Relatii Financiar-Monetare Internationale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 20638
Mărime: 85.20KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Trăsăturile şi rolul relaţiilor financiar- monetare internaţionale

Amploarea interdependenţelor economice a determinat creşterea rolului relaţiilor economice internaţionale în dezvoltarea economică naţională. Ca urmare, ele au devenit un obiectiv important al instituţiilor statului în organizarea şi derularea schimbului. Fenomenul de mondializare s-a accentuat atât de mult, încât foarte multe ţări realizează produsul intern brut într-o proporţie ridicată pe baza bunurilor şi serviciilor care intră în sfera relaţiilor economice internaţionale. În prezent, se manifestă un interes şi o conlucrare bi şi multilaterală a ţărilor, organizaţiilor internaţionale sau a uniunilor statale în tot mai multe domenii: comerţ, cooperare în producţie, sănătate, probleme de securitate, asistenţă umanitară, asigurarea echilibrului ecologic etc.

Relaţiile economice internaţionale pot fi definite ca fiind ansamblul tranzacţiilor economice dintre statele lumii. Acestea pot fi analizate pe trei mari categorii de operaţii, respectiv:

- operaţii comerciale reflectate de schimbul de bunuri;

- operaţii necomerciale aferente schimburilor de servicii;

- operaţii financiare ce constituie obiectul schimburilor de capital.

Ponderea cea mai mare este deţinută de schimburile comerciale, respectiv importul şi exportul de mărfuri. Un loc important în cadrul relaţiilor economice internaţionale îl ocupă şi schimbul de servicii, în interiorul acestora o categorie însemnată fiind formată din prestările de servicii legate de schimbul de mărfuri. Deasemenea, în cadrul serviciilor, sunt incluse şi turismul internaţional, întreţinerea reprezentanţelor diplomatice, vânzarea- cumpărarea de licenţe, servicii de poştă, telefon, fax, precum şi serviciile reprezentate de transferurile valutare efectuate de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în străinătate.

Schimburile de capital includ împrumuturile internaţionale, creditele bancare pe termen scurt, mediu sau lung, investiţiile directe de capital care constau în finanţarea sau cumpărarea de unităţi economice în străinătate dar şi mişcările de capital pe termen scurt, având un caracter speculativ.

Desfăşurarea operaţiilor de natură economică, dar şi culturale, politice, militare etc. determină o activitate de mişcare a valorii în context internaţional atât sub forma fondurilor financiare şi de credit cât şi sub forma unor creanţe mijlocite de semnele monetare. Pentru exemplificare se poate urmări o operaţie simplă de comerţ exterior:

Ţara A Ţara B

↑ ↑ ↑

Etalon Fonduri Mijloace

Deci, o legătură economică trece obligatoriu prin sfera activităţii financiar- monetare internaţionale . Astfel, în primul rând, intră în procesul de evaluare, unde, cu ajutorul unui etalon monetar se stabileşte preţul bunurilor care fac obiectul schimbului. Apoi, intră în procesul de repartiţie, care asigură o finanţare sau creditare ce favorizează mişcarea rapidă a bunurilor către importator şi a contravalorii lor către exportator. În al treilea rând, operaţiunea de export intră în procesul de plată, prin care, cu ajutorul mijloacelor de plată se sting obligaţii determinate de export.

Operaţiile determinate de aceste procese formează conţinutul şi structura activităţii financiar- monetare internaţionale. În consecinţă, în cadrul acestei activităţi sunt incluse acţiuni de evaluare, acţiuni de repartiţie financiară şi de credit, acţiuni de plată, toate în context internaţional.

Relaţiile financiar-monetare internaţionale pot fi definite ca fiind ansamblul de mecanisme şi instrumente utilizate de diferite instituţii financiare sau direct de operatorii economici pentru a mobiliza resursele financiare necesare derulării de operaţiuni comerciale sau de cooperare în plan internaţional sau a unui proiect de investiţii într-o altă ţară.

Foarte mulţi specialisti consideră că momentul declanşator al fenomenului monetar-financiar internaţional în formă modernă îl constituie Tratatul franco-prusac din 1871, soldat cu obligarea Franţei la efectuarea unei plăţi externe importante ca despăgubire de război în favoarea Germaniei (este vorba de 5 miliarde franci-aur ce a reprezentat un însemnat flux financiar –monetar internaţional).

În prezent, se constată tot mai mult că sfera relaţiilor financiar monetare s-a extins de la relaţiile financiare internaţionale publice către fluxurile financiare private, volumul valoric al tranzacţiilor financiare depăşind cu mult volumul tranzacţiilor comerciale din economia mondială.

Caracteristicile relaţiilor financiar-monetare internaţionale sunt:

• se manifestă între două sau mai multe state sau între un stat şi diferitele instituţii şi organisme financiare internaţionale;

• Reflectă transferuri de resurse financiare publice sau private realizate în favoarea unor entităţi publice sau private din străinătate sau a unor organizaţii internaţionale;

• Reflectă transferuri de resurse financiare publice sau private din străinătate;

• Pot avea un caracter bilateral sau multilateral în funcţie de numărul de participanţi implicaţi în derularea acestor fluxuri;

• Fluxurile financiare private sau care au ca beneficiar o entitate economică privată se pot desfăşura cu garantarea sau fără garantarea lor din partea statului unde se află situaţi beneficiarii tranzacţiilor financiare;

• asigură sporirea volumului schimburilor financiare internaţionale;

• determină dezvoltarea relaţiei de creditare internaţională.

În raport de tipul şi numărul participanţilor implicaţi în derularea relaţiilor financiar-monetare internaţionale, acestea pot îmbrăca următoarele forme:

• Relaţii financiare derulate între state suverane şi organizaţii financiare internaţionale cu vocaţie universală (FMI);

• Relaţii financiare derulate între state suverane şi alte instituţii (organizaţii) internaţionale (BEI, BERD);

• Relaţii financiare ce se manifestă între state suverane bilateral sau multilateral (aranjamentele monetare);

• Relaţii financiare ce se stabilesc între entităţi private şi diferite organisme sau instituţii financiare din străinătate (publice sau private).

În funcţie de regularitatea cu care aceste fluxuri se desfăşoară se disting:

• Relaţii financiare internaţionale ce au caracter de permanenţă (generate de participarea unei ţări la diferitele organisme şi organizaţii internaţionale);

• Relaţii financiare internaţionale ce au caracter accidental (fluxurile financiare private în general).

Preview document

Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 1
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 2
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 3
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 4
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 5
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 6
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 7
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 8
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 9
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 10
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 11
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 12
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 13
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 14
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 15
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 16
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 17
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 18
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 19
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 20
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 21
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 22
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 23
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 24
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 25
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 26
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 27
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 28
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 29
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 30
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 31
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 32
Relatii Financiar-Monetare Internationale - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Relatii Financiar-Monetare Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Relații monetar financiare internaționale

Conditii de livrare 2010 (Incoterms 2010). Aplicabile incepand cu 2011. Conditiile de livrare au fost sortate dupa modul de utilizare: • orice...

Cercetări de Marketing

CAPITOLUL I: BAZELE CERCETĂRII DE MARKETING 1.1. Cercetarea de marketing şi aria sa O definiţie de referinţă a cercetării de marketing este cea...

Economie Comerciala

Abordarea noţiunii de comerţ din diferite perspective Noţiunea de comerţ = sub aspect juridic, defineşte transferul titlurilor de proprietate...

Sistemul monetar internațional actual - istorie și tendințe actuale

Sistemul Monetar Internaţional: etape premergătoare şi realizări Definiţie: Sistemul monetar internațional poate fi definit ca ansamblul...

Macroeconomie Internationala

Ratele de schimb şi pieţele internaţionale Exprimarea preţului unei monede în termenii unei alte monede poartă numele de rată de schimb. Deoarece...

Relatii Valutare Internationale

Exporturile şi importurile de mărfuri şi servicii între naţiuni dotate cu monede proprii, implică existenţa convertibilităţii cursului valutar....

Fondul Monetar Internațional

1. Contextul internațional în care a fost creat Fondul Monetar Internațional MOTTO: Scopul nostru este să reducem sărăcia și să îmbunătățim...

Mediul European de Afaceri - Factori Ecologici

I. Factorii ecologici. Mediul înconjurător şi etica în afaceri La nivel comunitar, este conştientizat pericolului generat de poluarea mediului...

Te-ar putea interesa și

Politicile Monetare și Fiscale și Impactul Lor asupra Echilibrului Balanței de Plăți

Capitolul 1 Balanţa de plăţi: concept, forme, structură Conceptul de balanţă a fost lansat iniţial de mercantilişti in secolul al XVII-lea şi...

Piata Financiara si Bursa de Valori

1.Piata financiara 1.1. Introducere Relatiile de natura financiara, de credit si monetare s-au amplificat pe plan international, consolidandu-se...

Relatii Financiar-Monetare Internationale - Criza Economica Actuala

1.Criza economica a fost prezisa de acum 30 de ani Pentru multi oameni actuala criza economica a venit ca o sageata din albastrul cer. Intre timp,...

Relații Financiar Monetare Internaționale

Cap. I Piaţa şi politica valutară Caracteristicile şi funcţionarea pieţei valutare Schimburile internaţionale de bunuri şi servicii şi...

Modelul Monetar al FMI si Problemele Aplicarii Sale

Cap 1. Fondul Monetar International 1.1 Istoric Fondul Monetar International – FMI : este o organizatie internationala care are 186 de state...

Politici promovate de fondul monetar internațional în țările membre

Cap I : ,,Prezentarea Fondului Monetar Internațional” 1.1 Istoric Fondul Monetar Internațional a fost creat în mod oficial la 27 decembrie 1945...

Dinamica Contului de Capital si Financiar al Balantei de Plati Externe a Republicii Moldova in Perioada Semestrlui I al anului 2009

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Balanţa de plăţi externe permite compararea sub raport cantitativ şi calitativ a schimburilor reale...

Relatii Financiar Monetare Internationale - Evolutia Pietei Auto 2009

Cele mai afectate domenii de criza economica si financiara al carui varf va fi atins in 2009 vor fi piata auto si cea a constructiilor, potrivit...

Ai nevoie de altceva?