Sisteme Informatice Economice

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Sisteme Informatice Economice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere ppt de 98 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Economie, Calculatoare

Cuprins

CONCEPTE PRIVIND SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI SISTEMELE INFORMATICE ALE ORGANIZAŢIILOR ECONOMICE
1.1. Implicaţii ale tehnologiei informaţiei asupra mediului de afaceri
1.2. Abordarea sistemică a mediului de afaceri
1.3. Conceptul de sistem informaţional definiţie, funcţii, structură, tipuri de fluxuri şi circuite informaţionale
1.4. Locul şi rolul sistemului informatic în cadrul sistemului informaţional
1.4.1. Concepte despre sistemele informatice
1.4.2. Sisteme informatice integrate
1.4.3. ERP – definiţie, arhitectură, funcţii
1.4.4. Managementul sistemelor informatice la nivel global
2. TEHNOLOGII INFORMATICE UTILIZATE ÎN SIE
2.1. Modelarea conceptuală şi reprezentarea datelor în SIE
2.2. Baze de date relaţionale
2.2.1. Caracteristicile bazelor de date relaţionale
2.2.2. Tipuri de relaţii
2.3. Sisteme de baze de date
2.3.1. Obiectivele unui SBD
2.3.2. Funcţiile unui SBD
2.3.3. Arhitectura unui SBD
2.4. Baze de date distribuite
2.5. Depozite de date
3. SISTEME DE COMUNICAŢIE UTILIZATE ÎN MEDIUL DE AFACERI
3.1.Utilizarea sistemelor de comunicaţie prin prisma oportunităţilor de afaceri
3.1.1. Întreprinderea interconectată şi necesitatea existenţei standardelor
3.1.2. Tehnologiile comerţului şi afacerilor electronice
3.1.3. Structuri de calcul şi comunicaţie; reţele de calculatoare
3.1.4. Documente de circulaţie în sisteme de comunicaţie. Scrisori de afaceri –condiţii de redactare
3.1.5. Tipuri de scrisori de afaceri
3.2. Internet, Intranet şi Extranet – suporturi de comunicaţie pentru organizaţii
3.3. Concepte generale de comerţ electronic
4. MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR VIRTUALE
4.1. Net-Economia
4.2. Comunităţi virtuale
4.3. Organizarea virtuală a întreprinderii
4.4. Întreprinderea virtuală
4.4.1. Conceptul de întreprindere virtuală
4.4.2. Caracteristicile, arhitectura şi actorii unei întreprinderi virtuale
4.4.3. Ciclul de viaţă al unei întreprinderi virtuale
4.5. Sistemul informaţional al unei întreprinderi virtuale
4.6. Întreprinderile virtuale versus întreprinderile tradiţionale
5. APLICAŢII

Extras din document

În general

Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj

Tipuri de mesaje

Olfactive;

Vizuale;

Tactile;

Audio;

Gustative.

Mesaj – (emiţător, informaţie, receptor)

Definţia 1.2. Suportul elementar de transmitere a informaţiei este mesajul

Inforamţia = proces complex de prelucrări (asocieri, interpretări)

Exemplul 1.1. În lumea animalelor

În lumea informaticii

Definiţia 1.3. Informaţia = conţinutul datelor

Definiţia 1.4. Suportul elementar de transmitere a informaţiei este data

Inforamţia = proces complex de prelucrări (asocieri, interpretări)

Exemplul 1.2. Ştatul de plată

În perioada contemporană, se remarcă existenţa necesităţii utilizării sistemelor informatice şi a tehnologiei informaţiei, de către managerii entităţilor economice.

Momentul actual de dezvoltare a societăţii, impune cunoaşterea cu exactitate a realităţii. Pentru o mai bună cercetare a realităţii, avem nevoie de metode şi tehnici de lucru care să ne ajute în acest sens.

Definiţia 1.4. Metoda reprezintă un mod de cercetare, de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective.

Cu alte cuvinte, printr-o metodă putem înţelege, un procedeu folosit în scopul cunoaşterii unui obiect sau al obţinerii unui rezultat. Ea reprezintă un mod organizat şi sistematic, de lucru, sau de gândire.

Definiţia 1.5. Tehnica sau tehnologia reprezintă totalitatea cunoştinţelor despre metodele şi mijloacele de efectuare a unui anumit proces.

Definiţia 1.6. Tehnologia informaţiei (în înţelesul englezismului Information Technology - IT) reprezintă tehnologia prin care se obţine informaţia.

Definiţia mai exactă a tehnologiei informaţiei include, printre altele, un calculator (hardware), aplicaţii (software), reţele, baze de date, comunicaţii, automatizarea lucrărilor de birou, precum şi toate celelalte echipamente şi componente software necesare prelucrării informaţiei.

Tehnologia informaţiei oferă posibilitatea managerilor de a gestiona mai bine interdependenţa organizaţională, într-un cadru global.

Tehnologia informaţiei cu componentele sale: telecomunicaţiile, reţelele, computerele şi resursele informaţionale sunt disponibile pentru manageri acum mai mult decât oricând.

Tehnologia informaţiei devine, în condiţiile actuale şi o provocare managerială.

Gestionarea resurselor de sisteme informatice ale unui business nu mai este apanajul unui specialist, ci mai degrabă o responsabilitate majoră a managerului.

Tehnologia informaţiei presupune şi eficienţă din punct de vedere economic.

Definiţia 1.7. Disciplina care se ocupă cu studiul prelucrării informaţiei, poartă numele de informatică, sau cibernetică, după noul dicţionar explicativ al limbii române.

Noţiunea de "informatică" este, într-un sens mai larg, echivalentă cu cea de "tehnologia informaţiei".

Definiţia 1.8. O altă definiţie a informaticii, presupune că aceasta, reprezintă ştiinţa care studiază informaţia, având drept suport tehnica de calcul, sau componente ale acesteia.

Rolul tehnologiei informaţiei este acela de a ajuta la dobândirea de noi cunştinţe prin prelucrarea informaţiei.

În aceeaşi ordine de idei, tehnologia informaţiei semnifică faptul ca informaţia poate fi privită şi ca o resursă a unei afaceri

Tehnologia informaţiei oferă astăzi, nu doar suportul informaţional necesar desfăşurării afacerii, în condiţii de eficienţă maximă, ci şi soluţii pentru regândirea modului de a organiza (a regândi) afacerea, în scopul menţinerii competitivităţii ei.

Fisiere in arhiva (5):

  • Cursul 01.ppt
  • Cursul 02.ppt
  • Cursul 03.ppt
  • Cursul 04.ppt
  • Cursul 05.ppt