Sisteme Expert Financiar-Bancare

Curs
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 143 în total
Cuvinte : 35453
Mărime: 1.77MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Varlan Gabriela
Suport de Curs

Cuprins

Cuprins 2

Capitolul 1. Clasificarea sistemelor informatice 3

Capitolul 2. Inteligenţa artificială şi sistemele expert 8

2.1. Conceptul de sistem bazat pe cunoştinţe 9

2.2. Metode şi tehnici de inteligenţă artificială 10

2.3. Domeniile inteligenţei artificiale 13

Capitolul 3. Sisteme expert – definire şi arhitectură 14

3.1. Conceptul de sistem expert 14

3.2. Arhitectura sistemelor expert 20

3.3. Obiectivele, caracteristicile sistemelor expert şi structura de bază 21

3.4. Metode de reprezentare şi utilizare a cunoştinţelor în cadrul sistemelor expert 22

3.5. Evoluţia sistemelor informatice spre sisteme expert şi sisteme suport de decizii 24

Curs 4. Sistemele expert, prezentare generală 26

4.1. Concepte de bază ale sistemelor expert 26

4.2. Aplicaţii ale sistemelor expert 29

4.3. Tipuri de sisteme expert 32

4.4. Avantaje şi limite ale sistemelor expert 33

4.5. Sisteme multi-expert 36

4.5.1 Particularităţile şi structurile de control ale sistemelor multi-expert 37

4.5.2 Arhitectura unui sistem multi-expert 38

Capitolul 5. Realizarea sistemelor expert 39

5.1. Consideraţii generale 39

5.2. Metodologii de realizare a sistemelor expert 40

5.3. Instrumente de realizare a sistemelor expert 42

5.4. Realizarea sistemelor expert prin prototipizare 44

Capitolul 6. Generatoare de sisteme expert 49

6.1. Arhitectura unui generator de sisteme expert 49

6.2. Exemple de generatoare de sisteme expert 52

Capitolul 7. Exsys CORVID 54

7.1. Prezentare generală 54

7.2. Construirea unei baze de cunoştinţe 58

7.2.1 Instalarea şi lansarea în execuţie a generatorului EXSYS 58

7.2.2. Crearea unei baze de cunoştinţe 59

7.2.3. Lansarea în execuţie a bazei de cunoştinţe RENTAB 76

Capitolul 8. Teste 78

Bibliografie 81

Extras din document

Capitolul 1.

Clasificarea sistemelor informatice

Clasificarea sistemelor informatice se face în funcţie de anumite criterii, şi anume: [Lungu & al, 2003], [Oprea, 1999]

1. În funcţie de domeniul de utilizare, acestea se clasifică în patru grupe, care sunt prezentate în următoarea figură.

Fig. 1.1. – Clasificarea sistemelor informatice în funcţie de domeniul de utilizare

a. Specific sistemelor informatice pentru conducerea activităţilor organizaţiilor economico-sociale este faptul că datele de intrare, de regulă, sunt furnizate prin documente întocmite de om, iar datele de ieşire sunt furnizate de către sistem tot sub formă de documente (liste, rapoarte etc.) pentru perceperea acestora de către om.

b. Spre deosebire de acestea, sistemele informatice pentru conducerea proceselor tehnologice se caracterizează prin aceea că datele de intrare sunt asigurate prin intermediul unor dispozitive automate care transmit sub formă de semnale (impulsuri electronice) informaţii despre diverşi parametri ai procesului tehnologic (presiune, temperatură, umiditate, nivel), iar datele de ieşire se transmit, de asemenea, sub formă de semnale unor organe de execuţie, regulatoare, care modifică automat parametrii procesului tehnologic. Se execută în acest fel controlul şi comanda automată a procesului tehnologic. Astfel de sisteme sunt folosite în locurile în care este periclitată intervenţia în mod direct a factorului uman. Exemple de asemenea sisteme sunt cele pentru laminarea oţelului, pentru procesele din petrochimie, pentru fabricarea cimentului, a hârtiei, centrale nucleare etc. În mod firesc apar diferenţe între obiectivele celor două categorii de sisteme, cele pentru conducerea proceselor tehnologice având ca obiective îmbunătăţirea randamentului agregatelor, urmărirea siguranţei în funcţionare, creşterea indicatorilor de calitate a produselor, îmbunătăţirea altor indicatori tehnico-economici.

c. Sisteme informatice pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi proiectare tehnologică asigură automatizarea calculelor tehnico-inginereşti, proiectarea asistată de calculator şi alte facilităţi necesare specialiştilor din domeniile respective.

d. Sistemele informatice speciale sunt destinate unor domenii specifice de activitate, ca exemplu: informare şi documentare, tehnico-ştiinţifică, medicină etc.

2. Un alt criteriu de clasificare al sistemelor informatice economice este în funcţie de nivelul ierarhic ocupat de sistemul economic în structura organizatorică a organizaţiei, conform căruia există următoarea clasificare:

a. Sisteme informatice pentru conducerea activităţii la nivelul organizaţiilor economice. Acestea pot fi descompuse în subsisteme informatice asociate funcţiunilor organizaţiilor economico-sociale sau chiar unor activităţi.

b. Sisteme informatice pentru conducerea activităţii la nivelul organizaţiilor economico-sociale cu structură de grup. În această categorie sunt incluse sistemele informatice la nivelul regiilor autonome.

c. Sisteme informatice teritoriale. Sunt constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi servesc la fundamentarea deciziilor adoptate de către organele locale de conducere.

d. Sisteme informatice pentru conducerea ramurilor, subramurilor şi activităţilor la nivelul economiei naţionale. Se constituie la nivelul ramurilor, subramurilor şi activităţilor individualizate având în vedere diviziunea socială a muncii şi specificate în clasificarea economiei naţionale. Sunt elaborate şi administrate de ministerele, departamentele sau organele care au prin lege sarcina de a coordona metodologic grupele respective de activităţi. Principala lor funcţie constă în fundamentarea şi reglarea echilibrului dezvoltării economico-sociale în profil de ramură.

Aceste sisteme vor trebui să realizeze elaborarea de variante a proiectului de plan în profil de ramură, încărcarea optimă a capacităţilor de producţie, folosirea intensivă a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, urmărirea şi controlul realizării sarcinilor de plan şi a celor privind calitatea producţiei, perfecţionarea produselor şi a tehnologiilor, înnoirea producţiei şi asigurarea de noi produse, utilizarea superioară a potenţialului material şi uman din ramura respectivă.

e. Sisteme informatice funcţionale generale ce au ca atribut principal faptul că intersectează toate ramurile şi activităţile ce au loc în spaţiul economiei naţionale, furnizând informaţiile necesare coordonării de ansamblu şi sincronizării lor în procesul reproducţiei din cadrul economiei de piaţă. În această categorie sunt cuprinse sistemele pentru planificare, statistică, financiar-bancar etc.

Preview document

Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 1
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 2
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 3
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 4
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 5
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 6
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 7
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 8
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 9
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 10
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 11
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 12
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 13
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 14
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 15
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 16
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 17
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 18
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 19
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 20
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 21
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 22
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 23
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 24
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 25
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 26
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 27
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 28
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 29
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 30
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 31
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 32
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 33
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 34
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 35
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 36
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 37
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 38
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 39
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 40
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 41
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 42
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 43
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 44
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 45
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 46
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 47
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 48
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 49
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 50
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 51
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 52
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 53
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 54
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 55
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 56
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 57
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 58
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 59
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 60
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 61
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 62
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 63
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 64
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 65
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 66
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 67
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 68
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 69
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 70
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 71
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 72
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 73
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 74
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 75
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 76
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 77
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 78
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 79
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 80
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 81
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 82
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 83
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 84
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 85
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 86
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 87
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 88
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 89
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 90
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 91
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 92
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 93
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 94
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 95
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 96
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 97
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 98
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 99
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 100
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 101
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 102
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 103
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 104
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 105
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 106
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 107
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 108
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 109
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 110
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 111
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 112
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 113
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 114
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 115
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 116
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 117
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 118
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 119
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 120
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 121
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 122
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 123
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 124
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 125
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 126
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 127
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 128
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 129
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 130
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 131
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 132
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 133
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 134
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 135
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 136
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 137
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 138
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 139
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 140
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 141
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 142
Sisteme Expert Financiar-Bancare - Pagina 143

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Expert Financiar-Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Mediului Competitiv asupra Perspectivelor de Piata ale Firmei - Studiu de Caz Realizat la SC Upetrom-1 mai SA Ploiesti

CAP. I COMPETIŢIE ŞI COMPETITIVITATE LA NIVEL MICROECONOMIC 1.1. Rolul competiţiei în contextul economic actual Concurenţa reprezintă...

Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA

CAP.1. SELECTAREA CLIENTELEI BANCARE ŞI ANALIZA CERERII DE CREDITE 1.1. Scurt istoric al Grupului Banca Comercială Română Fondată la 1...

Sisteme Expert in Analiza Financiar - Patrimoniala a Firmei

SISTEME EXPERT IN ANALIZA FINANCIAR-PATRIMONIALA A FIRMEI Ca urmare a tehnologiilor moderne, s-au conceput si realizat sisteme de calcul...

Sistem Expert de Asistare a Deciziei

CAPITOLUL I – SISTEME EXPERT. INTRODUCERE Sistemele expert se pot împărţi în trei mari categorii: a) sisteme expert de clasificare –...

Sisteme Expert de Asistare a Deciziei

1. Sisteme expert – definiţii. Comparaţii între expertul uman şi sistemul expert Elementul central al prelucrării inteligente îl constituie...

Economie Monetară

PROCESUL DE GLOBALIZARE FINANCIARA SI ALTE EFECTE ANRENANTE 1.1 Caracteristicile globalizarii financiare Conditiile si gradele integrarii...

Laborator Sisteme Expert

Din punctul de vedere al TI (formulat înainte de anii 1990), un SE este un program care permite “separarea cunostintelor declarative, exprimate în...

Sisteme pentru Asistarea Deciziei Manageriale

În contextul socio-economic actual, caracterizat printr-o concurenta acerba, dinamica mediului în care îsi desfasoara activitatea agentii economici...

Te-ar putea interesa și

Proiect Practica - Analiza Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Scurt istoric RZB- Austria a fost fondata in 1927 pentru a coordona activitatile si politicile financiare ale intregului grup bancar...

Proiect de Practica la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Raiffeisen Bank este o banca universala, oferind o gama completa de produse si servicii de cea mai buna calitate persoanelor fizice,...

Sistem Expert pentru Evaluarea Riscului de Faliment al unei Întreprinderi în Vederea Obținerii unui Credit Bancar

SISTEM EXPERT PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE FALIMENT AL UNEI ÎNTREPRINDERI ÎN VEDEREA OBTINERII UNUI CREDIT BANCAR Sistemele expert financiar...

Proiect de Practica - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE 1. Scurt istoric RZB-Austria a fost fondatÎ în 1927 pentru a coordona activitÎtile si politicile financiare ale întregului grup...

Contabilitatea Deozitelor Interbancare și ale Clientelei

CAPITOLUL I IMPORTANŢA RAIFFEISEN BANK ÎN STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ŢARA NOASTRĂ 1.1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1.1 Etape în...

Sistemele Expert

Introducere Odată cu trecerea timpului, companiile se confruntă cu cantităţi tot mai mari de date. De fiecare dată când o persoană extrage numerar...

Sisteme Informatice Financiar-Bancare in Republica Moldova

Introducere În prezent este destul de dificil să fii de partea celor, care insistă că tehnologiile informaţionale moderne încetinesc dezvoltarea...

Sycost - Sistem Expert de Sprijin in Alegerea Metodei de Calculatie a Costurilor

Introducere Multitudinea de situaţii economico-financiare cu care se confruntă o unitate economică, oportunitatea cu care trebuie luată decizia în...

Ai nevoie de altceva?