Relatii Monetar Financiare Internationale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 10062
Mărime: 91.98KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

ACTIVITATEA MONETAR FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

CONCEPT

Relațiile monetar-financiare internaționale reprezintă ansamblul de operațiuni și procese de natură monetară și financiară prin care se realizează mișcarea mijloacelor bănești și a activelor financiare pe plan internațional.

Activitatea monetar-financiară s-a intensificat într-un mod alert după cel de-al II-lea Război Mondial.

FACTORI DETERMINANȚI

Principalii factori determinanti care au contribuit la intensificarea activității monetar – financiare sunt:

1. Intensificarea schimburilor comerciale internaționale.

După cel de-al II-lea Război Mondial foarte multe state au devenit conștiente de restricțiile care afectau comerțul internațional, motiv pentru care a fost creat Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT).

În baza acestui acord, la nivel internațional au avut loc numeroase runde de negocieri prin care statele membre au convenit asupra reducerii sau eliminării unor bariere tarifare și netarifare care afectează schimburile comerciale internaționale.

Principalele bariere tarifare sunt :

• Taxele Vamale

Acestea au un nivel mai ridicat, scopul lor principal fiind în acest caz nu atragerea de fonduri la Bugetul de Stat ci Protejarea Economiei Naționale de concurența produselor de import.

Taxele vamale se pot stabili sub formă procentuală sau în sumă fixă, dar există și taxe vamale mixte care au o componentă fixă și una variabilă.

În cazul în care taxele vamale sunt stablite procentual, importatorii sunt tentați să declare în vamă o valoare mai mică, situație numită DUMPING VAMAL

Avînd în vedere implicațiile comerciale și fiscale ale dumpingu-lui vamal în cadrul GATT (care în 1955 s-a transformat în Organizația Mondială a Comerțului – OMC) există reglementări stricte pentru evitarea situațiilor de dumping vamal.

Principalele bariere netarifare – care afectează schimburile comerciale internaționale sunt:

• Contingențele sau plafoanele – reprezintă cantitatea maximă stabilită de autorități care poate fi importată în cursul unui an dintr-o țară sau grup de țări

• Licențe de import – care sunt autorizații eliberate de Ministerul Comerțului și cu ajutorul carora sunt gestionate contingentele

• Prețuri maxime sau minime de import și de vînzare pe piața internă.

• Standarde de ambalare și etichetare - care pot avea un caracter exagerat și se pot transforma în bariere în calea comerțului internațional

• Norme sanitare și fitosanitare.

În cazul normelor de liber schimb și uniunilor vamale, taxele vamale și barierele netarifare sunt eliminate în relațiile comerciale dintre țările membre.

UNIUNEA VAMALĂ – presupune eliminarea taxelor vamale și barierelor netarifare între țările membre și promovarea unei politici comerciale comune față de terți. (UE)

ZONA DE LIBER SCHIMB – presupune eliminarea taxelor vamale și a barierilor netarifare între țările membre, dar față de terți fiecare își promovează propria politică comercială.

Exemplu : NAFTA (Nord American Free Trade Agrement)

Acordul Nord-American de liber schimb.

2. După al II-lea Război Mondial schimburile comerciale sau intensificat și datorită reglementărilor unitare care au apărut la nivel internațional și care vizează anumite aspecte cum ar fi:

• Condițiile de livrare

• Modalitățile de plată utilizate pe plan internațional

• Garanțiile aferente plăților interne.

Un rol important în activitatea de reglementare o are Camera Internațională de Comerț de la Paris.

Această instituție a elaborat încă din 1936 Regulu Uniforme privind condițiile de livrare numite generic INCONTERMS (International Comercial Terms)

Aceste condiții de livrare stabilesc drepturile și obligațiile pentru cumpărător și vînzător privind:

• Transportul mărfurilor

• Asigurarea mărfurilo

• Plata taxelor vamale

Există 13 condiții care sunt împărțite în 4 categorii:

E: Exworks Exw = francofabrica vînzătorului

Vînzătorul pune marfa la dispoziția cumpărătorului la poarta fabricii sale, deci vînzătorul are obligații minime deoarece transportul, asigurarea și plata taxelor vamale cad în sarcina cumpărăorului.

F: FOB = free on board - franco la bord

Această condiție de livrare este folosită doar în cazul transportului maritim și fluvial, iar vînzătorul este obligat să încarce marfa pe puntea superioară a vasului.

FCA= free carrie – francotransportator/cărăuș

Poate fi folosită pntru orice modalitate de transport, vînzătorul trebuie să suporte cheltuielile cu transportul mărfurilor pînă la sediul cărăușului, după care cheltuielile de transport, asigurarea și plata taxelor vamale cad în sarcina cumpărătorului.

CFR= cost ind FREIGHT – cost și navlu

Navlu – reprezintă chiria plătită pentru transportul mărfurilor cu vaporul.

În cazul acestei condiții de livrare, vînzătorul suportă cheltuielile de transport pe cale maritimă pînă într-un port stabilit de comun acord cu partenerul său (cumpărătorul).

Preview document

Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 1
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 2
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 3
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 4
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 5
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 6
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 7
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 8
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 9
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 10
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 11
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 12
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 13
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 14
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 15
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 16
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 17
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 18
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 19
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 20
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 21
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 22
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 23
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 24
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 25
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 26
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 27
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 28
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 29
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 30
Relatii Monetar Financiare Internationale - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Relatii Monetar Financiare Internationale.docx

Alții au mai descărcat și

Statul și Economia

1. Rolul statului Statul este instituţia principală prin care se exercită puterea politică în societate într-un teritoriu de către un grup de...

Economia de Piață Contemporană

Concept •Modele teoretice şi tipurile concrete de economie de piaţă Economia de piață este organizată și funcționează prin mecanismele pieței în...

Bazele Contabilitatii

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Economie Monetară și Financiară Europeană

Capitolul 1 EVOLU³IA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARÃ EUROPEANÃ 1.1. Încercãri de creare a unei zone de stabilitate monetarã Pânã în anul 1914,...

Piața Capitalului

Piaţa capitalului este componenta economiei de piaţă, care se apropie cel mai mult de piaţa cu concurenţă perfectă. Piaţa capitalului asigură...

Concurenta si Piete Concurentiale

SUBIECTUL I ESENŢA ŞI TIPURILE DE CONCURENŢĂ Concurenţa Interacţiunea competitivă dintre subiecţii pieţei pentru cel mai bun mediu de afaceri....

Deprecierea în Evaluarea Bunurilor

Cele trei metode principale de estimare a deprecierii sunt următoarele: - metoda preluării de pe piaţă; - metoda vârstă-durată de viaţă; -...

Uniunea Europeana

U.E. UNIUNEA EUROPEANĂ Probleme principale Integrarea economică interstatală - aspecte generale Uniunea Europeană Lungul drum al ideii...

Ai nevoie de altceva?

''