Didactica școlară în educație fizică și sport

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 20388
Mărime: 255.42KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Achim

Cuprins

Unitate de învățare 1. DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI ȘCOLAR 4

1.1. Didactica specialității - conceptul de didactică a educației fizice și sportului 5

1.2. Conținutul didacticii educației fizice și sportului 9

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 1 10

Unitate de învățare 2. FORME DE ORGANIZARE A PRACTICĂRII EXERCIȚIILOR FIZICE DE CĂTRE ELEVI 11

2.1. În regimul zilei de școală 11

2.2. În timpul liber ale elevilor 11

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 2 11

Unitate de învățare 3. LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ 12

3.1. Lecția, formă de bază a organizării procesului instructiv-educativ în educația fizică 12

3.2. Tipologia lecției de educație fizică 14

3.3. Conținutul lecției de educație fizică 16

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 3 17

Unitate de învățare 4. STRUCTURA LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ 18

4.1. Evoluția istorică a structurii lecției de educație fizică 18

4.2. Conținutul verigilor lecției de educație fizică 20

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 4 25

Unitate de învățare 5. METODICA ORGANIZARII ACTIVITĂȚII DE EXERSARE PENTRU CONSOLIDAREA ȘI PERFECȚIONARE DEPRINDERILOR MOTRICE 27

5.1. Metoda frontală sau simultană 27

5.2. Activitatea pe echipe (grupe, ateliere) 27

5.3. Activitatea pe perechi 28

5.4. Activitatea individuală 29

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 5 29

Unitate de învățare 6. PARTICULARITĂȚI ALE LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ DESFĂȘURATE ÎN CONDIȚII SPECIALE 31

6.1. În aer liber 31

6.2. În spații improvizate 31

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 6 32

Unitate de învățare 7. EFORTUL ȘI REPAUSUL ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ 33

7.1. Programarea efortului 33

7.1.1. Evoluția curbei efortului 34

7.1.2. Dinamica efortului 34

7.2. Parametrii efortului: volumul, intensitatea și complexitatea 34

7.2.1. Volumul 34

7.2.2. Intensitatea 35

7.2.3. Complexitatea 35

7.3. Căi de determinare a nivelului efortului 35

7.4. Interpretarea oboselii 35

7.5. Procedee de apreciere a acomodării organismului la efort 36

7.5.1. Testul Ruffier 36

7.5.2. Proba vegetativă 36

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 7 37

Unitate de învățare 8. DENSITATEA LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ 38

8.1.Tipuri de densitate 38

8.1.1. Densitatea motrică 38

8.1.2. Densitatea pedagogică 38

8.1.3. Densitatea fiziologică 39

8.2. Cauzele care duc la o slabă densitate 39

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 8 39

Unitate de învățare 9. PREGĂTIREA ȘI CONDUCEREA LECȚIEI 41

9.1. Ce implică algoritmul pregătirii lecției 41

9.2. Ce cuprinde algoritmul conducerii lecției: 41

9.2.1. Etape în pregătirea lecției 41

9.2.2. Etape în elaborarea conspectului de lecție 41

9.2.3. Conducerea lecției 42

9.3. Predarea conținutului lecției 42

9.3.1. Demonstrația 42

9.3.2. Explicația 42

9.3.3. Observarea execuției, asigurarea și corectarea greșelilor 42

9.3.4. Aprecierea execuției elevilor 43

9.4. Manevrarea și conducerea colectivului de elevi 43

9.4.1. Comanda 43

9.4.2. Plasamentul profesorului în lecție 43

9.4.3 Ținuta profesorului 43

9.5. Analiza lecției 44

9.5.1. Aspectele vizate de analiza lecției 44

9.5.2. Date despre efort 45

9.5.3. Cine poate participa la analiza lecției 45

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 9 46

Unitate de învățare 10. PLANIFICAREA ȘI EVIDENȚA ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ 48

10.1. Programarea 48

10.2. Planificarea 48

10.3. Complexitatea și dificultatea planificării 49

10.4. Variabile care determină dificultatea și complexitatea planificării 49

10.4. Argumente ale complexității și dificultății acestei activități 50

10.5. Cerințe generale în elaborarea documentelor de planificare 50

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 10 51

Unitate de învățare 11. FORMELE ȘI DOCUMENTELE DE EVIDENȚĂ 52

11.1. Prerogative ale evidenței 52

11.2. Forme de evidență 52

11.3. Documentele de planificare 53

11.3.1. Planul tematic anual al catedrei 53

11.3.2. Planul calendaristic semestrial (planul propriu-zis) 57

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 11 60

Unitate de învățare 12. CONȚINUTUL ȘI METODOLOGIA ELABORĂRII PLANULUI DE LECȚIE 61

12.1. Etapele proiectării didactice 61

12.2. Planul (proiectul) didactic 62

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 12 64

Unitate de învățare 13. PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC 66

13.1. Eșalonarea anuală a unităților de învățare 68

13.2. Planificarea calendaristică 68

13.3. Proiectarea unei unități de învățare 69

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 13 71

Unitate de învățare 14. EVALUAREA ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 72

14.1. Faze ale evaluării 72

14.2. Nota 74

14.2.1. Principalele funcții ale notei 74

14.2.2. Funcțiile notelor 74

14.2.3. Criteriile notării obiective 75

14.3. Tipuri de evaluare 75

14.3.1. Sistemul criteriilor de evaluare 76

14.4. Metode și tehnici de verificare, apreciere și notare 77

14.5. Testele 78

14.6. Importanța sistemelor naționale unitare de evaluare (S.U.V.A.) în învățământul gimnazial și liceal 78

14.7. Sistemul Național Școlar de Evaluare (S.N.Ș.E.) 79

14.8. Fișa individuală 81

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 14 - se vor complecta spațiile punctate și 82

Unitate de învățare 15. RELAȚIA PROFESOR - ELEV

15.1. Caracterul bilateral al procesului de învățământ în educație fizică și sport 83

15.2. Statutul, rolul și atribuțiile profesorului în procesul instructiv-educativ 85

15.3. Tipuri de relații dintre profesor - elev 86

Grilă de evaluare Unitatea de învățare 15 87

B I B I L O G R A F I E 88

Extras din document

Unitate de învățare 1. DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI ȘCOLAR

Generalități

Obiectivul educației este de a forma personalități complexe, armonioase, iar contextul în care se realizează este școala, principalul agent educativ și căreia îi revine sarcina de a înzestra tinerii cu competențele necesare mersului înainte al societății.

Procesul care se desfășoară în aceste condiții are un caracter sistemic, iar situațiile educaționale care se creează au o structură tridimensională, bazată pe „modelul triunghiului pedagogic”, propus de J. Houssaye (1993), cuprinzând trei elemente: profesorul, elevul/studentul, cunoașterea (M. Călin, 1996; I. Al. Dumitru, 2001; M. Momanu, 2002).

Problemele legate de pregătirea motrică a individului se integrează în problematica studiată de didactică și mai precis de didactica specialității (atât a educației fizice, ca disciplină de învățământ, cât și ca didactica a diferitelor discipline, ramuri, probe sportive).

Astfel, procesul de învățământ, ca proces de instruire și educație are un rol hotărâtor, rol subliniat de oameni importanți ai domeniului nostru de activitate, pedagogi, psihologi, fiziologi.

Didactica este știința și teoria procesului de învățământ. Termenul de didactică provine din grecescul didaktike = a învăța; didaskein = a învăța pe altul; didascal = învățător; didasco = învăț.

În concepția lui Jan Amos Comenius, didactica se identifică cu

întreaga pedagogie. Pedagogul ceh a atribuit ca sub titlu lucrării: ”Didactica Magna” - arta universală de a învăța pe toți totul.

Didactica este considerată parte componentă a pedagogiei generale, alături de bazele social-filosofice ale educației și de teoria educației. În ultimele decenii prin extinderea cercetării, didactica își justifică statutul de știință distinctă în ansamblul științelor educației.

Obiectul de studiu al didacticii este procesul de învățământ:

- conținutul procesului de învățământ;

- sistemul de învățământ;

- tehnologia instruirii;

- principiile didactice;

- metodele de învățământ;

- formele de organizare a procesului de învățământ;

- formele și metodele de evaluare a rezultatelor procesului de învățământ.

Deci, didactica ca termen este prezentată în literature de specialitate cu multiple înțelesuri ca:

- știință sau teorie a procesului de învățământ;

- știință sau teorie a predării și învățării;

- teorie a conducerii procesului de predare-învățare;

- teorie generală a instruirii.

Conceptul de didactica se definește prin următoarele aspecte:

- Caracterul explicativ - prin care se definesc componentele procesului de învățământ, specificul lor, natura relațiilor dintre ele.

- Caracterul reflexiv - prin care se formulează judecăți de valoare asupra principalelor componente ale procesului.

- Caracterul normativ - rezultat din elaborarea unor norme referitoare la: organizarea și desfășurarea procesului de învățământ, cerințele ce trebuie respectate pentru realizarea obiectivelor stabilite, modalitățile concrete de acțiune și interacțiune în cadrul acestui proces.

1.1. Didactica specialității - conceptul de didactică a educației

fizice și sportului

Acceptată ca o știință a educației, didactica, face parte din cadrul științelor pedagogice, care definește, analizează și interpretează noțiunile (conceptele) de bază ale acesteia. În procesul instructive-educativ se poate vorbi despre o didactică generală de tip teoretic și una aplicativă de tip practic.

Didactica generală, din punct de vedere a lui S. Cristea, în 1998, dezbate și analizează aspect privind:

- procesul de învățământ,

- principiile pedagogice,

- conținutul învățământului,

- metodologia didactică,

- evaluarea didactică,

- proiectarea procesului de învățământ.

Ea are ca obiect de studiu organizarea învățământului din instituțiile preșcolare școlare și universitare, dar și organizarea procesului instructive-educativ din alte instituții ale sistemului.

Bibliografie

1. Cârstea, Gh.,1998, Educația fizică - teoria și bazele metodicii, Ed. A.N.E.F.S., București.

2. Cîrstea, Gh., 2000, Teoria și metodica educației fizice și sportului-pentru examenele de definitivat și gradul didactic II, Ed. AN-DA, București.

3. Cobârzan, H., Prodea, C., 1999, Metodica educației fizice și sportive școlare, Ed. U.B.B., Cluj-Napoca.

4. Dragnea, A. și colaboratorii, 2006, Educație fizică și sport - teorie și didactică, Ed. FEST, București.

5. Epuran, M., 2005, Metodologia cercetării activităților corporale, Ed. FEST, București.

6. Rață, G., 2008, Didactica educației fizice și sportului, Ed. PIM, Iași.

7. Sanislav, M., 2003, Teoria educației fizice și sportului, Ed Alma Mater, Sibiu.

8. Scarlat, E., Scarlat, M. B., 2002, Educația fizică și sport, Ed. Didactică și Pedagogică, București.

9. M.E.N.,1998, Evaluarea în învățământul primar, București.

10. M.E.N., 1999, Sistemul național școlar de evaluare la educația fizică și sport, București.

11. M.E.N., 1998, 1999, 2001, Programele școlare la educația fizică pentru ciclul primar, gimnazial și liceal, București.

Preview document

Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 1
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 2
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 3
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 4
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 5
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 6
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 7
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 8
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 9
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 10
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 11
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 12
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 13
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 14
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 15
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 16
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 17
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 18
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 19
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 20
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 21
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 22
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 23
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 24
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 25
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 26
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 27
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 28
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 29
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 30
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 31
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 32
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 33
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 34
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 35
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 36
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 37
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 38
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 39
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 40
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 41
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 42
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 43
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 44
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 45
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 46
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 47
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 48
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 49
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 50
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 51
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 52
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 53
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 54
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 55
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 56
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 57
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 58
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 59
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 60
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 61
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 62
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 63
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 64
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 65
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 66
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 67
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 68
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 69
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 70
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 71
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 72
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 73
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 74
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 75
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 76
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 77
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 78
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 79
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 80
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 81
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 82
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 83
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 84
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 85
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 86
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 87
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 88
Didactica școlară în educație fizică și sport - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Didactica scolara in educatie fizica si sport.doc

Alții au mai descărcat și

Atletism Specializare

Alergare de viteza Caracterul natural al celor mai multe probe atletice face ca baza generalaa a miscarilor sa fie cunoscuta înca înainte de a lua...

Psihopedagogia Sportului de Performanță

1. INTRODUCERE ÎN PSIHOPEDAGOGIA SPORTIVĂ „Performanţa sportivă este munca de ieri, rezultatul de azi şi sacrificiul de mâine” Evoluţia...

Pregătirea fizică în volei. mijloacele utilizate pentru dezvoltarea calităților motrice în volei

Pregătirea fizică reprezintă ansamblul organizat şi ierarhizat al procedurilor de antrenament care vizează dezvoltarea şi utilizarea calităţilor...

Jocul de Baschet

CAPITOLUL 1. 1.1. APARITIA SI EVOLUTIA JOCULUI DE BASCHET Baschetul este un joc sportiv de echipa, care face parte din categoria jocurilor...

Volei

1.1. Apariţia jocului de volei anul apariţiei 1895, Oraşul: Holyoke, din statul Massachusetts(S.U.A) inventatorul: directorul pentru educaţie...

Teoria Educatiei Fizice si Sportului

CURS 1 BAZELE GENERALE ALE TEORIEI ŞI METODICII JOCULUI DE FOTBAL 1. OBIECTUL TEORIEI Şl METODICII JOCULUI DE FOTBAL Cunoaşterea multilaterală...

Suport de Curs Baschet Final

CURSUL 1. BAZELE GENERALE ALE TEORIEI ȘI METODICII BASCHETULUI Baschetul face parte din categoria jocurilor sportive inventate,care se desfașoară...

Sportul pentru toți

Acum, la inceputul mileniului III, universalitatea geografica si lingvistica a Sportului pentru Toti este evidenta, prin SPORT PENTRU TOTI...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Organizarea si conducerea gestiunii financiare la scoala Iorgu Iordan, Tecuci

CAP. I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SCOLII “IORGU IORDAN” I.1. Scurt istoric Scoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” Tecuci a fost înfiintata...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Orientarea Profesională în Liceele Timișorene

Introducere Una dintre priorităţile şcolii româneşti, şi implicit ale societăţii noastre, o constituie orientarea profesională a elevilor....

Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA, MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI, IPOTEZĂ ŞI OBIECTIVE 1.1 Actualitatea temei Exerciţiul fizic a cunoscut în lunga sa...

Studiu privind Metodologia de Organizare a Lecției de Educație Fizică la Gimnaziu

INTRODUCERE Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi complexe, complexitatea fiind determinată de conţinutul, structura, desfăşurarea şi...

Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor

INTRODUCERE 1. Principalele aspecte subordonate temei Psihomotricitatea este definită ca rezultat al integrării funcţiilor motrice şi mentale sub...

Studiu privind nivelul condiției fizice la copii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In teoria si practica educationala, didactica moderna a educatiei fizice este abordata in prim plan de organizarea si...

Ai nevoie de altceva?