Sisteme de Planificare în Afaceri

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 20026
Mărime: 180.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liviu Adu

Extras din document

Tema 1. SISTEMUL DE PLANIFICARE A ÎNTREPRINDERII

1.1. Caracteristica generală a sistemului de planificare Clasificarea planificării după diferite criterii

Planificarea efectuată la nivel ştiinţific corespunzător este considerată funcţia de bază a managementului. Pentru a desfăşura o activitate eficientă, unitatea economică trebuie să aplice un anumit sistem de planificare.

Prin planificare la nivelul întreprinderii se înţelege programarea, organizarea, coordonarea şi conducerea pe bază de plan a activităţii economice.

Este imposibilă activitatea unei unităţi economice fără a avea la bază un plan bine elaborat sau fără a desfăşura o anumită activitate de planificare.

Un plan bun, în opinia businessmanului canadian L.Doyle, este una din condiţiile de bază ale succesului oricărei firme. A pătrunde pe piaţă cu producţia, fără a avea un plan de acţiune bine elaborat şi calculat înseamnă un eşec garantat.

Presupunerea că piaţa exclude planificarea nu este argumentată. Din contra, în lupta concurenţială, pentru a exclude pierderea clienţilor, piaţa impune producătorii să planifice foarte minuţios activitatea sa. Mecanismul de piaţă acţionează mult mai dur decât repartizarea centralizată a resurselor, în care factorul subiectiv joacă un rol primordial. Despre aceasta ne vorbeşte experienţa firmelor străine.

Planificarea economică are un caracter complex, definirea ei sub diferitele sale aspecte necesitând o clasificare după mai multe criterii.

I. Un prim criteriu de clasificare a sistemei de planificare este în raport cu obiectivele de dezvoltare. Se evidenţiază.

a) planificare strategică: se realizează de obicei la nivelul conducerii de vârf, pe un termen lung;

b) planificare tactică - acţiunile şi activităţile operative ce trebuie efectuate pe perioade mai scurte.

II. După orizontul de timp la care se referă:

a) planificare de perspectivă. Au ca obiect elaborarea planului pe o perioada de mai mulţi ani (3-7) şi cu repartizarea principalilor indicatori economici pe ani. Deoarece la elaborarea planului de perspectivă nu pot fi cunoscute toate elementele tehnice şi economice şi deoarece în viaţa economică au loc în mod continuu schimbări, se impun actualizarea indicatorilor cuprinşi în planul de perspectivă la realităţile concrete. Aceasta se realizează practic prin planurile anuale a căror elaborare formează conţinutul planificării curente.

b) planificarea curentă - precizează pentru perioade de un an indicatorii care rezultă din planificarea de perspectivă a unităţii industriale.

c) planificare operativă - se elaborează pe un trimestru, o lună, decadă, săptămână, schimb, oră.

III În raport cu nivelul ierarhic la care se efectuează:

a) planificare de corporaţie. Are un caracter strategic, cuprinzând în obiectivele sale prevederi pentru toate firmele pe care le grupează.

b) planificare la nivelul de unitate economică.

IV. În raport cu modul de formalizare:

a) planificare formală - atunci când există un sistem bine pus la punct cu compartimente specializate, folosind metode şi tehnici bine determinate de indicatori economici.

b) planificare informală - nu are un caracter de continuitate, nu este obligatorie, folosiridu-se metode ce pornesc de la competenţa celor ce lucrează. Se utilizează, de obicei, în întreprinderile mici şi mijlocii.

V În raport cu conţinutul activităţii de planificare

a) planificare tehnico-economică sau agregată se referă la stabilirea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii unităţii industriale.

b) planificarea operativ-calendaristică. Reprezintă acea parte a planificării interne care se ocupă cu elaborarea planului de activitate a diferitelor unităţi ale întreprinderii (secţii, ateliere, sectoare, locuri de muncă) pe termene scurte ( lună, decadă, zi, schimb, oră). Concretizează şi asigură îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în planul de dezvoltare economico-socială..

1.2. Planul dezvoltării economico-socială a unităţii economice. Ordinea elaborării

La nivelul unei unităţi economice, în cadrul unei planificări formale se poate elabora un plan de dezvoltare economică socială, prin cuprinsul căruia se precizează indicatorii de bază cantitativi şi calitativi, ce urmează să fie realizaţi, termenele de realizare, resursele ce vor fi utilizate, nivelul prevăzut al costurilor şi al profiturilor.

Cu cât mai minuţios sunt elaborate toate compartimentele planului, cu atât mai uşor e de realizat, necesită resurse mai puţine, asigură o calitate înaltă.

Pentru elaborarea planului unităţii economice este necesară atât informaţie externă, cum ar fi cercetările de marketing, prognozele, precum şi informaţia internă:

• mărimea şi structura capacităţii de producţie;

• numărul personalului, calificarea lui;

• starea financiară;

• necesarul de mijloace circulante ş. a.

Luând în consideraţie experienţa pozitivă a întreprinderilor ce folosesc planificarea formală, un plan de dezvoltare economico-social poate avea următoarele secţiuni:

1. Producţia industrială: fabricarea şi realizarea;

2. Capacitatea de producţie şi gradul de utilizare a acesteia;

3. Măsuri în vederea introducerii progresului tehnico-ştiinţific;

4. îmbunătăţirea calităţii producţiei şi a produselor;

5. Aprovizionarea tehnico-materială şi desfacerea;

6. Investiţii şi construcţii capitale,

7. Planul muncii şi al salarizării:

- asigurarea, pregătirea şi perfecţionarea forţei de muncă;

- productivitatea muncii;

- salarizarea;

8. Activitatea economică externă;

9. Costuri de producţie, beneficiul şi rentabilitatea;

10. Organizarea protecţiei mediului ambiant;

11. Dezvoltarea socială;

12. Planul financiar.

Aceste secţiuni au un caracter indicativ, putând fi extinse sau restrânse în funcţie de politica de folosire a planificării la nivelul întreprinderii.

Planul producţiei industriale reprezintă baza de la care porneşte elaborarea celorlalte compartimente ale planului unităţii economice. În practică, numărul compartimentelor planului şi denumirea lor diferă în funcţie de mărimea întreprinderii, de apartenenţa ramurală şi tradiţiile existente, dar conţinutul activităţii de planificare nu se schimbă.

Figura 1. Structura generală a planului întreprinderii

În condiţiile unei economii de piaţă o parte a unităţilor economice nu au un portofoliu de comenzi care să le permită o planificare riguroasă pe diferite perioade şi în funcţie de aceasta, să se poată întocmi şi celelalte planuri.

În aceste condiţii activitatea de planificare trebuie să aibă un caracter foarte flexibil.

Elementul de pornire în elaborarea planului îl constituie prognozele de vânzări determinate pe baza studierii cererii privind diferite produse.

În funcţie de aceste prognoze se întocmesc calculele de ca¬pacitate, care determină capacitatea de ansamblu a unităţii industriale de a putea executa producţia posibilă de realizat cu utilajele existente, cu foita de muncă disponibilă, ţinând seama de stocurile de materiale existente.

În acest caz pot apărea situaţii, când capacitatea resurselor depăşeşte necesarul sau, situaţie inversă, când necesarul de resurse depăşeşte capacitatea resurselor existente.

În fiecare din aceste situaţii se adoptă decizii optime.

Preview document

Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 1
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 2
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 3
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 4
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 5
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 6
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 7
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 8
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 9
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 10
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 11
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 12
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 13
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 14
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 15
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 16
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 17
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 18
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 19
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 20
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 21
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 22
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 23
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 24
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 25
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 26
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 27
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 28
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 29
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 30
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 31
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 32
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 33
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 34
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 35
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 36
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 37
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 38
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 39
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 40
Sisteme de Planificare în Afaceri - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Tema1_Sist_pl.doc
  • Tema2_Prog_prodr.doc
  • Tema3_CAPACIT.doc
  • Tema4_Personalul.doc
  • Tema5_Plan_ATM.doc
  • Tema6_Cost_de_prod.doc
  • Tema7_Profit_Rentab.doc
  • Tema8_Pl_dezv_sociale_a_colectivului.doc

Alții au mai descărcat și

Perspectivele Economiei Bazate pe Cunoaștere în România în Condițiile Procesului de Extindere a Uniunii Europene

Situaţia actuală a României O analiză a situaţiei actuale a României poate spune multe despre şansa pe care ţara noastră o are în noul peisaj...

Plan de Afacere SC Rubino SRL

SC RUBINO SRL s-a înfiinţat în anul 13.05.2000, cu un capital social integral privat de 20.000 lei. Obiectul principal de activitate al...

Economia și Gestiunea Întreprinderii

CAP 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND “ECONOMIA ŞI GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII” 1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere 1.2....

Economia de Piață Contemporană

Concept •Modele teoretice şi tipurile concrete de economie de piaţă Economia de piață este organizată și funcționează prin mecanismele pieței în...

Logistica Produselor Agricole

I.1 Evoluţia istorică a conceptului de logistică a mărfurilor Orice întreprindere producătoare de bunuri materiale sau nemateriale, orice...

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Comportamentul Consumatorului

5. Comportamentul consumatorului În orice loc de pe planetă, producătorul de bunuri şi servicii este animat de un unic scop - acela de a obţine un...

Planificarea financiară a întreprinderii

Previziunea financiară a întreprinderii este rezultatul activităţii managerilor întreprinderii şi reprezintă conţinutul şi realizarea finanţelor şi...

Te-ar putea interesa și

Planul de Afaceri

CAPITOLUL I . Consideraţii generale privind planul de afaceri I .1. Ce este planul de afaceri? În lansarea unei afaceri sau în extinderea uneia...

Plan de Afaceri - Firma de Consultanta in Afaceri

1.DATE INTRODUCTIVE - Viziunea intreprinzatorului Plus Consulting este o firma de consultanţă cu capital privat romanesc, al carei scop principal...

Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI Obiectivele fundamentale ale producătorului dirijează comportamentul...

Practica BRD

Rezumat introductiv În acest proiect ne propunem sa realizam o prezentare cât mai completa si corecta a situatiei societatii BRD Groupe Société...

Studiu de Caz - Directia Regionala de Posta Iasi

1. Identificarea proiectului 1.1. Definirea misiunii, obiectivelor şi strategiei organizaţionale a Direcţiei Regionale de Poştă Iaşi 1.1.1....

Plan de Afaceri

1. Conceptul planificării afacerilor În abordarea tradiţională a conceptului de planificare a afacerilor, planul de afaceri este definit ca “… un...

Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale

Moto: „Am început cu identificarea în fluiditatea gândirii filosofice chineze şi în ştiinţa conducerii occidentale, coordonatele pe care am putea...

Noi Tendinte in Domeniul Tehnologiei Logistice - Softuri ERP de Logistica

INTRODUCERE In cursul ultimelor decenii, specialistii in domeniul marketingului au utilizat diversi termeni pentru a descrie fluxul fizic al...

Ai nevoie de altceva?