări conceptual-metodologice. Tipuri de investitori. 2. Rolul...

Marketing

3.1 Conceptul de piata in viziunea diferitelor discipline Teoria economica defineste piata ca fiind “categoria economica a productiei de marfuri...

Marketingul Mix

Mijloacele de care dispune o intreprindere pentru a actiona pe piata se dovedesc a fi eterogene,acoperind o diversitate de activitati:fabricarea de...

Te-ar putea interesa și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat

Capitolul I Reglementari contabile privind agentii economici 1.1. Ordinul nr. 1775 din 29/11/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27...

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Caiet de Practica - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr....

Comparație între IAS 38 și OMFP 3055-2009

PARTEA I Introducere Integrarea Romaniei in U.E.a impus atat cunoasterea aprofundata cât si alinierea la Standardele Internationale de...

Reglementari Privind Consolidarea Conturilor in Romania - Trecut, Prezent si Perspective

Capitolul I DIMENSIUNI INTERNAŢIONALE ÎN REGLEMENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE În prezent, pe plan mondial, normele contabile de...

Sistemul Indicatorilor de Performanță economico-financiară în Diagnosticul Întreprinderii

INTRODUCERE Lumea contemporană devine, din ce în ce mai mult, o realitate de neconceput fără preocuparea pentru performanţă, reuşită, success....

Evaluarea Stocurilor

INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de...

Ai nevoie de altceva?