Strategii Investitionale in Afaceri

Curs
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 47499
Mărime: 343.48KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 3

CAP. 1. INVESTIŢIILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 4

1.1. Conceptul de investiţii 4

1.2. Clasificarea investiţiilor 8

1.3. Investiţiile şi strategia întreprinderii 11

1.4. Proiecte de investiţii şi programe de investiţii 13

1.5. Caracteristici ale investiţiilor 15

CAP. 2. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 19

2.1. Surse interne de finanţare 19

2.2. Surse externe de finanţare 21

2.3. Organisme financiare internaţionale 22

2.4. Leasing-ul (credit-bail) 26

2.5. Structura de finanţare a investiţiilor 27

CAP. 3. EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI DECIZIA DE INVESTIŢII 30

3.1. Conceptul de eficienţă 30

3.2. Procedura de selecţie a proiectelor de investiţii 33

3.3. Evaluarea şi analiza proiectelor de investiţii 37

CAP. 4. INDICATORI STATICI DE EVALUARE A EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTIŢIILOR 39

4.1. Indicatori cu caracter general 39

4.2. Indicatori de bază 41

4.3. Aplicaţie practică 47

CAP. 5. METODE FINANCIARE DE EVALUARE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII. INFLUENŢA FACTORULUI TIMP ASUPRA PROCESULUI INVESTIŢIONAL 54

5.1. Influenţa factorului timp asupra investiţiilor în perioada de edificare a obiectivului 54

5.2. Aplicaţie practică 58

5.3. Tehnica discontării. Calculul principalilor indicatori dinamici ai eficienţei

economice a investiţiilor 59

5.4. Momente de referinţă ale actualizării 63

5.4.1. Actualizarea la momentul luării deciziei (m) 63

5.4.2. Actualizarea la momentul începerii lucrărilor de investiţii (n) 66

5.4.3. Actualizarea la momentul punerii în funcţiune a noului obiectiv (p) 68

5.4.4. Actualizarea la momentul scoaterii din funcţiune a capitalului fix (v) 69

5.5. Indicatorii Băncii Mondiale 71

5.5.1. Angajamentul de capital 71

5.5.2. Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate 72

5.5.3. Venitul net actualizat (valoarea actualizată netă totală) 74

5.5.4. Indicele de profitabilitate 78

5.5.5. Rata internă de rentabilitate a unui proiect de investiţii (RIR) 78

5.5.6. Cursul de revenire net actualizat (Testul Bruno) 80

5.9. Aplicaţie practică 81

CAP. 6. ELABORAREA ŞI FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ A PROIECTELOR DE INVESTIŢII PE BAZA STUDIILOR DE FEZABILITATE 87

6.1. Concept 87

6.2. Metodologii de elaborare a studiului de fezabilitate 89

6.3. Elementele principale ale studiului de fezabilitate 91

CAP. 7. RISCUL ŞI DECIZIA DE INVESTIŢII 97

7.1. Conceptul de risc 97

7.2. Evaluarea riscului 100

RĂSPUNSURILE TESTELOR DE CONTROL ŞI EVALUARE 105

TESTE GRILĂ 117

RĂSPUNSURILE TESTELOR GRILĂ 129

MIC DICŢIONAR DE TERMENI UTILIZAŢI ÎN FUNDAMENTAREA INVESTIŢIILOR 130

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP. 1. INVESTIŢIILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ

Rezumat

Investiţiile reprezintă factorul primordial al dezvoltării economiei, iar înţelegerea conceptului de investiţii va fi prima problemă abordată. De asemenea, este necesară o clasificare bine fundamentată a investiţiilor, precum şi impactul realizării unei investiţii asupra strategiei unei întreprinderi.

În ultima parte a acestui capitol sunt definite noţiunile de proiect de investiţii şi program de investiţii, precum şi evidenţierea caracteristicilor investiţiilor.

1.1. Conceptul de investiţii

Investiţiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naţionale, a tuturor ramurilor şi domeniilor de activitate, a sporirii veniturilor, condiţie a creşterii nivelului de trai [7].

Orientările şi obiectivele cercetării economice, în etapa actuală, acordă o atenţie deosebită domeniului investiţiilor.

Conceptul de investiţie a fost şi este dezbătut în teoria economică din toate ţările, fiind exprimate mai multe opinii cu privire la conţinutul şi sfera de cuprindere a acestora.

Accepţiunea cea mai des întâlnită pentru definirea investiţiilor este aceea de cheltuială sau plasament de sume băneşti la un moment iniţial, pentru a obţine efecte ulterioare, iar numeroşi economişti, din diverse ţări, au căutat să surprindă cât mai multe aspecte legate de conţinutul şi mecanismul investiţiilor.

Un prim aspect în definirea investiţiilor se referă la faptul că acestea sunt opusul consumului imediat, care înseamnă distrugerea unei părţi din valoarea creată, în fapt, distrugerea de avuţie, investiţiile urmărind tocmai contrariul. În modelele de creştere economică ale lui Keynes, Harrod, Domar, investiţiile sunt considerate ca fiind egale cu economiile.

Economistul francez P. Aftalion afirmă că investiţiile reprezintă renunţarea la sursele băneşti lichide actuale contra speranţelor în obţinerea unor resurse viitoare, evident mai mari, care vor fi obţinute în timp.

O definiţie mai concretă este dată de P. Masse [19], care consideră că investiţiile reprezintă o cheltuială actuală, certă, realizată pentru obţinerea “unor efecte viitoare, de cele mai multe ori incerte”. P. Masse stabileşte patru elemente esenţiale pentru o investiţie:

- Subiectul, reprezentat de cel care investeşte (persoană fizică sau juridică);

- Obiectul, reprezentând lucrul, întreprinderea, firma, utilajul etc., deci modul în care se concretizează investiţia;

- Costul, reprezentând efortul suplimentar, cert, actual consumat pentru obţinerea acelui obiect concret;

- Efectele valorice, rezultate prin realizarea investiţiei, care se obţin în viitor şi reprezintă în realitate, o speranţă mai mult sau mai puţin certă.

Peumans [25] arată că a investi reprezintă a dobândi bunuri concrete, a plăti azi un cost în vederea obţinerii de venituri viitoare, renunţarea la o satisfacţie certă imediată în favoarea unei serii de speranţe repartizate în timp.

O altă definiţie dată de economiştii ruşi şi americani subliniază că nu este suficientă considerarea investiţilor ca o simplă cheltuială, ci trebuie avute în vedere două sensuri pentru o mai corectă delimitare a noţiunii de investiţie şi anume:

a. investiţia este o cheltuială, reprezentând o sursă financiară avansată şi consumată în prezent pentru a obţine efecte viitoare;

b. investiţia este în acelaşi timp, o acţiune, o lucrare concretizată în utilaje, construcţii etc., deci, multitudinea de active fixe şi circulante prin care se obţin întreprinderi noi, se modernizează, se reutilează sau se dezvoltă cele existente.

Cu alte cuvinte, investiţia trebuie analizată sub un dublu aspect:

- financiar;

- material sau fizic,

iar necorelarea celor două elemente face, practic nerealizabilă o investiţie.

În România noţiunea de investiţie are două accepţiuni:

- în sens larg, investiţiile sunt definite ca plasarea unor sume de bani în diferite domenii: economic, social, cultural, administrativ, militar etc., pentru a construi şi achiziţiona utilaje, instalaţii, clădiri, pentru a pregăti personal, în vederea realizării de noi tehnologii etc., dar şi pentru hârtii de valoare, angajamente în operaţii comerciale, bancare sau operaţii de bursă, inclusiv operaţii speculative;

- în sens restrâns, din punct de vedere economic, investiţiile se referă doar la cheltuielile prin care se creează sau se achiziţionează noi capitaluri fixe şi circulante, productive şi neproductive, pentru înlocuirea, modernizarea sau dezvoltarea unor active fixe existente în economie.

Preview document

Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 1
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 2
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 3
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 4
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 5
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 6
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 7
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 8
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 9
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 10
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 11
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 12
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 13
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 14
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 15
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 16
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 17
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 18
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 19
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 20
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 21
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 22
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 23
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 24
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 25
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 26
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 27
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 28
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 29
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 30
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 31
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 32
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 33
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 34
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 35
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 36
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 37
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 38
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 39
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 40
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 41
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 42
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 43
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 44
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 45
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 46
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 47
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 48
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 49
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 50
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 51
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 52
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 53
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 54
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 55
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 56
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 57
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 58
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 59
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 60
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 61
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 62
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 63
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 64
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 65
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 66
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 67
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 68
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 69
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 70
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 71
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 72
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 73
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 74
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 75
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 76
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 77
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 78
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 79
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 80
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 81
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 82
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 83
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 84
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 85
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 86
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 87
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 88
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 89
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 90
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 91
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 92
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 93
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 94
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 95
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 96
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 97
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 98
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 99
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 100
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 101
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 102
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 103
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 104
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 105
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 106
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 107
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 108
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 109
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 110
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 111
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 112
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 113
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 114
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 115
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 116
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 117
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 118
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 119
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 120
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 121
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 122
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 123
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 124
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 125
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 126
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 127
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 128
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 129
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 130
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 131
Strategii Investitionale in Afaceri - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • Strategii Investitionale in Afaceri.DOC

Alții au mai descărcat și

Politica Investițională în Republica Moldova

Introducere Necesitatea accelerării procesului de tranziţie la economia de piaţă şi realizării scopului Republicii Moldova de a se integra în...

Analiza Financiara a unui Proiect de Investitii

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Eficiența Economică a Investițiilor într-un Sistem de Producție

A. STUDIUL PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR ÎNTR-UN SISTEM DE PRODUCŢIE Motto: „ Esenţa şi raţiunea de a fi a unei întreprinderi este...

Etica Afacerilor

1. Ce este Etica Accentul pus în ultimii ani pe etica în afaceri se datorează schimbărilor rapide în domeniul forţei de muncă, ca rezultat al...

Proiect de Investitii - Perla Harghitei SA

1.1 Scurt istoric Societatea comerciala Perla Harghitei S. A. infiintata in anul 1952, prima fabrica de imbuteliere fabricandu-se in 1974, cu...

Proiect de Investitii

I. Date generale privind oportunitatea proiectului de investitii A. Varianta V1 B. Varianta V2 C. Varianta V3 II. Evaluarea proiectului de...

Profesia de Auditor Intern Comparativ cu Celelalte Profesii Contabile

I Repere istorice 1.1 Aparitia si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are...

Politica de Investire in Cadrul Firmei

1. INVESTIREA, DECIZIE FINANCIARA STRATEGICA Decizia de investire este parte integranta a politici generale a întreprinderii. Ea marcheaza nu...

Ai nevoie de altceva?