Sisteme Informatice Economice

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 98 în total
Mărime: 174.49KB (arhivat)
Publicat de: Nelu Ganea
Cost: Gratis

Cuprins

 1. CONCEPTE PRIVIND SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI SISTEMELE INFORMATICE ALE ORGANIZAŢIILOR ECONOMICE
 2. 1.1. Implicaţii ale tehnologiei informaţiei asupra mediului de afaceri
 3. 1.2. Abordarea sistemică a mediului de afaceri
 4. 1.3. Conceptul de sistem informaţional definiţie, funcţii, structură, tipuri de fluxuri şi circuite informaţionale
 5. 1.4. Locul şi rolul sistemului informatic în cadrul sistemului informaţional
 6. 1.4.1. Concepte despre sistemele informatice
 7. 1.4.2. Sisteme informatice integrate
 8. 1.4.3. ERP – definiţie, arhitectură, funcţii
 9. 1.4.4. Managementul sistemelor informatice la nivel global
 10. 2. TEHNOLOGII INFORMATICE UTILIZATE ÎN SIE
 11. 2.1. Modelarea conceptuală şi reprezentarea datelor în SIE
 12. 2.2. Baze de date relaţionale
 13. 2.2.1. Caracteristicile bazelor de date relaţionale
 14. 2.2.2. Tipuri de relaţii
 15. 2.3. Sisteme de baze de date
 16. 2.3.1. Obiectivele unui SBD
 17. 2.3.2. Funcţiile unui SBD
 18. 2.3.3. Arhitectura unui SBD
 19. 2.4. Baze de date distribuite
 20. 2.5. Depozite de date
 21. 3. SISTEME DE COMUNICAŢIE UTILIZATE ÎN MEDIUL DE AFACERI
 22. 3.1.Utilizarea sistemelor de comunicaţie prin prisma oportunităţilor de afaceri
 23. 3.1.1. Întreprinderea interconectată şi necesitatea existenţei standardelor
 24. 3.1.2. Tehnologiile comerţului şi afacerilor electronice
 25. 3.1.3. Structuri de calcul şi comunicaţie; reţele de calculatoare
 26. 3.1.4. Documente de circulaţie în sisteme de comunicaţie. Scrisori de afaceri –condiţii de redactare
 27. 3.1.5. Tipuri de scrisori de afaceri
 28. 3.2. Internet, Intranet şi Extranet – suporturi de comunicaţie pentru organizaţii
 29. 3.3. Concepte generale de comerţ electronic
 30. 4. MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR VIRTUALE
 31. 4.1. Net-Economia
 32. 4.2. Comunităţi virtuale
 33. 4.3. Organizarea virtuală a întreprinderii
 34. 4.4. Întreprinderea virtuală
 35. 4.4.1. Conceptul de întreprindere virtuală
 36. 4.4.2. Caracteristicile, arhitectura şi actorii unei întreprinderi virtuale
 37. 4.4.3. Ciclul de viaţă al unei întreprinderi virtuale
 38. 4.5. Sistemul informaţional al unei întreprinderi virtuale
 39. 4.6. Întreprinderile virtuale versus întreprinderile tradiţionale
 40. 5. APLICAŢII

Extras din curs

În general

Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj

Tipuri de mesaje

Olfactive;

Vizuale;

Tactile;

Audio;

Gustative.

Mesaj – (emiţător, informaţie, receptor)

Definţia 1.2. Suportul elementar de transmitere a informaţiei este mesajul

Inforamţia = proces complex de prelucrări (asocieri, interpretări)

Exemplul 1.1. În lumea animalelor

În lumea informaticii

Definiţia 1.3. Informaţia = conţinutul datelor

Definiţia 1.4. Suportul elementar de transmitere a informaţiei este data

Inforamţia = proces complex de prelucrări (asocieri, interpretări)

Exemplul 1.2. Ştatul de plată

În perioada contemporană, se remarcă existenţa necesităţii utilizării sistemelor informatice şi a tehnologiei informaţiei, de către managerii entităţilor economice.

Momentul actual de dezvoltare a societăţii, impune cunoaşterea cu exactitate a realităţii. Pentru o mai bună cercetare a realităţii, avem nevoie de metode şi tehnici de lucru care să ne ajute în acest sens.

Definiţia 1.4. Metoda reprezintă un mod de cercetare, de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective.

Cu alte cuvinte, printr-o metodă putem înţelege, un procedeu folosit în scopul cunoaşterii unui obiect sau al obţinerii unui rezultat. Ea reprezintă un mod organizat şi sistematic, de lucru, sau de gândire.

Definiţia 1.5. Tehnica sau tehnologia reprezintă totalitatea cunoştinţelor despre metodele şi mijloacele de efectuare a unui anumit proces.

Definiţia 1.6. Tehnologia informaţiei (în înţelesul englezismului Information Technology - IT) reprezintă tehnologia prin care se obţine informaţia.

Definiţia mai exactă a tehnologiei informaţiei include, printre altele, un calculator (hardware), aplicaţii (software), reţele, baze de date, comunicaţii, automatizarea lucrărilor de birou, precum şi toate celelalte echipamente şi componente software necesare prelucrării informaţiei.

Tehnologia informaţiei oferă posibilitatea managerilor de a gestiona mai bine interdependenţa organizaţională, într-un cadru global.

Tehnologia informaţiei cu componentele sale: telecomunicaţiile, reţelele, computerele şi resursele informaţionale sunt disponibile pentru manageri acum mai mult decât oricând.

Tehnologia informaţiei devine, în condiţiile actuale şi o provocare managerială.

Gestionarea resurselor de sisteme informatice ale unui business nu mai este apanajul unui specialist, ci mai degrabă o responsabilitate majoră a managerului.

Tehnologia informaţiei presupune şi eficienţă din punct de vedere economic.

Definiţia 1.7. Disciplina care se ocupă cu studiul prelucrării informaţiei, poartă numele de informatică, sau cibernetică, după noul dicţionar explicativ al limbii române.

Noţiunea de "informatică" este, într-un sens mai larg, echivalentă cu cea de "tehnologia informaţiei".

Definiţia 1.8. O altă definiţie a informaticii, presupune că aceasta, reprezintă ştiinţa care studiază informaţia, având drept suport tehnica de calcul, sau componente ale acesteia.

Rolul tehnologiei informaţiei este acela de a ajuta la dobândirea de noi cunştinţe prin prelucrarea informaţiei.

În aceeaşi ordine de idei, tehnologia informaţiei semnifică faptul ca informaţia poate fi privită şi ca o resursă a unei afaceri

Tehnologia informaţiei oferă astăzi, nu doar suportul informaţional necesar desfăşurării afacerii, în condiţii de eficienţă maximă, ci şi soluţii pentru regândirea modului de a organiza (a regândi) afacerea, în scopul menţinerii competitivităţii ei.

Conținut arhivă zip

 • Cursul 01.ppt
 • Cursul 02.ppt
 • Cursul 03.ppt
 • Cursul 04.ppt
 • Cursul 05.ppt

Alții au mai descărcat și

Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei

INTRODUCERE În prezent se manifestă o creştere semnificativă a cantităţii de informaţii, obţinute şi manipulate în firme, tendinţă accentuată şi...

Comerțul Electronic în Tranzacțiile Internaționale

Introducere Începând cu 1960 până în prezent ce am fi putut crede despre o întreprindere care nu dispunea de telefon? Acelaşi lucru vom crede...

Organizarea procesului bugetar la unitățile administrativ - teritoriale

I. LOCUL SI ROLUL UNITĂTILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN DEZVOLTAREA LOCALITĂTILOR Etimologia cuvântului administratie provine din limba latină...

Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional

INTRODUCERE Comerţul reprezintă una dintre cele mai importante activităţi ale unei economii, devenind elementul principal al economiei de piaţă,...

Sisteme ERP-SAP

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric Soluţiile ERP se referă la managementul resurselor de întreprindere, fiind centrate de...

Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație

INTRODUCERE Intreprinderile mici şi mijlocii sunt recunoscute ca factor esenţial în dezvoltarea regională şi locală, respectiv ca parte integrantă...

Plan de Afaceri - SC Intend Computer SRL Cluj - Napoca

1. Descrierea afacerii 1.1 Prezentarea firmei S.C. Intend Computer S.R.L. este o companie cu capital privat integral romanesc, care furnizeaza...

Studiu de caz - sisteme informaționale financiar-contabile la SC Sorste SA

1. Prezentarea organizaţiei şi a aplicaţiilor informatice economice existente S.C.Sorste S.A. îşi are sediul central în oraşul Focsani, din...

Te-ar putea interesa și

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Sisteme informatice în economie Societatea zilelor noastre se bucură de un timp al informatizării, informatizare...

Lucrare diplomă mijloace fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Utilizarea sistemelor informatice economice

INTRODUCERE MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI În zilele noastre toate domeniile de activitate se bazează pe utilizarea, într-o măsură mai mare sau mai...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In acest proiect voi folosi, ca suport anumite aplicaţii referitoare la anumite activităţi din sfera comercială a...

Sisteme informatice economice într-o întreprindere

A. Cunoasterea mecanismului economic Prin actualul proiect ne propunem sa efectuam o analiza informational – decizionala a sistemului prin...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Sisteme ERP

1. Introducere Economia este strâns legată de tipul de societate în care se desfăşoară. Dacă în era agricolă majoritatea lucrătorilor erau...

Proiect Sisteme Informatice Economice

Studiul de caz 1 Analiza informational-decizionala pentru departamentul contabilitate într-o organizatie economica A. Cunoasterea mecanismului...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie

1. Introducere Volumului de date de care dispune, îi datorează epoca noastră sentimentul nemeritat de superioritate; dar adevăratul criteriu...

Ai nevoie de altceva?