Didactica școlară în educație fizică și sport

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 20388
Mărime: 255.42KB (arhivat)
Publicat de: Mateiu P.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Achim

Cuprins

 1. Unitate de învățare 1. DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI ȘCOLAR 4
 2. 1.1. Didactica specialității - conceptul de didactică a educației fizice și sportului 5
 3. 1.2. Conținutul didacticii educației fizice și sportului 9
 4. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 1 10
 5. Unitate de învățare 2. FORME DE ORGANIZARE A PRACTICĂRII EXERCIȚIILOR FIZICE DE CĂTRE ELEVI 11
 6. 2.1. În regimul zilei de școală 11
 7. 2.2. În timpul liber ale elevilor 11
 8. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 2 11
 9. Unitate de învățare 3. LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ 12
 10. 3.1. Lecția, formă de bază a organizării procesului instructiv-educativ în educația fizică 12
 11. 3.2. Tipologia lecției de educație fizică 14
 12. 3.3. Conținutul lecției de educație fizică 16
 13. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 3 17
 14. Unitate de învățare 4. STRUCTURA LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ 18
 15. 4.1. Evoluția istorică a structurii lecției de educație fizică 18
 16. 4.2. Conținutul verigilor lecției de educație fizică 20
 17. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 4 25
 18. Unitate de învățare 5. METODICA ORGANIZARII ACTIVITĂȚII DE EXERSARE PENTRU CONSOLIDAREA ȘI PERFECȚIONARE DEPRINDERILOR MOTRICE 27
 19. 5.1. Metoda frontală sau simultană 27
 20. 5.2. Activitatea pe echipe (grupe, ateliere) 27
 21. 5.3. Activitatea pe perechi 28
 22. 5.4. Activitatea individuală 29
 23. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 5 29
 24. Unitate de învățare 6. PARTICULARITĂȚI ALE LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ DESFĂȘURATE ÎN CONDIȚII SPECIALE 31
 25. 6.1. În aer liber 31
 26. 6.2. În spații improvizate 31
 27. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 6 32
 28. Unitate de învățare 7. EFORTUL ȘI REPAUSUL ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ 33
 29. 7.1. Programarea efortului 33
 30. 7.1.1. Evoluția curbei efortului 34
 31. 7.1.2. Dinamica efortului 34
 32. 7.2. Parametrii efortului: volumul, intensitatea și complexitatea 34
 33. 7.2.1. Volumul 34
 34. 7.2.2. Intensitatea 35
 35. 7.2.3. Complexitatea 35
 36. 7.3. Căi de determinare a nivelului efortului 35
 37. 7.4. Interpretarea oboselii 35
 38. 7.5. Procedee de apreciere a acomodării organismului la efort 36
 39. 7.5.1. Testul Ruffier 36
 40. 7.5.2. Proba vegetativă 36
 41. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 7 37
 42. Unitate de învățare 8. DENSITATEA LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ 38
 43. 8.1.Tipuri de densitate 38
 44. 8.1.1. Densitatea motrică 38
 45. 8.1.2. Densitatea pedagogică 38
 46. 8.1.3. Densitatea fiziologică 39
 47. 8.2. Cauzele care duc la o slabă densitate 39
 48. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 8 39
 49. Unitate de învățare 9. PREGĂTIREA ȘI CONDUCEREA LECȚIEI 41
 50. 9.1. Ce implică algoritmul pregătirii lecției 41
 51. 9.2. Ce cuprinde algoritmul conducerii lecției: 41
 52. 9.2.1. Etape în pregătirea lecției 41
 53. 9.2.2. Etape în elaborarea conspectului de lecție 41
 54. 9.2.3. Conducerea lecției 42
 55. 9.3. Predarea conținutului lecției 42
 56. 9.3.1. Demonstrația 42
 57. 9.3.2. Explicația 42
 58. 9.3.3. Observarea execuției, asigurarea și corectarea greșelilor 42
 59. 9.3.4. Aprecierea execuției elevilor 43
 60. 9.4. Manevrarea și conducerea colectivului de elevi 43
 61. 9.4.1. Comanda 43
 62. 9.4.2. Plasamentul profesorului în lecție 43
 63. 9.4.3 Ținuta profesorului 43
 64. 9.5. Analiza lecției 44
 65. 9.5.1. Aspectele vizate de analiza lecției 44
 66. 9.5.2. Date despre efort 45
 67. 9.5.3. Cine poate participa la analiza lecției 45
 68. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 9 46
 69. Unitate de învățare 10. PLANIFICAREA ȘI EVIDENȚA ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ 48
 70. 10.1. Programarea 48
 71. 10.2. Planificarea 48
 72. 10.3. Complexitatea și dificultatea planificării 49
 73. 10.4. Variabile care determină dificultatea și complexitatea planificării 49
 74. 10.4. Argumente ale complexității și dificultății acestei activități 50
 75. 10.5. Cerințe generale în elaborarea documentelor de planificare 50
 76. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 10 51
 77. Unitate de învățare 11. FORMELE ȘI DOCUMENTELE DE EVIDENȚĂ 52
 78. 11.1. Prerogative ale evidenței 52
 79. 11.2. Forme de evidență 52
 80. 11.3. Documentele de planificare 53
 81. 11.3.1. Planul tematic anual al catedrei 53
 82. 11.3.2. Planul calendaristic semestrial (planul propriu-zis) 57
 83. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 11 60
 84. Unitate de învățare 12. CONȚINUTUL ȘI METODOLOGIA ELABORĂRII PLANULUI DE LECȚIE 61
 85. 12.1. Etapele proiectării didactice 61
 86. 12.2. Planul (proiectul) didactic 62
 87. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 12 64
 88. Unitate de învățare 13. PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC 66
 89. 13.1. Eșalonarea anuală a unităților de învățare 68
 90. 13.2. Planificarea calendaristică 68
 91. 13.3. Proiectarea unei unități de învățare 69
 92. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 13 71
 93. Unitate de învățare 14. EVALUAREA ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 72
 94. 14.1. Faze ale evaluării 72
 95. 14.2. Nota 74
 96. 14.2.1. Principalele funcții ale notei 74
 97. 14.2.2. Funcțiile notelor 74
 98. 14.2.3. Criteriile notării obiective 75
 99. 14.3. Tipuri de evaluare 75
 100. 14.3.1. Sistemul criteriilor de evaluare 76
 101. 14.4. Metode și tehnici de verificare, apreciere și notare 77
 102. 14.5. Testele 78
 103. 14.6. Importanța sistemelor naționale unitare de evaluare (S.U.V.A.) în învățământul gimnazial și liceal 78
 104. 14.7. Sistemul Național Școlar de Evaluare (S.N.Ș.E.) 79
 105. 14.8. Fișa individuală 81
 106. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 14 - se vor complecta spațiile punctate și 82
 107. Unitate de învățare 15. RELAȚIA PROFESOR - ELEV
 108. 15.1. Caracterul bilateral al procesului de învățământ în educație fizică și sport 83
 109. 15.2. Statutul, rolul și atribuțiile profesorului în procesul instructiv-educativ 85
 110. 15.3. Tipuri de relații dintre profesor - elev 86
 111. Grilă de evaluare Unitatea de învățare 15 87
 112. B I B I L O G R A F I E 88

Extras din curs

Unitate de învățare 1. DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI ȘCOLAR

Generalități

Obiectivul educației este de a forma personalități complexe, armonioase, iar contextul în care se realizează este școala, principalul agent educativ și căreia îi revine sarcina de a înzestra tinerii cu competențele necesare mersului înainte al societății.

Procesul care se desfășoară în aceste condiții are un caracter sistemic, iar situațiile educaționale care se creează au o structură tridimensională, bazată pe „modelul triunghiului pedagogic”, propus de J. Houssaye (1993), cuprinzând trei elemente: profesorul, elevul/studentul, cunoașterea (M. Călin, 1996; I. Al. Dumitru, 2001; M. Momanu, 2002).

Problemele legate de pregătirea motrică a individului se integrează în problematica studiată de didactică și mai precis de didactica specialității (atât a educației fizice, ca disciplină de învățământ, cât și ca didactica a diferitelor discipline, ramuri, probe sportive).

Astfel, procesul de învățământ, ca proces de instruire și educație are un rol hotărâtor, rol subliniat de oameni importanți ai domeniului nostru de activitate, pedagogi, psihologi, fiziologi.

Didactica este știința și teoria procesului de învățământ. Termenul de didactică provine din grecescul didaktike = a învăța; didaskein = a învăța pe altul; didascal = învățător; didasco = învăț.

În concepția lui Jan Amos Comenius, didactica se identifică cu

întreaga pedagogie. Pedagogul ceh a atribuit ca sub titlu lucrării: ”Didactica Magna” - arta universală de a învăța pe toți totul.

Didactica este considerată parte componentă a pedagogiei generale, alături de bazele social-filosofice ale educației și de teoria educației. În ultimele decenii prin extinderea cercetării, didactica își justifică statutul de știință distinctă în ansamblul științelor educației.

Obiectul de studiu al didacticii este procesul de învățământ:

- conținutul procesului de învățământ;

- sistemul de învățământ;

- tehnologia instruirii;

- principiile didactice;

- metodele de învățământ;

- formele de organizare a procesului de învățământ;

- formele și metodele de evaluare a rezultatelor procesului de învățământ.

Deci, didactica ca termen este prezentată în literature de specialitate cu multiple înțelesuri ca:

- știință sau teorie a procesului de învățământ;

- știință sau teorie a predării și învățării;

- teorie a conducerii procesului de predare-învățare;

- teorie generală a instruirii.

Conceptul de didactica se definește prin următoarele aspecte:

- Caracterul explicativ - prin care se definesc componentele procesului de învățământ, specificul lor, natura relațiilor dintre ele.

- Caracterul reflexiv - prin care se formulează judecăți de valoare asupra principalelor componente ale procesului.

- Caracterul normativ - rezultat din elaborarea unor norme referitoare la: organizarea și desfășurarea procesului de învățământ, cerințele ce trebuie respectate pentru realizarea obiectivelor stabilite, modalitățile concrete de acțiune și interacțiune în cadrul acestui proces.

1.1. Didactica specialității - conceptul de didactică a educației

fizice și sportului

Acceptată ca o știință a educației, didactica, face parte din cadrul științelor pedagogice, care definește, analizează și interpretează noțiunile (conceptele) de bază ale acesteia. În procesul instructive-educativ se poate vorbi despre o didactică generală de tip teoretic și una aplicativă de tip practic.

Didactica generală, din punct de vedere a lui S. Cristea, în 1998, dezbate și analizează aspect privind:

- procesul de învățământ,

- principiile pedagogice,

- conținutul învățământului,

- metodologia didactică,

- evaluarea didactică,

- proiectarea procesului de învățământ.

Ea are ca obiect de studiu organizarea învățământului din instituțiile preșcolare școlare și universitare, dar și organizarea procesului instructive-educativ din alte instituții ale sistemului.

Bibliografie

1. Cârstea, Gh.,1998, Educația fizică - teoria și bazele metodicii, Ed. A.N.E.F.S., București.

2. Cîrstea, Gh., 2000, Teoria și metodica educației fizice și sportului-pentru examenele de definitivat și gradul didactic II, Ed. AN-DA, București.

3. Cobârzan, H., Prodea, C., 1999, Metodica educației fizice și sportive școlare, Ed. U.B.B., Cluj-Napoca.

4. Dragnea, A. și colaboratorii, 2006, Educație fizică și sport - teorie și didactică, Ed. FEST, București.

5. Epuran, M., 2005, Metodologia cercetării activităților corporale, Ed. FEST, București.

6. Rață, G., 2008, Didactica educației fizice și sportului, Ed. PIM, Iași.

7. Sanislav, M., 2003, Teoria educației fizice și sportului, Ed Alma Mater, Sibiu.

8. Scarlat, E., Scarlat, M. B., 2002, Educația fizică și sport, Ed. Didactică și Pedagogică, București.

9. M.E.N.,1998, Evaluarea în învățământul primar, București.

10. M.E.N., 1999, Sistemul național școlar de evaluare la educația fizică și sport, București.

11. M.E.N., 1998, 1999, 2001, Programele școlare la educația fizică pentru ciclul primar, gimnazial și liceal, București.

Preview document

Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 1
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 2
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 3
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 4
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 5
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 6
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 7
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 8
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 9
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 10
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 11
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 12
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 13
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 14
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 15
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 16
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 17
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 18
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 19
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 20
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 21
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 22
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 23
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 24
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 25
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 26
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 27
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 28
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 29
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 30
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 31
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 32
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 33
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 34
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 35
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 36
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 37
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 38
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 39
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 40
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 41
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 42
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 43
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 44
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 45
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 46
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 47
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 48
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 49
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 50
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 51
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 52
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 53
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 54
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 55
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 56
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 57
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 58
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 59
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 60
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 61
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 62
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 63
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 64
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 65
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 66
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 67
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 68
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 69
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 70
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 71
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 72
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 73
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 74
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 75
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 76
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 77
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 78
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 79
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 80
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 81
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 82
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 83
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 84
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 85
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 86
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 87
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 88
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Didactica scolara in educatie fizica si sport.doc

Alții au mai descărcat și

Antrenament Sportiv Modern

CAPITOLUL I 1.1. Obiectul de studiu Încă din cele mai vechi timpuri, omul s-a întrecut cu animalele, aceasta pentru a-şi procura hrana, dar şi cu...

Management în educație fizică și sport

INTRODUCERE Managementul este o particularitate a activitatilor sistemului sportiv naţional, care are un loc bine determinat în societatea...

Metodica predării gimnasticii în gimnaziu

CAPITOLUL I. GIMNASTICA – DISCIPLINĂ COMPONENTĂ A SISTEMULUI DE EDUCAłIE FIZICĂ SI SPORT DIN ROMÂNIA Scopul unităŃii de curs Formarea unei...

Istoria Educației Fizice și Sportului

Curs 1. 1.1 Izvoarele istoriei educaţiei fizice şi sportului 1.2 Exerciţiul fizic şi evoluţia acestuia în toate etapele comunei primitive 1.1...

Formarea reprezentativei școlare

Organizarea si desfasurarea oricarui proces instructiv-educativ trebuie sa se realizeze pentru a avea o eficienta maxima, in concordanta cu anumite...

Psihopedagogia Sportului de Performanță

1. INTRODUCERE ÎN PSIHOPEDAGOGIA SPORTIVĂ „Performanţa sportivă este munca de ieri, rezultatul de azi şi sacrificiul de mâine” Evoluţia...

Istoria Handbalului

INTRODUCERE APARIŢIA JOCULUI DE HANDBAL ÎN LUME TREI RĂDĂCÎNI MULTINAŢIONALE Handbalul este un joc sportiv relativ tânăr, care a aparut în...

Terminologie gimnastică

Română Engleză Franceza Germană Act motric Motor act Acte moteur Motorischer Akt Acţiune motrică Motor action Action motrice Motorische handlung...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la școala Iorgu Iordan, Tecuci

CAP. I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SCOLII “IORGU IORDAN” I.1. Scurt istoric Scoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” Tecuci a fost înfiintata...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Orientarea Profesională în Liceele Timișorene

Introducere Una dintre priorităţile şcolii româneşti, şi implicit ale societăţii noastre, o constituie orientarea profesională a elevilor....

Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA, MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI, IPOTEZĂ ŞI OBIECTIVE 1.1 Actualitatea temei Exerciţiul fizic a cunoscut în lunga sa...

Studiu privind Metodologia de Organizare a Lecției de Educație Fizică la Gimnaziu

INTRODUCERE Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi complexe, complexitatea fiind determinată de conţinutul, structura, desfăşurarea şi...

Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor

INTRODUCERE 1. Principalele aspecte subordonate temei Psihomotricitatea este definită ca rezultat al integrării funcţiilor motrice şi mentale sub...

Studiu privind nivelul condiției fizice la copii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In teoria si practica educationala, didactica moderna a educatiei fizice este abordata in prim plan de organizarea si...

Ai nevoie de altceva?