Jocuri Sportive

Curs
8.1/10 (15 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 23632
Mărime: 22.69MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. IMPORTANŢA CUNOAŞTERII JOCURILOR SPORTIVE DE CĂTRE KINETOTERAPEUŢI 1

2. CONCEPTUL DE JOC ŞI JOC SPORTIV 3

3. CRITERII DE SISTEMATIZARE ŞI SISTEMATIZAREA JOCURILOR 5

4. JOCURILE SPORTIVE – DEFINIŢII, CARACTERISTICI, CLASIFICĂRI 7

Definirea noţiunii de joc sportiv 7

Caracteristicile jocurilor sportive 8

Clasificarea jocurilor sportive 8

5. COMPONENTELE FUNDAMENTALE ALE JOCULUI SPORTIV 11

6. NOŢIUNI GENERALE DE BIOMECANICĂ APLICATE ÎN JOCURILE SPORTIVE 17

Generalităţi 17

Elemente de analiză biomecanică în volei 17

Elemente de analiză biomecanică în baschet 21

Elemente de analiză biomecanică în handbal 24

Elemente de analiză biomecanică în fotbal 26

7. EFORTUL ŞI REFACEREA ÎN JOCURILE SPORTIVE 29

Generalităţi 29

Natura solicitărilor 30

Tipuri de efort şi resursele de energie 30

Dinamica efortului în jocurile sportive 31

Adaptarea şi ameliorarea continuă a capacităţii de efort 35

Factori dinamizatori 35

Pregătirea organismului pentru efort (F1) 36

Aplicarea efortului optim (F2) 39

Aprecierea efectelor şi pregătirea organismului pentru susţinerea unui nou efort (F3) 39

8. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIŢIILOR 49

10. ROLUL JOCURILOR SPORTIVE ÎN PROFILAXIA, TERAPIA ŞI RECUPERAREA A DIVERSE AFECŢIUNI 51

BIBLIOGRAFIE 53

CUPRINS 55

Extras din document

1. IMPORTANŢA CUNOAŞTERII JOCURILOR SPORTIVE DE CĂTRE KINETOTERAPEUŢI

Jocurile permit manifestarea complexă şi favorizează dezvoltarea simultană a deprinderilor motrice de bază şi/sau specifice, a calităţilor motrice, a deprinderilor şi însuşirilor moral-volitive.

Jocurile de mişcare oferă posibilităţi multiple de formare şi consolidare a deprinderilor motrice de bază utilizate (mers, alergare, echilibru, sărituri, aruncări şi prinderi, căţărări, escaladări etc), favorizând în acelaşi timp şi dezvoltarea calităţilor motrice (viteza sub multiplele sale forme de manifestare, rezistenţa, forţa, îndemânarea).

Jocurile de mişcare oferă posibilitatea aplicării, în condiţii mereu schimbătoare, a priceperilor şi deprinderilor motrice de bază şi a procedeelor tehnice.

În timpul jocului, indiferent de natura sa, apar legături noi şi complexe între priceperi şi deprinderile motrice, ceea ce contribuie la perfecţionarea lor. Apar, de asemenea, relaţii de condiţionare care pot favoriza transferul poziţiei între diferitele componente ale procesului instructiv-educativ: cunoştinţe, priceperi, deprinderi, calităţi motrice. Această manifestare simultană a mai multor laturi ale acţiunilor motrice este specifică jocului, fiind determinată de caracterul lui complex.

Relaţiile şi interdependenţa dintre deprinderi, priceperi şi calităţile motrice, se realizează în condiţii mereu schimbătoare, pe fondul solicitării intense a unor calităţi şi însuşiri morale şi volitive.

Specifică jocului este activitatea în colectiv, cu toate avantajele ce decurg din valorificarea ei în cadrul procesului instructiv-educativ, jocul presupunând cooperare, colaborare cu partenerii de joc, echilibru între interesele, motivele acţiunilor şi eforturilor personale cu cele ale colectivului din care face parte persoana, presupune încadrarea în colectiv, acceptarea şi recunoaşterea liderului, asumarea unor responsabilităţi, conducerea şi întrajutorarea, atitudinea critică şi autocritică.

Situaţiile favorabile sau nefavorabile care apar pe parcursul consumării diferitelor faze de joc, lasă urme adânci asupra personalităţii persoanei care practică jocurile sportive. Emoţiile şi sentimentele, stările afective trăite şi celelalte procese psihice prezente în aceste împrejurări, sunt proprii fiecărei persoane, dar – în acelaşi timp – şi comune echipei din care face parte. Ele sunt determinate de succesele sau insuccesele personale ale echipei. Din această particularitate, proprie jocului, rezidă imensele resurse formative ce pot fi valorificate în realizarea obiectivelor urmărite.

Jocul permite manifestarea iniţiativei şi independenţei în acţiuni şi manifestate în rezolvarea unor situaţii de joc. Acestea devin posibile numai în situaţia în care persoana are un minimum de deprinderi, calităţi motrice suficient dezvoltate şi a fost instruită să acţioneze în limitele unor reguli precise.

Jocurile nu permit o dozare precisă a efortului şi nici o reglementare strictă a execuţiilor tehnice. În timpul jocului, unele persoane participă mai activ, altele mai puţin activ, fie datorită unor însuşiri temperamentale diferite, fie datorită volumului redus şi a calităţii scăzute a deprinderilor motrice pe care le posedă. Unele persoane depun un efort intens şi susţinut, ceea ce determină apariţia simptomelor de oboseală, iar altele se sustrag de la efort. Diferenţe însemnate se înregistrează şi pe plan afectiv: unii prezintă stări emoţionale deosebite, în timp ce alţii sunt mai nepăsători faţă de evoluţia şi rezultatul jocului.

Iniţiativa şi independenţa în rezolvarea acţiunilor în diferitele situaţii oferite de desfăşurarea jocului la un moment dat, favorizează dezvoltarea unor procese importante, ca: gândirea (compararea, selectarea, analiza, sinteza etc.), inteligenţa, atenţia distributivă, creativitatea, memoria etc. Astfel, acelaşi joc poate fi folosit la orice vârstă, amplificându-i însă cerinţele, regulile, mărin distanţele şi numărul obstacolelor, solicitând din ce în ce mai multă corectitudine.

Date fiind toate aceste aspecte, jocurile sportive prezintă importanţă pentru kinetoterapeut din două puncte de vedere:

- În scopul folosirii lor în activitatea specifică de profilaxie, terapie şi recuperare a diverselor categorii de pacienţi nesportivi (mai ales în şcoli speciale, sanatorii, cămine-spital, cămine-şcoală, staţiuni balneare şi climaterice)

- În scopul obţinerii cunoştinţelor (teoretice şi practice) necesare activităţii de kinetoterapeut în cadrul cluburilor sportive (la echipele de jocuri sportive)

2. CONCEPTUL DE JOC ŞI JOC SPORTIV

Majoritatea definiţiilor consemnează că jocul este o activitate specifică copilăriei sau procesului de formare şi de dezvoltare a fiinţei umane. Ulterior s-a constatat că, de fapt, omul este un jucăuş (HOMO LUDENS) pe toată durata vieţii. Din copilărie până la bătrâneţe omul se joacă în permanenţă din diverse motive (trebuinţe, porniri, nevoi etc.) interioare şi / sau exterioare, care îl împing spre diverse acţiuni. În acest stadiu de cunoaştere a fenomenului, numeroşi specialişti au încercat să răspundă la întrebarea Ce este jocul? Astfel, literatura de specialitate abundă în definiţii care nu reuşesc însă decât să surprindă anumite caracteristici sau laturi ale jocului şi nu esenţa lui.

O contribuţie însemnată în definirea noţiunilor de joc şi joc sportiv l-au avut specialiştii români. În lucrarea Terminologia educaţiei fizice şi sportului noţiunile amintite sunt definite astfel:

Jocul este o activitate complexă, predominant motrică şi emoţională, desfăşurată spontan după regulile prestabilite, în scop recreativ, sportiv şi totodată de adaptare la realitatea socială.

Jocul sportiv este un complex de exerciţii fizice practicate sub formă de joc cu un anumit obiect (minge, puc etc.) având dimensiuni specifice, prin care două echipe sau doi adversari se întrec conform unor reguli de organizare şi desfăşurare.

În aceeaşi lucrare se mai precizează că practicarea jocurilor sportive urmăreşte realizarea sarcinilor educaţiei fizice (în care caz devine mijloc al acesteia), realizarea de performanţe sportive (în care caz devine formă de întrecere şi spectacol sportiv), precum şi mijloc de recreere a celor care îl practică în afara formelor de organizare menţionate mai sus.

Jocul reprezintă o formă tipică de activitate creată de om, fiind un fenomen social, format şi statornicit în cadrul societăţii omeneşti.

Izvorând din cerinţele sociale obiective, jocurile contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a iniţiativei şi imaginaţiei creatoare, la formarea unui fond complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice.

Preview document

Jocuri Sportive - Pagina 1
Jocuri Sportive - Pagina 2
Jocuri Sportive - Pagina 3
Jocuri Sportive - Pagina 4
Jocuri Sportive - Pagina 5
Jocuri Sportive - Pagina 6
Jocuri Sportive - Pagina 7
Jocuri Sportive - Pagina 8
Jocuri Sportive - Pagina 9
Jocuri Sportive - Pagina 10
Jocuri Sportive - Pagina 11
Jocuri Sportive - Pagina 12
Jocuri Sportive - Pagina 13
Jocuri Sportive - Pagina 14
Jocuri Sportive - Pagina 15
Jocuri Sportive - Pagina 16
Jocuri Sportive - Pagina 17
Jocuri Sportive - Pagina 18
Jocuri Sportive - Pagina 19
Jocuri Sportive - Pagina 20
Jocuri Sportive - Pagina 21
Jocuri Sportive - Pagina 22
Jocuri Sportive - Pagina 23
Jocuri Sportive - Pagina 24
Jocuri Sportive - Pagina 25
Jocuri Sportive - Pagina 26
Jocuri Sportive - Pagina 27
Jocuri Sportive - Pagina 28
Jocuri Sportive - Pagina 29
Jocuri Sportive - Pagina 30
Jocuri Sportive - Pagina 31
Jocuri Sportive - Pagina 32
Jocuri Sportive - Pagina 33
Jocuri Sportive - Pagina 34
Jocuri Sportive - Pagina 35
Jocuri Sportive - Pagina 36
Jocuri Sportive - Pagina 37
Jocuri Sportive - Pagina 38
Jocuri Sportive - Pagina 39
Jocuri Sportive - Pagina 40
Jocuri Sportive - Pagina 41
Jocuri Sportive - Pagina 42
Jocuri Sportive - Pagina 43
Jocuri Sportive - Pagina 44
Jocuri Sportive - Pagina 45
Jocuri Sportive - Pagina 46
Jocuri Sportive - Pagina 47
Jocuri Sportive - Pagina 48
Jocuri Sportive - Pagina 49
Jocuri Sportive - Pagina 50
Jocuri Sportive - Pagina 51
Jocuri Sportive - Pagina 52
Jocuri Sportive - Pagina 53
Jocuri Sportive - Pagina 54
Jocuri Sportive - Pagina 55
Jocuri Sportive - Pagina 56
Jocuri Sportive - Pagina 57
Jocuri Sportive - Pagina 58
Jocuri Sportive - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Jocuri Sportive.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Studiu privind Dezvoltarea Calitatilor Motrice in Cadrul Antrenamentului de Handbal, la Juniorii de Categoria a I-a 17-18 Ani

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. ACTUALITATEA TEMEI Handbalul joc sportiv accesibil si spectaculos se bucura de o larga raspândire în rândul...

Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I

INTRODUCERE Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului...

Pregatire Sportiva - Handbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Conceptia de pregatire unitara, a junioarelor în handbal este o cerinta tot mai des exprimata de catre numerosi...

Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II

CAPITOLUL I I.1. IMPORTANŢA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN SISTEMUL NOSTRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT Există suficiente dovezi, adunate de-a lungul anilor, care pot...

Combinatii Tactice in Atac Contra Apararii 6-0 la Echipele de Juniori

INTRODUCERE 1.1.Orientari si tendinte în handbalul mondial si national Handbalul, unul din jocurile sportive cu o mare priza la public datorita...

Studiu Experimental cu Privire la Folosirea unor Elemente de Modelare si Instruire Programata in Pregatirea Jucatorilor de Minihandbal

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND JOCUL DE HANDBAL În concepţia actuală, Comisia Metodică a Federaţiei Europene de Handbal şi...

Analiza Biomecanică a Mersului la Bolnavi cu Dureri Cronice ale Genunchiului - Studiu de Caz

CAP. 1. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA CERCETĂRII 1.1. Actualitatea temei Particularitatea recuperării genunchiului în kinetoterapie constă în...

Te-ar putea interesa și

Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani

INTRODUCERE Actualitatea. Perfectionarea procesului instructiv-educativ la nivelul copiilor si juniorilor a constituit o preocupare importanta...

Povestea Radiofonică a Jocurilor Olimpice

Subiectul Lucrării : Povestea radiofonică a Jocurilor Olimpice Motto Este frumos să plângi ascultându-ţi imnul ţării şi simţindu-ţi inima...

Organizarea și Desfășurarea Competițiilor la Jocurile Sportive

Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Istoria competiţiei sportive Dezvoltarea psihică a omului nu poate fi înţeleasă în plenitudinea ei dacă...

Metode și Mijloace Actuale Utilizate în Vederea Eficientizării Jocului de Fotbal din Punct de Vedere tehnico-tactic

Capitolul I – Fundamentarea teoretică 1.1. Caracteristicile jocului de fotbal modern şi orientările teoretico-metodologice în antrenamentul...

Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică

INTRODUCERE MINISTERUL DE INTERNE ȘI CEL EUROPEAN (argumente istorice) Cel care studiază istoria Internelor este impresionat de faptul că...

Studiu Statistic la Handbal

Capitolul 1: Introducere 1.1. Istoric joc Handbalul este un joc sportiv relativ tânăr, in comparaţie cu alte jocuri sportive, care a apărut in...

Proiectarea unității de învățare - clasa a IV-a

5.1. - Formaţii de adunare (in linie pe unul şi pe două rânduri - Alinierea în linie şi in adâncime -Poziţiile drepţi şi pe loc repaus. Poziţia...

Istoria Culturii Fizice în Aspect General a Culturii Mondiale

1. Istoria si contemporanitatea miscarilor olimpice si sportive: Jocurile olimpice “Fericit acel care a cucerit gloria. Laurii victoriei,...

Ai nevoie de altceva?