Servicii Publice la Nivel European

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 18229
Mărime: 548.67KB (arhivat)
Publicat de: Andreea Cosma
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Liana-teodora Pascariu

Cuprins

 1. 1. NOTIUNI GENERALE DESPRE SERVICIILE PUBLICE 2
 2. 1. 1 Funcţiile statului în cadrul serviciilor oferite 2
 3. 1.2. Serviciile şi rolul lor în societate 2
 4. 1.3 Tipologia şi clasificarea serviciilor publice 5
 5. 1.4 Crearea şi desfiinţarea serviciilor publice 9
 6. 1.5 Organizarea serviciilor de administraţie publică 11
 7. 1.6 Relaţiile care se stabilesc între serviciile publice 14
 8. 1.7 Tipuri de relaţii în care sunt implicate serviciile publice 14
 9. 1.8 Sistemul de indicatori de performanţă în organizarea şi realizarea serviciilor publice 16
 10. 2. GESTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE PRIN INCHEIEREA DE CONTRACTE 19
 11. a. Contractul de concesiune 19
 12. b. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice 20
 13. c. Contractul de achiziţie publică 21
 14. d. Contractul de închiriere a unui bun din domeniul public 22
 15. e. Contractul de atribuire în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică 23
 16. f. Contractele de asociere între persoane juridice de drept public şi cele de drept privat 23
 17. g. Contractul de management public 27
 18. 3. SERVICII PUBLICE LA NIVEL EUROPEAN 28
 19. Bibliografie: 33

Extras din curs

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE SERVICIILE PUBLICE

1. 1 Funcţiile statului în cadrul serviciilor oferite

- Funcţia de furnizor de servicii colective necomerciale reprezintă una din cele mai importante funcţii ale statului, care oferă servicii publice în general şi servicii colective necomerciale. Această funcţie constă în furnizarea către colectivitatea umană a unor servicii la un preţ inferior costului de producţie (servicii necomerciale), sau producerea acestora prin serviciile sale proprii, sau încredinţarea producerii lor sectorului privat subvenţionat. Serviciile colective furnizate de stat urmăresc înlăturarea unor lacune ale pieţii; facilitarea factorilor externi pentru efectuarea unor servicii de infrastructură, cercetare fundamentală, protecţia mediului înconjurător, accesibilitatea cetăţenilor la servicii de sănătate, învăţământ etc.

Servicii necomerciale se pot grupa în două categorii:

- apărarea teritoriului naţional şi

- garantarea securităţii bunurilor şi persoanelor pe care statul o are încă de la constituirea sa.

Această funcţie constă în asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor din interiorul ţării, cu ajutorul poliţiei şi justiţiei; apărarea teritoriului naţional împotriva agresiuniloe externe, cu ajutorul diplomaţiei (Afaceri externe) şi a armatei.

Alte servicii colective necomerciale sunt oferite de stat prin autorităţile sau colectivităţile locale. Este vorba de serviciile publice de învăţământ, cele medicale (spitale publice), culturale (muzee, biblioteci, case de cultură, cămine culturale etc.), de cercetare, de echipare şi întreţinere a reţelei rutiere, de iluminat public etc. La aceste servicii statul asigură finanţarea şi delegă prestarea sau producţia sectorului privat.

Învăţământul şi sănătatea, în care coexistă instituţii publice şi private, statul contribuie cu o parte din finanţare ( în special cheltuielile de funcţionare), şi îşi păstrează prerogativa de acreditare şi dreptul de control asupra calităţii şi gestiunii fondurilor lor deoarece aceste servicii sunt de iportanţă prioritară pentru ţară şi sunt subvenţionate.

- Funcţia de redistribuire a apărut din necesitatea de a asigura fiecărui cetăţean o cât mai bună protecţie socială posibilă. În acest caz, statul a introdus un sistem de asigurări mutuale împotriva principalelor riscuri ale vieţii: boală, accidente de muncă etc. Funcţia reprezintă şi o formă de solidaritate pentru unele categorii de cetăţeni: pensionari,şomeri, persoane aflate temporar în dificultate, etc. Funcţia de redistribuire presupune: prelevarea de cotizaţii sociale asupra veniturilor (persoane care se asigură), şi redistribuirea acestor cotizaţii sub forma de prestaţii sociale: pensii, cheltuieli medicale, alocaţii familiale etc., obţinute de cei ce se asigură.

- Funcţia de reglare economică constă în acea acţiune a statului, asupra evoluţiei economice, cu scopul de ameliorare a principalilor indicatori ai acesteia (produsul intern brut, locuri de muncă, echilibru balanţei de plăţi externe, stabilirea de preţuri ş.a.). Reglarea se poate realiza pe termen lung, prin orientarea economiei prin politici structurale (politici industriale, politici de mediu ambiant, alegerea infrastructurilor etc.), şi pe termen mediu şi scurt, prin reglarea conjucturală sau politică conjucturală, în vederea atingerii unui ritm de creştere şi nivel de ocupare a forţei de muncă active maximă, compatibile cu menţinerea principalelor echilibre economice, sociale şi de dezvoltare durabilă.

1.2. Serviciile şi rolul lor în societate

Serviciile pot fi considerate „ocupaţii” (îndatoriri) ale unor persoane, „funcţii”, „acţiuni”, „organisme” sau subdiviziuni care fac parte dintr-un ansamblu administrativ sau economic.

În opinia unor specialişti şi a teoriei economice, termenul de „servicii” este utilizat în mai multe direcţii de activităţi şi anume:

- „service industry” se referă la organizaţiile cu activităţi nestocabil şi care servesc procesele de aprovizionare materială a unităţilor de producţie;

- „service products” efectuate de sectorul economic în procesul de transformare a materiilor prime în bunuri materiale;

- „service functions” respectiv activităţi efectuate la nivelul administraţiei sau în afara acesteia;

Depăşind graniţele teoriei economice şi luând în considerare valoarea de întrbuinţare a „serviciului” acesta se poate defini ca: activităţi utile satisfacerii unei nevoi sociale.

Trebuie, totuşi, subliniat că până în primul sfert al secolului XX activităţile umane se împărţeau în două mari categorii:

- activităţi industriale, agricole, comerciale, pe care le îndeplineau persoanele private;

- activităţi administrative pe care le putea desfăşura numai statul şi instituţiile sale.

Separararea celor două tipuri de activităţi au rămas pentru multă vreme neclarificate. Unele dintre primele activităţi din prima categorie au fost aşezate în sectorul producţiei, altele în categorii ajutătoare acestuia şi au fost denumite servicii pentru producţie.

Activităţile din a doua categorie (administrative), unele sunt efectuate în cea mai mare parte pentru nevoile populaţiei (sănătate, învăţământ, ordine publică, informaţii, administraţie, justiţie etc.), altele au un caracter productiv (alimentare cu apă, salubritate, comerţ, gospodărie comunală, transport de călători.).

În timp, s-a impus ideea separării serviciilor pentru populaţie, cărora trebuia să li se aplice un regim jurigic administrativ de servicii pentru producţie, cărora să li se aplice un regim juridic civil.

Preview document

Servicii Publice la Nivel European - Pagina 1
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 2
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 3
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 4
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 5
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 6
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 7
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 8
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 9
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 10
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 11
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 12
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 13
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 14
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 15
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 16
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 17
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 18
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 19
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 20
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 21
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 22
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 23
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 24
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 25
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 26
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 27
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 28
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 29
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 30
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 31
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 32
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 33
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 34
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 35
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 36
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 37
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 38
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 39
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 40
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 41
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 42
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 43
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 44
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 45
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 46
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 47
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 48
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 49
Servicii Publice la Nivel European - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Servicii Publice la Nivel European.doc

Alții au mai descărcat și

Serviciul Public - Principii și Reguli Organizatorice

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SERVICIUL PUBLIC Pentru satisfacerea cerintelor (hrana, locuinta, cultura, sanatate) membrilor unei...

Metode de Gestiune a Serviciilor Publice

Notă introductivă Nevoile omului sunt numeroase si variate si se amplifica in functie de nivelul de dezvoltare al unei societati si de gradul de...

Economie mondială

Obiectivele cursului Intelegerea fenomenelor si proceselor economice ce se deruleaza la nivel mondial Analiza complexitatii fenomenelor si...

Economie europeană

Introducere Cursul « Economie Europeană » se adresează studenţilor din ciclul de licenţă, înscrişi la programele de studiu ZI si ID, organizat de...

Servicii Publice

Capitolul 1 FUNDAMENTELE SERVICIILOR PUBLICE 1.1 Caracteristici, orientări şi concepte generale cu care operează serviciile publice Noţiunea de...

Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut

1. DOBÂNDA §1. Consideraţii generale. Să presupunem că o persoană A are nevoie de o sumă de bani pe care o vom nota şi o vom numi sumă iniţială,...

Managementul Serviciilor Publice

1. Serviciile – concept şi caracteristici Ce înţelegeţi prin conceptul de “serviciu”? Asociaţia Americană de Marketing (1960) – “serviciile...

Inițierea în afaceri

CAPITOLUL I. AFACEREA ŞI ROLUL EI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORICUL AFACERILOR ŞI DEFINIREA NOŢIUNII DE AFACERE Originea...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Oferta și Tarifele de Servicii Publice din Cadrul Primariei Sibiu

INTRODUCERE După anul 1990, în România s-a început, timid, informatizarea serviciilor publice. Administraţia publică românească a cunoscut în...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Best practices (cele mai bune practici) și rolul lor în implementarea guvernării electronice

Capitolul I. CONCEPTUL DE GUVERNARE ELCTRONICĂ 1.1 Aspecte generale ale e-guvernării Guvernarea electronică reprezintă modalitatea de aplicare şi...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Asigurarea standardelor etice în reforma administrativă

INTRODUCERE 1. In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi,...

Agenda Digitală Europeană

INTRODUCERE Criza a anulat ani întregi de progrese economice și sociale și a pus în evidență deficiențe structurale în economia Europei. Astăzi,...

Managementul Public European

Introducere Managementul public european Managementul public se dezvoltă ca domeniu distinctiv al ştiinţei pornind de la elementele sale...

Ai nevoie de altceva?