Sisteme Moderne de Asigurari

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 39261
Mărime: 183.74KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. ANALIZA PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA

În România, piaţa asigurărilor s-a format treptat, pe măsură ce cadrul legislativ şi nivelul de dezvoltare economică au cerut existenţa acestei pieţe.

De la început, cadrul legislativ românesc a cunoscut puternice influenţe din partea legislaţiei francofone, acest fenomen menţinându-se până în secolul XXI, când procesul de integrare europeană a produs modificări majore în toată economia ţării noastre.

Comparativ cu alte ţări ale lumii, putem vorbi despre existenţa destul de timpurie a economiei asigurărilor în ţara noastră, chiar dacă nivelul de dezvoltare economică nu a cunoscut cele mai ridicate nivele posibile. Acest lucru se explică prin dezvol tarea independentă, uneori atipică a pieţei asigurărilor faţă de economia naţională.

Acest fenomen s-a manifestat şi în România, când în perioada 1990-2000, pe fundalul deteriorării situaţiei economiei naţionale, piaţa asigurărilor a cunoscut dezvoltare rapidă, în paralel cu completarea cadrului legislativ şi creşterea concurenţei.

1.1. Evoluţia asigurărilor din România

Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă desfăşurată în ţara noastră, se întinde pe o perioada de peste 130 de ani, care poate fi împărţită, după unii autori, în trei etape distincte:

1. Asigurările în perioada 1871-1948

2. Asigurările în condiţiile economiei planificate 1949-1990

3. Asigurările după 1990

1. Asigurările în perioada 1871-1948.

În această perioadă de timp putem puncta următoarele momente:

- martie 1871 - a fost constituită prima societate de asigurare „Dacia" cu un capital social de 3 milioane de lei şi având ca membrii fondatori personalităţi marcante ale vieţii politice, sociale şi economice: B. Boerescu, T.F. Negroponte, G. Gh. Cantacuzino, Menelas Ghermani, Th. Mehedinţeanu, St. Ioanide, C. Deroussi, V.C. Porumbaru şi Alexandru Zissu.

- 1873 - a fost înfiinţată societatea de asigurări „România", cu un capital social de 2 milioane lei. Aceasta s-a bucurat de sprijinul unor personalităţi de prim rang: Beizadea D., Grigore Ghica, principele Al. B. Ştirbei, Mihail Kogălniceanu.

- 1881 - cele două societăţi "Dacia" şi "România" au fuzionat şi au creat societatea „Dacia-România" care a devenit una din cele mai puternice societăţi de asigu rare din ţara noastră din acea perioadă.

- 1882 - a fost înfiinţată societatea de asigurări „Naţionala" cu un capital de 3 milioane lei. Printre fondatorii societăţii se pot enumera: I. Marghiloman, D. Sturza, P. Gradisteanu, Gh. C. Filipescu, J. M. Elias, Emil Constantinescu, Menelas Ghermani, Teodor Rosetti, N. I. Crissoveloni, Ioan S. Bratianu şi alţii.

- 1897 - a fost înfiinţată la Brăila, societatea „Generala", de cercurile comerciale din Brăila şi Galaţi, cu colaborarea băncii Marmorosch, Blank & Co.

- 1907 - a fost înfiinţată societatea „Agricola", care practica asigurări legate de agricultură şi alte tipuri de asigurări; în 1930 a fuzionat cu „Fonciera" - Cluj, devenind astfel „Agricola -Fonciera".

În perioada Primului Război Mondial societăţile de asigurări româneşti ca şi cele străine de altfel, au avut mult de suferit, procesul de refacere de după anul 1918 fiind uşurat de reformele economice şi financiare întreprinse de Guvernul Marghiloman, multe dintre ele cu caracter radical (reforma monetară, reforma funciară etc).

- 1920 - s-a constituit societatea „Steaua României", cu un capital de 2 milioane de lei, care în 1932 a fuzionat cu „Ancora", ajungând la 12 milioane de lei capital; în 1936 a preluat portofoliul romanesc al societăţii „Phoenix" din Viena, aflată în lichidare, majorând capitalul la 20 de milioane.

- 1923 - a fost înfiinţată societatea „Asigurarea Românească", cu un capital de 4 milioane de lei; extinderea activităţii sale în asigurările de viaţă fără examinare medicală (asigurări populare) i-a adus bune rezultate. Conform datelor din acea perioadă, societatea se afla în anul 1937 în topul societăţilor de asigurări.

2. Asigurările în condiţiile economiei planificate 1949-1990

În cel de-al Doilea Război Mondial, trupele străine de ocupaţie şi-au pus amprenta în mod negativ asupra economiei României. Multe societăţi de asigurări şi-au întrerupt activitatea, iar momentul naţionalizării a constituit piatra de cotitură în dezvoltarea viitoare a economiei naţionale.

- în iunie 1948 activitatea de asigurare a fost organizată pe baze noi, socialiste. Societăţile de asigurări au trecut în proprietatea statului cu toate activele şi pasivele lor. Instituţiile publice de asigurări au fost încorporate şi ele în noile structuri organizatorice ale economiei naţionale planificate. în domeniul asigurărilor a fost creată societatea „Sovrom-Asigurare", cu capital mixt sovieto-român, care funcţiona foarte simplu, chiar empiric: toate veniturile obţinute din activitatea de asigurare se scurgeau către Moscova, iar toate cheltuielile necesare a fi efectuate erau suportate de Bucureşti.

- în anul 1952 a fost organizata Administraţia Asigurărilor de Stat - A.D.A.S., cu capital integral român, instituţie specializată în operaţiuni de asigurări, reasigurări şi comisariat de avarie. Crearea A.D.A.S. marchează instituirea monopolului de stat în domeniul asigurărilor. Pe teritoriul României a funcţionat un singur asigurător, în locul multiplelor societăţi private de asigurări, câte fiinţaseră în deceniile anterioare. A.D.A.S.-ul a practicat numeroase produse de asigurări obligatorii, după deceniul al şaptelea dezvoltând şi asigurări facultative; rolul acestei societăţi poate fi apreciat ca unul pozitiv prin acoperirea pagubelor provocate economiei naţionale de inundaţiile catastrofale din anii 1970 şi 1974, cutremurul de pământ din 4 martie 1977, perioadele lungi de secetă din deceniul opt etc.

3. Asigurările după 1990

- în locul Administraţiei Asigurărilor de Stat, care şi-a încetat activitatea pe data de 31 decembrie 1990, au luat fiinţă trei societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor:

- Societatea „Asigurarea Românească S.A.", care a preluat activele aferente asigurărilor facultative de viaţă, cele aferente asigurărilor obligatorii, asigurărilor facultative de autoturisme şi altor asigurări în suma de 1.000 milioane şi, în limitele acestora, pasivele corespunzătoare, precum şi bunurile imobile aparţinând A.D.A.S., incluse în capital;

- Societatea "Astra S.A." a preluat activele societăţilor mixte, cu participarea A.D.A.S. din străinătate, cele aferente asigurărilor şi operaţiilor de reasigurare în relaţiile cu străinătatea, în sumă de 3.000 milioane de lei şi, în limitele acestora, pasivele corespunzătoare;

- Agenţia „Carom S.A." a preluat activitatea privind constatarea daunelor, stabilirea şi plata despăgubirilor în cazurile de pagube produse în România, când răspunderea revine unor asiguraţi la societăţi de asigurări din străinătate. În anul 1991 a fost adoptată Legea nr. 47 privind constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor iar în anul 1995 Legea nr. 136 privind asigu rările şi reasigurările. În luna septembrie 1990 a fost înfiinţată prima societate cu capital integral privat din România, UNITA, cu sediul la Timişoara..

- Guvernul României a înfiinţat Banca de Export Import a României S.A. -EXIMBANK, având capital integral de stat. Aceasta societate practică asigurări pentru credite la export împotriva riscului de neplată.

- În anul 1992 s-au înfiinţat societăţile AGRAS, ASIGURARE REASIGURĂRI ARDAF, ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL.

- În anul 1993 s-au înfiinţat societăţile ASIGURAREA ANGLO - ROMÂNĂ, GENERALA ASIGURĂRI.

- În anul 1994 cel mai mare grup de asigurări şi servicii financiare din lume, AIG -American International Group a venit în România prin divizia de asigurări generale.

- În anul 1994 a fost înfiinţată UNS AR - Uniunea Naţionala a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România.

- În anul 1994 s-au înfiinţat societăţile ASITRANS, ASIGURĂRI ION ŢIRIAC -ASIT care în anul 2000 şi-a schimbat denumirea în ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI.

- În anul 1995 s-au înfiinţat societăţile ASIGURAREA POPULARĂ ROMÂNĂ, OMNIASIG, SARA - ASIG (care în anul 1996 şi-a schimbat numele în SARA MERKUR).

- În anul 1996 s-au înfiinţat societăţile ASIBAN SOCIETATE DE ASIGURARE şi REASIGURARE, ATLASSIB SOCIETATE DE ASIGURĂRI.

- În anul 1997 s-a înfiinţat societatea Naţionale Nederlaneden Asigurări de Viaţă, care în prezent are denumirea ING Nederlanden Asigurări de Viaţă, GARANTA.

- În anul 1999 a fost înfiinţat, în Craiova, brokerul de asigurări ROM ASIG INVEST S.R.L.

- În anul 1999 s-a înfiinţat A.I.G. Life Asigurări România S.A., divizia de asigu-rări de viaţă şi pensie privată a companiei AIG

- În anul 2001 s-a înfiinţat C.S.A.- Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care a înlocuit fostul O.S.A.A.R.- Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare.

Preview document

Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 1
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 2
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 3
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 4
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 5
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 6
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 7
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 8
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 9
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 10
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 11
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 12
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 13
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 14
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 15
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 16
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 17
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 18
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 19
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 20
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 21
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 22
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 23
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 24
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 25
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 26
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 27
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 28
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 29
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 30
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 31
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 32
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 33
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 34
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 35
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 36
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 37
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 38
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 39
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 40
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 41
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 42
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 43
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 44
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 45
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 46
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 47
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 48
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 49
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 50
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 51
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 52
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 53
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 54
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 55
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 56
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 57
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 58
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 59
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 60
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 61
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 62
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 63
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 64
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 65
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 66
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 67
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 68
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 69
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 70
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 71
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 72
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 73
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 74
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 75
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 76
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 77
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 78
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 79
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 80
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 81
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 82
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 83
Sisteme Moderne de Asigurari - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Moderne de Asigurari.doc

Alții au mai descărcat și

Statul și Economia

1. Rolul statului Statul este instituţia principală prin care se exercită puterea politică în societate într-un teritoriu de către un grup de...

Economia de Piață Contemporană

Concept •Modele teoretice şi tipurile concrete de economie de piaţă Economia de piață este organizată și funcționează prin mecanismele pieței în...

Bazele Contabilitatii

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Economie Monetară și Financiară Europeană

Capitolul 1 EVOLU³IA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARÃ EUROPEANÃ 1.1. Încercãri de creare a unei zone de stabilitate monetarã Pânã în anul 1914,...

Piața Capitalului

Piaţa capitalului este componenta economiei de piaţă, care se apropie cel mai mult de piaţa cu concurenţă perfectă. Piaţa capitalului asigură...

Concurenta si Piete Concurentiale

SUBIECTUL I ESENŢA ŞI TIPURILE DE CONCURENŢĂ Concurenţa Interacţiunea competitivă dintre subiecţii pieţei pentru cel mai bun mediu de afaceri....

Deprecierea în Evaluarea Bunurilor

Cele trei metode principale de estimare a deprecierii sunt următoarele: - metoda preluării de pe piaţă; - metoda vârstă-durată de viaţă; -...

Uniunea Europeana

U.E. UNIUNEA EUROPEANĂ Probleme principale Integrarea economică interstatală - aspecte generale Uniunea Europeană Lungul drum al ideii...

Ai nevoie de altceva?

''