Rolul Investitiilor in Republica Moldova

Curs
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1975
Mărime: 23.41KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rodica Hincu

Extras din document

INTRODUCERE

Investiţiile joacă un rol important în economia unei ţări, ele reprezentînd suportul material al dezvoltării economico-sociale a unei ţări. Prin ele se asigură sporirea capitalului fix, creşterea randamentului tehnic şi economic al celor existente dar şi crearea de noi locuri de muncă. În acest context investiţiile reprezintă elementul decisiv al creşterii economice, al promovării factorilor intensivi, calitativi şi de eficienţă. În orice domeniu economic, social-cultural investiţiile sunt asociate ideii de dezvoltare. În mod logic, la nivelul economiei naţionale, dezvoltarea aparatului de producţie şi lărgirea suportului material al activităţilor social-culturale sunt în dependenţă directă de fondurile de investiţii pe care societatea îşi permite să le aloce într-o anumită perioadă.

Dar creşterea economică nu este în funcţie numai de volumul investiţiilor. Ea este şi urmarea modului în care fondurile băneşti disponibile sunt repartizate pe obiecte concrete, a manierei în care aceste fonduri sunt eşalonate în timp, a felului cum sunt gestionate. Ultimul deceniu a marcat o creştere deosebită a fluxurilor de investiţii străine, astfel încât acestea au devenit una din componentele principale al

circuitului economic mondial.

Globalizarea proceselor de producţie, alături de globalizarea comerţului, care se realizează deja in deceniile anterioare, solicita noi abordări, ieşind pe piaţa mondiala cu o noua pondere si un nou conţinut resursele internanţionale, in special,

resursele de informaţie si capital.

In acest context, tragerea investiţiilor străine devine o componenta importanta a politicii economice a tuturor statelor, cele mai avansate in acest domeniu fiind chiar tarile dezvoltate.

Capitolul I. Impactul investitiilor in Republica Moldova

Nici o economie, fie agrară, fie industrială, postindustrială sau informaţională, nu poate pretinde la dezvoltare, dacă nu este susţinută financiar. Investiţiile, în modul cel mai direct, sînt tratate drept reper şi promotor al dezvoltării economice contemporane.

Pornind de la situaţia economică a Republicii Moldova care este un imperativ al timpului şi care necesită o intervenţie urgentă în vederea reglementării calităţii vieţii populaţiei. Studiind economia sesizam o legitate: atît timp cît potenţialii investori nu utilizează resursele băneşti, aceste resurse nu se multiplică, ci din contra se diminuează pe cheltuieli curente necesitate de întreţinere. Investiţiile sunt unica cale spre dezvoltare. A investi în industria uşoară, în industria alimentaţiei, în agricultură, în acordare de servicii, a crea depozite bancare cu un procent al profitului anual care aduce venit este o cale de a pune în mişcare nu doar resursele băneşti, dar şi resursele umane care astfel devin încadrate în muncă şi în producere de bunuri. O dată provocată avalanşa de investiţii la nivel intern, aceasta crează o avalanşă de investiţii internaţionale deoarece sporeşte credibilitatea în succesul investiţiilor în Republica Moldova. De fapt, şi fără de a avea studii economice se cunoaşte faptul cum capitalul străin conduce la dezvoltarea economiei naţionale. În prezent investorii străini riscă în adevăratul sens al cuvîntului făcînd o încercare de antreprenoriat în Republica Moldova. Deşi ei beneficiază de resurse umane – forţă de muncă ieftină, posibilitatea rezistenţei la alte riscuri politice, financiare şi de altă natură, pe care le întîlneşte actualmente o întreprindere, este foarte mică în această „perioadă de tranziţie” care s-a cam întins, iar termenul cu care este definită perioada dată devine destul de enervant, îi sperie pe majoritatea investorilor de talie înaltă, astfel reducînd posibilitatea Republicii Moldova de a beneficia de resurse considerabile.

Pentru Republica Moldova, cât şi pentru celelalte ţări în tranziţie, investiţiile străine (în special investiţiile străine directe, ISD) au devenit primordiale privind creşterea şi dezvoltarea lor economică. Investitiile contribuie direct la completarea necesarului de resurse interne şi la dezvoltarea factorilor competitivi de producţie. Însă, pentru a beneficia de aceste investiţii, este necesar de a crea un climat investiţional favorabil, care implică stabilitate economică, stabilitatea legislaţiei, politică fiscală adecvată, ajustarea capitalului uman, infrastructura de afaceri dezvoltată. Desfăşurarea unei politici raţionale de stimulare a activităţii investiţionale depinde nemijlocit de activitatea statului.

Preview document

Rolul Investitiilor in Republica Moldova - Pagina 1
Rolul Investitiilor in Republica Moldova - Pagina 2
Rolul Investitiilor in Republica Moldova - Pagina 3
Rolul Investitiilor in Republica Moldova - Pagina 4
Rolul Investitiilor in Republica Moldova - Pagina 5
Rolul Investitiilor in Republica Moldova - Pagina 6
Rolul Investitiilor in Republica Moldova - Pagina 7
Rolul Investitiilor in Republica Moldova - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Rolul Investitiilor in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor...

Investițiile Străine Directe în România

România, ca de altfel toate statele din centrul si estul Europei, are la rândul sau o serie de motivatii obiective si subiective ce stau la baza...

Datoria Externa a Republicii Moldova 2010-2011

Datoria externă a unei țări este acea partea din datoriile totale care este datorată creditorilor din altă țară. Debitor pot fi guvernul și firme...

Investitiile Straine Directe

tara este volumul si calitatea investitiilor straine directe (ISD) ce se vor realiza in anii urmatori. ISD aduce finantare, eficienta, dezvoltare...

Sarcini

Unitatea de învaţare nr. 1 Sarcina de lucru 1.1 1. Care sunt principalele etape de evoluţie a ştiinţei economice? 2. Ce a adus în plus fiecare...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Teoria Economica

Introducere in obiectul de studio a TE a) Economia si stiinta economica b) Evolutia obiectului de studio al TE c) Categoria si legile eonomiei....

Doctrine Economice - Suport de Curs

1. Paradigma keynesiană Principalele lucrări pe care le avem în vedere atunci când desprindem ideile mari ce configurează matricea keynesiană...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

ADNOTARE la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema: “Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”...

Reprezentarea Socială a Investițiilor Străine la Tinerii din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Pornind de la situaţia economică a Republicii Moldova care este un imperativ al timpului şi care necesită o...

Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor...

Politica Investițională în Republica Moldova

Introducere Necesitatea accelerării procesului de tranziţie la economia de piaţă şi realizării scopului Republicii Moldova de a se integra în...

Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional

INTRODUCERE Necesitatea abordării problemei puse în prezenta lucrare a fost impusă de căutarea şi găsirea unor căi şi mecanisme de creare a unei...

Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova

Introducere Actualitatea temei. Actualitatea prezentei lucrări rezultă din rolul pe care îl indeplinesc creditele investiţionale în dezvoltarea...

Protejarea și Stimularea Investițiilor

INTRODUCERE Importanţa teoretică şi practică a lucrării Rolul investiţiilor străine în economia unei ţări este incontestabil: lanţul de efecte pe...

Investițiile în sectorul construcțiilor al Republicii Moldova - realități și perspective

INTRODUCERE Sectorul construcţiilor are un rol central în dezvoltarea economică a Republicii Moldova, deţinând aproape jumătate din formarea de...

Ai nevoie de altceva?