Risc și Incertitudine în Economia Globală

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 174 în total
Cuvinte : 41331
Mărime: 461.45KB (arhivat)
Cost: Gratis
Universitatea „Lucian Blaga„ din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice

Cuprins

Capitolul 1 Introducere incertitudinii si riscului în economie 9

1.1 Incertitudine, risc si actiune 9

1.2. Perspective ale incertitudinii în stiintele sociale 15

1.3. Abordare economică a incertitudinii si riscului 26

Test de autoevaluare: 41

Capitolul 2. Măsurarea riscului 43

2.1 Profitul anticipat 44

2.2 Varianţa şi abaterea standard -indicatori operaţionali ai gradului de risc 45

2.3 Regula Markowitz 47

2.4 Bazele teoriei riscului financiar 51

Test de autoevaluare: 79

Capitolul 3. Portofolii financiare internaţionale în condiţii de incertitudine si risc 81

3.1 Incertitudinea în decizia de plasament financiar 82

3.2. Riscul în decizia de plasament financiar 85

3.3. Etapele procesului investiţional în cazul portofoliilor financiare internaţionale 92

3.4. Managementul pasiv al portofoliilor financiare internaţionale 100

Test de autoevaluare 112

Cap 4. Diversificarea internaţională a portofoliilor financiare 114

4.1 Principiile de bază ale diversificării internaţionale a portofoliilor financiare 115

4.2 Mecanisme de achiziţie a titlurilor de pe pieţele internaţionale 124

4.4 Securitizarea pe pieţele financiare internaţionale 132

4.5 Riscurile asociate diversificării internaţionale a portofoliilor financiare 139

Test de autoevaluare 159

CONCLUZII 163

Extras din document

Obiectivele generale ale cursului:

Cursul prezentat în continuare îşi propune să trateze problematica riscului şi incertitudinii în economia globală şi am preferat să detaliez acest subiect din dorinţa de a cunoaşte şi a face cunoscut modul în care economia ca ştiinţă răspunde la permanenta schimbare a viziunii asupra naturii lucrurilor.

În plus, unul din obiectivele importante ale acestui curs este să-l convingă pe cititor asupra modului în care poate răspunde economistul ca om de ştiinţă la provocările ridicate cele mai importante tendinţe economice din ultimii ani: transformarea spre economia de piaţă a sistemelor centralizate şi accelerarea integrării economice în cadrul fenomenului de globalizare.

În acest sens am încercat să inventariez instrumentele şi tehnicile disponibile economiştilor pentru formularea propriilor teorii şi explicaţii ale proceselor complexe de transformare. Altfel spus, am încercat să surprind o prezentare de ansamblu a modurilor în care incertitudinea şi riscul .intră. în viaţa agenţilor economici şi a modului în care incertitudinea şi riscul afectează deciziile economice ale indivizilor.

Cursul prezentat aici încercă să răspund la următoarele întrebări: 1. Cum poate fi definită şi ce implicaţii are o decizie economică în condiţii de risc sau incertitudine? 2. Cum poate fi măsurat riscul? 3. Care sunt formele pe care poate să le îmbrace incertitudinea economică? 4. Cum s-a adaptat comportamentul uman la incertitudine în decursul timpului? 5. Care sunt principalele tipuri de corelaţii randament-risc? 6. Ce poate să facă individul şi/sau firma pentru a-şi îmbunătăţi informaţia disponibilă?

INTRODUCERE

Istoria dezvoltării societăţii omeneşti este însoţită de o permanentă schimbare a viziunii asupra naturii. Această schimbare este explicată de acumularea de cunoştiinţe în urma observărilor repetate, a formulărilor ipotezelor diverselor teorii şi a confirmării sau respingerii lor de către realitate.

Acumularea de cunoştiinţe nu înseamnă doar o simplă creştere cantitativă, ci şi .schimbări calitative ale căror repercusiuni ajung dincolo de ştiinţa propriu-zisă şi afectează însăşi imaginea asupra naturii.

Aceste schimbări, care explică progresul societăţii omeneşti, nu conduc la îndreptarea eforturilor procesului de cunoaştere spre descoperirea unor scheme atotcuprinzătoare sau a unor modele unificatoare universale pentru rezolvarea într-o manieră similară a problemelor cu care se confruntă oamenii. Dimpotrivă, aşa cum remarcă Ilya Prigogine şi Isabelle Stengers acceptarea complexităţii nu a dus la o diminuare a progresului ştiinţei, ci .ne-a îndreptat spre producerea de structuri conceptuale noi, care se dovedesc a fi acum tot atât de importante în înţelegerea lumii noastre fizice, ca şi lumea în care trăim.

Economia ca ştiinţă nu este ruptă de ştiinţele naturii. Numai că în acest domeniu trebuie să fie luaţi în consideraţie numeroşi factori care se întrepătrund şi exercită o puternică influenţă asupra vieţii sociale. Între aceştia, un loc aparte, extrem de important, îl au incertitudinea şi riscul. De fapt, aşa cum subliniază Orio Giarini şi Walter R. Stahel în celebra lucrare .

Limitele certitudinii apărută în 1989 sub auspiciile Clubului de la Roma: .Orice sistem care funcţionează pentru a obţine un rezultat în viitor operează prin definiţie într-o situaţie de incertitudine, chiar dacă diferitele situaţii sunt caracterizate prin diferite grade de risc, de incertitudine sau chiar de indeterminare. Dar riscul şi incertitudinea nu constituie subiect de opţiune; ele fac parte pur şi simplu din condiţia umană..

Economiştii apreciză că incertitudinea este o caracteristică permanentă. Chiar dacă acest lucru este în general cunoscut şi acceptat, totuşi, analizarea sistematică a riscului şi a incertitudinii din perspectiva teoriei economice s-a realizat relativ recent, deşi primele încercări de cuantificare a modului de decizie al indivizilor s-au realizat cu peste 200 de ani în urmă.

Preview document

Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 1
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 2
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 3
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 4
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 5
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 6
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 7
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 8
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 9
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 10
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 11
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 12
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 13
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 14
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 15
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 16
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 17
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 18
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 19
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 20
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 21
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 22
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 23
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 24
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 25
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 26
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 27
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 28
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 29
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 30
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 31
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 32
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 33
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 34
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 35
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 36
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 37
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 38
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 39
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 40
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 41
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 42
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 43
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 44
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 45
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 46
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 47
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 48
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 49
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 50
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 51
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 52
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 53
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 54
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 55
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 56
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 57
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 58
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 59
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 60
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 61
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 62
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 63
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 64
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 65
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 66
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 67
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 68
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 69
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 70
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 71
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 72
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 73
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 74
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 75
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 76
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 77
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 78
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 79
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 80
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 81
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 82
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 83
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 84
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 85
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 86
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 87
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 88
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 89
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 90
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 91
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 92
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 93
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 94
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 95
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 96
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 97
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 98
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 99
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 100
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 101
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 102
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 103
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 104
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 105
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 106
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 107
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 108
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 109
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 110
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 111
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 112
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 113
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 114
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 115
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 116
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 117
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 118
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 119
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 120
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 121
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 122
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 123
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 124
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 125
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 126
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 127
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 128
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 129
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 130
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 131
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 132
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 133
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 134
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 135
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 136
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 137
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 138
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 139
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 140
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 141
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 142
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 143
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 144
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 145
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 146
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 147
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 148
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 149
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 150
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 151
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 152
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 153
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 154
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 155
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 156
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 157
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 158
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 159
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 160
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 161
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 162
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 163
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 164
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 165
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 166
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 167
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 168
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 169
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 170
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 171
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 172
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 173
Risc și Incertitudine în Economia Globală - Pagina 174

Conținut arhivă zip

  • Risc si Incertitudine in Economia Globala.doc

Alții au mai descărcat și

Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor

Introducere Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a...

Criza Economica - Cauze, Efecte, Solutii

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Criza Economică

INTRODUCERE Criza financiară actuală este poate cea mai gravă criză ce a afectat pieţele mature şi din păcate ea nu se termină aici. În perioada...

Decizii in Conditii de Risc

Capitolul 1. Consideraţii generale privind analiza riscului întreprinderii Orice activitate economică se desfăşoară în condiţii de risc, aceste...

Incertitudinea și Jocurile în Comportamentul Economic

INTRODUCERE În condiţii de certitudine, anticipaţiile unui producător privind rezultatele deciziei sale de alegere a combinării factorilor de...

Conceptul de Risc și Conceptul de Incertitudine

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea sunt realităţi care au însoţit societatea umană pe tot parcursul dezvoltării sale. În vremurile de astăzi,...

Te-ar putea interesa și

Riscul în Cadrul Activitatii Întreprinderii în Condițiile Postaderării la Piața Uniunii Europene

ÎNTRODUCERE Actualitatea. În viaţa economico-financiară, riscul este o componentă a oricărei activităţi, regăsindu-se în agenda zilnica a...

Strategii Financiare

1. IDENTIFICARE FIRMĂ În anul 1925 a fost înfiinţată în Braşov prima mare fabrică română de avioane numită Industria Aeronautică Română (IAR)....

Riscul de țară, între liberalizarea și globalizarea piețelor

PARTEA I. STADIUL CUNOAŞTERII LA NIVEL INTERNAŢIONAL Capitolul 1. Conceptul de risc în economie 1.1. Noţiunea de risc economic şi evoluţia...

Măsurarea riscului de piață - studiu de caz privind utilizarea metodologiei valoare la risc

„Oamenii care nu-şi asumă riscuri fac în general cam două mari greşeli pe an. Oamenii care îşi asumă riscuri fac cam două mari greşeli pe an.”...

Riscuri Bancare

CAP I. REFORMA SISTEMULUI BANCAR ÎN ROMÂNIA DUPA ANUL 1990 1.1 Evolutia sistemului bancar Românesc Sistemul bancar românesc nu este de data...

Riscul International

in conditiile perioadei contemporane, extinderea marilor intreprinderi in afara granitelor propriei tari reprezinta un factor determinant al...

Bugetul general consolidat al României

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT Bugetul general consolidat reflectă toate veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional şi...

Decizii in Conditii de Risc

Capitolul 1. Consideraţii generale privind analiza riscului întreprinderii Orice activitate economică se desfăşoară în condiţii de risc, aceste...

Ai nevoie de altceva?