Servicii Publice

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 84646
Mărime: 340.90KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul 1 FUNDAMENTELE SERVICIILOR PUBLICE

1.1 Caracteristici, orientări şi concepte generale cu care operează serviciile publice

Noţiunea de serviciu public, în varianta clasică, se bazează pe existenţa a trei criterii de identificare:

– criteriul organic care precizează că ne aflăm în prezenţa unui serviciu public atunci când activitatea este gestionată de către o persoană publică: stat, colectivitate teritorială sau instituţie publică. Ca urmare, crearea unui serviciu public presupune, în mod necesar, o decizie a autorităţilor publice;

– criteriul material al sferei de interes care condiţionează existenţa serviciului public de finalitatea sa, aceea de a răspunde unui interes general.

Ca urmare nu se vor avea în vedere interesele autorităţii de intervenţie, persoana publică, ci interesele utilizatorilor. Serviciile publice trebuie să răspundă unei cereri sociale, chiar dacă aceasta nu este solvabilă.

În consecinţă, serviciul public poate funcţiona chiar dacă nu este rentabil. Unul din rolurile existenţei serviciului public este satisfacerea unei cerinţe a cărei nerentabilitate este incompatibilă cu scopul întreprinderii private. Pentru a acoperi finanţarea serviciului public, însă, persoana publică recurge la taxe şi impozite, plătite de către toţi cetăţenii, nu numai de către utilizatorii serviciilor. Acest fapt a făcut posibilă gratuitatea a numeroase

servicii publice.

– criteriul regimului juridic aplicabil serviciilor publice ce prevede că serviciilor publice le sunt aplicabile regulile de drept administrativ care trebuie să asigure instituirea unor reglementări riguroase menite să apere şi să satisfacă interesele generale ale societăţii.

Creşterea intervenţiilor statului şi ale colectivităţilor locale, multiplicarea structurilor publice, cererea crescută a utilizatorilor, jurisprudenţa administrativă au condus la extinderea câmpului de aplicare a noţiunii.

Doctrina românească, în special cea din perioada interbelică, cât şi dezvoltarea ulterioară a dreptului administrativ abordează noţiunea de serviciu public prin prisma aceloraşi criterii, relevante fiind următoarele definiţii:

– Paul Negulescu considera serviciul public drept „un organism creat de către stat, judeţ sau comună, cu o competenţă şi putere determinate, cu mijloacele financiare procurate din patrimoniul general al administraţiei creatoare, pus la dispoziţia publicului pentru a satisface în mod regulat şi continuu o nevoie cu caracter general, căreia iniţiativa privată nu ar putea să-i dea decât o satisfacţie incompletă şi intermitentă“.

Importanţa serviciilor publice este cu atât mai mare pentru societate, cu cât statul, precum şi componentele sale administrativ-teritoriale apar ca instrumente indispensabile, menite să asigure cetăţenilor săi acel nivel de bunăstare pe care aceştia nu-l pot găsi într-un alt mod.

Astfel, atunci când statul îşi propune, prin autorităţile sale, să satisfacă o nevoie a societăţii, el stabileşte organismul care să asigure satisfacerea acestei nevoi, îi determină competenţa şi îi pune la dispoziţie mijloacele materiale, financiare şi umane necesare atingerii scopului stabilit.

Aşadar, serviciul public este legat indisolubil de ideea de interes general care îl animă şi, în final, de voinţa autorităţilor care decid în ce moment şi ce modalitate de satisfacere a acestuia se alege.

Rezultă că, în sens general, serviciul public putea fi definit ca o activitate desfăşurată de o autoritate administrativă sau de un agent public în vederea satisfacerii unui interes general.

Pe măsura dezvoltării economice, întrucât societatea avea nevoie din ce în ce de mai multe servicii publice diverse, operative, flexibile, statul şi instituţiile sale, neputând face faţă cerinţelor sociale, s-au văzut nevoite să încredinţeze unele servicii publice către persoane private.

Astfel, a apărut ideea prestării unui serviciu de interes general prin intermediul unei firme private, fapt ce a avut drept consecinţă dispariţia a două dintre criteriile (criteriul organic şi cel al regimului juridic) care defineau noţiunea de serviciu public.

Ca urmare, termenul de serviciu public a devenit o noţiune nedefinibilă deoarece se bazează pe un singur criteriu, cel al interesului general, care, la rândul său, nu poate fi definit.

– Ioan Alexandru:

• „Serviciul public poate fi definit ca fiind acea organizaţie de stat sau a colectivităţii locale, înfiinţată de către autorităţile competente cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinţe ale membrilor societăţii în regim de drept administrativ sau civil în procesul de executare a legii“..

În concepţia profesorului Ioan Alexandru, organismele care prestează servicii publice pot fi grupate în trei categorii:

• autorităţi ale administraţiei publice;

• instituţii publice;

• regii autonome de interes public.

Această grupare se întemeiază pe următoarele deosebiri:

- activitatea autorităţilor administraţiei publice se caracterizează prin adoptarea şi emiterea de acte administrative, activitatea instituţiilor publice este mai mult o activitate intelectuală, iar cea a regiilor autonome este preponderent economică;

- mijloacele financiare necesare desfăşurării activităţii autorităţilor publice şi, în mai mică măsură a instituţiilor publice, se asigură de la bugetul statului, iar regiile autonome îşi asigură mijloacele băneşti, în mare măsură, din veniturile obţinute din activitatea proprie;

- autorităţile administraţiei publice şi, în mai mică măsură, instituţiile publice furnizează servicii în mod gratuit, în timp ce regiile autonome prestează servicii contra cost.”

În opinia noastră, putem defini serviciul public drept un ansamblu de activităţi, grupate în funcţie de natura lor în patru domenii:

• Nucleul dur al serviciilor publice care include activităţile de menţinere a ordinii publice, protecţia persoanelor şi a bunurilor, securitatea frontierelor. Putem grupa aici cele cinci activităţi tradiţionale: poliţia, justiţia, armata, afacerile externe, finanţele(colectarea impozitelor şi gestionarea bugetului).

• Un al doilea domeniu are în vedere crearea condiţiilor pentru buna desfăşurare a vieţii economice şi sociale:

- pregătirea legilor, decretelor, hotărârilor, reglementărilor;

- edictarea acestora în texte de aplicare;

- aplicarea şi controlul legislaţiei.

• Un al treilea domeniu grupează activităţi pe care întreprinderile şi piaţa nu ştiu sau nu le pot realiza într-o manieră izolată, precum:

- protecţia socială;

- pregătirea, formarea pe termen lung: şcoli, universităţi, cercetare.

• Un al patrulea domeniu cuprinde producţia de bunuri şi servicii, care, din motive economice, sociale sau politice, s-a considerat că nu pot fi realizate doar conform logicii pieţei, adică rentabilităţii. Acest domeniu al serviciilor publice grupează activităţi foarte variate, precum:

- producerea şi distribuţia energiei şi a gazului;

- poşta şi telecomunicaţiile;

- anumite activităţi financiare, precum gestiunea monedei naţionale şi a devizelor (Banca Naţională).

Preview document

Servicii Publice - Pagina 1
Servicii Publice - Pagina 2
Servicii Publice - Pagina 3
Servicii Publice - Pagina 4
Servicii Publice - Pagina 5
Servicii Publice - Pagina 6
Servicii Publice - Pagina 7
Servicii Publice - Pagina 8
Servicii Publice - Pagina 9
Servicii Publice - Pagina 10
Servicii Publice - Pagina 11
Servicii Publice - Pagina 12
Servicii Publice - Pagina 13
Servicii Publice - Pagina 14
Servicii Publice - Pagina 15
Servicii Publice - Pagina 16
Servicii Publice - Pagina 17
Servicii Publice - Pagina 18
Servicii Publice - Pagina 19
Servicii Publice - Pagina 20
Servicii Publice - Pagina 21
Servicii Publice - Pagina 22
Servicii Publice - Pagina 23
Servicii Publice - Pagina 24
Servicii Publice - Pagina 25
Servicii Publice - Pagina 26
Servicii Publice - Pagina 27
Servicii Publice - Pagina 28
Servicii Publice - Pagina 29
Servicii Publice - Pagina 30
Servicii Publice - Pagina 31
Servicii Publice - Pagina 32
Servicii Publice - Pagina 33
Servicii Publice - Pagina 34
Servicii Publice - Pagina 35
Servicii Publice - Pagina 36
Servicii Publice - Pagina 37
Servicii Publice - Pagina 38
Servicii Publice - Pagina 39
Servicii Publice - Pagina 40
Servicii Publice - Pagina 41
Servicii Publice - Pagina 42
Servicii Publice - Pagina 43
Servicii Publice - Pagina 44
Servicii Publice - Pagina 45
Servicii Publice - Pagina 46
Servicii Publice - Pagina 47
Servicii Publice - Pagina 48
Servicii Publice - Pagina 49
Servicii Publice - Pagina 50
Servicii Publice - Pagina 51
Servicii Publice - Pagina 52
Servicii Publice - Pagina 53
Servicii Publice - Pagina 54
Servicii Publice - Pagina 55
Servicii Publice - Pagina 56
Servicii Publice - Pagina 57
Servicii Publice - Pagina 58
Servicii Publice - Pagina 59
Servicii Publice - Pagina 60
Servicii Publice - Pagina 61
Servicii Publice - Pagina 62
Servicii Publice - Pagina 63
Servicii Publice - Pagina 64
Servicii Publice - Pagina 65
Servicii Publice - Pagina 66
Servicii Publice - Pagina 67
Servicii Publice - Pagina 68
Servicii Publice - Pagina 69
Servicii Publice - Pagina 70
Servicii Publice - Pagina 71
Servicii Publice - Pagina 72
Servicii Publice - Pagina 73
Servicii Publice - Pagina 74
Servicii Publice - Pagina 75
Servicii Publice - Pagina 76
Servicii Publice - Pagina 77
Servicii Publice - Pagina 78
Servicii Publice - Pagina 79
Servicii Publice - Pagina 80
Servicii Publice - Pagina 81
Servicii Publice - Pagina 82
Servicii Publice - Pagina 83
Servicii Publice - Pagina 84
Servicii Publice - Pagina 85
Servicii Publice - Pagina 86
Servicii Publice - Pagina 87
Servicii Publice - Pagina 88
Servicii Publice - Pagina 89
Servicii Publice - Pagina 90
Servicii Publice - Pagina 91
Servicii Publice - Pagina 92
Servicii Publice - Pagina 93
Servicii Publice - Pagina 94
Servicii Publice - Pagina 95
Servicii Publice - Pagina 96
Servicii Publice - Pagina 97
Servicii Publice - Pagina 98
Servicii Publice - Pagina 99
Servicii Publice - Pagina 100
Servicii Publice - Pagina 101
Servicii Publice - Pagina 102
Servicii Publice - Pagina 103
Servicii Publice - Pagina 104
Servicii Publice - Pagina 105
Servicii Publice - Pagina 106
Servicii Publice - Pagina 107
Servicii Publice - Pagina 108
Servicii Publice - Pagina 109
Servicii Publice - Pagina 110
Servicii Publice - Pagina 111
Servicii Publice - Pagina 112
Servicii Publice - Pagina 113
Servicii Publice - Pagina 114
Servicii Publice - Pagina 115
Servicii Publice - Pagina 116
Servicii Publice - Pagina 117
Servicii Publice - Pagina 118
Servicii Publice - Pagina 119
Servicii Publice - Pagina 120
Servicii Publice - Pagina 121
Servicii Publice - Pagina 122
Servicii Publice - Pagina 123
Servicii Publice - Pagina 124
Servicii Publice - Pagina 125
Servicii Publice - Pagina 126
Servicii Publice - Pagina 127
Servicii Publice - Pagina 128
Servicii Publice - Pagina 129
Servicii Publice - Pagina 130
Servicii Publice - Pagina 131
Servicii Publice - Pagina 132
Servicii Publice - Pagina 133
Servicii Publice - Pagina 134
Servicii Publice - Pagina 135
Servicii Publice - Pagina 136
Servicii Publice - Pagina 137
Servicii Publice - Pagina 138
Servicii Publice - Pagina 139
Servicii Publice - Pagina 140
Servicii Publice - Pagina 141
Servicii Publice - Pagina 142
Servicii Publice - Pagina 143
Servicii Publice - Pagina 144
Servicii Publice - Pagina 145
Servicii Publice - Pagina 146
Servicii Publice - Pagina 147
Servicii Publice - Pagina 148

Conținut arhivă zip

  • Servicii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Economia Intreprinderii

I. CADRUL LEGISLATIV Inregistrarea comerciantilor in Romania este reglementata de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si de Legea...

Curs Dreptul Afacerilor

NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DREPTUL AFACERILOR § 1. OBIECTUL DREPTULUI AFACERILOR Determinarea obiectului dreptului afacerilor se poate deosebi în...

Istoria Economiei Nationale

1.1. Obiectul istoriei economice Din cadrul vieţii sociale, a sistemului social global al societăţii, subsistemul vieţii economice ocupă cel mai...

Finantarea prin Bursa de Valori

Bursa de Valori, reprezintă o piaţă secundară pe care sunt tranzacţionate titluri de valoare – acţiuni şi obligaţiuni. Bursa de Valori furnizează...

Politici Europene - Capitolul 2

Capitolul II Politici europene În cadrul oricărui sistem democratic, dezbaterile privind modul în care sunt concepute şi implementate aceste...

Managementul Proiectelor Economice

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 1.1. Abordări privind conceptul de management şi proiect Conform unei accepţiuni a Asociaţiei Americane de...

Înființarea și Organizarea Trezoreriei Statului

Unităţi de învăţare : - Trezoreria publică şi importanţa organizării ei - Funcţiile clasice şi moderne ale trezoreriei publice - Efectuarea de...

Gestiunea Stocurilor

1. Aspecte conceptuale Cea mai importantă parte a gestiunii financiare a firmei este gestiunea ciclului de exploatare. Prin gestiunea ciclului de...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Servicii Publice Locale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sectorul serviciilor publice locale din Republica Moldova a suferit în ultimii 18 ani transformări importante,...

Studiu Privind Oferta și Tarifele de Servicii Publice din Cadrul Primariei Sibiu

INTRODUCERE După anul 1990, în România s-a început, timid, informatizarea serviciilor publice. Administraţia publică românească a cunoscut în...

Administratia Publica - Galati

Capitolul I Scurt istoric privind administraţia publică Secţiunea I- Noţiunea de administraţie publică Normele dreptului administrativ...

Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor

CAPITOLUL 1. EVIDENTA PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA 1.1.ISTORICUL EVIDENȚEI PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA In România,evidenta persoanelor a luat ființă in anul...

Administratia Publica si Serviciile de Interes General

INTRODUCERE Administraţia publică poate fi considerată, atât din punct de vedere formal organizatoric, cât şi din punct de vedere...

Studiu Comparativ privind Prestarea Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Ploiesti si Municipiul Brasov

Necesitatea realizării unui sistem de iluminat public modern Iluminatul public reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei....

Noțiuni generale privind serviciile publice

1.Noțiuni introductive privind serviciile publice Din punct de vedere etimologic, cuvântul administrație provine din limba latină și este format...

Ai nevoie de altceva?