Teoria Economica - Curs de Microeconomie

Imagine preview
(8/10 din 15 voturi)

Acest curs prezinta Teoria Economica - Curs de Microeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor: Feuras Eugenia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Teoria economica în sistenul stiintelor economice. Obiectul de studiu al teoriei economice.3
2.Metode de cercetare utilizate în cadrul teoriei economice.4
3.Componentele de baza ale activitatii economice- nevoi si resurse: esenta si clasificari.5
4.Bunurile si serviciile ca rezultat ale activitatii economice: esensa si clasificari.6
5.Alegerea rationala in baza posibilitatilor de productie si a costului alternativ.7
6.Sistemul economic:esenta,tipuri,caracteristici.8
7.Relatiile si tipurile de proprietate.Importanta definirii drepturilor de proprietate.9
8.Institutiile ca reguli de joc in cadrul sistemului economic.10
9.Piata:Esenta;Functii;Tipuri.12
10.Cererea si legea cererii.Factorii care influientiaza modificarea cererii.14
11.Elasticitatea cererii si tipurile ei.15
12.Oferta .Functia ofertei.Legea ofertei.Factorii care influienteaza modificarea ofertei.15
13. Elasticitatea ofertei si tipurile ei.16
14. Interactiunea cererii si a ofertei. Mecanismul de formare si modif. a echilibrului pietii.17
16.Utilitatea totala si marginala.Legea utilitatii marginale descrescinde.Echilibru consumatorului in abordarea cardinalista.17
17. Preferintele consumatorului si curbele de indiferenta caracteristice lor.17
18. Linia bugetului si modificarile ei. Echilibrul consumatorului în abordarea ordinalista.18
19. Productia, factorii de productie si functia de productie.19
20. Produsul total, mediu si marginal al factorului de productie variabil. Legea randamentelor neproportionale.19
21.Productia pe termen lung. Izocuantele si caracteristicile lor.20
22. Linia izocost:caracteristici si modificare. Echilibrul producatorului.20
23. Costul de productie:esenta si factori de influenta. Costul contabil si economic.20
24. Costul total, mediu, marginal: evolutie si importanta.21
25. Evolutia costului de productie pe termen lung. Economii si dezeconomii de scara.21
26. Profitul: esenta, tipuri, modalitati de majorare.22
27. Concurenta: esenta, metode, tipuri, importanta.24
28. Caracteristicile si modelul pietei cu concurenta perfecta.26
29. Caracteristicile si modelul pietei de monopol.26
30. Caracteristicile si modelele strategice de comportament pe piata oligopolistic.27
31. Caracteristicile si modelul pietei cu concurenta monopolistica.28
32. Cererea si oferta pe piata muncii, factorii de influienta.28
33. Salariul: esenta, tipuri, factorii de influienta.28
34.Renta funciara si renta economica. Plata de arenda si pretul pamintului.30
35. Cererea si oferta pe piata capitalului. Dobinda.31

Extras din document

1. Teoria economica în sistenul stiintelor economice. Obiectul de studiu al teoriei economice.

Stiinta economica studiaza realitati cu caracter dublu: atît obiective, cît si subiective. În antichitate ideile economice erau formulate si integrate în alte sisteme de gîndire. Abia în sec. 18 ele se deprind de alte stiinte, constituind o stiinta aparte. Initial, stiinta economica avea denumirea de economie politica, însa treptat de la ea încep sa se deprinda stiinte autonome(statistica, contab., marketing).Acestea se constitue în sistemul stiintelor economice, unde economia politica ocupa un loc central. Teoria economica este doar una din stiintele economice.

Clasificarea stiintelor economice:

" Stiintele economice fundamentale(economia politica, microeconomia, macroeconomia)

" Stiintele economice functionale (statistica, contabilitatea, finantele si creditul, relatii economice internationlae)

" Stiintele economice Concrete (economia: industriei, agriculturii, învatamîntului, comertului, transportului)

" Stiintele economice istorice (doctrinele economice, istoria economiei nationale si mondiale)

" Stiintele economice de frontiera (geografia economica, econometria, cibernetica economica)

Teoria economica constituie baza teoretica si metodologica pentru celelalte stiinte economice, elaboreaza instrumentul de cercetare economica, formuleaza categoriile, legile si tendintele principale în dezvoltarea activitatii economice. Anume aceasta stiinta serveste drept temelie pentru elaborarea politicii economice promovate de stat.

In secolelle 18-19, denumirea de economie politica este recunoscuta si utilizata de catre reprezentantii tuturor scolilor si doctrinelor economice.

Scola clasica:

fondator-Adam Smith

opinia- banii trebuie învestiti in urma economisirii lor;

Rezultat-au aparut noi clase de oameni.

Scoala marxista :

fondator-K. Maex;

opinia-relatia dintre clase în procesul de productie;

rezultat-exploatarea unora de catre altii, apar divergente dintre tari ca rezultat a exploatarii, apar revolte.

Scola nationalista:

fondator-Flist;

opinia-caile de dezvoltare a natiunilor subdezvoltate, stimularea

productiei autohtoni.

Rezultat-apar revolte si conflicte pe plan international.

În linii generale, notiunile de economie politica, econimics, teorie economica, economie pot fi folosite ca sinonime, însa totusi sunt unele deosebiri de continut între ele.

Teoria economica este compusa din 2 compartemente de baza, doua parti organice a unui întreg:

Microeconomie(fondator A. Marshall) studiaza:comportamentul producatorului si consumatorului, analiza pietii cu formele ei principale, procesul de formarea preturilor pe diferite pieti, procesul de repartitie a veniturilor între principalii actori în procesul de productie.

Macroeconomie(fondator-M. Kezness) studiaza economia nationala ca un tot întreg. Analizeaza caracterul si perspectivele dezvoltarii economice, fluctuatiile economice, cresterea economica, balanta de plati.

Celelalte 2 comportimente ale T.E. mai putin importante sunt:

Mazoeconomia-analizeaza compartimentele sistemelor economice nationale cum ar fi ramurile acesteia, sectoarele activitatii economice,aspectul regional al dezvoltarii economice.

Mondoeconomia-studiaza interdependenta dintre economiile nationale si economia mondiala.

Din punct de vedere al modului de atrata viata economica deosebim:

Economie pozitiva- are ca obiect studierea vietii reale si explicarea cauzelor diferitelor fenomene economice, acestea servind drept temei a unor legitati, ipoteze si tendinte.

Economie normativa-arata ce ar trebui sa fie întreprinz pentru ca situatia rela sa devina mai buna.

Functiile Teoriei Economice sunt:

" cognitiva

" metodologica

" practica,

" instructiv-educatva.

2.Metode de cercetare utilizate în cadrul teoriei economice

Metoda- totalitatea mijloacelor, instrumentelor folosite de o stiinta oarecare pentru a studia lumea înconjuratoare, a sistematiza faptele si a le expune sub forma de categorii stiintifice, legi, tendinte si modele.

Principalele metode folosite în cercetarea fenomenelor economice sunt:

Metoda abstractiei stiintifice- procedeu prin care fenomenul cercetat este curatat de fapte si trasaturi mai putin importante, ajungindu-se astfel la nucleul acestuia. Metoda data scoate în relief trasaturile caracteristice, dominante pentru fenomenul cercetat. Sunt definite aspectele esentiale ale vietii economice, numite categorii economice(banii, profit, buget, marfa , capital).

Metoda unitatii dintre analiza si sinteza- cu ajutorul analizei fenomenul supus cercetarii e descompus în componentele sale, fiecare parte fiind analizata complex. Prin sinteza, elementele analizate separat sunt reunite, reconstituindu-se întregul, cunoscîndu-se deja elementul-cheie si schitîndu-se tendintele dominante în evolutia fenomenului cercetat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teoria Economica - Curs de Microeconomie.doc