Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 57010
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Paun
Universitatea Hyperion din Bucureşti Suport de curs

Cuprins

Cuprins:

Introducere 3

Unitatea 1: Sistemul Financiar Internaţional 5

1.1. Evoluţia Sistemului Financiar Internaţional 5

1.2. Globalizarea pieţelor financiare internaţionale 7

1.3. Contagiunea crizelor financiare la nivel internaţional 12

Unitatea 2: Intermedierea pe pieţele financiare internaţionale 26

2.1. Avantajele intermedierii financiare pe pieţele internaţionale 26

2.2. Tipologia instituţiilor financiare 29

Unitatea 3: Instrumentele financiare folosite pe pieţele internaţionale 40

4.1. Instrumentele pieţei monetare 43

4.2. Instrumentele pieţei de capital 45

4.3. Instrumentele de investiţie indirectă 47

Unitatea 4: Balanţa de plăţi externe 51

4.1. Rolul balanţei de plăţi externe 53

4.2. Formele de prezentare a balanţei de plăţi 53

4.3. Principii de înregistrare în balanţa de plăţi externe 54

4.4. Structura balanţei de plăţi externe 55

4.5. Poziţia investiţională internaţională 57

4.6. Echilibrul balanţei de plăţi externe 58

4.7. Tehnici de echilibrare şi finanţare a balanţei de plăţi externe 59

Unitatea 5: Tehnici de plată internaţionale 65

5.1. Plata fără instrumente de plată 65

Plata prin marfă contra marfă 65

Plata în numerar 65

5.2. Plata prin instrumente (mijloace) de plată 66

Cecul internaţional 66

Cambia 67

Biletul la ordin 69

Ordinul de plată 69

5.3. Modalităţile internaţionale de plată 71

Incasoo documentar 71

Acreditivul documentar 73

Scrisorile de credit 82

5.4. Transferul internaţional al mesajelor în mecanismul de decontări şi plăţi. Sistemul SWIFT. 85

Unitatea 6: Creditul internaţional 89

6.1. Creditarea pe termen scurt 89

Prefinanţarea exporturilor 89

Creditele de export 91

6.2. Creditarea pe termen mediu şi lung 94

6.3. Tehnici speciale de creditare (finanţare) 99

Unitatea 7: Emisiunea de obligaţiuni şi acţiuni pe pieţele internaţionale 106

7.1. Principalele tipuri de obligaţiuni tranzacţionate pe pieţele financiare internaţionale 106

7.2. Etapele emisiunii de obligaţiuni pe pieţele financiare internaţionale prin ofertă publică 108

7.3. Costul emisiunii de obligaţiuni pe pieţele internaţionale 112

7.4. Emisiunea de acţiuni pe pieţele internaţionale prin ofertă publică 113

7.5. Emisiunea de acţiuni pe pieţele internaţionale prin certificate de depozitare asupra acţiunilor 114

7.6. Securitizarea pe pieţele financiare internaţionale 116

Extras din document

Introducere

Piaţa financiară internaţională reprezintă ansamblul de instituţii, reglementări şi relaţii care iau naştere în scopul mobilizării de resurse de capital de la deţinători din diferite ţări pentru a fi plasate către beneficiari din afara ţărilor de origine a acestora. Relaţiile financiar-valutare internaţionale sunt o componentă de bază a pieţei financiare internaţionale, reprezentând ansamblul de mecanisme şi instrumente utilizate de diferite instituţii financiare sau direct de operatorii economici pentru a mobiliza resurse financiare necesare derulării de operaţiuni comerciale sau de cooperare în plan internaţional sau de realizarea unui proiect de investiţii într-o altă ţară. În opinia multor specialişti, momentul declanşator al fenomenului monetar-financiar internaţional îl constituie Tratatul franco-prusac din 1871, soldat cu obligarea Franţei la efectuarea unei plăţi externe importante ca despăgubire de război. În prezent sfera relaţiilor financiar valutare s-a extins de la relaţiile financiare internaţionale publice către fluxurile financiare private, volumul valoric al tranzacţiilor financiare depăşind cu mult volumul tranzacţiilor comerciale din economia mondială.

Dezvoltarea burselor de valori internaţionale a influenţat puternic şi profund evoluţia pieţelor financiare internaţionale, ducând de asemenea la specializarea şi integrarea acestora. Practic, dezvoltarea pieţei financiare internaţionale nu ar fi fost posibilă fără apariţia reglementărilor bursiere care au permis un mai bun control al desfăşurării tranzacţiilor pe aceste pieţe organizate, apariţia instrumentelor derivate (în special a celor pe rata dobânzii şi pe valute) care a permis extinderea mecanismelor de acoperire a riscurilor financiare, electronizarea şi informatizarea tranzacţiilor financiare internaţionale care a mărit şi mai mult viteza de transfer a informaţiilor şi creşterea semnificativă securităţii operaţiunilor financiare.

Piaţa financiară internaţională reprezintă cadrul organizat de desfăşurare a relaţiilor financiar-monetare internaţionale. Această caracter fundamental de piaţă relativ organizată a presupus crearea de instituţii financiare internaţionale care să aibă în vedere stabilitatea întregului sistem financiar precum şi o serie de reglementări internaţionale unanim recunoscute şi acceptate care să permită o eficientizarea a derulării fluxurile financiare internaţionale.

În ultima perioadă asistăm la o reducere a importanţei fluxurilor financiare derulate prin intermediul instituţiilor financiare consacrate sau cele derulate la nivel guvernamental, crescând tot mai mult ponderea fluxurilor financiare cu caracter privat. Volumul cel mai mare al resurselor financiare continuă să fie mobilizat în cadrul pieţelor financiare organizate, chiar dacă în ultima perioadă au apărut şi s-au dezvoltat o serie de pieţe paralele dereglementate (cazul euro - pieţelor). Deţinând cea mai mare parte din volumul fluxurilor financiare, ţările dezvoltate rămân principalul actor financiar atât în calitate de beneficiari cât şi ca furnizoare de resurse financiare. Ţările emergente, deşi încă având o contribuţie firavă la derularea operaţiunilor financiare, mai ales în calitate de beneficiari şi mai puţin de furnizoare de resurse, sunt tot mai active în acţiunile lor de mobilizare a resurselor financiare.

4

Având o structură bine conturată şi o arie distinctă de manifestare, relaţiile financiare internaţionale sunt de fapt o prelungire a relaţiilor economice apărute între diferitele ţări. Cele mai importate aspecte avute în vedere în studiul modului de manifestare şi derulare al fluxurilor financiar-monetare internaţionale, şi pe care cartea de faţă îşi propune să le analizeze în detaliu sunt: instituţiile financiare internaţionale cu vocaţie universală, evoluţia sistemului monetar internaţional, aranjamentele monetare internaţionale existente în prezent (ca o alternativă la sistemul monetar internaţional), principalele instrumente utilizate pe pieţele financiare internaţionale, intermedierea financiară şi rolul acesteia în derularea fluxurilor financiare internaţionale precum şi principalele segmente ale pieţei financiare internaţionale (piaţa creditului, piaţa valutară, piaţa obligaţiunilor, piaţa acţiunilor sau piaţa instrumentelor derivate).

Globalizarea pieţelor financiare însoţită inevitabil de o dezvoltare fără precedent a mecanismelor de funcţionare a acestora accentuează rolul finanţării în derularea cu succes a afacerilor internaţionale. Devenind un subiect din ce în ce mai incitant şi mai complex pentru specialişti, finanţarea internaţională se constituie ca un domeniu perfect integrat în substanţa tranzacţiilor economice internaţionale. Alegerea tehnicilor de finanţare sau a instrumentelor sintetice oferite de piaţa financiară internaţională presupune în primul rând o bună cunoaştere a acestora de către cei implicaţi direct - companii private sau instituţii financiare publice sau private. Un factor important în acest proces de alegere îl constituie riscul pe care trebuie să şi-l asume deopotrivă cel care se finanţează cât şi finanţatorii. Riscul, apropiat mai degrabă de incertitudine în cazul tranzacţiilor internaţionale, se dovedeşte a fi o categorie economică greu de evaluat şi de gestionat. Direct legată de riscurile asumate şi de complexitatea mare a tuturor schemelor de finanţare internaţională este şi problema costurilor. Practic, costul şi riscul sunt două criterii fundamentale pe care se bazează întreg aparatul decizional în activitatea economică.

Preview document

Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 1
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 2
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 3
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 4
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 5
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 6
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 7
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 8
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 9
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 10
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 11
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 12
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 13
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 14
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 15
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 16
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 17
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 18
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 19
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 20
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 21
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 22
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 23
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 24
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 25
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 26
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 27
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 28
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 29
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 30
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 31
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 32
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 33
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 34
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 35
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 36
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 37
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 38
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 39
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 40
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 41
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 42
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 43
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 44
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 45
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 46
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 47
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 48
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 49
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 50
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 51
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 52
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 53
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 54
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 55
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 56
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 57
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 58
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 59
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 60
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 61
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 62
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 63
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 64
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 65
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 66
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 67
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 68
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 69
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 70
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 71
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 72
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 73
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 74
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 75
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 76
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 77
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 78
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 79
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 80
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 81
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 82
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 83
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 84
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 85
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 86
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 87
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 88
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 89
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 90
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 91
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 92
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 93
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 94
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 95
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 96
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 97
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 98
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 99
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 100
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 101
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 102
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 103
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 104
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 105
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 106
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 107
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 108
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 109
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 110
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 111
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 112
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 113
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 114
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 115
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 116
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 117
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 118
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 119
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 120
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 121
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 122
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 123
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 124
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 125
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 126
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 127
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 128
Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale - Pagina 129

Conținut arhivă zip

  • Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Portofoliului de Investitii

1. Introducere 1.1. Piata de capital Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in mod liber cererea si...

Antreprenoriat

1.Sumar Firma Denumire firmă: SC. “Fancy Flash “ SRL Adresa: Str. Nicolae Pascu, nr. 81, sector 3, Bucureşti SC „Fancy Flash” SRL a fost...

Piata Monetara

Moneda are un rol de prima importanta in functionarea economiei de piata .Pentru economia contemporana este caracteristica extinderea si...

Operațiuni de Plăți în Tranzacțiile Internaționale

1. Mijloace şi instrumente de plată În timpul negocierii contractelor comerciale, aspectele financiare ale acestora au o importanţă primordială....

Mijloace si Instrumente de Plata Internationala

Tema 2. Mijloace si instrumente de plată internationale Efectuarea plătii în tranzactiile internationale presupune utilizarea unor mijloace si...

Piețe de Capital

Momentul esenţial al tranzacţiei bursiere este încheierea contractului, adică executarea comenzilor (ordinelor) transmise de clienţi către...

Piețe de Capital

Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi...

Bursa în Economia Contemporană

1.Definirea, clasificarea şi funcţiile bursei 1.1.Principalele caracteristici ale bursei Bursa reprezintă o tehnică managerială de afaceri...

Te-ar putea interesa și

Acreditivul Bancar și Rolul Său Asigurator în Derularea Plăților

INTRODUCERE Creşterea şi dezvoltarea continuă a societăţii noastre actuale în toate domeniile, ne obligă la inovaţii şi la crearea unor noi...

Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră

INTRODUCERE Pornind de la activitatea de comerț internațional, de la necesitatea desfășurării acesteia in mod liber, neîngrădit de măsuri fiscale...

Globalizare versus regionalizare. tendințe și perspective

INTRODUCERE Lucrarea de licență cu titlul “Globalizare și Regionalizare” își propune un studiu asupra acestor două procese,deoarece această temă...

Raport de practică BRD

1. Rezumat Executiv Am ales sa faca practica bancara la BRD intrucat, in cautarea de firme internationale, am ramas degamagita, firmele refuzand...

Finantarea si Creditarea Internationala

Finanţarea reprezintă totalitatea mecanismelor, tehnicilor şi a instrumentelor prin care sunt procurate mijloacele băneşti necesare pentru...

Grile Banci

TESTE DE EVALUARE 1.„Băncile comerciale adună informaţii asupra subiecţilor economici (persoane fizice sau juridice) care solicită împrumuturi,...

Finanțarea pe Termen Mediu și Lung a Exporturilor

1. Semnificaţia titlului “Finanţarea reprezintă alocarea de fonduri din surse particulare, ale bugetului de stat sau de la organisme şi...

Tehnica plaților și finanțării internaționale

Tema 1 Abordări conceptuale privind plăţile şi finanţarea internaţională Internaţionalizarea economiei este o trăsătură definitorie a lumii...

Ai nevoie de altceva?