Educatia Fizica ca Activitate Sociala

Imagine preview
(8/10 din 13 voturi)

Acest curs prezinta Educatia Fizica ca Activitate Sociala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 41 de pagini .

Profesor: Scortea Emil

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Educatie Fizica

Extras din document

- Originea educatiei fizice si sportului

- Esenta educatiei fizice si sportului

- Functiile educatiei fizice si sportului

- Idealul educatiei fizice si sportului

- Obiectivele educatiei fizice si sportului

Originea educatiei fizice si sportului

- Educatia fizica ca activitate deosebit de complexa, daca ne referim în primul rând la continutul, structura organizarea si desfasurarea sa.

- Atunci când vrem sa analizam activitatea de educatie fizica ca fenomen social, trebuie sa avem în vedere multitudinea de componente pe care ea le implica:

1. exercitii fizice,

2. baza materiala specifica

3. instalatii si materiale specifice,

4. aspecte tehnice si organizatorice,

5. discipline stiintifice care o fundamenteaza,

6. cadre de specialitate

- Exercitiile fizice au aparut si s-au perfectionat continuu în concordanta cu comanda sociala. Aparitia si evolutia exercitiilor fizice au o conditionare clara de ordin social. Acestea nu sunt determinate de instincte, de factori biologici, etc. Contrar unor teorii, aparitia si evolutia exercitiilor fizice au fost determinate nu numai de latura materiala a vietii sociale ci si de alti factori; stiinta, nivel de cultura, religie, etc.

- Fundamentarea stiintifica a procesului de practicare a exercitiilor fizice s-a realizat de-a lungul timpului, cu aceleasi stagnari, regrese. Aceasta fundamentare, a preluat critic, deci a valorificat, unele idei, norme, reguli, apartinând antichitatii, renasterii, umanismului burghez, etc. Fundamentarea s-a accentuat odata cu aparitia Teoriei si Metodicii ca discipline stiintifice si a altor discipline care au abordat domeniul nostru din diferite unghiuri si puncte de vedere.

- Evolutia în timp a bazelor sportive din aer liber sau din interior, precum si a instalatiiilor sportive, a aparatelor si mai ales a materialelor, sportive este deosebit de elocventa.

- Diferenta semnificativa dintre performantele sportive remarcabile obtinute în zilele noastre si cele din perioadele anterioare se explica si prin nivelul calitativ superior al acestora.

- În contextul contruirii educatiei fizice ca activitate sociala, cadrele de specialitate s-au format mult mai târziu. În România procesul de formare al specializarilor pentru domeniul practicarii exercitiilor fizice, a capatat un statut clar începând cu anul 1922 când s-a înfiintat ANEFS.

- În etapa actuala procesul de pregatire al cadrelor de specialitate în educatie fizica si sportiva s-a amplificat si diversificat. A aparut si învatamântul particular în educatie fizica si sport.

- Perfectionarea cadrelor din domeniul s-a intensificat progresiv acordându-se atentie deosebita examenelor de definitivat, gradul II si gradul I.

Esenta educatiei fizice

Esenta consta în aceea ca practicarea exercitiilor fizice vizeaza întotdeauna, indiferent de forma organizatorica si de formatiunea social-economica si politica în care se realizeaza perfectionarea dezvoltarii fizice si a capacitatii motrice ale subiectiilor. Cu alte cuvinte , scopurile practicarii exercitiilor fizice. Au fost relativ diferite de la o formatiune social-economica si politica la alta, dar esenta a ramas mereu aceeasi.

Educatia fizica are un caracter predominant biologic si importante valente pe planurile social si cultural-educativ.

Practicarea exercitiilor fizice sub forma activitatii de educatie fizica a fost si este determinata si din necesitati de ordin recreativ, de destindere si emulatie.

Educatia fizica prin diferitele ei forme de organizare si datorita caracterului sau emotional, contributiei deosebite pe care o aduce la dezvoltarea spiritului creator , a spiritului de afirmare si de depasire sau de autodepasire, etc.

Practicarea exercitiilor fizice, dezvolta simtul estetic, simtul dragostei pentru gestul motric executat cu maestrie, simtul gestului pentru miscare.

Functiile educatiei fizice

Functiile sunt destinatii constante ale unui fenomen si ele deriva din ideal, în sensul ca se subordoneaza acestuia.Prin functii se realizeaza idealul educatiei fizice, se face apropierea fata de aceasta. Toate functiile educatiei fizice sunt foarte importante si îsi dovedesc eficienta numai daca sunt îndeplinite în sistem influentându-se si completîndu-se reciproc. Functiile educatiei fizice sunt de doua feluri, specifice si asociate. Functiile specifice vizeaza cele doua coordonate ale obiceiului de studiu propriu Teoriei si Metodici : dezvoltarea fizica si capacitatea motrica. Functiile asociate întregesc efectele practicarii exercitiilor fizice asupra fiintei umane.

- Functia de perfectionare a dezvoltarii fizice face parte din categoria celor specifice si are rol prioritar mai ales în educatie fizica a tinerei generatii. Rolul dezvoltarii fizice armonioase , a unor indici superiori pe plan somatic si pe cel functional , pentru viata si activitatea oamenilor de toate vârstele este prea binecunoscut si nu este negat sau contestat de nimeni.

- Functia de perfectionare a capacitatii motrice face parte tot din categoria celor specifice educatiei fizice. Prin aceasta functie sunt vizate cele doua elemente componente ale capacitatii motrice : calitatiile motrice, deprinderile si priceperile motrice. Rolul capacitatii motrice pentru un randament sporit pe toate planurile vietii si în întregirea personalitatii umane nu mai trebuie argumentat.

- Functia igienica face parte din categoria celor asociate si vizeaza cerinta fundamentala de mentinere a unei stari optime de sanatate a oamenilor. Prin educatia fizica se actioneaza prioritar preventiv pe acest plan. Se poate , cu ajutorul exercitiilor fizice sa se actioneze si pentru corectarea unor deficiente pe planul sanatatii.

- Functiia recreativa este o alta functie asociata pentru educatia fizica . Ea trebuie înteleasa cel putin în urmatoarele doua sensuri:

- - asigurarea , prin activitatea de educatie fizica a fondului de calitatii , deprinderi si priceperi motrice necesare ca oameni de diferite vârste sa poata petrece în mod util si placut , adica recreativ timpul lor liber ( cotidian, sau în vacante si concedii ).

- -asigurarea conditiilor si dezvoltarea interesului pentru urmarirea, tot în timpul liber , direct sau prin mass-media , a întrecerilor motrice de buna calitate sau a unor activitatii motrice desfasurate necompetitiv.

- Functia de emulatie face parte tot din categoria celor asociate pentru educatia fizica. Aceasta functie trebuie sa se materializeze prin dezvlotarea spiritului competitiv care caracterizeaza în general fiinta umana, a dorintei permanentei de depasire si autodepasire dar numai în limitele regulamentare corecte si cu atitudine de fair-play. În acest sens se impune promovarea frecventa în educatia fizica a întrecerii prin jocuri de miscare sau jocuri sportive, stafete, parcursuri aplicative, concursuri, etc. Prin aceasta modalitate se dezvolta si creativitatea subiectilor, dorinta de a câstiga, de a obtine victoria, de a se situa pe primele locuri, etc., aspecte deosebit de importante mai ales pentru elevi.

- Functia educativa este tot o functie asociata a educatiei fizice dar este considerata ca fiind mai complexa prin prisma influentelor asupra dezvoltarii personalitatii umane în integritatea sa. Influenta educatiei fizice este evidenta pe planul dezvoltarii laturii fizice a personalitatii. în acelasi timp, însa sunt influente deosebite pe care le poate avea educatia fizica, bine conceputa si realizata asupra dezvoltarii celorlate laturi ale personalitatii umane: intelectuala, morala, estetica si tehnico-profesionala.

Fisiere in arhiva (1):

  • Educatia Fizica ca Activitate Sociala.doc