Supravegherea Bancară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 17484
Mărime: 921.98KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Tema 9: Supravegherea bancară I. Supravegherea bancară. Nivele de supraveghere bancară. II. Tipurile de documente întocmite de băncile comerciale. Periodicitatea. III. Lichiditatea bancară (cele două principii de lichiditate). IV. Ordinea de lichidarea a băncilor comerciale în Republica Moldova. Baza legislativă: I. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare din 08.08.97 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64-65/103 din 02.10.1997) (întrebarea II) II. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64-65 din 02.10.97) (întrebarea a III)

III.

Legea cu privire la organizaţiile financiare (art. 38

39

40)

(întrebarea IV)

IV.

Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare din 08.08.97 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64-65/103 din 02.10.1997) 9.1 Supraveghere bancară. Nivele. Nivelele de supraveghere sunt de 3 tipuri. Supravegherea se efectuiază prin legi. Sunt 3 legi respectiv pe nivele: 1 nivel : Legea cu privire la Banca Centrală şi Băncile Comerciale. 2 nivel : Legi ce ţin de supravegherea activităţii instituţiilor financiare specializate. 3 nivel : Legile generale în care sunt reflectate şi aspecte ce ţin de activitatea băncilor. (ex.: constituţia, codul civil, codul penal, etc.)

2 Tema 9: Supravegherea bancară

ASEM Facultatea: Finanţe, Catedra: Bănci şi Burse de Valori, Obiect: Bazele Activităţii Bancare

Profesor: Ilinca Gorobeţ

9.2 Tipurile de documente întocmite de băncile comerciale. Periodicitatea. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare din 08.08.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64-65/103 din 02.10.1997 * * * Notă: În întregul text al Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare şi alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei cuvintele "Raportul de profit şi pierderi" se substituie cu cuvintele "Raportul privind rezultatele financiare" conform Hot.Băncii Naţ. nr.385 din 23.12.99 PREVEDERI GENERALE 1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la articolele 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi articolele 37 şi 53 din Legea instituţiilor financiare. 2. Băncile, supuse supravegherii de către Banca Naţională a Moldovei, sunt obligate să întocmească şi să prezinte rapoarte financiare în conformitate cu prezenta Instrucţiune. 3. Rapoartele se prezintă în mod consolidat, conţinînd informaţie financiară autentică referitor la toate filialele băncii. 4. Rapoartele se prezintă pe suport hîrtie şi magnetic. 5. Toate rechizitele rapoartelor trebuie să fie completate, dacă banca nu are nimic de reflectat referitor la anumite activităţi din raport, categoria respectivă trebuie să conţină un zero. Nu se admit modificări şi completări în rapoarte. Rapoartele tipărite trebuie să fie scrise clar şi citeţ. Rapoartele care nu corespund cerinţelor prezentei Instrucţiuni se restituie băncii pentru perfectarea în modul stabilit. În caz de depistare în rapoarte a unor divergenţe, greşeli şi /sau erori semnificative, Banca Naţională a Moldovei cere prezentarea repetată a rapoartelor cu introducerea modificărilor şi corectărilor corespunzătoare.

Preview document

Supravegherea Bancară - Pagina 1
Supravegherea Bancară - Pagina 2
Supravegherea Bancară - Pagina 3
Supravegherea Bancară - Pagina 4
Supravegherea Bancară - Pagina 5
Supravegherea Bancară - Pagina 6
Supravegherea Bancară - Pagina 7
Supravegherea Bancară - Pagina 8
Supravegherea Bancară - Pagina 9
Supravegherea Bancară - Pagina 10
Supravegherea Bancară - Pagina 11
Supravegherea Bancară - Pagina 12
Supravegherea Bancară - Pagina 13
Supravegherea Bancară - Pagina 14
Supravegherea Bancară - Pagina 15
Supravegherea Bancară - Pagina 16
Supravegherea Bancară - Pagina 17
Supravegherea Bancară - Pagina 18
Supravegherea Bancară - Pagina 19
Supravegherea Bancară - Pagina 20
Supravegherea Bancară - Pagina 21
Supravegherea Bancară - Pagina 22
Supravegherea Bancară - Pagina 23
Supravegherea Bancară - Pagina 24
Supravegherea Bancară - Pagina 25
Supravegherea Bancară - Pagina 26
Supravegherea Bancară - Pagina 27
Supravegherea Bancară - Pagina 28
Supravegherea Bancară - Pagina 29
Supravegherea Bancară - Pagina 30
Supravegherea Bancară - Pagina 31
Supravegherea Bancară - Pagina 32
Supravegherea Bancară - Pagina 33
Supravegherea Bancară - Pagina 34
Supravegherea Bancară - Pagina 35
Supravegherea Bancară - Pagina 36
Supravegherea Bancară - Pagina 37
Supravegherea Bancară - Pagina 38
Supravegherea Bancară - Pagina 39
Supravegherea Bancară - Pagina 40
Supravegherea Bancară - Pagina 41
Supravegherea Bancară - Pagina 42
Supravegherea Bancară - Pagina 43
Supravegherea Bancară - Pagina 44
Supravegherea Bancară - Pagina 45
Supravegherea Bancară - Pagina 46
Supravegherea Bancară - Pagina 47
Supravegherea Bancară - Pagina 48
Supravegherea Bancară - Pagina 49
Supravegherea Bancară - Pagina 50
Supravegherea Bancară - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Supravegherea Bancara.pdf

Alții au mai descărcat și

Supravegherea Bancară în UE

Cap 1. Supravegherea bancară 1.1 Cadru general Supravegherea bancară este activitatea pe care o desfăşoară autoritatea de supraveghere bancară...

Statul și Economia

1. Rolul statului Statul este instituţia principală prin care se exercită puterea politică în societate într-un teritoriu de către un grup de...

Economia de Piață Contemporană

Concept •Modele teoretice şi tipurile concrete de economie de piaţă Economia de piață este organizată și funcționează prin mecanismele pieței în...

Bazele Contabilitatii

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Economie Monetară și Financiară Europeană

Capitolul 1 EVOLU³IA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARÃ EUROPEANÃ 1.1. Încercãri de creare a unei zone de stabilitate monetarã Pânã în anul 1914,...

Piața Capitalului

Piaţa capitalului este componenta economiei de piaţă, care se apropie cel mai mult de piaţa cu concurenţă perfectă. Piaţa capitalului asigură...

Deprecierea în Evaluarea Bunurilor

Cele trei metode principale de estimare a deprecierii sunt următoarele: - metoda preluării de pe piaţă; - metoda vârstă-durată de viaţă; -...

Uniunea Europeana

U.E. UNIUNEA EUROPEANĂ Probleme principale Integrarea economică interstatală - aspecte generale Uniunea Europeană Lungul drum al ideii...

Ai nevoie de altceva?