Sociologie Economică

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 16052
Mărime: 309.03KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I.G Cristescu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TERITORIAL CONSTANTA

Cuprins

- Obiectul de studiu si problematica sociologiei economice

- Metode si tehnici de cercetare în sociologia economică

- Dezvoltarea istorică a sociologiei economice ca stiinŃă

- Personalitatea umană- factorii dezvoltării psihice

- Comportamentul uman; comportamentul economic

- CondiŃionarea psiho- socială si socio- economică a conduitei umane

- Personalitatea consumatorului

- Comunicarea interumană

- Teorii explicative ale comunicării umane în mediul economic

- Specificul comunicării umane în mediul economic

- Sistemul socio- economic

- Libertatea economică

- EvoluŃia sistemului socio- economic în România după dec.1989

Extras din document

OBIECTUL DE STUDIU SI PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI ECONOMICE

Pentru ca o disciplină să deŃină caracter stiinŃific, ea trebuie să îndeplinească trei

condiŃii:

1. să aibă obiect de studiu propriu;

2. să utilizeze metode si tehnici proprii de cercetare a obiectului său de studiu

pentru a- l putea măsura si analiza;

3. să folosească un aparat conceptual propriu (concepte, noŃiuni, cuvinte- cheie)

specific domeniului său stiinŃific, necesar în cunoasterea obiectului său de studiu.

a.Obiectul sociologiei economice este studiul relaŃiilor sociale interumane, în cadrul

activităŃilor economice, la nivel macroeconomic, al întregii societăŃi, dar si la nivel

microeconomic, în cadrul unei firme, indiferent de domeniul specific de activitate

studiat: proiectare, producŃie, cercetare- dezvoltare, financiar, marketing, comecial,

etc.

2. Metode si tehnici de cercetare în sociologia economică

a. observaŃia;

b. experimentul;

c. convorbirea;

d. ancheta pe bază de chestionar;

e. ancheta pe bază de interviu.

f. analiza documentară;

g. consultarea surselor oficiale;

h. testele.

a. METODA OBSERVAłIEI

- observaŃia stiinŃifică constă în urmărirea atentă si sistematică a unui fenomen, proces

sau activitate socio- economică. Ea conŃine următoarele etape:

- formularea ipotezei de lucru;

- precizarea scopului;

- delimitarea fenomenului sau procesului cercetat;

- elaborarea planului observaŃiei;

- elaborarea fiselor de observaŃie;

- repetarea sistematică a observaŃiei;

- cuantifcarea rezultatelor.

b.METODA EXPERIMENTULUI

- metodă care permite provocarea fenomenului si repetarea lui, cu scopul verificării

ipotezelor privitoare la relaŃiile de cauză- efect;

- permite utilizarea grupelor experimentale si a grupelor martor (de control) pentru a

verifica efectul si influenŃa variabilelor independente (factorul experimental).

c.METODA CONVORBIRII

- metodă constând în discuŃia directă între experimentator si subiect, ea permiŃând

schimbarea locului si rolului între cei doi parteneri;

- favorizează empatia cercetătorului faŃă de trăirile psihice ale subiectului si

stimulează implicarea activă a subiectului în comunicare.

d.METODA ANCHETEI PE BAZĂ DE CHESTIONAR

- metoda se aplică la un esantion de populaŃie, reprezentativ pentru problematica

studiată, iar rezultatele se extrapolează la intreaga populaŃie;

- metoda conŃine mai multe etape:

- Stabilirea obiectivului anchetei;

- Formularea ipotezelor generale si specifice;

- Esantionarea (extragerea din populaŃia supusă cercetării a

unui lot reprezentativ dpv.al vărstei, sexului, pregătirii scolare

si profesionale, aptitudinilor, opiniilor, etc);

- Elaborarea chestionarului, funcŃie de obiectivul urmărit;

- Pretestul (se verifică dacă întrebările cuprinse în chestionar

conŃin informaŃiile necesare);

- Redactarea formei finale a chestionarului;

- Aplicarea chetionarului (prin operatori sau prin

autoadministrare);

- Înregistrarea rezultatelor ;

- Analiza si interpretarea rezultatelor în funcŃie de scopul si

ipotezele de lucru;

- Redactarea raportului final de anchetă.

Preview document

Sociologie Economică - Pagina 1
Sociologie Economică - Pagina 2
Sociologie Economică - Pagina 3
Sociologie Economică - Pagina 4
Sociologie Economică - Pagina 5
Sociologie Economică - Pagina 6
Sociologie Economică - Pagina 7
Sociologie Economică - Pagina 8
Sociologie Economică - Pagina 9
Sociologie Economică - Pagina 10
Sociologie Economică - Pagina 11
Sociologie Economică - Pagina 12
Sociologie Economică - Pagina 13
Sociologie Economică - Pagina 14
Sociologie Economică - Pagina 15
Sociologie Economică - Pagina 16
Sociologie Economică - Pagina 17
Sociologie Economică - Pagina 18
Sociologie Economică - Pagina 19
Sociologie Economică - Pagina 20
Sociologie Economică - Pagina 21
Sociologie Economică - Pagina 22
Sociologie Economică - Pagina 23
Sociologie Economică - Pagina 24
Sociologie Economică - Pagina 25
Sociologie Economică - Pagina 26
Sociologie Economică - Pagina 27
Sociologie Economică - Pagina 28
Sociologie Economică - Pagina 29
Sociologie Economică - Pagina 30
Sociologie Economică - Pagina 31
Sociologie Economică - Pagina 32
Sociologie Economică - Pagina 33
Sociologie Economică - Pagina 34
Sociologie Economică - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Sociologie Economica.pdf

Alții au mai descărcat și

Sociologie Economică

1.1.Conceptele de baza în sociologia economica Pentru ca o disciplina sa existe, trebuie îndeplinite, simultan, trei conditii: 1) sa aiba obiect...

Econometrie

Obiectivele prelegerii Din studiul acestui material didactic vei avea cunoștințe despre: q Ce este econometrie q Un scurt istoric al apariției...

Politici Sociale Europene

1. Temeiul juridic 2. Obiective 3. Ocuparea fortei de munca 1. Temeiul juridic Temeiul juridic al definirii si aplicarii politicii sociale se...

Datoria Publica

8.1. Datoria publica interna Datoria publica interna a statului reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila de rambursare a...

Finanțele Întreprinderii

1.1 Mediul de activitate al întreprinderii. Fluxuri şi cicluri financiare În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în...

Managementul Proiectelor

Cap I. Administraţia publică în serviciul cetăţeanului In prag de mileniu, colectivităţile urbane europene se găsesc într-un amplu proces de...

Economia Ocuparii Fortei de Munca, a Somajului si Politicilor Sociale in UE

Caracteristic UE este evolutia diferentiata a ocuparii pe termen lung a populatiei masculine si feminine. In timp ce gradul de ocupare masculina...

Microeconomie - Cursuri

1) Interdependenta dintre nevoi si posibilitati. Activitatea umana are la baza satisfacerea nevoilor care se manifesta ca necesitate, trebuinte,...

Te-ar putea interesa și

Dimitrie Gusti

1.Biografia lui Dimitrie Gusti DIMITRIE GUSTI 1880-1955 ”Gusti ştia filosofie ca un doctor ieşit din şcolile filosofice germane, citind pe greci...

Perspectiva sociologică asupra economiei

Sociologia economică- termen introdus de Max Weber și Emile Durkheim- se definește în mod succint ca fiind perspectiva sociologică asupra...

Sociologie Economică

1.1.Conceptele de baza în sociologia economica Pentru ca o disciplina sa existe, trebuie îndeplinite, simultan, trei conditii: 1) sa aiba obiect...

Sociologie Economica Rurala

Curs 1 Introducere in sociologie rurala. Specificul cociologiei rurale ca stiinta Ca stiinta de ramura, sociologia rurala s-a constituit recent...

Introducere in Sociologie Economica

Introducere in sociologie economica Specificul sociologiei – 16.02.2007 Sociologia este stiinta modului de functionare al relatiilor inter-umane...

Sociologia Economică

CAPITOLUL I OBIECTUL SOCIOLOGIEI Preocupări privind viaţa socială au existat din cele mai vechi timpuri. Din totdeauna s-a manifestat aspiraţia...

Introducere în Studiul Economiei

Având profunde cunostinte teoretico-metodologice, indispensabile pentru întelegerea complexitatii vietii economice reale, a dinamicii structurilor...

Sociologia economică

Sociologia economică reprezintă direcția spre care conduce cercetarea socială, care implică analiza activității economice din punct de vedere al...

Ai nevoie de altceva?