Tehnici promoționale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 18722
Mărime: 201.31KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stanciu O.
curs Word

Extras din document

TEHNICILE PROMOTIONALE-COMPONENTA A ACTIVITATII PROMOTIONALE A INTREPRINDERII

În sistemul relaţiilor cu mediul economico-social, cu piaţa, eforturile de marketing ale întreprinderii moderne nu se pot limita la producerea şi distribuţia de bunuri şi servicii; ele implică, totodată, o permanentă şi complexă comunicare cu mediul extern, cu piaţa, care presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de cumpărare şi de consum, de sprijinire a procesului de vânzare. Toate aceste activităţi, cu obiective şi mijloace de acţiune extrem de variate, alcătuiesc politica promoţională – componentă importantă a politicii de marketing a întreprinderii moderne.

Includerea, cu o poziţie distinctă, a politicii promoţionale în mixul de marketing se justifică prin rolul, uneori decisiv, pe care acţiunile promoţionale îl au în procesul realizării mărfurilor şi serviciilor, ca şi prin costul acestor acţiuni. De altfel, comunicaţia promoţională este apreciată a fi "una dintre cele mai costisitoare componente ale strategiei de marketing". Cele mai multe dintre întreprinderi alocă în prezent bugete importante în activităţile de natură promoţională. Problemele cele mai dificile cu care se confruntă în acest domeniu sunt determinate de complexitatea deciziilor referitoare la mărimea bugetelor ce vor fi alocate, repartiţia acestora pe diferitele instrumente promoţionale şi perioadele sau momentul utilizării lor. În fapt, orice întreprindere este angajată într-un amplu proces de comunicare promoţională. Într-adevăr, întreprinderea comunică atât cu consumatorii (utilizatorii instituţionali) şi distribuitorii produselor şi serviciilor sale, cât şi cu diversele categorii de public; la rândul lor, distribuitorii comunică cu consumatorii, iar aceştia comunică între ei. Astfel, fiecare se constituie într-o veritabilă sursă de informaţii şi, în acelaşi timp, reacţionează diferit la cele pe care le recepţionează .

1.1. Sistemul de comunicaţie al întreprinderii moderne şi activitatea promoţională

În condiţiile economiei contemporane, ale sporirii şi diversificării neîntrerupte a bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii, ale creşterii schimburilor economice internaţionale şi în contextul globalizării economiei şi pieţelor, problemele comunicării cu consumatorii (utilizatorii) interni sau cu partenerii externi devin din ce în ce mai dificile, necesită eforturi de cunoaştere şi informare reciprocă mult mai însemnate, mult mai variate. De altfel, consumatorului intern ca şi clientului extern, în lipsa unui sistem modern şi eficient de comunicaţie, de informare, le este destul de greu să afle singuri ce produse şi servicii sunt oferite pe piaţă, unde, când şi în ce condiţii se pot procura, în ce măsură ele corespund exigenţelor, preferinţelor sau diferitelor lor stiluri de viaţă. Soluţia adoptată de întreprinderile moderne pentru satisfacerea acestor cerinţe constă în instituirea unui sistem care să asigure o permanentă comunicare între producători şi comercianţi, pe de o parte, şi consumatori (utilizatori), pe de altă parte.

Este vorba însă nu de acţiuni izolate; conceptul de "comunicaţie" reflectă tocmai preocupările de a atenua natura uneori divergentă, alteori contradictorie a mesajelor emise de întreprindere şi de a le contopi într-un sistem coerent, care să asigure o acţiune conjugată, cu o ţintă precisă – ansamblul agenţilor pieţei (consumatori, utilizatori, intermediari etc.).

Sistemul de comunicaţie al întreprinderii moderne implică utilizarea, pe de o parte, a unor forme variate de informare şi stimulare a consumatorilor, menite să prezinte întreprinderea, produsele şi serviciile sale, dar şi să provoace o serie de modificări favorabile în mentalitatea şi obiceiurile de consum ale acestora; pe de altă parte, presupune stabilirea unei comunicaţii efective cu proprii ei salariaţi, cu acţionarii şi furnizorii săi, cu mediile financiare şi cele ale puterii publice etc. Se poate deci aprecia că pluralitatea mediului în care întreprinderea acţionează determină coordonatele şi parametrii sistemului său de comunicaţie, în cadrul căruia îşi va desfăşura activitatea promoţională.

Prin politica de comunicaţie şi mijloacele care o concretizează, întreprinderea urmăreşte o difuzare cât mai amplă a unor informaţii despre activitatea, produsele şi serviciile sale, dar şi recepţionarea modului cum acestea sunt primite şi apreciate de destinatari. Privită din acest punct de vedere, întreprinderea se constituie într-un sistem deschis spre mediul său extern şi, în acelaşi timp, o sursă de mesaje al căror obiectiv principal vizează întărirea imaginii şi a prestigiului produselor şi serviciilor sale pe piaţa pe care acţionează. Pentru a realiza un asemenea obiectiv, întreprinderea trebuie să asigure selectarea şi armonizarea informaţiilor pe carele difuzează, întrucât folosirea unor mijloace neadecvate sau necorelate de difuzare ori confruntarea cu informaţiile firmelor partenere sau concurente pot da naştere unor situaţii cu efecte negative pentru prestigiul şi activitatea sa. Succesul unui asemenea demers este condiţionat de respectarea unor cerinţe de fiecare sursă de comunicaţie folosită, şi anume: să fie suficient de puternică*, pentru a putea determina o relaţie de autoritate faţă de publicul vizat; să fie atrăgătoare, astfel încât să poată fi identificată din mulţimea surselor de comunicaţie; să fie credibilă, în sensul că, pentru a fi acceptată, mesajele puse în circulaţie să corespundă sistemului de valori ale destinatarului.

Preview document

Tehnici promoționale - Pagina 1
Tehnici promoționale - Pagina 2
Tehnici promoționale - Pagina 3
Tehnici promoționale - Pagina 4
Tehnici promoționale - Pagina 5
Tehnici promoționale - Pagina 6
Tehnici promoționale - Pagina 7
Tehnici promoționale - Pagina 8
Tehnici promoționale - Pagina 9
Tehnici promoționale - Pagina 10
Tehnici promoționale - Pagina 11
Tehnici promoționale - Pagina 12
Tehnici promoționale - Pagina 13
Tehnici promoționale - Pagina 14
Tehnici promoționale - Pagina 15
Tehnici promoționale - Pagina 16
Tehnici promoționale - Pagina 17
Tehnici promoționale - Pagina 18
Tehnici promoționale - Pagina 19
Tehnici promoționale - Pagina 20
Tehnici promoționale - Pagina 21
Tehnici promoționale - Pagina 22
Tehnici promoționale - Pagina 23
Tehnici promoționale - Pagina 24
Tehnici promoționale - Pagina 25
Tehnici promoționale - Pagina 26
Tehnici promoționale - Pagina 27
Tehnici promoționale - Pagina 28
Tehnici promoționale - Pagina 29
Tehnici promoționale - Pagina 30
Tehnici promoționale - Pagina 31
Tehnici promoționale - Pagina 32
Tehnici promoționale - Pagina 33
Tehnici promoționale - Pagina 34
Tehnici promoționale - Pagina 35
Tehnici promoționale - Pagina 36
Tehnici promoționale - Pagina 37
Tehnici promoționale - Pagina 38
Tehnici promoționale - Pagina 39
Tehnici promoționale - Pagina 40
Tehnici promoționale - Pagina 41
Tehnici promoționale - Pagina 42
Tehnici promoționale - Pagina 43
Tehnici promoționale - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Tehnici Promotionale.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetări de Marketing

CAPITOLUL I: BAZELE CERCETĂRII DE MARKETING 1.1. Cercetarea de marketing şi aria sa O definiţie de referinţă a cercetării de marketing este cea...

Economie comercială

Abordarea noţiunii de comerţ din diferite perspective Noţiunea de comerţ = sub aspect juridic, defineşte transferul titlurilor de proprietate...

Macroeconomie internațională

Ratele de schimb şi pieţele internaţionale Exprimarea preţului unei monede în termenii unei alte monede poartă numele de rată de schimb. Deoarece...

Mediul European de Afaceri - Factori Ecologici

I. Factorii ecologici. Mediul înconjurător şi etica în afaceri La nivel comunitar, este conştientizat pericolului generat de poluarea mediului...

Teorii și Doctrine Economice

Cursul I Economia-stiinta teoretica fundamentala 1. Economia-componenta teoretica fundamentala 2. Aparitia si evolutia stiintei economice...

Sisteme Suport pentru Decizii

Decizia- definitie (Filip 2006) - Rezultatul unei activităţi conştiente de alegere a unei direcţii de acţiune care implică utilizarea unor...

Dreptul Afacerilor

Sistemul dreptului. Diviziunea si ramurile dreptului Acceptiunile notiunii de drept Cuvantul „drept” are mai multe intelesuri: a) In primul rand...

Cursuri Operatori

Ca sistem, CN este un bun public si de aceea desfasurarea oricarui program a oricarui proiect, sau activitati genereaza o serie de efecte pozitive...

Te-ar putea interesa și

Punerea în valoare a produselor la locul vânzării în magazinele Cash and Carry - SC Selgros Cash and Carry SRL

INTRODUCERE În economia contemporană, supusă deopotrivă cerinţelor şi constrângerilor legilor pieţei, caracterizată de un pronunţat dinamism şi...

Tehnici promoționale - Wembley Dry Gin

1. Analiza preliminară a produsului/brandului 1.1 Analiza conjuncturii de piaţă a produsului Pe o piaţa cu un consum ridicat de băuturi alcoolice...

Tehnici promoționale în comerțul electronic

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Tehnici promoționale în comerțul electronic” în cadrul acestei lucrări deoarece sunt două domenii tot mai...

Organizarea activității de marketing la SC Plus SA

Capitolul I MAGAZINUL – LOCUL ÎNTALNIRII CERERII CU OFERTA 1.1 SPECIFICUL COMERTULUI CU AMANUNTUL Reteaua comerciala cu amanuntul, un loc...

Tehnici Promotionale Specifice Unitătilor de Alimentatie și Hotelărie

Argument Marketingul turistic este activitatea de comunicare si promovare a ofertei turistice responsabilă de indentificarea, anticiparea si...

Proiect tehnici promoționale

1. Prezentarea politicii comunicationale in cadrul unei companii In conditiile economiei contemporane, ale sporirii si divesificarii neintrerupte...

Tehnici promoționale, eficiențe pentru extinderea vânzărilor la produse și servicii ale unei SC

Capitolul 1 TEHNICI PROMOŢIONALE -Aspecte teoretice- 1.1 Conceptul de promovare Realizarea unui comerţ eficient, într-o concepţie de marketing...

Proiect tehnici promoționale - OMV Bixxol

PARTEA I – TEHNICI PROMOTIONALE 1. PACHETELE SPECIALE – PACHETUL BONUS 1.1. ANALIZA OMV BIXXOL o noua generatie de uleiuri de motor cuprinde o...

Ai nevoie de altceva?