Supravegherea Bancara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Supravegherea Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Economie, Banci

Extras din document

Tema 9: Supravegherea bancară I. Supravegherea bancară. Nivele de supraveghere bancară. II. Tipurile de documente întocmite de băncile comerciale. Periodicitatea. III. Lichiditatea bancară (cele două principii de lichiditate). IV. Ordinea de lichidarea a băncilor comerciale în Republica Moldova. Baza legislativă: I. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare din 08.08.97 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64-65/103 din 02.10.1997) (întrebarea II) II. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64-65 din 02.10.97) (întrebarea a III)

III.

Legea cu privire la organizaţiile financiare (art. 38

39

40)

(întrebarea IV)

IV.

Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare din 08.08.97 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64-65/103 din 02.10.1997) 9.1 Supraveghere bancară. Nivele. Nivelele de supraveghere sunt de 3 tipuri. Supravegherea se efectuiază prin legi. Sunt 3 legi respectiv pe nivele: 1 nivel : Legea cu privire la Banca Centrală şi Băncile Comerciale. 2 nivel : Legi ce ţin de supravegherea activităţii instituţiilor financiare specializate. 3 nivel : Legile generale în care sunt reflectate şi aspecte ce ţin de activitatea băncilor. (ex.: constituţia, codul civil, codul penal, etc.)

2 Tema 9: Supravegherea bancară

ASEM Facultatea: Finanţe, Catedra: Bănci şi Burse de Valori, Obiect: Bazele Activităţii Bancare

Profesor: Ilinca Gorobeţ

9.2 Tipurile de documente întocmite de băncile comerciale. Periodicitatea. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare din 08.08.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64-65/103 din 02.10.1997 * * * Notă: În întregul text al Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare şi alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei cuvintele "Raportul de profit şi pierderi" se substituie cu cuvintele "Raportul privind rezultatele financiare" conform Hot.Băncii Naţ. nr.385 din 23.12.99 PREVEDERI GENERALE 1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la articolele 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi articolele 37 şi 53 din Legea instituţiilor financiare. 2. Băncile, supuse supravegherii de către Banca Naţională a Moldovei, sunt obligate să întocmească şi să prezinte rapoarte financiare în conformitate cu prezenta Instrucţiune. 3. Rapoartele se prezintă în mod consolidat, conţinînd informaţie financiară autentică referitor la toate filialele băncii. 4. Rapoartele se prezintă pe suport hîrtie şi magnetic. 5. Toate rechizitele rapoartelor trebuie să fie completate, dacă banca nu are nimic de reflectat referitor la anumite activităţi din raport, categoria respectivă trebuie să conţină un zero. Nu se admit modificări şi completări în rapoarte. Rapoartele tipărite trebuie să fie scrise clar şi citeţ. Rapoartele care nu corespund cerinţelor prezentei Instrucţiuni se restituie băncii pentru perfectarea în modul stabilit. În caz de depistare în rapoarte a unor divergenţe, greşeli şi /sau erori semnificative, Banca Naţională a Moldovei cere prezentarea repetată a rapoartelor cu introducerea modificărilor şi corectărilor corespunzătoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Supravegherea Bancara.pdf