Teorii Economice Contemporane

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 28337
Mărime: 147.22KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

I. ŞCOALA AUSTRIACĂ

II. NOUA MICROECONOMIE

- NOUA TEORIE A FIRMEI

- TEORIA CONCURENŢEI IMPERFECTE

- TEORIA DREPTURILOR DE PROPRIETATE

- TEORIA PIEŢELOR CU INFORMAŢIE ASIMETRICĂ

- TEORIA CAPITALULUI UMAN

III. NOUA MACROECONOMIE

- TEORIA ECONOMIEI OFERTEI

- MONETARISMUL

- NOUA ŞCOALĂ CLASICĂ

- PUBLIC CHOICE

Extras din document

I. ŞCOALA AUSTRIACĂ

Şcoala austriacã are ca punct de pornire momentul publicãrii de cãtre Carl Menger a "Principiilor economiei" în care marele profesor dezvoltă principalele concepte ale subiectivităţii economice după trăsăturile apriorice ale unei resurse care trebuie să se materializeze într-un bun:

1. existenţa unei nevoi umane

2. proprietăţi ale resursei care să merite efortul de atragere a acesteia într-o relaţie cauzală cu satisfacerea nevoii

3. cunoaşterea acestei relaţii cauzale

4. controlul asupra resursei suficient de puternic pentru direcţionarea acesteia către satisfacerea unei nevoi

Aceste proprietăţi vor constitui baza analitică pentru caracterul real sau imaginar al nevoilor, chiar dacă acestea au un caracter general, neputând oferi indicii directe cu privire la natura nevoii căreia se supun uzului. Tocmai de aceea studiul preferinţelor individuale este esenţial, prima trăsătură folosind în definirea sa conceptul de „existenţă”: nevoia respectivă există cu adevărat, sau există numai pentru un individ anume care atribuie importanţă imaginară unui bun?

Trăsăturilor enumerate anterior sunt importante în studiul individualismului metodologic, deoarece de aici se poate face identificarea asupra caracterului unui bun ca fiind real sau imaginar. Indiferent din ce categorie face parte un bun, aceasta va fi un subiect al acţiunii umane şi va suscita acelaşi interes din punct de vedere analitic. Programul economic de cercetare schiţat în aceastã lucrare avea să constituie nucleul dur al analizei economice în stil austriac. Adepţii austrianismului se revendică de la acest program de cercetare, pe care îl recunosc, şi în cadrul cãruia îşi dezvoltă propriile teorii. Sub aparenta omogenitate a austrianismului sunt cuprinse achiziţiile istorice cele mai semnificative, care pot fi grupate în trei faze de evoluţie.

Astfel, prima şcoalã austriacã are ca exponenţi importanţi pe Carl Menger, Eugen von Bőhm-Bawerk şi Friederich von Wieser. Aceştia au aplicat marginalismul în teoria formãrii preţurilor (Menger) şi în explicarea dobânzii şi a producţiei (Bohm-Bawerk). Wieser a arãtat cã toate costurile sunt costuri de oportunitate şi a perfecţionat calculul marginalist (utilitatea nu poate fi mãsuratã cantitativ, ci numai relativ, adicã preferinţele individuale pot fi ordonate, dar nu pot fi adunate). Retragerea lui Carl Menger din activitatea academicã şi moartea prematurã a lui Bohm-Bawerk au provocat o scãdere a importanţei şcolii austriece. Majoritatea contribuţiilor austriece la ştiinţa economicã pãreau a fi absorbite în curentul central de gândire.

A doua şcoalã austriacã apare tocmai ca urmare a reafirmãrii programului de cercetare faţã de celelalte şcoli de gândire economicã. Austriecii au atacat aşa zisa posibilitate a calculului economic într-un stat socialist (în opoziţie cu şcoala walrasianã) şi propun o nouã teorie a ciclului de afaceri (opusã şcolii marshalliene). Printre austriecii din a doua generaţie se remarcã Ludwig von Mises numit şi decanul şcolii austriece, pentru cã revigorarea tradiţiei austriece i se datoreazã în întregime, şi Friedrich von Hayek, care alãturi de Mises a contribuit profund la rafinarea şi perfecţionarea teoriei austriece. Din aceastã generaţie mai fac parte şi F. Machlup, G.Haberler, R.von Strigl. Situaţia politicã deplorabilã îi va obliga pe toţi cei menţionaţi sã emigreze, iar sub presiunea noilor idei economice (keynesismul), moştenirea intelectualã austriacã pãrea pierdutã.

A treia şcoalã austriacã renaşte în S.U.A. în anii '70 ca urmare a recunoaşterii în mediul academic a eşecului teoriei keynesiste. Aceastã renaştere are la bazã seminariile lui Mises din anii '50 de la universitatea din New York, prin care a reuşit sã obţinã o nouã generaţie de economişti, care sã ducã mai departe programul austriac. M. Rothbard, I. Kirzner, L. Lachman, R. Garrison se numãrã printre cei mai importanţi dintre noii economişti "austrieci". Din cauzã cã austriecii s-au constituit ca singura şcoalã care s-a opus de la început şi se opune revoluţiei keynesiste, o parte dintre economiştii de formaţie "clasică" au aderat ulterior la şcoala austriacă: W.Hutt, W.Ropke, H.Hazlitt.

Principalele caracteristici ale programului de cercetare austrianistã sunt: individualismul metodologic, analiza marginalistã şi critica socialismului sub toate formele sale. O importanţă deosebită o are concepţia ştiinţifică a doctrinei liberale în viziunea şcolii austriece, în totală opoziţie cu cea a cantitativiştilor care acordau primordialitate conceptului de măsurare şi considerau că datele statistice şi calculele matematice puteau sta la baza legilor imuabile conform cărora ipoteze identice în comportamentul indivizilor duceau la consecinţe identice. Contrariaţi însă de această concepţie, care susţinea indirect considerentele socialiştilor conform cărora oamenii se limitează la comportamente inferioare şi se înmulţesc direct proporţional cu îmbunătăţirea condiţiilor de trai, austrianiştii au demonstrat că apriorismul este o însuşire a ştiinţelor, ca şi structura logică a minţii umane, care dezvoltă preferinţe individuale, nu numai nevoi bazale. În consecinţă mintea umană nu este o “tabula rasa, ci este echipată cu o serie de instrumente de cunoaştere a realităţii”, omul nefiind un “animal supus în întregime stimulilor care-i determină cursul vieţii. El este şi o fiinţă care acţionează, iar categoria de acţiune precede logic orice act concret” . În acest fel se conturează trăsătura fundamentală a concepţiei lor apriorice: ţelul ştiinţei este cunoaşterea realităţii.

Preview document

Teorii Economice Contemporane - Pagina 1
Teorii Economice Contemporane - Pagina 2
Teorii Economice Contemporane - Pagina 3
Teorii Economice Contemporane - Pagina 4
Teorii Economice Contemporane - Pagina 5
Teorii Economice Contemporane - Pagina 6
Teorii Economice Contemporane - Pagina 7
Teorii Economice Contemporane - Pagina 8
Teorii Economice Contemporane - Pagina 9
Teorii Economice Contemporane - Pagina 10
Teorii Economice Contemporane - Pagina 11
Teorii Economice Contemporane - Pagina 12
Teorii Economice Contemporane - Pagina 13
Teorii Economice Contemporane - Pagina 14
Teorii Economice Contemporane - Pagina 15
Teorii Economice Contemporane - Pagina 16
Teorii Economice Contemporane - Pagina 17
Teorii Economice Contemporane - Pagina 18
Teorii Economice Contemporane - Pagina 19
Teorii Economice Contemporane - Pagina 20
Teorii Economice Contemporane - Pagina 21
Teorii Economice Contemporane - Pagina 22
Teorii Economice Contemporane - Pagina 23
Teorii Economice Contemporane - Pagina 24
Teorii Economice Contemporane - Pagina 25
Teorii Economice Contemporane - Pagina 26
Teorii Economice Contemporane - Pagina 27
Teorii Economice Contemporane - Pagina 28
Teorii Economice Contemporane - Pagina 29
Teorii Economice Contemporane - Pagina 30
Teorii Economice Contemporane - Pagina 31
Teorii Economice Contemporane - Pagina 32
Teorii Economice Contemporane - Pagina 33
Teorii Economice Contemporane - Pagina 34
Teorii Economice Contemporane - Pagina 35
Teorii Economice Contemporane - Pagina 36
Teorii Economice Contemporane - Pagina 37
Teorii Economice Contemporane - Pagina 38
Teorii Economice Contemporane - Pagina 39
Teorii Economice Contemporane - Pagina 40
Teorii Economice Contemporane - Pagina 41
Teorii Economice Contemporane - Pagina 42
Teorii Economice Contemporane - Pagina 43
Teorii Economice Contemporane - Pagina 44
Teorii Economice Contemporane - Pagina 45
Teorii Economice Contemporane - Pagina 46
Teorii Economice Contemporane - Pagina 47
Teorii Economice Contemporane - Pagina 48
Teorii Economice Contemporane - Pagina 49
Teorii Economice Contemporane - Pagina 50
Teorii Economice Contemporane - Pagina 51
Teorii Economice Contemporane - Pagina 52
Teorii Economice Contemporane - Pagina 53
Teorii Economice Contemporane - Pagina 54
Teorii Economice Contemporane - Pagina 55
Teorii Economice Contemporane - Pagina 56
Teorii Economice Contemporane - Pagina 57
Teorii Economice Contemporane - Pagina 58
Teorii Economice Contemporane - Pagina 59
Teorii Economice Contemporane - Pagina 60
Teorii Economice Contemporane - Pagina 61
Teorii Economice Contemporane - Pagina 62
Teorii Economice Contemporane - Pagina 63
Teorii Economice Contemporane - Pagina 64
Teorii Economice Contemporane - Pagina 65
Teorii Economice Contemporane - Pagina 66
Teorii Economice Contemporane - Pagina 67
Teorii Economice Contemporane - Pagina 68
Teorii Economice Contemporane - Pagina 69
Teorii Economice Contemporane - Pagina 70
Teorii Economice Contemporane - Pagina 71
Teorii Economice Contemporane - Pagina 72
Teorii Economice Contemporane - Pagina 73
Teorii Economice Contemporane - Pagina 74
Teorii Economice Contemporane - Pagina 75
Teorii Economice Contemporane - Pagina 76
Teorii Economice Contemporane - Pagina 77
Teorii Economice Contemporane - Pagina 78
Teorii Economice Contemporane - Pagina 79
Teorii Economice Contemporane - Pagina 80
Teorii Economice Contemporane - Pagina 81
Teorii Economice Contemporane - Pagina 82
Teorii Economice Contemporane - Pagina 83
Teorii Economice Contemporane - Pagina 84
Teorii Economice Contemporane - Pagina 85
Teorii Economice Contemporane - Pagina 86
Teorii Economice Contemporane - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Teorii Economice Contemporane.doc

Alții au mai descărcat și

Determinarea Eficienței Investiției în Educație în Perioada Actuală

REZUMAT Cuvinte cheie: capital uman, investiţii, educaţie, şcolarizare, resurse Această lucrare are ca scop determinarea eficienţei investiţiilor...

Gândirea Economica Contemporana a lui John Maynaral Keynes

1. Introducere John Maynard Keynes (1883 –1946) a trăit între 1883-1946 (se naşte în anul în care moare Marx). Tatăl său a fost John Neville...

Capitalul Uman în România

1. Introducere în studiul capitalului uman Din punct de vedere economic, munca s-a dovedit a fi factorul activ şi determinant în cadrul procesului...

Monetarismul Friedmanian

Şcoala de la Chicago este una din principalele grupări de gândire economică şi surse teoretice de politică monetară nu numai pentru S.U.A., ci...

Modelul lui Roy F Harrod al creșterii economice

In acest proiect am ales sa abordam “Modelul lui Harrod”, unul dintre cele mai cunoscute modele de crestere economica. La sfarsitul anilor ’30...

Politici Comerciale ale UE

Este politica comună prin excelenţă a UE, cea care a dat impulsul primar integrării economice europene. De la bun început, a fost concepută ca o...

Initierea in Afaceri

CAPITOLUL I. AFACEREA ŞI ROLUL EI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORICUL AFACERILOR ŞI DEFINIREA NOŢIUNII DE AFACERE Originea...

Economie du Monde Contemporain

INTRODUCTION I. DE QUOI TRAITE L’ECONOMIE ? Qu’est-ce que l’économie ? Le terme économie vient du mot grec OIKONOMIA, c’est l’art d’administrer...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Uniunea Europeană și globalizarea economică

INTRODUCERE Astăzi, vocile celor care critică globalizarea se înmulțesc în toată lumea. Uniunea Europeană este la fel atacată, deoarece împinge...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Teorii monetare contemporane

Între numeroasele definiţii care s-au dat monedei de-a lungul timpului, în stiinţa economică de specialitate s-au conturat trei definiţii care...

Mecanismul prețului în economia contemporană

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare În...

Gândirea Economica Contemporana a lui John Maynaral Keynes

1. Introducere John Maynard Keynes (1883 –1946) a trăit între 1883-1946 (se naşte în anul în care moare Marx). Tatăl său a fost John Neville...

Asigurările Sociale de Șomaj

1. Introducere Odata cu procesul de tranzitie la economia de piata a aparut in Romania un dezechilibru manifestat pe piata fortei de munca - intre...

Cererea de monedă și inovația financiară

Rezumat În contextul actual al economiei de piaţă concurenţiale din ţara noastră, lucrarea de faţă se doreşte a fi un ghid foarte util pentru a...

Ai nevoie de altceva?