Solduri intermediare de gestiune

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 12065
Mărime: 124.25KB (arhivat)
Publicat de: Felix Stănescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Lazar

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. INTRODUCERE 4
 3. CAPITOLUL II
 4. ANALIZA CONTULUI DE REZULTATE 6
 5. 2.1. Contul de profit şi pierdere 6
 6. 2.2. Soldurile intermediare de gestiune 11
 7. 2.2.1. Marja comercială 13
 8. 2.2.2. Producţia exerciţiului 14
 9. 2.2.3. Valoarea adăugată 15
 10. 2.2.4. Excedentul brut din exploatare 22
 11. 2.2.5. Rezultatul din exploatare 25
 12. 2.2.6. Rezultatul curent al exerciţiului 26
 13. 2.2.7. Rezultatul extraordinar al exerciţiului 29
 14. 2.2.8. Rezultatul net al exerciţiului 30
 15. CAPITOLUL III
 16. STUDIU DE CAZ 31
 17. 3.1. Prezentarea societăţilor analizate 31
 18. 3.2. Determinarea soldurilor intermediare de gestiune 32
 19. 3.2.1. Determinarea marjei comerciale 32
 20. 3.2.2. Determinarea producţiei exerciţiului 33
 21. 3.2.3. Determinarea valorii adăugate 35
 22. 3.2.4. Determinarea excedentului brut din exploatare 38
 23. 3.2.5. Determinarea rezultatului din exploatare 41
 24. 3.2.6. Determinarea rezultatului curent al exerciţiului 44
 25. 3.2.7. Determinarea rezultatului extraordinar al exerciţiului 46
 26. 3.2.8.Determinarea rezultatului net al exerciţiului 46
 27. CAPITOLUL IV CONCLUZII ŞI PROPUNERI 50
 28. BIBLIOGRAFIE 52

Extras din curs

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii, prin metodologia sa, permite elaborarea judecăţilor şi aprecierilor asupra formării rezultatelor activităţii întreprinderii şi asupra corelaţie lor cu structura financiară şi cu solvabilitatea acesteia. Conceptul de performanţă, transpus în domeniul întreprinderii, are semnificaţia unei „bune reuşite” sau a unui „succes”, care este rezultatul unui act de gestiune a activităţii întreprinderii. El poate fi definit şi cuantificat cu ajutorul unui ansamblu de indicatori sau cu criterii de natură calitativă (profit, rentabilitate, rata de creştere, climat social, imagine de marcă etc.). Evantaiul foarte larg al indicatorilor care pot caracteriza performanţele întreprinderii pune în dificultate analistul care trebuie să procedeze la o selecţie şi la o ierarhizare a indicatorilor de performanţă, astfel încât să reflecte cât mai fidel realizările activităţii întreprinderii. Din multitudinea acestor indicatori, în prezentul studiu vor fi selectaţi şi analizaţi indicatori care sunt cunoscuţi sub numele de soldurile intermediare de gestiune.

Lumea contemporană devine, tot mai mult, o realitate de neconceput fără preocuparea pentru performanţă, reuşită şi succes. Aceste elemente au devenit motivaţia, aproape obsedantă, a oricărei întreprinderi care incearcă să se înscrie în exigenţele economiei de piaţă şi în competiţia mondială.

Importanţa acordată analizei performanţelor întreprinderii rezultă şi din precizările Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) , în care se subliniază că întreprinderile care aplică Reglementările contabile de armonizare cu Directiva a IV-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt încurajate să prezinte, pe lângă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere, situaţia care să reflecte modificările capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, politicile contabile şi notele explicative), şi o analiză financiară care să descrie şi să explice performanţele financiare, principalii factori şi influenţele care determină performanţa.

Analiza peformanţelor economico-financiare ale întreprinderii foloseşte drept sursă principală de informaţii contul de profit şi pierdere şi se concentrează cu precădere spre evidenţierea formării rezultatului întreprinderii, respectiv pe studierea structurii lui, ţinând seama de interdependenţele dintre elementele constitutive şi factorii care au influenţă asupra nivelului acestor performanţe.

Rezultatul favorabil sau nefavorabil (profit sau pierdere), ca expresie a ajustărilor parţiale sau globale între diferite tipuri de venituri şi cheltuieli generate de complexitatea acţiunilor economice şi financiare care au loc în întreprindere, pe durata unui anumit orizont temporar, este redat de contul profit si pierdere.

Acest document contabil de sinteză explică modalitatea de determinare a rezultatului(profit sau pierdere) prin intermediul a trei rezultate intermediare: rezultatul de exploatare, ca parte a rezultatului exerciţiului legat de desfăşurarea activităţii curente, repetitive a întreprinderii, rezultatul financiar, ca parte a rezultatului exerciţiului ce este legat direct de activitatea financiară a întreprinderii (participarea la capitalurile altor societăţi şi alte acţiuni de deplasament), şi rezultatul extraordinar, ca o componentă a rezultatului exerciţiului legată de activităţile extraordinare, nonrepetitive care se desfăşoară în întreprindere.

Avantajul calculării rezultatului exerciţiului( profit sau pierdere), plecând de la cele trei rezultate intermediare, rezidă în posibilitatea analizării succesive a impactului lor asupra rezultatului final al întreprinderii.

Pe baza contului de profit şi pierdere se pot determina o serie de indicatori valorici, care poartă numele de solduri intermediare de gestiune sau marje de acumulare, ce se scriu în gama indicatorilor de apreciere a performanţelor economico-financiare ale întreprinderii. Ele se determină prin diferenţe succesive între două sau mai multe valori, conform tabelului 1.1, rezultând în acest mod indicatori care , supuşi analizei, preferă detalii asupra provenienţei rezultatului exerciţiului şi asupra cauzelor care au generat rezultatul respectiv.

Preview document

Solduri intermediare de gestiune - Pagina 1
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 2
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 3
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 4
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 5
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 6
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 7
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 8
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 9
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 10
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 11
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 12
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 13
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 14
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 15
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 16
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 17
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 18
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 19
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 20
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 21
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 22
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 23
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 24
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 25
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 26
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 27
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 28
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 29
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 30
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 31
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 32
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 33
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 34
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 35
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 36
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 37
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 38
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 39
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 40
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 41
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 42
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 43
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 44
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 45
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 46
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 47
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 48
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 49
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 50
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 51
Solduri intermediare de gestiune - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Solduri Intermediare de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Model de Raportare a Performanțelor Financiare și Nefinanciare

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 56 BIBLIOGRAFIE 61 INTRODUCERE Titlul lucrării mele de licenţă este “Model de raportare a performanţelor...

Evaluare economică și financiară a afacerii

CAPITOLUL I – EVALUAREA FIRMEI – PREZENTARE Evaluarea unei întreprinderi reprezintă o preocupare centrală pentru specialiştii români din diverse...

Evaluarea Firmei

1. Introducere Acest raport prezinta rezultatele unei evaluari independente in vederea certificarii efectuata de o echipa de studenti. Raportul...

Analiza Rezultatelor la SC Rovimcon SA

INTRODUCERE Orice activitate economica pentru a fi viabilă şi pentru a se dezvolta trebuie să genereze rezultate la un nivel care să-i...

Analiza și Diagnostic Financiar

1. Indicatori calculaţi pe baza contului de profit şi pierdere 1.1. Soldurile intermediare de gestiune Soldurile intermediare de gestiune ce pot...

Pragul de rentabilitate economică și financiară

Profitul constituie raţiunea activităţii de producţie este obtinerea profitul. De regulă, toate unităţile de producţie, care se dovedesc a fi...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1. Complexul economic naţional Procesul de dezvoltare economică a unei naţiuni a condus la...

Analiza Financiară

Capitolul I Analiza documentelor financiar - contabile de sinteză Capitolul I 1. Analiza documentelor financiar - contabile de sinteză...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A.

PREZENTAREA S.C. APROMAT-IND S.A. I.1 Istoricul şi diagnoză juridică la S.C. APROMAT-IND S.A. I.1.1 Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A. Grupul de...

Analiza rentabilității întreprinderii

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumire: S.C. GRIMEX S.A. 2. Sediul: Str. Macului, nr.1, cod 1400, Tg-Jiu, Gorj 3. Telefon/fax: 0253-217412 /...

Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A DOMENIULUI DE ACTIVITATE Şantierul STX Europe din Brăila este situat la 170 km în amonte pe fluviul...

Noțiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilității

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode Realizarea...

Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale

CAPITOLUL 1 ANALIZA FINANCIARĂ PE BAZA BILANȚULUI Analiza financiară pe baza bilanţului îşi propune să identifice starea de echilibru existentă...

Analiza tabloului soldurilor intermediare de gestiune

SOLDURI INTERMEDIARE DE GESTIUNE – MODALITATE DE ANALIZĂ A PERFORMANŢEI ÎNTREPRINDERII Indicatorii utilizaţi în analiza pe baza contului de...

Ai nevoie de altceva?