Trezoreria și Datoria Publică

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 8873
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Lazar

Cuprins

Capitolul 1. Datoria publică- delimitări conceptuale 2

1.1. Aspecte generale privind datoria publică 2

1.2. Datoria publică în România

Capitolul 2. Delimitări si interdependente între Trezoreria statului si datoria publică

2.1. Trezoreria si gestiunea datoriei publice

2.2. Trezoreria si datoria publică în România si alte tări

2.2.1. România- analiză

2.2.2. Comparaţii internaţionale a datoriei publice

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Extras din document

Capitolul 1. Datoria publică- delimitări conceptuale

1.1. Aspecte generale privind datoria publică

Datoria publică cuprinde totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului, la un moment dat, ce provenin din împrumuturi contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, sau de autorităţile administraţiei publice locale de la diverşi creditori, persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente.

Obligaţiile reprezintă angajamente ce decurg din contractarea împrumuturilor, şi anume: rambursarea împrumutului, plata dobânzilor, a comisioanelor, a unor avantaje speciale acordate creditorilor. Datoria publică se stabileşte şi se gestionează în mod distinct pe cele două forme ale ei: datoria publică guvernamentală şi datoria publică locală.

În ceea ce priveste formele datoriei publice, mentionate anterior, acestea se prezintă astfel:

- datoria publică guvernamentală, reprezintă totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului, la un moment dat, provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, în numele tării, de pe pietele financiare;

- datoria publică locală, reprezintă totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale autoritătilor administratiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pietele financiare.

În conceptia lui Iulian Văcărel, datoria publică cuprinde „totalitatea sumelor împrumutate de autoritătile publice centrale, de unitătile administrativ-teritoriale si de alte entităti publice, de la persoane fizice sau juridice pe piata internă si în străinătate si rămase de rambursat la un moment dat ”. O altă acceptiune dată datoriei publice de literatura de specialitate este: „totalitatea obligatiilor bănesti pe care statul le are la un moment dat fată de creditorii interni si externi, rezultate din împrumuturi din moneda natională si în valută, pe termen scurt, mediu si lung, contractate de stat în mod direct sau garantate de către acesta, inclusiv obligatiile fată de trezoreria proprie, pentru sumele avansate temporar sau acoperirea deficitelor bugetului de stat ”.

Asadar, datoria publică semnifică totalitatea datoriilor statului fată de creditorii săi externi si interni la un moment dat. Se întâlnesc mai multe forme ale datoriei publice, după cum se va constata si în cele ce urmează.

Datoria publică internă, contituie o obligatie irevocabilă si neconditionată a statului de a rambursa împrumuturile contractate în moneda natională, de a plăti dobânzile, câstigurile si alte costuri aferente, fiind reprezentată de împrumuturi la care subscriu creditori de pe propria piată.

Datoria publică internă, este determinată de:

împrumuturile pe termen scurt, contractate de stat, de la Banca Natională, pentru echilibrarea bugetului de stat si care se rambursează în cursul anului;

emisiunea de bonuri de tezaur în scopul echilibrării bugetului de stat, rambursabile din resurse bugetare până la finele anului;

plasarea de înscrisuri, prin subscriptie publică, pe termen mediu si lung, în scopul procurării resurselor bănesti necesare pentru acoperirea deficitului bugetar anual;

garantiile care se acordă de stat pentru credite bancare interne primite de anumite unităti economice si administrativ teritoriale în scopul satisfacerii unor nevoi de dezvoltare economică;

utilizarea pe termen scurt a disponibilitătilor din conturile Trezoreriei.

De asemenea, pentru a stabili în ce măsură economia unei tări va fi afectată de un nivel ridicat al îndatorării, în cazul manifestării unor socuri economice si financiare externe, s-au elaborat o serie de indicatori, numiti indicatori de apreciere a datoriei publice.

Acesti indicatori de apreciere a datoriei publice interne sunt dati de :

gradul de îndatorare a statului, ce se determină ca raport procentual între cuantumul datoriei publice si PIB, iar cu cât acest indicator are o valoare mai mare, cu atât tara este mai îndatorată;

datoria publică internă angajată, ca totalitate a obligatiilor asumate de stat fată de creditorii interni si nerambursate în momentul realizării analizei;

datoria publică angajată pe locuitor, văzută ca raport între mărimea absolută a acesteia si numărul locuitorilor unei tări;

Preview document

Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 1
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 2
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 3
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 4
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 5
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 6
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 7
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 8
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 9
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 10
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 11
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 12
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 13
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 14
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 15
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 16
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 17
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 18
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 19
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 20
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 21
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 22
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 23
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 24
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 25
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 26
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 27
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 28
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 29
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 30
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 31
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 32
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 33
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 34
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 35
Trezoreria și Datoria Publică - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Trezoreria si Datoria Publica.docx

Alții au mai descărcat și

Cercetări de Marketing

CAPITOLUL I: BAZELE CERCETĂRII DE MARKETING 1.1. Cercetarea de marketing şi aria sa O definiţie de referinţă a cercetării de marketing este cea...

Economie comercială

Abordarea noţiunii de comerţ din diferite perspective Noţiunea de comerţ = sub aspect juridic, defineşte transferul titlurilor de proprietate...

Macroeconomie internațională

Ratele de schimb şi pieţele internaţionale Exprimarea preţului unei monede în termenii unei alte monede poartă numele de rată de schimb. Deoarece...

Mediul European de Afaceri - Factori Ecologici

I. Factorii ecologici. Mediul înconjurător şi etica în afaceri La nivel comunitar, este conştientizat pericolului generat de poluarea mediului...

Buget și trezorerie publică

Cursul I ECONOMIA PUBLICĂ: O REALITATE ŞI UN DOMENIU DE CERCETARE ECONOMICĂ 1.1 Economia publică, ca sector economic 1.1.1. Sectorul public...

Teorii și Doctrine Economice

Cursul I Economia-stiinta teoretica fundamentala 1. Economia-componenta teoretica fundamentala 2. Aparitia si evolutia stiintei economice...

Sisteme Suport pentru Decizii

Decizia- definitie (Filip 2006) - Rezultatul unei activităţi conştiente de alegere a unei direcţii de acţiune care implică utilizarea unor...

Dreptul Afacerilor

Sistemul dreptului. Diviziunea si ramurile dreptului Acceptiunile notiunii de drept Cuvantul „drept” are mai multe intelesuri: a) In primul rand...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român

INTRODUCERE Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice, care a condus mai întai , la identificarea notiunii de...

Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România

1. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Conţinut şi intepretări privind sistemul bugetar şi componentele sale Finanţele publice reprezintă...

Trezoreria Statului și Datoria Publică

Capitolul I. Organizarea şi funcţionarea Trezoreriei publice 1.1 Concept şi fundamentări teoretice privind Trezoreria publică Trezoreria publică,...

Trezoreria statului și datoria publică

Cap. 1. Trezoreria Statului 1.1. Necesitatea infiintarii Trezoreriei Statului La inceput, termenul de trezorerie era identificat cu banii...

Finantarea Cheltuielilor Publice Locale prin Imprumuturi

Finantele publice locale sunt o parte componenta a finantelor publice alaturi de finantele publice ale administratiei centrale de stat, care...

Buget și Trezorerie

CAP. I DOMENIUL SI EVALUAREA ECONOMIEI PUBLICE 1.1. Economia publica ca sector economic Sectorul public sau statul este entitatea formata din...

Buget și Trezorerie

I. Economia publica 1 Sectorul public 2 Bunuri si servicii publice 3 Evaluarea economiei publice 1 Sectorul public Potrivit criteriului...

Buget și Trezorerie Publică

SEMINAR 1: SISTEMUL BUGETAR PUBLIC I. Lămurirea unor noţiuni teoretice: 1. Caracteristicile serviciilor publice 2. Organizarea administraţiei...

Ai nevoie de altceva?