Zonele Economice Libere

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2597
Mărime: 14.89KB (arhivat)
Cost: Gratis
Prezentarea si Caracteristicile Zonelor Economice Libere

Extras din document

Cap.I PREZENTAREA ZONELOR ECONOMICE LIBERE (ZEL)

O zonă de liber schimb este un ansamblu geografic şi economic în care nu există nici un obstacol al schimburilor de mărfuri şi servicii, nici taxe vamale, nici obstacole tarifare. Formarea unei zone de liber schimb poate să fie considerată ca un prim pas spre unificarea economică a regiunii respective.

Prin zonă economică liberă se desemnează un “port liber”, “un depozit liber”, “un aeroport liber”, aflate pe teritoriul unei ţări sau în zona de frontieră a două sau mai multe state, în care sunt eliminate o serie de taxe şi restricţii vamale obişnuite altfel.

Din punct de vedere al macroeconomiei zona liberă reprezintă “un port, aeroport sau o parte din teritoriul naţional în care comerţul este liberalizat prin desfiinţarea oricăror restricţii cantitative sau taxe vamale”.

Din punct de vedere juridic zona de comerţ liber este o “formă caracteristică de integrare economică ce se concretizează în acordul dintre statele membre de a înlătura diversele bariere tarifare şi netarifare din calea tuturor sau numai a unora din produsele care fac obiectul schimburilor comerciale reciproce”.

Unii specialişti subliniază că zona liberă este cea mai completă formă a regimurilor vamale suspensive, o enclavă a teritoriului unei ţări, unde mărfurile au acces liber, sunt scutite de taxe de import-export şi unde există o serie de facilităţi cum ar fi regimul liberal asupra profitului realizat. Profesorul libanez Emile Saadia consideră zona de liber schimb un panaceu economic universal.

În concluzie, putem spune că zona economică liberă (ZEL) este o regiune geografică aparţinând uneia sau mai multor ţări, în care relaţiile economice se dezvoltă fără nici un fel de îngrădiri din partea statului respectiv. Crearea ZEL este realizată cu scopul de a favoriza dezvoltarea şi integrarea economică în zona respectivă. Aceste zone mai sunt denumite şi zone de comerţ liber, de iniţiativă liberă, de prelucrare a produselor de export, zonă fără taxe vamale, zonă liberă industrială etc.

În afara ZEL propriu-zise, a devenit frecventă şi crearea unor zone comerciale libere, numite fie “zone economice speciale”(ca în China), “zone libere deschise”(idem), fie “zone economice internaţionale”(cum ar fi cea propusă de Suedia între Marea Nordului - 1 -şi Marea Neagră), unele dintre ele întinzându-se pe regiuni continentale, cum ar

1.1. Principalele caracteristici ale ZEL

Prin caracteristicile lor, ZEL contribuie la producerea de bunuri şi servicii, la “crearea”, dar şi la “devierea” de comerţ, la liberalizarea schimburilor de mărfuri şi servicii. Principalele caracteristici ale ZEL sunt:

- Amplasamentul zonei libere;

- Statutul juridic şi legislaţia din cadrul ei;

- Obiectul de lucru;

- Activitatea;

- Administrarea.

Amplasamentul sau aşezarea geografică este principalul factor care determină apariţia şi dezvoltarea unei ZEL. Amplasamentul zonei este de regulă restrâns la o suprafaţă de teren, limitată de frontiere naturale sau artificiale şi situată în apropierea sau în interiorul unei căi de transport(port maritim sau fluvial, aeroport, cale ferată), prin care se tranzitează un volum mare de mărfuri de export şi import. Panama şi Hong Kong sunt exemple aproape perfecte ale unei situaţii ideale pentru comoditatea transporturilor şi comunicaţiilor. Chiar şi Elveţia, care aproape în întregul ei este o zonă liberă, deşi nu are ieşire la mare, posedă în schimb mijloace de transport şi comunicare excelente, terestre şi aeriene.

Statutul juridic al zonei este reglementat prin legi şi diferite acte normative, care permit accesul mărfurilor în regim vamal liberalizat şi fără restricţii de cantitate, cu condiţia ca acestea să nu fie prohibite de legislaţia ţării respective.

Abordarea legislaţiei şi conţinutul legii ZEL depinde de obiectivele ei şi de gruparea responsabilă cu iniţierea şi dezvoltarea zonei. Pentru zonele libere comerciale mai vechi obiectivele erau deseori limitate de prevederea de depozite pentru mărfuri exceptate de la plata tarifelor aflate în tranzit. Iniţiativa dezvoltării venea din partea unei autorităţi portuare sau din partea unei agenţii similare, sau din partea autorităţii municipale în jurisdicţia căreia ar opera zona. Ministerul Industriei, Comerţului şi Dezvoltării avea un interes scăzut privitor la proiect. Singurul grup guvernamental cu interes major într-un asemenea proiect era administraţia vamală, care dorea să se asigure că nu existau mărfuri exceptate de plata taxelor, care să intre ilegal pe piaţa locală. Multe din legislaţiile zonelor libere vechi prevedeau controale vamale stricte.

Obiectul de lucru al zonei îl constituie mărfurile care port fi introduse în cadrul acesteia, în special reexportul, în scopul unor prelucrări din care să rezulte alte mărfuri pentru export.

Preview document

Zonele Economice Libere - Pagina 1
Zonele Economice Libere - Pagina 2
Zonele Economice Libere - Pagina 3
Zonele Economice Libere - Pagina 4
Zonele Economice Libere - Pagina 5
Zonele Economice Libere - Pagina 6
Zonele Economice Libere - Pagina 7
Zonele Economice Libere - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Zonele Economice Libere.doc

Alții au mai descărcat și

Participarea Uniunii Europene la comerțul internațional

Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fi ecare zi. Ca atare, și regulile care guvernează această...

Politica Comercială Comună a Uniunii Europene

1. PREZENTARE GENERALĂ Uniunea Europeană este cel mai mare actor comercial global, acoperind circa 20% din exporturile şi importurile mondiale. Ea...

Achiztii - Subiecte

1. Factorii cheie de succes care au dus la dezvoltarea achizitiilor sunt: 1) Căutarea competitivităţii Motivele principale sunt urmatoarele: a)...

Control de Gestiune

ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE Organizarea, programarea şi funcţionarea controlului financiar de gestiune...

Macroeconomie

Capitolul 10 PIAŢA MUNCII Planul temei 10.1. Piaţa muncii; conţinut şi particularităţi Caseta 10. Segmentarea pieţei muncii 10.2. Cererea de...

Economie Mondială

Curs nr.1 Economie mondială Economia mondială se prezintă ca un ansamblu al economiilor naţionale, al agenţilor economici de pretutindeni, între...

Piețe de capital

Unitatea de învățare 1 Piețe de capital - noțiuni generale Cuprins - UI 1 1. Piețe de capital - noțiuni generale 1.1 Elemente caracteristice...

Proiectarea Sistemelor Informatice Economice

Tema 1. Conceptele de bază ale P roiec tării Sistemelor Informatice (PSI) 1.1 Definire sistem informatic. Situaţia economică actuală prezintă o...

Te-ar putea interesa și

Zonele Economice Libere în România

Introducere Lucrarea de fata îsi propune sa abordeze o tema deosebit de interesanta si actuala a finantelor, si anume zonele economice libere....

Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor...

China - putere mondială

Capitoulul 1 CHINA ÎN ECONOMIA GLOBALĂ 1.1 Începuturile erei Chinei. Economiştii şi editorialiştii deseori descriu ascensiunea Chinei ca pe un...

Zone Economice Libere în Republica Moldova

Întroducere. Tendinţa de continuă dezvoltare a comerţului internaţional s-a intensificat şi confruntat permanent cu presiunile restrictive ale...

Zonele Libere - Instrumente Importante de Promovare a Comerțului Exterior

Cap.I PREZENTAREA ZONELOR ECONOMICE LIBERE (ZEL) O zona de liber schimb este un ansamblu geografic si economic în care nu exista nici un obstacol...

Particularități ale Procesului de Integrare Economică în Asia

INTRODUCERE Economia mondială contemporană cunoaşte o evoluție complexă, uneori contradictorie. Astfel, paralel cu internaționalizarea...

Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor

INTRODUCERE Importanţa proiectului În prezent, conform criteriilor economiei de piaţă, zonele economice libere (ZEL) sunt nişte structuri...

Dreptul Mării

1.Dreptul marii 1.1Definite si izvoare Dreptul marii este o ramura a dreptului international public, alcatuita din totalitatea normelor juridice...

Ai nevoie de altceva?