Strategii si Operatiuni Bursiere

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 48 în total
Mărime: 408.48KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Micu Angela
Universitatea "Dunarea de Jos", Galati, master anul I

Extras din document

Cadrul legal

Legea 297/2004

Reglementarile CNVM (www.cnvmr.ro)

Reglementarile BVB (www.bvb.ro)

Codul BVB ca Operator de Piata

piata la vedere

piata la termen

Codul BVB ca Operator de Sistem (proiect)

Reglementarile Depozitarului Central (www.depozitarulcentral.ro)

Codul Depozitarului Central

Reglementarile Fondului de Compensare a Investitorilor (www.fond-fci.ro)

Reglementarile Casei de Compensare Bucuresti

pentru produsele derivate tranzactionate la BVB (www.ccbro.ro)

Desfasurarea activitatii in SSIF:

Toate activitatile din cadrul unei SSIF se desfasoara conform unor proceduri interne, redactate in principal in baza Regulametului CNVM 32/2006, de catre agenti autorizati.

Responsabilitatea verificarii procedurilor interne, dar si a reglementarilor in vigoare (completare documente, raportari, arhiva, corespondenta, publicitate ) revine reprezentantului compartimentului de control intern.

Regulamentul CNVM nr. 32/2006

Dispozitii generale (cuprinde si definitii)

Intermediarii de servicii de investitii financiare

Cerinte organizatorice si reguli de conduita

Contractele la distanta si tranzactiile prin internet

Tranzactii in marja; acordarea de credite si imprumuturi de valori mobiliare

Cooperarea cu CNVM

Sanctiuni

Dispozitii tranzitorii si finale

Definitii

ASIF – persoana fizica aflata sub responsabilitatea unui singur intermediar, care presteaza servicii de investitii financiare exclusiv in numele intermediarului al carui angajat este;

Clienti:

De retail – in anumite cazuri, pot fi tratati drept clienti profesionali la cerere si daca “trec testul”)

Profesionali - au experienta, cunostinte si capacitatea de a-si evalua riscurile si a lua decizia investitionala (institutii financiare, societati comerciale mari, investitori institutionali) – pot solicita sa NU fie considerati ca atare si sa beneficieze de protectie suplimentara (de regula costuri mai mari).

Definitii (OUG 99/2006 aprobata prin Legea 227/2007)

Instrumente financiare:

Valori mobiliare;

Instrumente ale pietei monetare;

Titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

Optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitati ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori in fonduri banesti;

Idem in legatura cu marfuri care trebuie sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti;

Idem in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau ATS

Idem in legatura cu marfuri care pot fi decontate fizic, neincluse in f) si neavand scopuri comerciale [ ]

Instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;

Contracte financiare pentru diferente.

Definitii

Ordin limita

ordinul de a cumpara sau vinde un instrument financiar la un pret specificat sau mai bun decat acesta si intr-o cantitate specificata

Persoana relevanta

director, partener sau echivalent, administrator, angajat, persoana fizica implicata in servicii externalizate

Persoana cu care o persoana relevanta are relatii de familie

sotul/sotia, fiu/fiica, orice alta ruda care, la data tranzactiei, locuia cu acea persoana de cel putin un an

Precizari privind Intermediarii de servicii de investitii financiare – persoane juridice

Autorizatia emisa de CNVM precizeaza serviciile de investitii financiare care pot fi prestate

Conducerea SSIF – minimum 3 membri in Consiliul de Administratie si min. 2 conducatori

Capitalul social minim corespunzator obiectului de activitate – conform art. 7 din Legea 297/2004 (50.000, 125.000, 730.000 euro)

Reguli privind “calitatea” actionarilor semnificativi

Reguli privind spatiul si dotarea tehnica

Proceduri de autorizare, modificarea autorizarii, retragerea autorizarii SSIF si ASIF

Trader = persoana juridica (S.A. sau S.R.L.) cu obiect exclusiv de activitate: tranzactionarea in nume si pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate (futures si options)

Servicii principale conform OUG 99/2006 aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007

50 a) preluarea şi transmiterea ordinelor [ ]

50 b) executarea ordinelor în contul clientilor;

730 c) tranzacţionarea pe cont propriu;

50 d) administrarea portofoliilor;

125 e) consultanta de investitii;

730 f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

125 g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

730 h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare.

Conținut arhivă zip

  • Strategii si Operatiuni Bursiere.ppt

Alții au mai descărcat și

Mecanismul Culturii Organizaționale și Performanța Managerială

INTRODUCERE Conceptul de cultură organizaţională se referă la tot ceea ce înseamnă standarde colective de găndire, atitudini, valori, convingeri,...

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Definirea riscului de lichiditate incapacitatea băncii de a finanţa portofoliul de active pe maturităţile şi la ratele de dobândă corespunzătoare...

Analiza Riscurilor

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 1.1. RISCUL – CONCEPT SI TRĂSĂTURI...

Economie Monetara

Moneda şi masa monetară.Abordări ale monedei. Indicatori de structurare ai masei monetare. Masa monetară în România şi în UME Sisteme monetare...

Moneda si Credit

MONEDA ŞI ROLUL SAU ECONOMIC Rolul monedei în viaţa economică şi socială necesită abordarea evoluţiei şi a funcţiilor îndeplinite de aceasta încă...

Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare

Modelarea deciziilor financiar-monetare Introducere Stimate Cursant, Pentru început îţi urez bine ai venit în grupul celor care studiază...

Cursuri Fiscalitate

Fiscalitate (Toader) Curs 1 Definitii: Impozitele-> sunt prelevari cu caracter obligatoriu, nerambursabile si fara contraprestatie directa...

Economia Mediului

Modulul 1 CONCEPTE DE BAZĂ Ecologia. Protecţia mediului. Economia mediului. Dezvoltare durabilă. OBIECTIVE - dezvoltarea economică în...

Te-ar putea interesa și

Bursa de Valori si Scopul Acesteia

1. DefinireBursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei financiare, o piata secundara...

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Impactul Cotarii la Bursa asupra Intreprinderii SC Tehnoton SA

CAPITOLUL I CARACTERISTICILE ŞI FUNCŢIILE PIEŢELOR DE CAPITAL I.1. Aspecte privind piaţa titlurilor financiare la nivel intenaţional În...

Situatia Pietei de Capital in UE si Romania

CAPITOLUL 1 SITUAŢIA PIEŢEI DE CAPITAL ÎN UE Uniunea Europeană traversează un proces de integrare financiară al cărui catalizator - moneda unică...

Strategii și operațiuni bursiere - portofoliul unui învestitor

ANALIZA PORTOFOLIULUI I. INTRODUCERE “Se spune ca banii nu aduc fericirea,dar sigur o intretin”. O solutie pentru a inmulti banii este sa...

Strategii si Operatiuni Bursiere

ANALIZA PORTOFOLIULUI I.Introducere Am ales sa investesc banii in unele dintre cele mai sigure plasamente de pe piata de capital din Romania si...

Actiuni BVB

Aparitia primei burse de valori in anul 1881, cand, ca urmare a adoptarii Legii asupra burselor, mijlocitorilor de schimb si mijlocitorilor de...

Strategii si Operatiuni Bursiere - Banca Transilvania

Strategii si operatiuni bursiere Suma disponibilă pentru investit este de 100.000 lei, care va fi divizată astfel : 60% - actiuni, 20% - depozit...

Ai nevoie de altceva?