Tehnici de promovare în afaceri

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 195 în total
Cuvinte : 8863
Mărime: 2.79MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. ec. dr. Poțincu Cristian
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Universitatea Transilvania, Brasov

Extras din document

Mixul

promoțional

-

Modul strategic în care sunt combinate, de către o companie, diversele

componente ale promovării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Tehnici

de promovare în afaceri Lect. dr Cristian Poțincu

Tehnici

Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian PoțincuCristian Poțincu

Relații publice

Relații publice

-

- Obiectiv: Obiectiv:

▫obținereaobținereașișipăstrarea unor păstrarea unor relațiirelațiibune, bune, favorabile pentru firmă, între aceasta favorabile pentru firmă, între aceasta șișipublicul publicul săusău. .

-

- Formă de promovare gratuităFormă de promovare gratuită

Tehnici

Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian PoțincuCristian Poțincu

Relații publice

Relații publice

-

- DiferențeDiferențeîntre între relațiilerelațiilepublice publice șișipublicitateapublicitateacomercialcomercială: ă:

▫tehniciletehnicileutilizate sunt utilizate sunt informativeinformative(credibilitate) nu persuasive (convingere);(credibilitate) nu persuasive (convingere);

▫RelațiileRelațiilepublice publice --folosite de folosite de mai multe tipuri mai multe tipuri de societățide societăți, unele dintre acestea neputând apela , unele dintre acestea neputând apela la reclame (Ex: detașamentele de pompieri);la reclame (Ex: detașamentele de pompieri);

Tehnici

Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian PoțincuCristian Poțincu

Relații publice

Relații publice

-

- DiferențeDiferențeîntre între relațiilerelațiilepublice publice șișipublicitateapublicitateacomercialcomercială: ă:

▫relațiilerelațiilepublice se pot adresa publice se pot adresa tuturor tuturor grupurilor de publicgrupurilor de publiccu care are contact firma cu care are contact firma ((cliențiclienți, investitori, , investitori, angajațiangajațietc); reclama etc); reclama - - grupuri bine determinate;grupuri bine determinate;

▫relațiilerelațiilepublice sunt publice sunt bazate pe dialogbazate pe dialog;;

▫acțiunileacțiunilede de relațiirelațiipublice sunt unicepublice sunt unice, cele , cele de reclamă repetabile.de reclamă repetabile.

Tehnici

Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian PoțincuCristian Poțincu

Relații publice

Relații publice

-

- ActiuniActiuniindreptateindreptatecătre: către:

▫publicul intern:publicul intern:

informarea colectivă, în cadrul unei reuniuni informarea colectivă, în cadrul unei reuniuni festive, despre rezultatele festive, despre rezultatele obținuteobținutede către de către firmă;firmă;

seminariiseminariide informare, de pregătire cu privire la de informare, de pregătire cu privire la un nou produs/serviciu;un nou produs/serviciu;

călătorii de studiu, schimburi de călătorii de studiu, schimburi de experiențăexperiențăîn în țarățarăsau peste hotarele acesteia;sau peste hotarele acesteia;

Tehnici

Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian PoțincuCristian Poțincu

Relații publice

Relații publice

-

- ActiuniActiuniindreptateindreptatecătre: către:

▫publicul extern:publicul extern:

lansarea de lansarea de știriștiri(comunicate de presă, (comunicate de presă, conferite de presă) conferite de presă) - - în sfera în sfera publicitățiipublicitățiigratuite gratuite dacă dacă spațiulspațiulunde se publică acestea nu este unde se publică acestea nu este cumpărat de către firmă;cumpărat de către firmă;

interviuriinterviurirealizate fie din realizate fie din inițiativainițiativafirmei fie la firmei fie la cererea unui mijloc media;cererea unui mijloc media;

filme documentarefilme documentareprin care să se ofere prin care să se ofere informații despre firmă, proces tehnologic, etc.;informații despre firmă, proces tehnologic, etc.;

Tehnici

Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian PoțincuCristian Poțincu

Relații publice

Relații publice

-

- ActiuniActiuniindreptateindreptatecătre: către:

▫publicul extern:publicul extern:

discursuri/participăridiscursuri/participăriîn cadrul unor în cadrul unor conferințeconferințe, , dineedineede afaceri , reuniuni ale de afaceri , reuniuni ale profesioniștilorprofesioniștilordin domeniu etc. din domeniu etc. --menirea de a menirea de a comunica comunica experiențeexperiențepozitive ale firmei;pozitive ale firmei;

dejunuri oficialedejunuri oficiale--în vederea stabilirii unor în vederea stabilirii unor relațiirelațiipersonale între personale între reprezentanțiireprezentanțiiîntreprinderii întreprinderii șișidiferite medii.diferite medii.

Tehnici

Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian PoțincuCristian Poțincu

Relații publice

Relații publice

-

- ActiuniActiuniindreptateindreptatecătre: către:

▫publicul extern:publicul extern:

organizarea de organizarea de evenimenteevenimente--pentru a atrage pentru a atrage atențiaatențiapublicului larg, sau pentru a atrage publicului larg, sau pentru a atrage atențiaatențiaasupra unui important eveniment din asupra unui important eveniment din viațaviațafirmei;firmei;

acțiuni de acțiuni de sponsorizare sponsorizare și mecenatși mecenat..

Preview document

Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 1
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 2
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 3
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 4
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 5
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 6
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 7
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 8
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 9
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 10
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 11
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 12
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 13
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 14
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 15
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 16
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 17
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 18
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 19
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 20
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 21
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 22
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 23
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 24
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 25
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 26
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 27
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 28
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 29
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 30
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 31
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 32
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 33
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 34
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 35
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 36
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 37
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 38
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 39
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 40
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 41
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 42
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 43
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 44
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 45
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 46
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 47
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 48
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 49
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 50
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 51
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 52
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 53
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 54
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 55
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 56
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 57
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 58
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 59
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 60
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 61
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 62
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 63
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 64
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 65
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 66
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 67
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 68
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 69
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 70
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 71
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 72
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 73
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 74
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 75
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 76
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 77
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 78
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 79
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 80
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 81
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 82
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 83
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 84
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 85
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 86
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 87
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 88
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 89
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 90
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 91
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 92
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 93
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 94
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 95
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 96
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 97
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 98
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 99
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 100
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 101
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 102
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 103
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 104
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 105
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 106
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 107
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 108
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 109
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 110
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 111
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 112
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 113
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 114
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 115
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 116
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 117
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 118
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 119
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 120
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 121
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 122
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 123
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 124
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 125
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 126
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 127
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 128
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 129
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 130
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 131
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 132
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 133
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 134
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 135
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 136
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 137
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 138
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 139
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 140
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 141
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 142
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 143
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 144
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 145
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 146
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 147
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 148
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 149
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 150
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 151
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 152
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 153
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 154
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 155
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 156
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 157
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 158
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 159
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 160
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 161
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 162
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 163
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 164
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 165
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 166
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 167
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 168
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 169
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 170
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 171
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 172
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 173
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 174
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 175
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 176
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 177
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 178
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 179
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 180
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 181
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 182
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 183
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 184
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 185
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 186
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 187
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 188
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 189
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 190
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 191
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 192
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 193
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 194
Tehnici de promovare în afaceri - Pagina 195

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de promovare in afaceri.pdf

Alții au mai descărcat și

Prezent și perspective în dezvoltarea economică la nivelul uniunii europene

REZUMAT În Analiza anuală a creșterii pentru anul 2015, Comisia Europeană a identificat investițiile, reformele structurale și responsabilitatea...

Uniunea Europeană

Construcţie sui generis: – Nu este un stat; – Nu este organizatie de cooperare internationala. -Familie de tari democratice -Entitate...

Economie mondială

ECONOMIA MONDIALĂ (EM) : CONCEPT, COMPONENTE DEFINIŢIE: acel stadiu al schimbului reciproc de activităţi în care, pe baza diviziunii mondiale a...

Microeconomie

Microeconomia este o ramura a economiei care se ocupa de studiul comportamentului unitatilor economice individuale - cum sunt : firmele si...

Economie mondială

1.Economia mondiala, origini, continut, perspective 1.1. Perioada premergatoare economiei mondiale 1.2. Formarea economiei mondiale 1.1....

Cursuri Marketing

DEFINIŢII Conform Institutului de Marketing, marketingul este “procesul managerial responsabil de identificarea, anticiparea şi satisfacerea...

Economie

Care din urmatoarele resurse considerati ca sunt factori de productie? a) populatia unei tari; b) capitalul tehnic utilizat; c) echipamentul de...

Inițierea afacerilor

1.FIRMA - AGENT ECONOMIC CENTRAL AL ECONOMIEI DE PIATA 1.1. Notiunea de firma sau intreprindere si principalele sale caracteristici strategice...

Te-ar putea interesa și

Strategii și Tehnici de Vânzare în Asigurări

ARGUMENT Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu...

Promovarea Afacerilor Economice Internaționale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII NOŢIONALE I.1. Noţiunea de afaceri internaţionale Niciodata în istoria sa, omenirea nu a fost atât de mult implicată în...

Analiza Activitații de Piață a Hotelului Unique

- CAPITOLUL I - HOTELUL UNIQUE - PREZENTARE GENERALA 1.1. Prezentarea hotelului Unique Bucureşti Hotelul UNIQUE este situat in Piaţa Romană,...

Publicitatea și Promovarea prin Internet

1.1 Reteaua Internet Internet-ul reprezinta mai mult decât o retea uriasa ce uneste milioane de calculatoare. El constituie o retea de retele si...

Lucrare de practică realizată la SC Contitech România SRL

1.Prezentare firmei la care se face practica Date de identificare pentru CONTITECH ROMANIA S.R.L. Codul de identificare fiscala: 14397092 Nr....

Strategii de Promovare a Produselor și Serviciilor - SC Mobam SA

INTRODUCERE Procesului de comunicare şi promovare i se atribuie accepţiuni deosebite de către diferiţi autori, în general, în acesta se includ...

Tehnici de Promovare în Afaceri

INTRODUCERE Tema elaborată se numeşte « Tehnici de promovare în afaceri ». Această temă scoate în evidenţă doi factori esenţiali şi anume :...

Tehnici de Comunicare și Negociere Utilizate în Cadrul Companiei TinaR

Capitolul I NEGOCIEREA – FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE 1.1. Consideraţii generale privind negocierea Negocierea trebuie privită drept cel mai...

Ai nevoie de altceva?