Metodica predarii fotbalului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Metodica predarii fotbalului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 112 de pagini .

Profesor: Conf.univ.dr. Marius Dima

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

- Citate din preambulul UEFA privind licențierea antrenorilor de fotbal
- Priorități metodice privind învățarea tehnicii
- Sistemul de joc
- Pregatirea fizica - Parametrii fizici ai modelului jucătorului de fotbal si metodica dezvoltarii calitatilor motrice
- Pregătirea psihologică
- Pregatirea tehnico-tactica - Metodica învățării

Extras din document

Citate din preambulul UEFA privind licențierea antrenorilor de fotbal

UEFA dorește să introducă programul pentru pregătirea antrenorilor, menit să promoveze integrarea europeană și în particular, libera mișcare a lucrătorilor, implementând un sistem general pentru recunoașterea reciprocă a pregătirii și perfecționării în fotbal de către federațiile naționale.

- Se pornește de la faptul, că deja există o reciprocitate între anumite țări europene și anume în baza unor înțelegeri bilaterale și pornind de la faptul că UEFA a stabilit un sistem general pentru recunoașterea pregătirii profesionale și a perfecționării prin prevederea 92/51, aceasta oferind cadrul legal pentru standardizarea schemelor de perfecționare a antrenorilor în Europa, programul UEFA propunându-și să extindă astfel de aranjamente pen tru a cuprinde cât mai multe federații naționale.

- Este unanim recunoscut că deosebirile existente în ceea ce privește programele de perfecționare și diplomele, împiedică libera circulație a antreno rilor, în timp ce în unele sisteme naționale un antrenor are nevoie de o diplomă ca să practice această profesiune, alte țări, fără sistem de pregătire de spe-cialitate, vor beneficia de o astfel de structură și pregătire monotorizată sau aprobată de către autoritățile responsabile pentru acest program UEFA, oferind astfel o garanție echivalentă cu cele oferite altor profesiuni.

- Funcționarea democratică și eficientă a unui program european unitar pentru pregătirea antrenorilor, pentru care UEFA va fi garant, este menită să aducă transparență pe piața forței de muncă și să întărească încrederea reciprocă și sentimentul de solidaritate între diferitele federații naționale.

- Astfel, un program unitar pe plan european va duce și la recunoașterea unei egalități între diferitele scheme naționale, păstrând însă istoria și tradițiile fiecărei federații naționale. În acest sens, pro gramul va reprezenta un progres în fotbal și va încuraja legăturile internaționale în vederea unui schimb de vederi și de idei.

- Este recunoscut că importanța pregătirii, ca bază pentru orice formă de activitate, nu poate fi subestimată și mai ales nevoia de standarde unice în ceea ce privește activitatea antrenorilor pentru a garanta calitatea performanței antrenorilor europeni. Legislația în domeniul perfecționării prote jează jucătorii pentru a nu fi expuși unor antrenori necalificați care ar putea avea un efect negativ asupra dezvoltării lor fizice, psihice și tehnice.

- Fotbalul este o activitate importantă de recreere și o formă foarte populară de distracție pentru public. Acest program își propune să întărească statutul și pregătirea antrenorilor ca parte inte grantă a sportului.

- Fotbalul modern are nevoie de tehnicieni profesioniști și amatori bine pregătiți pe teren și în afara lui și structurile de perfecționare ale UEFA tre buie să reflecte cerințele jocului actual într-o lume extrem de competitivă.

- Deasemenea este unanim recunoscut că pentru viitor calitatea fotbalului se află în mare măsură în mâna antrenorilor. Aceștia au un rol important de jucat în evoluția jucătorilor și în desfășurarea meciurilor. În consecință, scopul programului UEFA de pregătire a antrenorilor trebuie să fie acela de a-i ajuta pe aceștia să descopere talentul în jucători și să asigure ca valoarea fotbalului să rămână la un nivel ridicat.

- Mai mult, este important ca să se mențină și dacă este posibil să se îmbunătățească nivelul prestației antreno rilor în Europa prin reciclare, ceea ce ar trebui să fie parte integrantă a unui sistem de pregătire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metodica predarii fotbalului.doc

Bibliografie

BÂRSAN,Mihai - Fotbal. Probleme generale.Tehnica jocului.București, IEFS, 1980.
BÂRSAN M., Fotbal. Tactica jocului. Fotbalul în școală. - Editura I.E.F.S., București, 1980.
CERNĂIANU, Constantin - Fotbal - Manulul antrenorului profesionist, Editura Rotech Pro, București 2000;
CIOLCĂ, Sorin-Mirel - Fotbal - Curs de specializare. Vol I.București, Editura Universității Naționale de Apărare, 2004.
COJOCARU, Viorel - Curs de fotbal-specializare. București,A.N.E.F.S., 1994.
COJOCARU, Viorel - Fotbal - Noțiuni generale, București, Editura Axis Mundi, 2001.
COJOCARU, Viorel - Fotbal de la 6 la 18 ani. Metodica pregătirii.București, Editura Axis Mundi, 2002
COMUCCI, Nicola și VIANI, Marco - Manualul antrenorului de fotbal. București, C.N.E.F.S., 1988.
Dicționar enciclopedic. București, Editura Enciclopedică, 1996.
DIMA, Marius Fotbal-curs de baza, București, Editura Bren, 2008
DRAGNEA A., Antrenamentul sportiv. - Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996.
DRAGNEA, Adrian și MATE-TEODORESCU, Silvia - Teoria sportului. București, Editura FEST, 2002.Universitatea Spiru Haret
EPURAN, Mihai - Metodologia cercetării activităților corporale.București, FEST, 2005.
GÂRLEANU, Dumitru - Pregătirea atletică a sportivilor, Editura Garell Publishing House, București 2000;
GÂRLEANU, Dumitru - Pregătirea fizică a jucatorului de fotbal , Editura Printech, București 2005;
HUGES F., CHARL C., Footbal tactics. - Ed. The E.P. Group of Companies, Londra, 1980. - P. 33-86.
MIU, Ștefan și VELEA, Florin - Fotbal. Specializare. București, Editura Fundației România de Mâine, 2002.
MOTROC F., MOTROC A., Puterea în pregătirea și evoluția competițională a fotbaliștilor.// Antrenorul Nr. 5, F.R.F., Școala Națională de Antrenori, București, 2004
MOTROC, Ion - Sportul la copii și juniori - fotbal. București, CNEFS, 1989.
MOTROC, Ion - Problemele teoriei și metodicii antrenamentului în fotbal. București, CNEFS, 1989.
MOTROC, Ion - Fotbal de la teorie la practică. București, Editura Rodos, 1994.
MOTROC I., MOTROC A., MOTROC F., Curs de specializare. - Editura A. N.E.F.S.,București, 1999
MOTROC, Ion și COJOCARU, Viorel - Fotbal. Curs de bază. București, ANEFS, 1991.
MOTROC, Florin și MOTROC, Adrian - Fotbal - curs de bază. Tehnica-tactica. București, Editura Universității din Pitești, 1999.
NICU A., Antrenamentul sportiv modern.- Editura Editis Bucuresti, 1993
RĂDULESCU, Mircea - Fotbal Tehnica - factor prioritar, Editura Razeșu, București 2007;
RĂDULESCU, Mircea; COJOCARU, Viorel - Ghidul antrenorului de forbal - copii și juniori, Editura Axis Mundi, București 2003;
RĂDULESCU, M.;DIMA, M. FOTBAL „PRO” probleme ale antrenorului profesionist. Editura Didactica Si Pedagogica, 2009
ȘICLOVAN I., Teoria antrenamentului sportiv, uz intern./ I.E.F.S., București,1984
TEAȘCĂ C., Jocul fără minge. / Consfătuirea F.R.F., Editura Omnia Grup, București, 1992