Sistemul Cheltuielilor Publice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3086
Mărime: 88.87KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

TEMA 5 Sistemul cheltuielilor publice

1. Continutul economic al cheltuielior publice

2. Clasificarea cheluielilor publice

3. Nivelul, structura si dinamica cheltuielilor

4. Tendinte în evolutia cheltuielilor publice în conditiile actuale

5. Cheltuielile publice – instrument de influentare a proceselor economice

1. Continutul economic al cheltuielior publice

În procesul îndeplinirii functiilor si sarcinilor sale, statul asigura acoperirea

necesitatilor publice generale. Pentru aceasta statul are nevoie de importante resurse

banesti care se mobilizeaza prin intermediul relatiilor financiare. Folosirea resurselor

banesti astfel mobilizate are loc prin intermediul cheltuielilor publice.

În opinia savantului român Iu. Vacarel, Cheltuielile publice exprima relatii

economico-sociale în forma baneasca, care se manifesta între stat, pe de o parte, si

persoane fizice si juridice, pe de alta parte, cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor

financiare ale statului, în scopul îndeplinirii functiilor acestuia.

Peggy si Richard A. Musgrave privesc CP ca “utilizarea directionata a resurselor

sectorului public pentru satisfacerea necesitatilor în utilitati publice si realizarea

masurilor de redistribuire justificate de pe pozitiile echitatii sociale”

CP se materializeaza în plati, efectuate de catre stat din resursele mobilizate pe

diferite cai, pentru achizitii de bunuri sau prestari de servicii necesare pentru

îndeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului, cum ar fi:

- servicii publice generale;

- actiuni social-culturale;

- întretinerea armatei si a întregii activitati desfasurate în domeniul militar;

- actiuni economice etc.

continutul economic al CP se afla în strânsa legatura cu destinatia lor. Astfel, unele

cheltuieli exprima un consum definitiv de PIB, reprezentând valoarea platilor pe care

le efectueaza institutiile publice în formele specifice ale cheltuielilor curente, iar alte

CP exprima o avansare de PIB, reprezentând participarea statului la finantarea

formarii brute ce capital, atât în sfera productie materiale, cât si în sfera nemateriala.

În prezent CP sunt extrem de diversificate. Influenta economica a CP variaza în

timp. Unele se manifesta direct, prin finantarea de catre stat a institutiilor publice pentru

a putea functiona. Altele influenteaza indirect mediul economic si social si constituie

astfel instrumente ale unei politici de transformare a mediului respectiv pentru al

ameliora (distribuirea veniturilor suplimentare, sporirea comenzilor publice sau

cresterea investitiilor).

Dupa R. Musgrave, problemele care sunt solutionate în domeniul cheltuirii

mijloacelor publice pot fi divizate în trei categorii:

- acordarea ajutorului social (îndeminizatii acordate invalizilor);

- asigurarea obligatorie (în caz de boala, somaj);

- productia si achizitia bunurilor materiale si a serviciilor pentru satisfacerea

necesitatilor pentru care statul îsi asuma responsabilitate.

Este necesar de facut distinctie între cheltuielile publice si cele bugetare.

2

Cheltuielile publice, în opinia savantului Iu. Vacarel, se refera la

totalitatea cheltuielilor efectuate în sectorul public prin intermediul institutiilor publice

(aparat de stat, institutii social-culturale, armata, întreprinderi autonome), care se

acopera fie de la bugetul statului (central sau local), fie din bugetele proprii, pe seama

veniturilor obtinute.

În componenta cheltuielilor publice intra urmatoarele categorii principale:

• cheltuieli bugetare;

• cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale (Fondul social);

• cheltuieli din fonduri extrabugetare;

• cheltuieli din fonduri speciale.

Cheltuieli bugetare – sînt acoperite din bugetul administratiei centrale si bugetele

unitatilor administrativ-teritoriale.

Cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale (Fondul social) – se suporta din fondul

social.

Preview document

Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 1
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 2
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 3
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 4
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 5
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 6
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 7
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Cheltuielilor Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Execuției Bugetului Public al României

INTRODUCERE Bugetul public naţional reprezintă un plan financiar ce sugerează ideea de echilibru între cele două mari componente: venituri şi...

Indicatori de Analiza a Cheltuielilor Publice

Þ Marimea cheltuielilor publice anuale, în moneda nationala; Þ Ponderea cheltuielilor publice în PIB: Þ Chelutieli publice medii pe locuitor, în...

Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme majore cu repercusiuni în spaţiul economic - social şi care ar putea fi...

Statul și Economia

1. Rolul statului Statul este instituţia principală prin care se exercită puterea politică în societate într-un teritoriu de către un grup de...

Economia de Piață Contemporană

Concept •Modele teoretice şi tipurile concrete de economie de piaţă Economia de piață este organizată și funcționează prin mecanismele pieței în...

Economie Monetară și Financiară Europeană

Capitolul 1 EVOLU³IA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARÃ EUROPEANÃ 1.1. Încercãri de creare a unei zone de stabilitate monetarã Pânã în anul 1914,...

Piața Capitalului

Piaţa capitalului este componenta economiei de piaţă, care se apropie cel mai mult de piaţa cu concurenţă perfectă. Piaţa capitalului asigură...

Deprecierea în Evaluarea Bunurilor

Cele trei metode principale de estimare a deprecierii sunt următoarele: - metoda preluării de pe piaţă; - metoda vârstă-durată de viaţă; -...

Ai nevoie de altceva?