Teorie despre Economia de Piata

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 45104
Mărime: 3.22MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Augustin

Cuprins

I. NOŢIUNI ŞI CONCEPTE DE BAZĂ 3

1. INTRODUCERE 3

1.1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA TEORIEI DESPRE ECONOMIA DE PIAŢĂ 3

1.2. VIAŢA ECONOMICĂ ŞI COMPONENTELE EI 4

1.3. OBIECTUL ECONOMIEI GENERALE 10

1.4. METODA ECONOMIEI GENERALE 13

II. PROBLEME FUNDAMENTALE ALE ORGANIZĂRII ECONOMICE A SOCIETĂŢII 17

2.1. TRIADA ORICĂREI ECONOMII: CE, CUM ŞI PENTRU CINE- 17

2.2. FRONTIERA POSIBILITĂŢILOR DE PRODUCŢIE 19

2.3. LEGEA RANDAMENTULUI DESCRESCĂTOR 24

2.4. TEORIA UTILITĂŢII MARGINALE 28

III. CEREREA ŞI OFERTA 33

3.1. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE CERERII 33

3.2. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE OFERTEI 41

3.3. ECHILIBRUL DINTRE CERERE ŞI OFERTĂ 48

3.4. MODALITĂŢI DE FOLOSIRE A CURBELOR DE CERERE ŞI OFERTĂ 52

IV. SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A ECONOMIEI CONTEMPORANE 59

4.1. PIAŢA MODERNĂ. TIPURI DE PIAŢĂ 59

4.2. AGENŢII ECONOMICI PE PIAŢĂ 77

V. MACROECONOMIE 89

PROBLEMATICA MACROECONOMIEI 89

5.1. OBIECTIVELE MACROECONOMICE ŞI CĂILE LOR DE ÎNFĂPTUIRE 89

5.2. INDICATORII DE BAZĂ AI MACROECONOMIEI 91

5.3. INDICATORI AI STRATEGIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE 96

5.4. OFERTA ŞI CEREREA AGREGATE 97

5.5. CICLURILE ÎN ECONOMIE 101

VI. ŞOMAJUL 109

6.1. NOŢIUNI GENERALE LEGATE DE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 109

6.2. TIPURI DE ŞOMAJ 113

6.3. PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ. ŞOMAJ VOLUNTAR ŞI INVOLUNTAR 116

6.4. RATA NATURALĂ A ŞOMAJULUI 119

6.5. CĂILE DE REDUCERE A ŞOMAJULUI 120

VII. INFLAŢIA 123

7.1. INFLAŢIA - NOŢIUNI GENERALE 123

7.2. EFECTE ALE INFLAŢIEI 124

7.3. MĂSURAREA INFLAŢIEI 125

7.4. TIPURI DE INFLAŢIE. CAUZELE INFLAŢIEI. 125

7.5. CĂI DE COMBATERE A INFLAŢIEI 130

7.6. LEGĂTURA ŞOMAJ – INFLAŢIE 131

BIBLIOGRAFIE 134

Extras din document

I. NOŢIUNI ŞI CONCEPTE DE BAZĂ

1. INTRODUCERE

Experienţa ţărilor dezvoltate, rezultatele lor concretizate în creşterea economică, sunt argumentul forte în sprijinul ideii că sistemul economiei de piaţă s-a dovedit a fi cel mai eficient tip de sistem economic. De aceea pentru ţara noastră, care şi-a exprimat clar opţiunea pentru trecerea la economia de piaţă, însuşirea de către toţi specialiştii a categoriilor economice legate de acest tip de sistem economic este o necesitate imperioasă.

1.1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA TEORIEI DESPRE ECONOMIA DE PIAŢĂ

Bazele teoretice ale economiei de piaţă au fost elaborate de Adam Smith (1723-1790) şi cristalizate în lucrarea “Avuţia naţiunilor” apărută în 1776. Cel mai de seamă reprezentant al economiei politice clasice fundamentează pentru prima dată, în mod ştiinţific, un model al economiei de piaţă în care viaţa economică este reglată de concurenţă, cerere, ofertă, mişcarea liberă a preţurilor şi a salariilor, negând imixtiunea statului în viaţa economică.

Printre reprezentanţii de frunte ai şcolii clasice de economie politică se cuvine să-i amintim şi pe David Ricardo (1772-1823), Thomas Malthus (1766-1834), John Stuart Mill (1806-1873).

Economia clasică a dominat gândirea economică o perioadă îndelungată (sec. XVIII, XIX şi începutul secolului XX) până în anul 1936 când a avut loc o nouă revoluţie în gândirea economică, marcată de apariţia lucrării lui John Maynard Keynes (1883-1946), “Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor”, care a însemnat şi apariţia şcolii neoclasice. La fundamentarea tezelor economiei neoclasice au contribuit şi englezul W. Stanley Jevons (1835-1882), austriacul Karl Menger (1840-1921), elveţianul Leon Walras (1834-1910) prin elaborarea tezelor legate de utilitate, factori marginali, echilibrul general etc.

Teoria economică clasică consideră că piaţa liberei concurenţe este în stare să rezolve orice problemă economică. În opoziţie cu aceste teze ale economiei clasice, J.M. Keynes fundamentează necesitatea intervenţiei statului în viaţa economică, motivând-o prin aceea că piaţa liberă nu mai este în stare să facă faţă fenomenelor negative ca recesiune, şomaj, inflaţie, etc. S-a format astfel direcţia dominantă a economiei moderne care, în condiţiile actuale, o regăsim în politica economică a statelor din America de Nord, Europa şi Japonia.

În gândirea economică contemporană se remarcă curente ca “Şcoala din Chicago”, “Macroeconomia aşteptărilor raţionale” având orientări de dreapta şi urmărind reducerea amestecului statului în funcţionarea pieţei libere. John Kenneth Galbraith critică capitalismul modern în lucrările: “The New Industrial State”, “The Affluent Society” şi “The American Capitalism”. El ia apărarea firmelor gigant considerându-le suport al progresului tehnic contemporan. Condamnă atitudinea guvernului american de neglijare a sectorului de stat în favoarea celui particular şi dezavuează reclama considerând-o mijloc de manipulare a consumatorului.

Economia radicală este un curent de extremă stângă care s-a înviorat în perioada de după şocul petrolier din anii 1970. Reprezentanţii lui resping piaţa promovând planificarea democratică. În viziunea lor preţurile şi salariile trebuie controlate şi dirijate, fiind considerate instrumente în lupta contra inflaţiei.

Pe tărâmul teoriei economice prezentul se remarcă prin scăderea influenţei economiei politice marxiste provocată de prăbuşirea sistemului totalitar de organizare a societăţii într-o serie de foste ţări socialiste.

Preview document

Teorie despre Economia de Piata - Pagina 1
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 2
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 3
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 4
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 5
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 6
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 7
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 8
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 9
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 10
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 11
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 12
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 13
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 14
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 15
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 16
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 17
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 18
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 19
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 20
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 21
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 22
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 23
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 24
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 25
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 26
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 27
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 28
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 29
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 30
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 31
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 32
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 33
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 34
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 35
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 36
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 37
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 38
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 39
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 40
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 41
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 42
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 43
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 44
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 45
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 46
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 47
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 48
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 49
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 50
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 51
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 52
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 53
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 54
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 55
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 56
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 57
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 58
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 59
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 60
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 61
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 62
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 63
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 64
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 65
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 66
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 67
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 68
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 69
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 70
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 71
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 72
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 73
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 74
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 75
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 76
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 77
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 78
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 79
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 80
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 81
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 82
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 83
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 84
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 85
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 86
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 87
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 88
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 89
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 90
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 91
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 92
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 93
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 94
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 95
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 96
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 97
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 98
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 99
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 100
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 101
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 102
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 103
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 104
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 105
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 106
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 107
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 108
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 109
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 110
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 111
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 112
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 113
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 114
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 115
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 116
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 117
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 118
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 119
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 120
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 121
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 122
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 123
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 124
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 125
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 126
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 127
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 128
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 129
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 130
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 131
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 132
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 133
Teorie despre Economia de Piata - Pagina 134

Conținut arhivă zip

  • Teorie despre Economia de Piata.doc

Alții au mai descărcat și

Piața și Mecanismele Sale

Un rol important în economia moderna îl ocupa piata cu mecanismele ei, studierea carora permite nasterea interrelatiilor dintre productie si...

Politicile Uniunii Europene

Politicile Uniunii Europene De la infiintarea sa, Uniunea Europeana si-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci si...

Rolul Investițiilor în Dezvoltarea Economică

Rezumat În lucrarea de faţă se face o analiză privind impactul investiţiilor asupra dezvoltării economice din România. Vom prezenta o clasificare...

Eficienta Economica

1.Aspectele generale ale firmei Prezentul studiu de fezabilitate se realizaeaza pentru stabilirea posibilitatii unei extinderi in amonte a...

Climatul Investițional

Cuvinte –cheie: climat investiţional; factori determinanţi ai climatul investiţional; politica investiţională; atractivitate investiţională;...

Eficiența Economică a Investițiilor

1. Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă economică a investiţiilor Eficienţa economică este o noţiune complexă prin care se...

Tipuri de Piețe

7 - Concurenta: continut, forme, functii - cunoasterea unor aspecte importante ale mecanismului de functionare a economiei capitaliste, ale...

Macroeconomie

TEMA 1 CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE MODELĂRII MACROECONOMICE 1.1. STRUCTURA MECANISMULUI MACROECONOMIC Teoria microeconomică studiază: -...

Te-ar putea interesa și

Activitatea de marketing în cadrul SC Apulum SA Alba

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII S.C. APULUM S.A. ŞI A MEDIULUI SĂU DE MARKETING Societatea comercială Apulum S.A şi-a început...

Procedura Fiscala - pe Exempul Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Iasi

1. Fiscalitatea în economia de piata 1.1. Concepte si interpretari privind fiscalitatea Evolutia istorica a impozitelor, diversitatea lor de la...

Industria Energiei Electrice în România

I. Despre teoria economica a industriilor in retea În Europa, industriile în retea, anterior denumite „utilitãti publice”, au fost detinute...

Economia Romaniei

Tranzitia si reperele sale Economia tranzitei, ca teorie si practica, si-a capatat drept de cetate pe teritoriul auster al cercetarii stiintifice....

Recenzie doctrina public choice - studii de caz în finanțele publice de Gheorghița Dincă

In acest capitol Gheorghita Dinca face o analiza a impactului activitatii profesorului Buchanan asupra politicii publice din America si a modului...

Atitudinea lui J.M.Keynes Fata de Teoriile Economice Clasice

Economistul englez J.M.Keynes(1883-1946)- care avea sa puna in anii 30, bazele unui nou curent de gândire economica- a cunoscut foarte bine teoria...

Companii

INTRODUCERE In lupta pentru noi piete firmele trebuie sa scoata in evidenta atuurile lor in vederea castigarii de teren in fata competitorilor....

Recenzie - Pledoarii Imposibile de Walter Block

In apararea prostituatelor, a spargatorilor de greva, a camatarilor, a patronilor si a altor stigmatizati de WALTER BLOCK In aceasta lucrare,...

Ai nevoie de altceva?