Toate cursurile din domeniul Educatie Fizica

 • Formarea reprezentativei scolare

  Organizarea si desfasurarea oricarui proces instructiv-educativ trebuie sa se realizeze pentru a avea o eficienta maxima, in concordanta cu anumite cerinte, norme, directive, etc. Acestea sunt impuse de comanda sociala pentru subsistemul educatiei fizice in care are loc procesul instructiv-educativ respectiv. Unele dintre aceste cerinte sunt fundamentale si ele primesc ca atare denumirea si statutul de principii. Principiile se respecta, nu se aplica. Respectarea principiilor in...

 • Metodica predarii fotbalului

  Citate din preambulul UEFA privind licențierea antrenorilor de fotbal UEFA dorește să introducă programul pentru pregătirea antrenorilor, menit să promoveze integrarea europeană și în particular, libera mișcare a lucrătorilor, implementând un sistem general pentru recunoașterea reciprocă a pregătirii și perfecționării în fotbal de către federațiile naționale. - Se pornește de la faptul, că deja există o reciprocitate între anumite țări europene și anume în baza unor înțelegeri bilaterale și...

 • Prezentarea formelor de organizare a lectiei de educatie fizica si sport

  In decursul unui an universitar ciclurile de lecții cuprind teme și mijloace atent selectate din programele analitice și eșalonate pentru a putea veni în sprijinul nevoilor studenților de a face față cerințelor de ordin social. Având în vedere particularitățile morfo- funcționale la această vârstă, lecțiile se desfășoară pe grupe de studiu profesional în cadrul cărora selecția mijloacelor de acționare, dozarea și intensitatea efortului precum și refacerea după efort se fac în mod...

 • Metodologia cercetarii stiintifice

  Principalele noțiuni privitoare la cercetarea științifică. Știință Prin știință înțelegem ansamblul sistematic de cunoștințe veridice despre natură, societate și gândire, reproducerea, reflectarea generalizată și abstractizată a realității. Știința constituie factorul primordial al progresului. Prin studierea legilor obiective care guvernează fenomenele, știința urmărește să prevadă desfășurarea acestora. În patrimoniul științei nu intră orice cunoștințe, ci numai cunoștințe esențiale, ...

 • Dezvoltare fizica armonioasa - exercitii cu obiecte si in perechi

  COMPLEX DE EXERCIȚII CU BASTONUL 4X4T Ex.1.Stând cu bastonul înaintea corpului apucat la capete: 1.ridicarea brațelor înainte; 2.ridicarea brațelor sus; 3.îndoirea brațelor, bastonul la ceafă; 4.coborârea brațelor prin înainte și revenire în P.I. Ex.2.Stând cu bastonul înaintea corpului (brațele înainte) apucat la capete: 1.semiflectarea genunchilor cu bastonul pe verticală; 2.revenire în stând cu brațele înainte; 3.semiflectarea genunchilor cu bastonul pe verticală în partea opusă;...

 • Sportul pentru toti

  Acum, la inceputul mileniului III, universalitatea geografica si lingvistica a Sportului pentru Toti este evidenta, prin SPORT PENTRU TOTI intelegand in primul rand MISCARE - termenii miscare, activitati fizice, exercitiu fizic, sport, fiind utilizati de cele mai multe ori ca sinonime. Conceptele, metodele si mijloacele educatiei fizice si sportului cunosc numeroase variante in functie de epoca, nivel de civilizatie si treapta sociala. Termenul de sport tinde sa inglobeze toate activitatile...

 • Gimnastica

  CURSUL 1 I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator a) Informaţii despre curs: Titlul disciplinei: Metodica predării Gimnasticii în şcoală Codul: UAVEFS F.2.5 Numărul de credite: 4 Anul şi semestrul de desfăşurare a cursului: Anul II, semestrul 4 Tipul disciplinei: Disciplină Fundamentală Pagina web a cursului: b) Descrierea disciplinei: Obiectivele - Dezvoltarea potenţialului creativ al studenţilor, ca viitori profesori, prin mijloacele...

 • Fiziologie

  Celula - Definiţie: - este unitatea structurală, funcţională şi genetică a organismelor vii; - Forma: - iniţial – globuloasă - în procesul de diferenţiere – cubică, cilindrică, poligonală, stelată, fusiformă; - Dimensiuni: - 20-30 microni; - Numar: 100 trilioane/om - Structură: I. Citoplasma: - este un sistem coloidal care prezintă o parte nestructurată (hialoplasma) şi una structurată (organitele celulare comune şi specifice). 1. Organitele celulare comune: a) – Reticulul...

 • Suport de Curs Baschet Final

  CURSUL 1. BAZELE GENERALE ALE TEORIEI ȘI METODICII BASCHETULUI Baschetul face parte din categoria jocurilor sportive inventate,care se desfașoară după un regulament elaborate de FIBA și care este valabil pentru toate țările afiliate. Jocul se desfăsoară intre două echipe formate din 5 jucători,echipele fiind formate din 10 jucători și două rezerve(12 in total), fiecare. Durata jocului este de 4 sferturi a 10 minute fiecare,in total 40 minute cu pauza între sfertul unu și doi și trei și...

 • Dans Sportiv

  CURSUL 1 Regulamentul Tehnic al Dansului Sportiv I. GRADE DE COMPETIŢIE 1.1 Campionatele Naţionale ale României 1.2 Cupa României 1.3 Campionatele Naţionale pe clase 1.4 Campionatul Naţional de Formaţii 1.5 Concursuri IDSF Internaţional Open 1.6 Concursuri IDSF Open 1.7 Concursuri internaţionale 1.8 Concursuri ranking 1.9 Concursuri naţionale 1.10 Concursuri zonale 1.11 Concursuri pe echipe 1.12 Dispoziţii finale 1.13 Sancţiuni 1.1 CAMPIONATELE NAŢIONALE ALE...

 • Etica si Deontologie Educatie Fizica si Sport

  Scurtǎ istorie a dopajului. Ce este dopajul? Cuvântul dopaj vine de la cuvântul dop aparţinând dialectului sud-african Kaffir şi se referǎ la un lichid stimulent folosit de membrii tribului în ceremoniile religioase. Are o vechime de pesteşapte sute de ani, este dus în Europa de cǎtre coloniştii olandezi. În jurul anului 1889 englezii i-au adǎugat un “e” şi desemna un amestec de opiu folosit în cursele de cai. În lumea sportului modern se pare cǎ cicliştii şi înotǎtorii au fost primii...

 • Educatie pentru Sanatate si Prim Ajutor

  Ramurile igienei Igiena corporală (pielii, mâinilor şi picioarelor, părului, ochilor, urechilor) Igiena digestiei Igiena respiraţiei Igiena circulaţiei Igiena îmbrăcămintei şi încălţămintei Igiena scrisului şi cititului Igiena locuinţei Igiena alimentaţiei Grupele de alimente: - grupa I: laptele şi produsele lactate - grupa II A: carnea, peştele, oul - grupa II B: leguminoase, cereale şi fructele bogate în ulei; - grupa III: produsele cu amidon - grupa IV: legume şi fructe crude...

 • Management in Educatie Fizica si Sport

  INTRODUCERE Managementul este o particularitate a activitatilor sistemului sportiv naţional, care are un loc bine determinat în societatea românească, cu nevoie în mod imperios de implementarea elementelor fundamentale ale ştiinţei managementului sportiv. Această implementare, parte componentă a reformei, răspunde cerinţelor de cunoaştere a actului managerial de către cei implicaţi, a folosirii metodelor moderne privind funcţiile şi resursele specifice activităţii sportive. Domeniul...

 • Handbal

  CURSUL I 1. SCURT ISTORIC 2. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE HANDBAL 3. FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE HANDBAL 4. ASPECTE ALE EVOLUŢIEI HANDBALULUI MODERN 5. CONCEPŢIA DE JOC 6.OBIECTUL TEORIEI ŞI METODICII HANDBALULUI 1. SCURT ISTORIC Handbalul a apărut în Europa la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea prin transformarea unor jocuri cu caracter popular şi sub influenţa altor jocuri sportive, în special al fotbalului din a cărui idee fundamentală de joc s-a inspirat cel...

 • Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu

  CAPITOLUL I. GIMNASTICA – DISCIPLINĂ COMPONENTĂ A SISTEMULUI DE EDUCAłIE FIZICĂ SI SPORT DIN ROMÂNIA Scopul unităŃii de curs Formarea unei viziuni globale asupra problematicii gimnasticii în învăŃământul gimnazial. Obiective operaŃionale: să identifice obiectivele si caracteristicile gimnasticii scolare la nivel gimnazial; să identifice ramurile, mijloacele si particularităŃile gimnasticii scolare gimnaziale. 6 1.1. INTRODUCEREA GIMNASTICII ÎN SCOALĂ Preocupări pentru...

Pagina 1 din 6