Tehnologia Hotelieră și de Restaurant

Curs
6.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 167 în total
Cuvinte : 83474
Mărime: 488.48KB (arhivat)
Publicat de: Silvana Filip
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Drd. Aurel MIHUŢ
UNIVERSITATEA EUROPEANĂ DRĂGAN DIN LUGOJ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE DISCIPLINA: COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII

Extras din curs

Cap.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA RESTAURANTELOR

Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul prestaţiei turistice, fiind prin natura şi conţinutul lor, serviciile de bază ale consumului turiştilor la locul de petrecere a vacanţei. În teoria turismului, pentru a desemna in mod unitar aceste două categorii de servicii, se foloseşte termenul de ospitalitate.-reprezintă un ansamblu de activităţi comerciale care asigură cazarea şi/sau servicii de alimentaţie persoanelor aflate departe de casă. Ţinând cont de amploarea acestor activităţi, de volumul investiţiilor atrase, de dimensiunea forţei de muncă implicate, în mod uzual folosim conceptual de industria ospitalităţii. Teoria turismului consideră că industria ospitalităţii cuprinde deopotrivă activităţi orientate către obţinerea de profit (cele ale hotelurilor comerciale, restaurantelor, etc.) şi afaceri non-profit (cazarea şi alimentaţia în spitale, universităţi şi alte instituţii, catering industrial pentru birouri şi fabrici, etc).

Scurt istoric al activităţii de cazare şi alimentaţie

Primele locuri de popas amenajate pentru acest scop se pare că au apărut în preajma marilor târguri, unde îşi desfăceau negustorii mărfurile, aşezămintele în care aceştia se puteau odihni, mânca şi spala, dar mai ales îşi adăposteau mărfurile pe timp de noapte, respectivele lăcaşuri fiind, de obicei, înconjurate de ziduri şi prevăzute cu porţi, cele mai multe dispunând atât de magazii pentru depozitarea mărfurilor, cât şi de grajduri pentru animale de povară. Aceste aşezăminte au continuat să se dezvolte, cunoscând o creştere deosebită o dată cu înmulţirea expediţiilor militare şi al explorărilor geografice, cunoscut fiind că în Evul Mediu nu numai hanurile îi primeau pe călători, ci şi mănăstirile îî ospătau cu generozitate. De altfel, denumirea de hotel apare în Franţa medievală şi dacă la început desemna locuinţa de la oraş a nobililor, o dată cu creşterea fluxului de călători, semnificaţia acesteia s-a modificat începând cu încetul, hotelul devenind unitate de cazare pentru cei ce poposeau o vreme în acele târguri.

Solicitările pentru cazare au crescut tot mai mult o dată cu dezvoltarea comerţului, pe teritoriul actual al ţării noastre primele forme organizate de acest fiind chervăsăriile, care apar în a doua jumătate a secolului XV-lea atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească. Începând cu secolul al XVI-lea, datorită influenţei turceşti, chervăsăria îşi schimbă denumirea în han, cuvânt de origine persană, care înseamnă casă special amenajată, unde călătorul găseşte găzduire şi mâncare contra cost. Creşterea afluxului de călători străini, dar mai ales a numărului mare de caravane cu mărfuri, ce veneau de la Viena şi Leipzig, mergând spre Orientul Apropiat, cu popas în Bucureşti, au făcut ca hanurile din acest oraş să se dezvolte cu repeziciune, în secolul al XIX-lea fiind cunoscute, nici mai mult, nici mai puţin, de 43 de astfel de aşezăminte, dintre care unele s-au transformat, ceva mai târziu, în hoteluri, astfel în anul 1822, în Bucureşti existau 7 hanuri de rangul 1 şi cca. 30 de hanuri mici şi mijlocii de rangul 2 şi 3, cel mai important fiind „Hanul lui Manuc” construit în 1808. Apar şi primele hoteluri, astfel în anul 1820, fostul han Gabroveni se transformă în hotel, în 1827 se construieşte în Bucureşti hotelul Europa, în 1870 în Sibiu, începe să se construiască hotelul Împăratul Romanilor, în 1858 tot în Bucureşti, se deschidea hotelul Froschi, iar în 1886 Hanul lui Manuc se transformă în hotel Daria. În 1880, la Sibiu, ia fiinţă „Asociaţia Turistică din Carpaţi”, iar în 1881 se construieşte prima cabană românească pe Negoiu. O dată cu aceste acţiuni de dezvoltare a turismului, se deschid în Bucureşti noi hoteluri, cum sunt „Hotel Capşa”, Patria, France şi Orient, iar în 1911 se inaugurează în Sinaia, „ Palace Hotel”, cel mai modern hotel din Ţară, tot în Bucureşti în 1912 se dă în folosinţă „Hotel Atene Palace”, iar în 1913 în Constanţa „Palace Hotel”. După 1919 iau fiinţă două societăţi de turism, care se unesc în 1925 şi formează „Turing Club României”, la care aderă asociaţia turistică din Cluj. Între anii 1937-1940 a luat fiinţă „Organizaţia Naţională de Turism”, al cărui scop era să dezvolte toate formele de cazare din România, ajungându-se astfel, ca în 1944 să existe un număr de 35.000 locuri de cazare în întreaga ţară. În 1990 existau peste 300.000 locuri de cazare, din care peste 50% pe litoral. În 1967 „Direcţia Generală de Hoteluri şi Restaurante” se transformă în „Oficiul Naţional de Turism”, iar în 1971 se înfiinţează Ministerul Turismului, cu filialele judeţene de turism, în Bucureşti activitatea fiind coordonată de „Oficiul Naţional de Turism” Bucureşti, în Braşov de „Oficiul Naţional de Turism Carpaţi”, iar pe litoral de „Centrala de Turism ONT Litoral”. Cazarea este considerată o parte integrantă a infrastructurii turistice, în lipsa căreia turiştii nu vor vizita localitatea respectivă. Ca serviciu, cazarea satisface una din nevoile esenţiale ale călătorului şi anume nevoia de adăpost. Sectorul ospitalităţii are o poziţie dominantă în cadrul industriei turismului. Pe lângă încasările generate în mod direct, acest sector asigură pe plan mondial, milioane de locuri de muncă.

Printre grijile şi preocupările cotidiene ale omului se numără şi procurarea şi pregătirea unor produse pentru a se asigura alimentarea organismului. Problema produselor, a modului cum acestea sunt realizate, procurate, prelucrate, prezentate, servite şi în ultimă instanţă consumate, au constituit din cele mai vechi timpuri un apanaj al societăţii respective. Strămoşii noştri s-au ocupat cu creşterea animalelor şi păsărilor şi de aceea la baza hranei acestora au stat produsele ce le ofereau acestea, ca exemplu carnea. Sarmalele, după cum se cunoaşte, au obârşie asiatică, dar sub formă de orez fiert cu mirodenii înfăşurate în diferite frunze comestibile, având un gust dulceag şi denumite marmah. Bucătăria românească a preluat acest produs şi a introdus carnea tocată, iar compoziţia nou creată a fost înfăşurată în frunze de varză conservată în saramură, dându-se denumirea de sarmale. Acest produs nu lipseşte astăzi din nici o bucătărie românească şi a fost preluat de multe bucătării ale altor popoare. Conform tradiţiei, servirea mâncărurilor se făcea de persoana care le pregătea, de obicei mama sau bunica, ajutată de fata cea mai mare. Castroanele sau străchinile pline cu mâncare se aşezau la mijlocul blatului rotund al unei mese cu trei picioare scurte. Cei ce participau la masă şedeau pe scaune din lemn cu picioare scurte şi cu ajutorul lingurilor din lemn luau mâncarea respectivă, de regulă dintr-un singur vas. Se mânca în linişte, cu multă evlavie şi respect, apreciind munca depusă pentru obţinerea produselor şi a mâncărurilor. Începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea, au luat fiinţă primele restaurante, cafenele, hoteluri, etc., care funcţionau în paralel cu hanurile, cârciumile existente,aceasta, datorită contactele cu alte popoare şi dezvoltarea activităţii de menaj, amplificarea relaţiilor culturale şi turistice, creşterea nivelului de trai, alţi factori economici şi psiho-sociali Prepararea mâncării se realiza în încăperi distincte-bucătării, ce către „bucătari”, dulciurile se realizau în cofetării, de către „cofetari” sau „patiseri”, băuturile alcoolice şi vinurile se preparau în crame-pivniţe, de către „pivniceri”, iar servirea „clienţilor”se făcea de „chelneri”, ajutaţi de „garcon”, „piccolo”, sub supravegherea şi controlul „jupânului”.

Preview document

Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 1
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 2
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 3
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 4
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 5
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 6
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 7
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 8
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 9
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 10
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 11
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 12
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 13
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 14
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 15
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 16
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 17
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 18
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 19
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 20
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 21
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 22
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 23
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 24
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 25
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 26
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 27
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 28
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 29
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 30
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 31
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 32
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 33
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 34
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 35
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 36
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 37
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 38
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 39
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 40
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 41
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 42
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 43
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 44
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 45
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 46
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 47
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 48
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 49
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 50
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 51
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 52
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 53
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 54
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 55
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 56
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 57
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 58
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 59
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 60
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 61
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 62
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 63
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 64
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 65
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 66
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 67
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 68
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 69
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 70
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 71
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 72
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 73
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 74
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 75
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 76
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 77
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 78
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 79
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 80
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 81
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 82
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 83
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 84
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 85
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 86
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 87
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 88
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 89
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 90
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 91
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 92
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 93
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 94
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 95
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 96
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 97
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 98
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 99
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 100
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 101
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 102
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 103
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 104
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 105
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 106
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 107
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 108
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 109
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 110
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 111
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 112
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 113
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 114
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 115
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 116
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 117
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 118
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 119
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 120
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 121
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 122
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 123
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 124
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 125
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 126
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 127
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 128
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 129
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 130
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 131
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 132
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 133
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 134
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 135
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 136
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 137
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 138
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 139
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 140
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 141
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 142
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 143
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 144
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 145
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 146
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 147
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 148
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 149
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 150
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 151
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 152
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 153
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 154
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 155
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 156
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 157
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 158
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 159
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 160
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 161
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 162
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 163
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 164
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 165
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 166
Tehnologia Hotelieră și de Restaurant - Pagina 167

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Hoteliera si de Restaurant.doc

Alții au mai descărcat și

Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație

INTRODUCERE Intreprinderile mici şi mijlocii sunt recunoscute ca factor esenţial în dezvoltarea regională şi locală, respectiv ca parte integrantă...

Gestiunea unităților de alimentație publică

1. Descrierea generala a unitatii Amplasare Restaurantul Marianti este am plasat pe B-dul Traian, la parterul blocului A6, avand intrarea direct...

Dimensiunea unităților de catering la nivel național și european

1.1. ISTORIE ŞI DEZVOLTARE Procurarea adăpostului mâncării şi băuturii pentru călători a fost trăsătura societăţilor civilizate cel puţin din...

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Piețe de Capital

Momentul esenţial al tranzacţiei bursiere este încheierea contractului, adică executarea comenzilor (ordinelor) transmise de clienţi către...

Piețe de capital

CAPITOLUL I : PIAŢA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Definire. Structură. Funcţii 1.2. Istoric şi evoluţie 1.3. Piaţa de capital din...

Analiza tehnică și tehnici de tranzacționare

Analiza Tehnica este studiul dinamicii pietei, in principal prin intermediul graficelor, cu scopul de a previziona tendintele preturilor.

Introducere în comerțul electronic

Definitii Business-to-business (B2B) Organizatiile fac afaceri online cu alte organizatii Business-to-consumer (B2C) Tranzactii online intre...

Te-ar putea interesa și

Diversificarea serviciilor turistice la Hotelul Best Western Savoy în contextul serviciilor oferite în stațiunea Mamaia

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Turismul zilelor noastre poate fi definit ca un fenomen social – economic, ce cuprinde relatiile ce au loc in societate...

Protecția consumatorului privind serviciile hoteliere

INTRODUCERE Întâietatea utilizării noţiunii de consumator este disputată între europeni şi nord-americani. Cei din urmă afirmă că preşedintele...

Monitorizare de presă la disciplina tehnologie hotelieră și de restaurant - jurnalul național

Noul ministru interimar al Mediului, Elena Udrea, a declarat, astăzi, că echipa lui Nicolae Nemirschi va pleca, pentru că este normal ca atunci...

Tehnologie hotelieră și de restaurant - Pensiunea Ambient

Ca definiţie, pensiunea turistică reprezintă o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 10 camere, totalizând...

Tehnologie hotelieră și de restaurant - tehnici de animație

Tehnici de animaţie în turism Primele definiţii consacrate animaţiei datează din anii 1960. Prin acest termen se înţelege orice acţiune într-un...

Înființarea unui hotel

CAP.1 PREZENTAREA UNITATII Hotelul "Maria" este situat in partea centrala a orasului, avand vedere spre Portul Constanta. Se afla la doar cateva...

Tehnici de animație în turism

INTRODUCERE Animatia parte componenta a activitatii hoteliere Animatia in momentul de fata apare ca o activitate noua, de altfel putin cunoscuta,...

Caracteristica Hotelului Dacia Chișinău

Introducere Hotelul este unitatea comercială de cazare omologată care oferă camere sau apartamente mobilate pentru a fi închiriate ,fie unei...

Ai nevoie de altceva?