Tehnologii informaționale pentru afaceri

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 120 în total
Mărime: 1.93MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Obiectivele TIA

Asimilarea conceptelor de bază privind Tehnologiile Informaţionale şi de Comunicaţie (TIC)

Deprinderi şi abilităţi practice pentru exploatarea TIC

Crearea premiselor pentru obţinerea certificatului ECDL (European Computer Driving Licence - Permisul European de Conducere a Calculatorului)

Concepte de bază TIC

Sisteme de operare

Reţele de calculatoare

Procesoare de texte

Aplicaţii Internet

Programe de prezentare

Sisteme informaţionale pentru afaceri

Criminalitatea informatică, viruşi şi antiviruşi

Sistemul de operare Windows

Aplicaţii Internet: navigare Internet, portal, e-mail etc.

Procesarea documentelor în Word

Prezentări grafice în PowerPoint

Utilitare pentru întreţinerea sistemelor de calcul

(defragmentare, arhivare-dezarhivare, devirusare etc.)

Alte informaţii

TIA are 5 credite

Număr de ore: 2 ore de curs şi 2 ore de laborator, pe săptămână

Prezenţa nu este obligatorie

Ponderi în structura notei:

50 % : activitatea dn timpul semestrului

10% - testele neanunţate (curs)

40% - proba practică (laborator)

50 % : examen sesiune (test final)

Proba practică cu subiecte de sinteză se sunţine în ultimele 2 săptămâni din semestru (9-22 ianuarie 2006)

Curs

Laboratoarele au fost stabilite potrivit orarului fiecărui titular de lucrări practice

Condiţii de promovare a examenului TIA

Note:

minim 5.00 la Proba practică

minim 5.00 la Testul final.

Prezenţa facultativă nu-l obligă pe student să participe la cursuri şi laboratoare, dar promovarea examenului TIA, presupune demonstrarea cunoştinţelor minime necesare, atât la examenul final, cât si la proba practica .

Atentie! Cei care nu sunt în sala de curs la testele neanunţate, pierd 1 punct din nota finală.

Studenţii care deţin certificatul ECDL, pe modulele corespunzătoare tematicii din lucrările de laborator, şi probează existenţa acestuia, sunt consideraţi promovaţi, cu nota 10 (zece), la proba practică.

Studenţii care deţin cunoştinţe avansate se vor înscrie pentru pretestarea din săptămâna ...... şi dacă vor proba abilităţile cerute, vor fi recomandaţi pentru testarea ECDL şi se vor prezenta numai la proba practică de la finalul semestrului.

Conținut arhivă zip

  • Tehnologii Informationale pentru Afaceri.ppt

Alții au mai descărcat și

Exemple de Sisteme Informatice Integrate

Introducere In acest moment in Romania o mare parte din organizatiile din domeniul public si privat au ajuns in faza in care aplicatiile care...

Sisteme Informatice Integrate

Pentru caracterizarea sistemului informatic din cadrul unei institutii este necesar a se avea in vedere faptul ca: Un sistem informational este un...

Marketing - Note de Curs

PARTEA I. BAZELE MARKETINGULUI CAP. 1. ESENŢA MARKETINGULUI Confruntate cu o creştere continuă a complexităţii şi a exigenţelor pieţei,...

Economie mondială

Obiectivele cursului Intelegerea fenomenelor si proceselor economice ce se deruleaza la nivel mondial Analiza complexitatii fenomenelor si...

Economie II

1.1. Macroeconomia – expresie a agregării comportamentelor economice Macroeconomia reprezintă ramura ştiinţei economice care se ocupă cu studiul...

Optimizarea deciziei financiar monetare - Influența factorilor psihologici

Introducere Domeniul finantelor moderne a progresat impresionant în ultima jumatate de secol. Cu toate acestea, este înca dificil de explicat în...

Economia - Știință Teoretică și Fundamentală

1.1. ECONOMIA – ŞTIINŢĂ TEORETICĂ ŞI FUNDAMENTALĂ Ştiinţa economică constă din ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine prin care...

Sisteme pentru Asistarea Deciziei Manageriale

În contextul socio-economic actual, caracterizat printr-o concurenta acerba, dinamica mediului în care îsi desfasoara activitatea agentii economici...

Te-ar putea interesa și

Protectia si Securitatea Sistemelor Informationale

Prefata Societatea, civilizatia umana, nu poate exista fara informatie si comunicarea ei. Relatia societate-informatie este indisolubila. Schimbul...

Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor...

Strategia de Dezvoltare Regionala - Istorie si Perspective

Introducere Desprinderea Republicii Moldova de vechiul sistem şi trecerea la economia de piaţă este marcată de o criză îndelungată pe multiple...

Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație

INTRODUCERE Intreprinderile mici şi mijlocii sunt recunoscute ca factor esenţial în dezvoltarea regională şi locală, respectiv ca parte integrantă...

Rolul Afacerilor Electronice în Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Introducere Odată cu intrarea în era Internetului şi a e-business-ului, se constată în majoritatea organizațiilor, o evoluţie a informaticii de la...

Proiecte Economice - SC Piel-Mar SRL

Capitolul 1: Sisteme informatice integrate şi activitatea managerială În viaţa noastră de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obişnuit, ba chiar...

Managementul Administrativ in Contextul Informatizarii Administratiei Publice

Capitolul .I. Administraţia publică în contextul noilor tehnologii I.1.Administraţia publică şi contextul societăţii informaţionale şi a...

Sisteme Informatice din Intreprindere

Introducere Trecerea de la o societate industrializată la o societate complet informaţională, a fost posibilă datorită progreselor remarcabile...

Ai nevoie de altceva?