Toate cursurile din domeniul Educatie Fizica

 • Consiliere Sportiva

  TERMENI INTRODUCTIVI 1.consiliere sportivă 2.consilier 3.comunicare Etimologia cuvintelor 1.1.consiliere din fr. conseiller – a consilia, a sfătui, a da poveţe; conseiller, (ère)- consilier(ă) 1.2. sport-fenomen social care a apărut mai târziu decât ed fizică, căpătând amploare după primele Jocuri Olimpice din 1896. A devenit modern în sec. XIX şi contemporan în sec. XX Definirea conceptului de consiliere sportivă şi consilier sportiv 1.Consiliere sportivă: În concepţia lui M....

 • Marketing Sportiv

  Noţiunea de marketing - participiul prezent al verbului “to market” care înseamnă a cumpăra, a vinde. Prin esenţa lui, marketingul încearcă să trateze lumea şi să o înţeleagă prin problemele, necesităţile, standardele ei de viaţă. "Marketingul este un proces permanent prin care oamenii sunt încurajaţi să ia o decizie de cumpărare, de folosire, de urmare sau de conformare a unui produs, serviciu sau valori ale altei persoane”. "Chartered Institute of Marketing" (CIM) afirmă...

 • Terapia Ocupationala

  AOTA = Asociaţia Americană de Terapie Ocupaţională ADL = activ din viaţa zilnică Terapia este ramură a medicinei care studiează mijloacele şi metodele de tratament al bolnavilor. ”Terapia ocupaţinală este forma de tratament care foloseşte activităţi şi metode specifice pentru a dezvolta, ameliora sau reface capacitatea individului de a desfăşura activităţi necesare vieţii, de a compensa disfuncţii şi de a diminua deficienţe fizice”. Terapia ocupaţională are o mare varietate de înţelesuri,...

 • Volei

  Din multitudinea de informaţii şi date referitoare la istoricul jocului de volei o să încercăm să facem o sinteză a celor mai importante şi mai relevante. O să încercăm în acest demers, să surprindem aspecte ale jocului de volei pe plan mondial cât şi aspecte ce vizează apariţia şi evoluţia voleiului în ţara noastră. VOLEIUL PE PLAN INTERNAŢIONAL APARIŢIE ŞI DEZVOLTARE: - JOC SPORTIV INVENTAT; - APARE IN S.U.A. IN ANUL 1895; - CREAT DE WILLIAM MORGAN – director pentru educaţie fizică la...

 • Istoric Palmares Handbal

  Jocul de handbal este un joc constuit de gândirea unor pedagogi ai epocii moderne. Este un joc relativ tânăr, care a apărut în Europa la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, ca o transformare a unor jocuri cu caracter popular şi sub influenţa altor jocuri sportive, în special a fotbalului, din a cărui idee fundamentalăde joc s-a inspirat cel mai mult. Din anul 1892, în Cehoslovacea, este cunoscut un joc sportiv denumit HAZENA, căruia Vaclav Karas i-a publicat regulile...

 • Asigurarea si Accidentele in Gimnastica

  Asigurarea şi accidentele în gimnastică Exerciţiilor de gimnastică încep să se desfăşoare de la vârste foarte mici având efecte deosebite asupra evoluţiei fizice şi psihice a individului. Executarea unor mişcări neobijnuite poate să ducă la apariţia unor stări de disconfort sau la accidente. Sistematizarea accidentelor: - după localizare – muşchi, oase, articulaţii - după gravitate – uşoare, medii, severe - după natură – instantanee, progresive - după felul accidentului –...

 • Management Sportiv

  Din punct de vedere etimologic actualul concept de management provine din cuvantul latinesc “manus” (mană), adică ”manevrare”. In limba engleza a aparut verbul”to manage” cu substantivul “management”cu sensul initial de a “manui” si apoi cu sunsul de a “chibzui corect relatiile cu diverse lucruri sau finite in vederea obtinerii unui rezultat corespunzator” (A. Voicu, 1995). In “Dictionarul de Management” (coordinator D. Fundatura, editura Diacon-Coresi, Bucuresti 1992), managementul...

 • Activitati Sportive

  „Charta Europeană a Sportului” Sportul este un fenomen social şi economic în continuă dezvoltare care-şi aduce o importantă contribuţie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene de solidaritate şi prosperitate. Este fascinaţia de a conecta majoritatea cetăţenilor europeni la activităţi sportive practicate în mod regulat. Este vorba totodata de un vector de valori importante, precum spiritul de echipă, solidaritate, toleranţă şi fair-play, care vin să contribuie la...

 • Metoda Observatiei

  Observaţia este contemplarea intenţionată a unui obiect, document, fenomen sau proces; este cunoaşterea ştiinţifică a unei realităţi prin contemplare intenţionată şi metodică. Caracteristici: - provine din ştiinţele naturii; - este vizuală (de cele mai multe ori); - proces activ; - este urmată de înregistrare (consemnare); - trebuie ferită de idei preconcepute; - într-o cercetare mai amplă este prima etapă. TIPURI DE OBSERVAŢIE 1. Observaţie întâmplătoare 2. Observaţie sistematică...

 • Kinetoterapia in Afectiuni Geriatrice

  Caracteristici ale fenomenelor de îmbătrânire - involutie Etapele gerontologice - 45 – 59 = perioada de tranzitie; - 60 – 75 = perioada omului vârstnic; - 75 – 89 = perioada omului bătrân; - Peste 90 de ani = longevivi (după seminarul de la Kiev din 1963) Mai există o etapizare globală: - Presenilitatea între 45 (65)-75 de ani; - Senilitatea peste 69 (65) ani sau vârsta a treia - Geriatria = medicina vârstnicului - Gerontologia = modificările care au loc la nivelul organismului la...

 • Metoda Studierii Literaturii

  - alegerea subiectului sau a problematicii; - alcătuirea unui plan iniţial al lucrării; - stabilirea listei bibliografice; - cercetare propriu-zisă (în bibliotecă, în laborator, pe teren); - prima redactare; - corectarea; - redactarea definitivă; - alcătuirea cuprinsului/tablei de materii; - redactarea surselor bibliografice; - alcătuirea anexelor. METODA STUDIERII LITERATURI DE SPECIALITATE ETAPE UTILIZĂRII: I. Căutarea şi selectarea surselor de documentare: Tipuri de surse:...

 • Fiziologie Generala

  Cap.1. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE 1.1. SÂNGELE Sângele este un lichid vâscos care circulă în interiorul arborelui cardiovascular împreună cu limfa şi lichidul interstiţial; sângele formează mediul intern al organismului. Ontognetic sângele se dezvoltă din mezoderm iar din punct de vedere funcţional face parte din sistemul reticulo-endotelial (o varietate de ţesut conjuctiv). Între mediul intern şi celule există un schimb permanent de substanţă şi energie; substanţele necesare menţinerii...

 • Jocuri Sportive

  1. IMPORTANŢA CUNOAŞTERII JOCURILOR SPORTIVE DE CĂTRE KINETOTERAPEUŢI Jocurile permit manifestarea complexă şi favorizează dezvoltarea simultană a deprinderilor motrice de bază şi/sau specifice, a calităţilor motrice, a deprinderilor şi însuşirilor moral-volitive. Jocurile de mişcare oferă posibilităţi multiple de formare şi consolidare a deprinderilor motrice de bază utilizate (mers, alergare, echilibru, sărituri, aruncări şi prinderi, căţărări, escaladări etc), favorizând în acelaşi timp...

 • Teoria Educatiei Fizice si Sportului

  CURS 1 BAZELE GENERALE ALE TEORIEI ŞI METODICII JOCULUI DE FOTBAL 1. OBIECTUL TEORIEI Şl METODICII JOCULUI DE FOTBAL Cunoaşterea multilaterală şi în profunzime a unui domeniu constituie o necesitate şi tot odată o condiţie pentru eficienţa acţiunilor celor ce activează în domeniul respectiv. Activitatea fotbalistcă constituie fără îndoială o realitate obiectivă si implicit un segment particular de cunoaştere. Studierea acestui fenomen revine Teoriei şi Metodicii jocului de fotbal, ca...

 • TAS - Teoria Antrenamentului Sportiv

  CURSUL NR. 1 1. Obiectul de studiu,problemele şi sarcinile T.M.A.S. Ampla dezvoltare a activităţii sportive,creşterea numărului de competiţii interne şi internaţionale au determinat creşterea preocupărilor teoretice şi metodologice privind pregătirea celor angrenaţi în practicarea sportului de performanţă. Efectele pozitive ale practicării sportului asupra sănătăţii,precum şi stabilirea de relaţii de colaborare şi prietenie între oameni au devenit stimulente ce atrag tinerii în aceste...

Pagina 4 din 6