Sisteme Informatice de Marketing

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 194 în total
Cuvinte : 55468
Mărime: 2.24MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristi Constantin

Cuprins

Introducere 4

Modulul 1. Sistemul informatic de marketing 7

Introducere 7

Obiectivele modulului 8

Unitatea de învatare M1.U1. Sistemul informatic al firmei 9

M1.U1.1. Introducere 9

M1.U1.2. Obiectivele unitatii de învatare 9

M1.U1.3. Date, informatii si cunostinte 10

M1.U1.4. Fluxul de transformare a datelor în informatii 15

M1.U1.5. Sistemul economic la nivelul firmei 17

M1.U1.6. Rezumat 24

M1.U1.7. Test de autoevaluare a cunostintelor 25

M1.U1.8. Test de evaluare a cunostintelor 25

Unitatea de învatare M1.U2. Configuratia sistemului informatic de marketing 26

M1.U2.1. Introducere 26

M1.U2.2. Obiectivele unitatii de învatare 26

M1.U2.3. Sistemul informatic de marketing ca sistem cibernetic 27

M1.U2.4. Configuratia sistemului informatic de marketing 33

M1.U2.5. Rezumat 37

M1.U2.6. Test de autoevaluare a cunostintelor 38

M1.U2.7. Test de evaluare a cunostintelor 38

Unitatea de învatare M1.U3. Functionarea sistemului informatic de marketing 39

M1.U3.1. Introducere 39

M1.U3.2. Obiectivele unitatii de învatare 39

M1.U3.3. Functionarea sistemului de procesare a comenzilor clientilor 40

M1.U3.4. Functionarea sistemului cercetarilor de marketing 43

M1.U3.5. Rezumat 50

M1.U3.6. Test de autoevaluare a cunostintelor 51

M1.U3.7. Test de evaluare a cunostintelor 51

Modulul 2. Ciclul de viata al sistemelor informatice 52

Introducere 52

Obiectivele modulului 52

Unitatea de învatare M2.U1. Initierea proiectului de implementare a unui sistem

informatic 53

M2.U1.1. Introducere 53

M2.U1.2. Obiectivele unitatii de învatare 53

M2.U1.3. Etapele ciclului de viata al sistemelor informatice 54

M2.U1.4. Initierea proiectului de dezvoltare a unui sistem informatic 55

M2.U1.5. Definirea obiectivelor proiectului 58

M2.U1.6. Stabilirea echipei de proiect si planificarea activitatilor proiectului 59

M2.U1.7. Factori critici de succes pentru proiectul de dezvoltare a sistemului informatic.62

M2.U1.8. Rezumat 63

M2.U1.9. Test de autoevaluare a cunostintelor 64

M2.U1.10. Test de evaluare a cunostintelor 65

Unitatea de învatare M2.U2. Analiza sistemului informatic 66

M2.U2.1. Introducere 66

M2.U2.2. Obiectivele unitatii de învatare 66

M2.U2.3. Analiza situatiei actuale 67

M2.U2.4. Stabilirea cerintelor sistemului informatic cu ajutorul diagramelor fluxurilor de date 71

M2.U2.5. Modelarea logicii proceselor 81

M2U2.6. Rezumat 87

M2.U2.7. Test de autoevaluare a cunostintelor 88

M2.U2.8. Test de evaluare a cunostintelor 88

Unitatea de învatare M2.U3. Proiectarea sistemului informatic 89

M2.U3.1. Introducere 89

M2.U3.2. Obiectivele unitatii de învatare 89

M2.U3.3. Selectarea variantei optime a sistemului informatic 90

M2.U3.4. Proiectarea logica a sistemelor informatice 92

M2.U3.5. Proiectarea fizica a sistemelor informatice 101

M2.U3.6. Rezumat 109

M2.U3.7. Test de autoevaluare a cunostintelor 109

M2.U3.8. Test de evaluare a cunostintelor 110

Unitatea de învatare M2.U4. Implementarea si întretinerea sistemului informatic 111

M2.U4.1. Introducere 111

M2.U4.2. Obiectivele unitatii de învatare 111

M2.U4.3. Implementarea sistemului informatic 112

M2.U4.4. Întretinerea sistemului informatic 114

M2.U4.5. Rolul Internet-ului în functionarea sistemelor informatice 114

M2.U4.6. Rezumat 120

M2.U4.7. Test de autoevaluare a cunostintelor 120

M2.U4.8. Test de evaluare a cunostintelor 121

Modulul 3. Utilizarea sistemului informatic SPSS în analiza si prelucrarea datelor de

marketing 122

Introducere 122

Obiectivele modulului 122

Unitatea de învatare M3.U1. Metode de masurare a fenomenelor de marketing 123

M3.U1.1. Introducere 123

M3.U1.2. Obiectivele unitatii de învatare 123

M3.U1.3. Masurarea în cercetarile cantitative de marketing 124

M3.U1.4. Scala nominala 124

M3.U1.5. Scala ordinala 125

M3.U1.6. Scala interval 129

M3.U1.7. Scala proportionala 130

M3.U1.8. Rezumat 133

M3.U1.9. Test de autoevaluare a cunostintelor 134

M3.U1.10. Test de evaluare a cunostintelor 134

Unitatea de învatare M3.U2. Procesul de analiza si prelucrare a datelor în SPSS 135

M3.U2.1. Introducere 135

M3.U2.2. Obiectivele unitatii de învatare 135

M3.U2.3. Fluxul de transformare a datelor în informatii cu ajutorul SPSS 136

M3.U2.4. Crearea si editarea bazei de date SPSS 137

M3.U2.5. Introducerea datelor în baza de date SPSS 151

M3.U2.6. Rezumat 153

M3.U2.7. Test de autoevaluare a cunostintelor 154

M3.U2.8. Test de evaluare a cunostintelor 154

Unitatea de învatare M3.U3. Analiza preliminara a datelor rezultate din cercetarile de

marketing 155

M3.U3.1. Introducere 155

M3.U3.2. Obiectivele unitatii de învatare 155

M3.U3.3. Realizarea statisticii descriptive a întrebarilor 156

M3.U3.4. Cazuri speciale întâlnite în procesul de definire a variabilelor 161

M3.U3.5. Prelucrarea datelor în cazurile speciale care apar în procesul de definire a variabilelor166

Extras din document

Introducere

Sistemele informatice de marketing reprezinta instrumente manageriale utilizate

pentru obtinerea informatiei de marketing, absolut indispensabila procesului de fundamentare

a deciziei la nivelul agentilor economici.

Activitatea cotidiana a agentilor economici presupune legatura permanenta a acestora

cu alti agenti economici (furnizori, clienti, concurenti, prestatori de servicii), cu organele

administratiei publice locale sau centrale, cu asociatii ale consumatorilor, alte asociatii

neguvernamentale etc. Aceste legaturi presupun în toate cazurile un schimb de informatii pe

lânga eventualele schimburi de bunuri sau servicii. Inexistenta fluxurilor de informatii ar face

practic imposibila activitatea economica.

Activitatea de marketing, prin specificul ei, trebuie sa asigure legatura permanenta cu

pietele tinta, sa monitorizeze permanent actiunile concurentilor si schimbarile ce au loc la

nivelul macromediului si micromediului de marketing. Cunoasterea consumatorilor sau

utilizatorilor produselor unei firme necesita o serie întreaga de date despre acestia (nevoi,

preferinte, comportamente, atitudini, stil de viata etc), menite sa sprijine procesul decizional

de stabilire a politicilor si strategiilor de marketing.

Multitudinea de date culese de pe piata si a celor rezultate din activitatea interna a

firmei, trebuie sa fie prelucrate, stocate, reactualizate si utilizate ori de câte ori este nevoie.

Pentru realizarea acestor operatii este nevoie de un sistem informational complex, cu

proceduri clare în ceea ce priveste fluxul informatiilor în cadrul firmei, locurile în care aceste

informatii vor fi stocate, persoanele responsabile cu prelucrarea si actualizarea datelor si

informatiilor, modalitatile de raportare etc.

În cadrul acestui curs veti afla care sunt caracteristicile informatiilor, în ce consta

sistemul informatic de marketing si cum functioneaza acesta precum si care sunt etapele

introducerii unui nou sistem informatic în cadrul unei firme. Partea aplicativa a cursului este

orientata catre utilizarea efectiva a unui sistem informatic în analiza datelor de marketing.

Acesta este sistemul SPSS – Statistical Package for Social Sciences.

Obiectivele cursului

Cursul intitulat Sisteme informatice de marketing are ca obiectiv principal

formarea competentelor de utilizare a sistemelor informatice de marketing, precum

si a competentelor de analiza si implementare a unor sisteme informatice moderne

în cadrul unei firme. În acest sens, la sfârsitul acestui curs, cursantii vor fi capabili

sa:

- opereze cu notiuni precum: date, informatii, cunostinte, analiza sistemica, sistem

informatic;

- identifice aspectele de utilitate ale informatiei;

- descrie procesul de transformare a datelor în informatii;

- descrie componentele unui sistem cibernetic;

- descrie componentele unui sistem informatic de marketing, ca sistem cibernetic;

- explice modul de functionare a sistemului informatic de marketing;

- stabileasca cerintele pentru un nou sistem informatic în cadrul firmei;

- rezolve probleme de analiza a datelor utilizând sistemul informatic SPSS.

- utilizeze Internetul în procesul de cautare a informatiilor

Cerinte preliminare

Studentii vor trebui sa posede cunostinte în utilizarea calculatorului si a pachetului

de programe Microsoft Office. De asemenea, studentii vor trebui sa posede

cunostinte fundamentale de marketing.

Mijloace de lucru

Pentru dezvoltarea tuturor competentelor specifice cursului este necesara utilizarea

unui calculator având instalat pachetul software Microsoft Office si sistemul SPSS

for Windows.

Structura cursului

Cursul Sisteme informatice de marketing este structurat în trei module care contin

în total 11 unitati de învatare. La rândul sau, fiecare unitate de învatare cuprinde:

obiective, aspecte teoretice privind tematica unitatii de învatare respective,

exemple, teste de autoevaluare precum si probleme propuse spre discutie si

rezolvare.

Modulul 3 contine explicarea activitatilor practice de laborator, care sunt

obligatorii pentru evaluarea finala. Lucrarile practice se vor încheia cu evaluarea

studentilor privind lucrul efectiv pe calculator utilizând sistemul informatic SPSS.

Preview document

Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 1
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 2
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 3
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 4
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 5
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 6
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 7
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 8
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 9
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 10
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 11
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 12
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 13
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 14
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 15
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 16
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 17
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 18
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 19
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 20
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 21
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 22
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 23
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 24
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 25
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 26
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 27
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 28
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 29
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 30
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 31
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 32
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 33
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 34
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 35
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 36
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 37
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 38
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 39
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 40
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 41
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 42
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 43
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 44
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 45
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 46
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 47
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 48
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 49
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 50
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 51
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 52
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 53
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 54
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 55
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 56
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 57
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 58
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 59
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 60
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 61
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 62
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 63
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 64
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 65
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 66
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 67
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 68
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 69
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 70
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 71
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 72
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 73
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 74
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 75
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 76
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 77
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 78
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 79
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 80
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 81
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 82
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 83
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 84
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 85
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 86
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 87
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 88
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 89
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 90
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 91
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 92
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 93
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 94
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 95
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 96
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 97
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 98
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 99
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 100
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 101
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 102
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 103
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 104
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 105
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 106
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 107
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 108
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 109
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 110
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 111
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 112
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 113
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 114
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 115
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 116
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 117
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 118
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 119
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 120
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 121
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 122
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 123
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 124
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 125
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 126
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 127
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 128
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 129
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 130
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 131
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 132
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 133
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 134
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 135
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 136
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 137
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 138
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 139
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 140
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 141
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 142
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 143
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 144
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 145
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 146
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 147
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 148
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 149
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 150
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 151
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 152
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 153
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 154
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 155
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 156
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 157
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 158
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 159
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 160
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 161
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 162
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 163
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 164
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 165
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 166
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 167
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 168
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 169
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 170
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 171
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 172
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 173
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 174
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 175
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 176
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 177
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 178
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 179
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 180
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 181
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 182
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 183
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 184
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 185
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 186
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 187
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 188
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 189
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 190
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 191
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 192
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 193
Sisteme Informatice de Marketing - Pagina 194

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Informatice de Marketing.pdf

Alții au mai descărcat și

Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei

INTRODUCERE În prezent se manifestă o creştere semnificativă a cantităţii de informaţii, obţinute şi manipulate în firme, tendinţă accentuată şi...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie

1. Introducere Volumului de date de care dispune, îi datorează epoca noastră sentimentul nemeritat de superioritate; dar adevăratul criteriu...

Identificarea Legităților Sistemelor Cibernetice Economice

Sistemul Cibernetic. Intreprinderea Analiza cibernetică a activităţilor care se desfăşoară la nivel microeconomic trebuie să pornească de la...

Feedback-ul Pozitiv și Negativ în Sistemele Complexe din Economie

Dupa cum stim, sistemele cibernetice au pe langa proprietatile general-sistematice care rezulta din apartenenta lor la clasa sistemelor, si...

Studiul Marfurilor - Marfuri Nealimentare

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND STUDIUL MĂRFURILOR NEALIMENTARE 1.1 Generalităţi privind mărfurile nealimentare Comerţul cu mărfuri...

Sisteme Informatice Economice

În general Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj Tipuri de mesaje Olfactive; Vizuale; Tactile; Audio; Gustative. Mesaj –...

Cursuri Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1.CONTINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesara definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Cursuri Fiscalitate

Fiscalitate (Toader) Curs 1 Definitii: Impozitele-> sunt prelevari cu caracter obligatoriu, nerambursabile si fara contraprestatie directa...

Ai nevoie de altceva?